Hoofdstuk 4: Handleiding Energetische Verandering Transformator technieken (EVT)

Je kunt het hier als RTF bestand downloaden en gemakkelijk printen.
Les 4 met voorbeelden over geld.

Les 4 van de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven

Voorgeschiedenis

In het voorgaande heb je wat geleerd over de macht van je visie voor je leven. Het laatste woord hierover is natuurlijk niet gezegd.
In deze les behandelen we de energetische technieken van de Transformator. Die leer je alvast, zodat je deze straks in de procedure snel en gemakkelijk toe kunt passen.

In de Transformator procedure stellen we een aantal vragen en we doen gemakkelijke, snelle oefeningen. Als we na meting nog wat negatieve gevoelens hebben, passen we de energetische technieken toe.

In de volledige Transformator procedure leer je hoe je obstakels voor de vervulling van je levenstaak en levensvervulling kunt elimineren. En je gaat de kernvraag van de Transformator toepassen, die je leven wonderbaarlijk verandert.

In de Transformator procedure werken we met technieken die gebaseerd zijn op oeroude Chinese en Indiase wijsheid. In India heeft men een energiesysteem in het lichaam gevonden, die iedereen die enige tijd mediteert begint te voelen. Dit systeem bevat energiecentra die men de chakra's noemt. De chakra's van de meeste mensen die geen spirituele technieken toepassen zitten potdicht. Gelukkig voor ze, want via de chakra's kan een hoop binnenkomen, waar je geen raad mee weet wanneer je niet weet wat je doet. Zoals dat met de meeste drugsgebruikers gebeurt, ook de gebruikers van “legale” drugs, de zogenaamde medicijnen. Bij drugsgebruikers gaat meestal het energiecentrum boven het hoofd open en ze hebben interessante ervaringen. Hun denkwereld is echter niet op het vibratieniveau dat vereist is om gedachtenvormen met een hoge golflengte aan te trekken en je begrijpt wel wat ze dan uitnodigen in hun systeem: wezens die dan hun best doen om hun frequentie nog meer te verlagen.

De in India ontdekte energiecentra zijn echter heel bruikbaar als je op de juiste manier met ze werkt. Dat houdt in dat je heel voorzichtig te werk gaat. Er zijn allerlei scholen voor het opwekken van koendalini energie bij mensen die totaal geen spirituele ontwikkeling doormaken en wiens geest niet getraind is. Ik ken persoonlijk iemand die daardoor in een inrichting is beland. Er komt informatie binnen die zo iemand niet kan verwerken. Als je kennis verkrijgt die je geen plaats kunt geven, ga je denken dat je gek bent geworden. Stel je voor, je leeft een gewoon leven, en je hoogste idee van spiritualiteit is af en toe een wierookstokje branden. Dan ga je enthousiast naar een koendalini-cursus en hopla, je chakra's zijn geopend. Ineens beginnen gedachten binnen te komen die een enorme zeggingskracht hebben. Je kleine verstand wordt overrompeld door ideeën als “de wereld is niet echt” en “alles hier is een illusie”. En extatische of liefdevolle gevoelens die totaal niet van jou lijken, want je ego babbelt gewoon door. Wat voor effect heeft zoiets op een mens?

Daarom werken we in de Transformator heel voorzichtig met de chakra's, de belangrijkste energiecentra. Ik raad je ook aan om goed voor jezelf te zorgen. Sommige mensen kunnen het heel goed aan om draaiende bewegingen over hun energiecentra te maken, maar sommigen totaal niet. Ik heb meegemaakt dat mensen die dat deden misselijk werden en gingen overgeven. Dat is niet de bedoeling..Zodra je lichamelijk ongemak begint te ervaren, hoe licht ook, raad ik je aan op te houden en de lichtere oefeningen te doen.

In India werken spirituele meesters heel veel met mudra's en mantra's. Een mudra is een bepaalde lichaamshouding of een gebaar. In onze Transformator procedure zul je af en toe deze energetische gebaren en lichaamsoefeningen tegenkomen.

Een mantra kun je vergelijken met een affirmatie, een manier om je positieve intentie hoorbaar te maken. Een affirmatie is een positieve uitspraak over iets dat je wil verwezenlijken in je leven. Als je zegt “ik moet altijd zwoegen voor mijn geld” dan is dat ook een affirmatie, maar een negatieve. Een positieve affirmatie in dit geval is “geld komt altijd moeiteloos naar me toe”. Je ziet hier een paar dingen gebeuren.
Bij het zeggen van een mantra wordt de aandacht gericht op het ideaal terwijl men een affirmatie telkens weer herhaalt. Je probeert je dan een voorstelling te maken van datgene wat je wenst terwijl je aldoor de mantra zegt. Bijvoorbeeld in India zeggen ze “Shiva (een hindoegod) is alles”. Daarmee willen ze hun geest ervan doordringen dat aangezien zij deel van alles zijn, zij een deel van de godheid zijn.

Dat is niet verkeerd gezien. Maar tussen zeggen en voelen kan een enorme kloof liggen. En wat heel duidelijk is voor iedereen die zelfs maar een beetje weet hoe onze manifestatie-kracht werkt, is dat het gevoel allesbepalend is. Zodra je je rijk kunt voelen, zonder dat er allerlei bezwaren in je opkomen, komen rijkdommen naar je toe. Ik ga er van uit dat jij die dit leest dit allemaal al weet. Je begrijpt waarom de Energetische Verandering Transformator technieken nodig zijn. Die zijn essentieel om blokkades te elimineren in je leven in de vorm van bewuste of onbewuste overtuigingen die je verhinderen om de ervaringen aan te trekken die je wil. Met deze technieken kun je de weg vrijmaken voor je voorspoed en geluk. En met deze technieken word je meester over je leven.

Toen ik met technieken begon te werken die gericht zijn op het energetisch systeem in het lichaam, kwam ik al gauw de Emotional Freedom Techniques (EFT) van Gary Craig tegen. Die waren heel gemakkelijk te leren. Maar in tegenstelling tot wat Gary vertelde, hadden de mensen aan wie ik het leerde er niet het succes mee dat hij beloofde, als ze het precies zo deden als hij voorschreef. Ik las in zijn werk over percentages van 80 en 90 procent, maar ik was blij als het af en toe bij sommige mensen werkte. Wanneer ik zelf met de mensen werkte had ik heel veel succes en ik schrijf dat voornamelijk toe aan het bidden dat ik doe, maar ik zocht een methode waarbij mensen minder afhankelijk waren van een behandelaar; een methode die ik aan mensen kon leren om zichzelf te helpen. En ik wilde geen gebakken lucht verkopen. Daarom vroeg ik mijn innerlijke leiding om hulp en die leidde me naar een werkwijze die steeds meer afweek van EFT. Die werkwijze leverde wel de goede resultaten en diepgaande transformatie op die ik wilde en de Energetische Verandering Transformator technieken waren geboren.

Ik bleef nog enige tijd EFT leren aan de mensen, want ik moest nog een systeem ontwikkelen om de energetische Transformator technieken die ik gebruikte aan mensen te leren om zichzelf te behandelen. Ik ben ook dankbaar dat EFT indertijd al die jaren geleden op mijn pad kwam. Ik moest tenslotte ergens beginnen. Ik ben vooral blij met het idee van een methode voor zelfhulp, zodat je je eigen therapeut kunt zijn. In crisissituaties is het natuurlijk altijd beter om je door iemand anders te laten behandelen en ook als je merkt dat het je niet lukt om bepaalde blokkades te doorbreken.

Ik heb nog jaren reclame gemaakt voor EFT uit dankbaarheid en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Toen ik ermee begon waren er een handvol Engelstalige en 1 Nederlandse website op het internet die erover schreef. Deze site bood EFT aan als therapie en niet als een methode voor zelfhulp. Omdat Gary Craig een hele slimme zakenman was, bood hij zijn video's te koop aan met het recht om 100 kopieŽn te verspreiden. Ik heb ze op eigen kosten gekopieerd en overal heen gestuurd, naar iedereen die er ook maar iets over wilde weten. Hele pakketten heb ik gestuurd naar Zuid Afrika, AustraliŽ, China, Japan, vele Europese landen zoals Spanje, zelfs naar GeorgiŽ. Toen er niets beters was, mochten we blij zijn met EFT

Nu is de Transformator echter volwassen en het wordt tijd dit bijzonder effectieve systeem aan te bevelen in plaats van systemen die wel voordelen bieden, maar de gebruiker te vaak in de kou laten staan.

In mijn ogen vullen de Indiase en Chinese opvattingen elkaar perfect aan. De Chinezen ontdekten millennia geleden dat er rond en door het hele lichaam energiebanen lopen. Die energiebanen worden meridianen genoemd. Deze energiebanen zijn in India ook ontdekt, maar het Chinese behandelsysteem is meer gestructureerd opgesteld en onderzocht. In die banen bevinden zich energiepunten, die je kunt behandelen om te zorgen dat de energie weer vrij gaat stromen. Iedereen kan met dit energiestelsel werken, het is minder ingrijpend dan het werk met de chakra's, de hoofd-energiecentra.

Maar in tegenstelling tot wat de EFT-ers en anderen zeggen, zijn er toch een paar contra-indicaties. Er zijn gewoon bepaalde punten waarmee je niet zomaar lukraak kunt werken. De belangrijkste punten daarvan zijn de kruin en het punt ca. 10 cm. onder de oksel. In de acupunctuur, waarvan alle werk met het meridiaanstelsel is afgeleid, wordt eerst gemeten of degene bij wie het punt onder de arm behandeld wordt geen gynaecologische problemen heeft. Omdat we dat in EVT niet meten, is het dus raadzaam dit punt te vermijden. Want anders zou kloppen op dit punt vervelende gevolgen kunnen hebben. Toen ik EFT nog toepaste en ik dit niet wist, vertelde een zogende moeder me dat ze een lichte melkklierontsteking had gekregen. Toeval?

Ik ben in elk geval blij dat mijn innerlijke leiding mij de kennis gaf om dit punt niet meer zomaar te bewerken. Er kwamen zelfs Chinese acupuncturisten cursussen bij me doen en van hen leerde ik heel veel over de echte Chinese meridiaanleer. Achteraf begreep ik dat ze naar mij toe werden geleid om mij ook heel veel te leren. De Goddelijke Geest heeft wonderbaarlijke manieren om mij dingen duidelijk te maken. Als schrijfster en rechtgeaarde boekenwurm dook ik natuurlijk ook de boeken in en zo heb ik de Energetische Vrijheid Transformator technieken geleidelijk ontwikkeld.

Ik ben overgestapt op drukken in plaats van kloppen toen vele cliënten me vertelden dat ze meer baat hadden bij vasthouden of drukken. Logisch, de Chinezen houden het punt vast of drukken erop in de acupressuur en dat is gebaseerd op ervaring van 5000 jaar. Ze hebben vast kloppen ook uitgeprobeerd, maar drukken had meer resultaat.

Ook in mijn praktijk bleek vasthouden en drukken effectiever dan kloppen. We kloppen daarom maar op enkele van deze punten. Kloppen op die punten bleek in onderzoek hormonen te activeren of orgaanactiviteit die het welzijn bevorderen.

In de Transformator werken we ook met de ademhaling. Ademen kan een heilige activiteit zijn, waarmee je contact maakt met de Bron in jou en ervaringen beleeft die al het menselijke voorbijgaan. Ik deed “Rebirthing” waarbij je de verbonden ademhaling toepast en heb toen voor het eerst ervaren hoe het is om “out of body” te zijn. Deze ervaring van daadwerkelijk buiten mijn lichaam te treden zonder dat ik ziek of bijna dood was, was van wezenlijk belang voor mijn spirituele ontvouwing. Door op een speciale manier te ademen begon ik een heel andere wereld te ervaren. Vele Kriya Yoga en Chinese technieken voor bewust ademen zijn aangepast en geïntegreerd in de Transformator.
Hoewel de ademhalingstechnieken van de Rebirthers gemakkelijk zelf toegepast kunnen worden, denk ik dat het het beste is deze in een cursus onder persoonlijke begeleiding te leren. Vooral ook omdat het niet altijd een zachte techniek is. Misselijkheid, hyperventilatie en duizeligheid komen vaak voor hierbij. Daarom zijn de Rebirthing technieken niet opgenomen in de Transformator.

De combinatie van affirmaties met energetische behandeling is niet alleen door de Indiase Meesters ontwikkeld. In Amerika deed dr. John Diamond baanbrekend werk met zijn studie naar de effecten van affirmaties gecombineerd met energiepunten en de meridianen en bijbehorende emoties. Via het werk van Gwen Bonnell kwam ik Donna Eden en David Feinstein op het spoor en in hun boeken vond ik ook de diepgang die voor mij zo belangrijk is.

Tegenwoordig werk ik met de argumenterende affirmatiemethode die ik heb bedacht, waarbij je afwisselend de linkerkant van het lichaam met negatieve en de rechterkant met positieve zinnen behandelt.

Het is ook mogelijk om voetreflexologie te combineren met affirmeren en bijzondere ademhalingsoefeningen. Dat ben ik nog nooit tegengekomen, maar ongetwijfeld zal dat gegeven moment ook ingang vinden.

De technieken die in deze les aan de orde komen zijn:
 1. Energetische Verandering Transformator technieken (EVT)
 2. de oorklop (Temporal Tap) en de Tarzanklop
 3. Virtueel en substituut behandeling
 4. De breinsynchronisatie
In de volgende lessen worden o.a. de Acupressuurhouding (AH), de kruisloop, de Wayne Cook Houding en de Kroon (Crown Pull) behandeld. Ook krijg je dan een bijzondere oefening om je voedsel te behandelen, die werkelijk wonderen van genezing teweeg brengt.

De belangrijkste helingstechniek

Deze eenvoudige procedure wordt het meest gebruikt van alle energetische technieken voor het oplossen van problemen en om datgene aan te trekken wat je werkelijk wil. De Acupressuur Hoofdbehandeling {AH) die later wordt behandeld duurt korter en is intenser. Die oefening gebruiken we voornamelijk om te voelualiseren. Dat woord heb ik bedacht voor het onderdeel van de Transformator waarin je de AH toepast en tegelijk je doel invoelt en visualiseert. EVT neemt meer tijd in beslag, maar kan op meer kwesties toegepast worden. EVT is vooral een goed hulpmiddel als je het moeilijk vindt om het probleem of je doel te benoemen of te voelen wat het probleem met je doet.

Eerst wil ik echter de techniek geven die ik het belangrijkste vind wanneer ik wie dan ook behandel, inclusief mezelf. In mijn ervaring lukt de behandeling van de cliënt het beste wanneer ik in staat ben deze te zien als heel en volmaakt. Eigenlijk als de Christus. De grootste meester, Jezus, heeft dit principe van heling geintroduceerd. Het is herontdekt door Mary Baker Eddy's Christian Science, en vele andere beroemde helers zoals Joel Goldsmit en Lillian DeWaters passen dit principe effectief toe.

“Een cursus in wonderen” leert dat de wereld in jou is en alle heling is heling van jouw geest. Wanneer jouw geest heelt, volgt je wereld vanzelf. Hoe doe je dat? Hoe kun je jezelf of een ander zien als heel en volmaakt? Dat kun je niet zelf. Dus vraag ik "laat me diegene zien met de blik van God". Je vraagt telkens om goddelijke hulp en het wordt wel steeds gemakkelijker.

Als iemand tegenover je zit en ernstige klachten en problemen heeft, is het natuurlijk heel moeilijk om diens heelheid te zien. Ik heb echter geleerd te beseffen dat iedereen die bij mij komt iets weerspiegelt wat in mijn geest leeft. Zo had ik lang geleden een tijdje last van mijn schouder. En in die periode had ineens elke cliënt die bij me kwam schouderklachten. De wereld komt voort uit mijn projecties en de enige die heling nodig heeft ben ik dus zelf. Door mijn projecties te laten helen geef ik mezelf heling.

        Je heelheid zien terwijl er sprake is van een andere situatie is in feite ook wat affirmeren beoogt. Daarom dankben we ook zo veel voor dingen die we nog niet hebben. In het onzichtbare hebben we ze al, we zijn altijd al heel en volmaakt en niets ontbreekt ons.

Hoe de energetische technieken werken

We hebben allemaal een ingewikkeld energiesysteem dat ons lichaam doordringt. Het is onzichtbaar, maar veel mensen kunnen het wel voelen, zoals je voelt dat je armen vastzitten aan je lichaam of dat je ademt. De toestand van dit systeem heeft een krachtige invloed op ons welzijn. Wanneer het in balans is, zijn we vol energie en we voelen ons geweldig.

Een manier waarop haast iedereen dit energiesysteem heeft ervaren is tijdens een angstige ervaring. Iedereen heeft wel eens een irrationele angst. Je weet dat het niet waarschijnlijk is dat datgene waar je bang voor bent ook werkelijk zal gebeuren, maar door een eerdere ervaring in een soortgelijke situatie kan die angst weer helemaal de kop opsteken. Vaak kun je die angst dan ergens in je lichaam voelen:
 1. alsof je maag zich samentrekt, of
 2. alsof er een steen op je maag ligt, of
 3. je buik doet pijn, of
 4. als een golf ZZZZZT door je hele lichaam, of
 5. een druk op je borst, een benauwd gevoel, of
 6. je keel wordt dichtgesnoerd.
Deze angst zet zich vast in je lichaam als een verstoring in je energiesysteem. Telkens wanneer je die gedachte over een bepaalde situatie hebt, voel je die ZZZZZT en de bijbehorende angstige emotie.

Met de Energetische Verandering Transformator technieken (EVT) neemt de intensiteit van de emotie af, doordat de verstoringen in het energiesysteem verdwijnen.

Onze negatieve overtuigingen die zich uiten als gedachten en gevoelens, veroorzaken dus stoornissen in onze energiestroom en verzwakken ons. We zitten dan emotioneel en energetisch vast. Zelfs als we onze gevoelens onderdrukken en negeren, beïnvloeden ze ons. Omdat we dan onverwerkte gevoelens hebben die een stoornis veroorzaken in het energiesysteem van het lichaam.

Door middel van de methoden van de Energie Psychologie kunnen we deze verstoringen verhelpen. Er zijn heel specifieke methoden en oefeningen om met alle negatieve emoties om te gaan en dramatische verlichting van de intensiteit van je emoties en klachten te ervaren. Als je een fysiek probleem hebt, heb je daarnaast meestal een hoop emotionele problemen. Boosheid, verdriet, zoveel emoties die het probleem verergeren. Met deze methoden voel je letterlijk hoe je pijn vervaagt, terwijl de verstoringen in je energiesysteem verdwijnen.

Wanneer je energie weer vrij kan stromen ga je je volkomen anders voelen. Je kunt dan verder met je leven en je hebt niet eens de behoefte om om te zien. Pijn in je lichaam kan al je aandacht opeisen, maar als de pijn weg is, denk je niet meer aan je lichaam. Dit veroorzaakt een verschijnsel dat in de behandeling met Energie Psychologie soms voorkomt en dat het Apex probleem genoemd wordt. Mensen kunnen zich dan niet voorstellen dat ze door deze methode van hun probleem af zijn gekomen en zoeken een andere verklaring die beter in hun denksysteem past. Soms zeggen ze ook `het was niet zo erg`, terwijl ze letterlijk bij mij hebben zitten brullen van ellende. Heel vaak begonnen ze al te huilen als ze amper zaten. Of ze zijn zelfs vergeten dat ze het probleem hadden! Soms denk ik dat de enige oplossing is om iedereen voor en na een behandeling te filmen zodat ze duidelijk zien hoe hun situatie en hun beleving was voor de behandeling. Dat heb ik ook jarenlang als geheugensteuntje tijdens mijn sessies gedaan.

Veel mensen die de Transformator toepassen hebben gemeen dat een probleem waarvoor geen oplossing leek te bestaan, met behulp hiervan behandeld en opgelost wordt.

Je zou je leven kunnen beschouwen als een auto die niet goed werkt. Je weet precies wat er mis is, maar je hebt niet het gereedschap om het te repareren. Je vindt die auto waarschijnlijk niet fijn. Het is in jouw ogen een wrak. Dan krijg je wat gereedschap met een handleiding. Nu kun je je auto repareren en er eindelijk meer van genieten om erin te rijden.

Je hebt misschien fysieke, emotionele, relationele, financiële of andere problemen die je zou willen oplossen. Maar hoe je ook je best doet, het wil maar niet lukken.

Stel je nu even voor dat elk van je problemen opgelost kan worden door je denkpatronen te veranderen terwijl je verstoringen in je energiesysteem behandelt. Als je die verstoringen kunt verwijderen, ga je vanzelf beter functioneren. Je hebt alleen het juiste gereedschap nodig. De Energetische Verandering Transformator technieken vormen een belangrijk onderdeel van die gereedschapskist. Met de hele inhoud van de kist, namelijk de volledige Transformator procedure, kun je meer voor elkaar krijgen, maar met de EVT technieken alleen kom je ook een heel eind. En heel vaak los je er een probleem volledig mee op. EVT is een instrument om je energetische systeem te herstellen, net zoals een schroevedraaier gebruikt kan worden om van alles te repareren, van een tuinhekje tot een bed.

Toch ben je er met EVT alleen nog niet. Daarom omvat de Transformator meer instrumenten waarmee je blijvende vrede, vreugde en vrijheid gaat ervaren. Vooral het hernieuwen van het contact met je goddelijke innerlijke leiding tilt je leven naar een totaal ander niveau.

Om deze methode goed te leren toepassen is training nodig. Je bent er nog niet als je het gereedschap hebt, je moet ook weten hoe je het moet gebruiken. En dat leer je door oefening. Net als bij fitness training, haal je eruit wat je erin stopt.

De Transformator en de energetische technieken ervan werkt vaak wanneer niets anders helpt. Probeer het maar uit.

De Energie Psychologen zijn ervan overtuigd dat dit zo goed werkt omdat het het energiesysteem van het lichaam weer in balans brengt en de energiestroom weer op gang brengt. De aanname is dat wanneer energie en emoties normaal kunnen stromen, dan kunnen het lichaam en de geest zichzelf helen.

Virtueel en substituut behandelen

Er zijn energetische technieken die aantonen dat het vaak niet nodig is het lichaam aan te raken om toch resultaat te boeken. Dus is het energiesysteem ook op afstand te beïnvloeden. Natuurlijk, we zijn één!

Eén van die technieken is virtueel behandelen. Dat is het toepassen van EVT in gedachten op de meridiaanpunten, dus zonder jezelf aan te raken. Dit is aantoonbaar effectief gebleken. Vooral visuele en kinesthetische mensen, die zich de punten goed kunnen voorstellen en invoelen, bereiken hier heel veel mee. Ook kun je EVT substituut toepassen, dat wil zeggen, je klopt voor een ander, zonder die persoon aan te raken. Misschien is die ander wel heel ergens anders. En dat werkt ook heel goed.

Op een video bij Youtube demonstreert dr. Larry Nimms dit principe bij Gary Craig.
Hier is een link naar deze video.
Je kunt zien dat Dr. Nimms de armtest doet bij Gary Craig en helemaal niets zegt tegen Gary terwijl hij dit doet. Gary's rechterarm is onverklaarbaar zwak. Vervolgens is de rechterarm sterk en ineens is de linkerarm zwak. Larry Nimms vertelt dan dat hij substituut voor Gary heeft geklopt op zijn oor. Hij zei tegen zichzelf: “ik ben Gary. Mijn rechterarm is zwak” enz.

Iemand in het publiek vraagt vervolgens of je dit ook kunt toepassen tijdens een sportwedstrijd. Het antwoord van dr. Larry Nimms is bevestigend. Bij mij komt dan onmiddellijk weerstand op, want is het niet veel fijner om te winnen vanwege je capaciteiten? Maar in egoland gaan wedstrijden vaak om veel geld en niet om de sport.

Ook in zakelijke onderhandelingen schijnen deze eenvoudige energetische technieken vaak gebruikt te worden om anderen te “verslaan” en te laten doen wat je wil.

Deze technieken zijn net als electriciteit, je kunt ze gebruiken om een huis te verlichten en te koken, maar ook voor de electrische stoel.

Wat je in de Transformator leert is om ze ten goede van iedereen te gebruiken. Want wanneer je kwaad wil doen, zijn er negatieve gedachten en overtuigingen in je geest en je zult de gevolgen van ze op de één of andere manier ervaren.

Een eenvoudig voorbeeld hiervan is dat uit onderzoek bleek dat misdaad echt niet loont. Gemiddeld bemachtigt een misdadiger in Amerika 3000 dollar door zijn misdaad. Vervolgens mag hij hiervoor 10 jaar voor de Staat werken in de gevangenis.

Hoewel de energetische technieken heel machtig zijn, ben ik ervan overtuigd dat de veranderingen in het denkproces nog belangrijker zijn. Maar de energetische technieken oefenen zeker invloed uit op het energiesysteem, want als je energie kunt voelen, merk je af en toe gewoon een reactie in je lichaam tijdens de energetische behandeling. Ik zie dat ook meestal bij de mensen die ik in de loop der tijd heb behandeld, ze blozen of zweten of ze krijgen het koud. Soms laten ze winden of boeren, en hoe vervelend dat ook lijkt, het is gewoon energie.

Soms kun je op een bepaalde plek wat pijn voelen. Als het overmatig ongemak veroorzaakt, druk dan wat minder hard.

Als je een operatie in dat gebied hebt ondergaan of als er enige medische reden bestaat om dat specifieke gebied niet te behandelen, beperk je dan op het drukken op of wrijven van hetzelfde punt aan de andere kant van je lichaam. Beide kanten zijn even effectief. Als er twijfel bestaat, overleg met je gezondheids-begeleider. (ik gebruik dit woord omdat steeds meer mensen zich laten begeleiden door op gezondheid gerichte mensen buiten de reguliere medische business.)

Een ander effect van EVT wordt generalisatie genoemd. Je kunt met EVT ervaren dat het behandelen van bepaalde ervaringen ertoe leidt dat andere ervaringen die tot dezelfde categorie behoren, ineens geen emotionele lading meer hebben. Zoals bijvoorbeeld herinneringen van afwijzing of schaamte.

Wanneer de pijn van schaamte uit je energiesysteem is verdwenen, roepen herinneringen aan situaties waarin je je schaamde, het gevoel niet meer op.

Generalisatie is heel bruikbaar om herinneringen te behandelen die negatieve emoties oproepen, want je hoeft niet alle herinneringen te behandelen. Als je bijvoorbeeld 10 herinneringen hebt waarin je schaamte voelde, hoef je er meestal maar een paar met EVT te behandelen om de negatieve emoties van die bepaalde soort te neutraliseren. Je neemt de meest intense herinneringen en behandelt ze met EVT. Gewoonlijk merk je dan dat je de andere herinneringen kunt oproepen zonder dat je er pijn bij voelt.

Het stappenplan van EVT.

In het hierna volgende wordt de complete behandelmethode van EVT uitgelegd. Meestal gebruiken we een verkorte versie, waarbij je tot het punt onder de rib gaat.

Een belangrijk onderdeel van dit stappenplan is het werken met je ademhaling. Na elke behandelronde is het de bedoeling langzaam diep in en uit te ademen tot in je buik, om de energie op gang te brengen.

De Energie Psychologie leert dat het magnetisch veld aan de linkerkant van ons lichaam afgestemd is op gewoontedenken van de massa en rechts is het positieve veld waarin nieuwe ideeŤn ingevoerd kunnen worden. Het gewoontedenken van de massa is negatief, daarom behandelen we de punten links met een negatieve herhaling en dan behandelen we rechts terwijl we positieve zinnen gebruiken, waarin de positieve overtuiging wordt geformuleerd, die de plaats van de negatieve gaat innemen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met negatieve uitspraken, terwijl je de rechterkant van het lichaam behandelt, want deze kunnen bij verkeerde toepassing gaan fungeren als affirmaties.

EVT bestaat in feite uit twee delen, datgene wat je zegt en de behandeling van de energiepunten. Wat je zegt komt neer op het benoemen van het probleem en van je doel. Je doel benoemen is natuurlijk hetzelfde als affirmeren. Het benoemen van het probleem is voor veel mensen moeilijk, want ze willen niets negatiefs zeggen, maar waarom eigenlijk?
Ze denken het altijd al zonder dat ze er enige controle over hebben. Als je het zegt, breng je het naar het licht van je bewustzijn en krijg je eindelijk controle erover.

Dit onderdeel van de behandeling noem ik reguleren. Door te reguleren richt je je aandacht op de kwestie die je wil behandelen. Je wordt hierdoor meer bewust ervan. Het eerste deel van je uitspraak benoemt dus het probleem. In het tweede deel zeg je wat je wilt. Tegelijk behandel je de energiepunten op je lichaam. Deze punten worden ook wel meridiaanpunten genoemd, omdat ze ook in de acupunctuur worden behandeld, die gebaseerd is op de Chinese meridiaanleer.

Voor het reguleren kun je het beste eerst je probleem hardop benoemen. Als beginner kun je standaard zinnen gebruiken zoals:

LINKS RECHTS
Ik heb pijn Ik ben bereid vrede te accepteren.
Ik ben niet tevreden over mijn inkomen. Ik kies ervoor om vrede te voelen over mijn verdiensten.
Ik ben boos omdat die automobilist zich misdraagt.. Ik kies ervoor om hem liefde te sturen, want als je je zo gedraagt, heb je dat vast nodig. En ik vind het heerlijk om liefde te voelen.
Ik heb trek in snoepen. Ik eet liever eten dat goed voor me is.

Je kunt EVT gebruiken voor elk probleem en elke situatie. Ons einddoel in deze cursus is je een gemakkelijk recept te geven om je vrijheid op alle gebieden van je leven uit te breiden. Dit stappenplan omvat natuurlijk bepaalde stappen die in een bepaalde volgorde gezet moeten worden. De Transformator procedure is wel heel flexibel, maar bepaalde handelingen erin zijn onmisbaar. Als je bijvoorbeeld je rijbewijs wilt halen, moet je tijdens het examens bepaalde onderdelen doorlopen, zoals rijden op de snelweg en parkeren. Het stappenplan is geen uitzondering daarop. Elke stap moet precies zo uitgevoerd worden als beschreven wordt en liefst ook in de juiste volgorde. Anders is er geen resultaat.

Hoewel ik het heel uitgebreid beschrijf, is het stappenplan heel eenvoudig en makkelijk om te doen. Als je het eenmaal geleerd hebt, kan elke ronde in ongeveer 1 minuut uitgevoerd worden. Het kost natuurlijk enige oefening, maar na een paar keer proberen wordt het hele proces je eigen en wordt het routine, net als autorijden. Je zult dan goed op weg zijn om de Energetische Verandering Transformator technieken onder de knie te krijgen en alle beloningen die het verschaft.

Ik beschrijf hier het volledige stappenplan omdat het een belangrijk fundament verschaft voor het hele proces. De verkortingen worden meestal gebruikt, maar het is nuttig om het volledige stappenplan te kennen. De verkortingen zijn ook gemakkelijk om te gebruiken in sociale situaties, bijvoorbeeld in een restaurant of avondje uit,. Want emotionele uitdagingen kunnen overal en altijd opkomen. De complete Energetische Verandering Transformator technieken leer ik mensen om thuis te gebruiken en in situaties waar geen coach aanwezig is, en voornamelijk om te gebruiken voor minder 'ernstige' problemen. Voor dieperliggende problemen die niet opgelost worden door gebruik van de Energetische Verandering Transformator technieken of voor crisis situaties raad ik aan om de uitgebreide Transformator procedure te gebruiken en als ook dat niet snel genoeg helpt, kan men het beste goede professionele begeleiding zoeken.

Ook heb ik gemerkt dat er een verschil is in het vermogen van mensen om deze technieken toe te passen. Dat komt doordat mensen een voorkeur hebben voor verschillende communicatie-kanalen. Auditieve mensen nemen eerder iets op als ze het ook horen, mensen die visueel zijn, kunnen het beste visuele informatie verwerken en mensen die kinesthetische informatie prefereren, zijn vooral afgestemd op hun gevoel en hun lichaam. Je zult begrijpen dat de energetische technieken vooral voor deze laatste groep heel goed werken, want ze werken met gevoel en met het lichaam. De meeste kinesthetisch ingestelde mensen hadden niet veel op met de praattherapieŽn en zijn heel blij met deze methode. Ik heb speciale aanpassingen ontwikkeld om ook de anders ingestelde mensen toch van deze technieken te laten profiteren. Visueel ingestelde mensen kunnen het beste EVT voor de spiegel oefenen en toepassen. Ze leren het snelste door zien. Auditieve mensen leren het beste door horen. Hoe je instelling ook mag zijn, iedereen heeft er baat bij om zich meer bewust te worden van hun lichaam en hun energiesysteem.

De volledige procedure van EVT omvat vier stappen:
1. het probleem benoemen en je erop afstemmen;
2. reguleren en de punten aan de linkerkant van het lichaam behandelen;
3. soms de breinsynchronisatieprocedure;
4. reguleren en de punten aan de rechterkant van het lichaam behandelen;
5. soms een afsluiter terwijl je de kroonchakra behandelt.

In deze procedure beginnen we dus met het identificeren van het probleem. Dan gaan we aan de slag met het energiesysteem om verstoringen erin te verwijderen.

Je afstemmen op het probleem via de probleemdefinitie en de affirmaties van het reguleren.

In het stappenplan van EVT benoem je eerst het probleem zo specifiek mogelijk en behandelt vervolgens de punten aan de linkerkant van je lichaam terwijl je in een korte zin of woord het probleem beschrijft. Je maakt een affirmatie die beschrijft wat je liever wil en behandelt de rechterkant van je lichaam terwijl je je affirmatie uitspreekt.

Datgene wat de energetische verstoring van het probleem vasthoudt in je energiesysteem is meestal een negatieve overtuiging. Om dit te corrigeren gebruiken we een neutraliserende affirmatie. Als je zelf niets kunt verzinnen, kun je de volgende vorm gebruiken:

Dit probleem (de probleemdefinitie) … …..ik heb liever vrede.
De … worden ingevuld met een korte beschrijving van het probleem. Hier zijn een paar voorbeelden.

** Ik heb deze angst voor spreken in het openbaar
** Ik heb deze pijn in mijn schouder
** Ik verdien niet genoeg
** Ik heb deze boosheid op mijn vader/werkgever
** Ik heb deze angstige herinnering aan een auto ongeluk
** Ik heb deze stijfheid in mijn nek
** Ik heb last van slapeloosheid
** Ik heb dit gevoel van verlies na mijn miskraam
** Ik heb dit gevoel van vast te zitten door geldgebrek

Dit is natuurlijk maar een gedeeltelijke lijst, omdat de mogelijke kwesties waarop de Transformator toegepast kan worden, eindeloos zijn. De herhalingen tijdens de behandeling zijn nog korter. Het is van belang om het probleem zo specifiek mogelijk te beschrijven, dus als de pijn stekend of kloppend is, dat ook erbij vermelden.

Ook worden hier hele eenvoudige affirmaties gegeven, waarover je amper hoeft na te denken. Dat vergemakkelijkt het leren van de techniek. In de volgende lessen behandelen we hele krachtige affirmaties die je naar de essentie van het probleem voeren.

Je kunt verschillende vormen van deze affirmatie gebruiken, zoals …
** dit probleem. Ik heb liever vrede.
** Dit probleem. Toch waardeer ik mezelf.
** Ik heb dit probleem. En ik hou van mezelf met al mijn problemen.
** Dit probleem. En ik accepteer mezelf toch helemaal.

De afsluiter.

De affirmatie kan worden afgemaakt met een afsluiter\. Hierbij wordt er een positieve uitdrukking gebruikt die vrij intuïtief tot stand komt. Het omvat zinnetjes als: “ik waardeer mezelf” of “God is mijn Bron”of “ik kies opnieuw”. Deze afsluiters passen we toe wanneer we de kruinchakra zachtjes aanraken of kloppende cirkelende bewegingen erboven maken zonder je hoofd aan te raken. Ik heb zelf ondervonden dat het van belang is om niets te zeggen met een lage vibratie tijdens het aanraken van de kruin, omdat dit punt een belangrijke verbindingspunt is met het goddelijke. Zelfs affirmaties als “ik waardeer mijn lichaam” of "ik kies ervoor om dit probleem los te laten" zijn ongeschikt om als afsluiter te dienen. Want misschien is je vibratie tijdens het uitspreken van deze zinnen nog niet afgestemd op de Bron waarmee je verbinding maakt. En je Bron reageert op je vibratie en bevestigt dan voor je dat je een probleem hebt.

Het werkt wel om te zeggen “ik kies opnieuw”, ook al ben je afgestemd op de frequentie van het probleem. Een cursus in wonderen" raadt ons aan om elke keer opnieuw te kiezen als een situatie ons niet bevalt. Wanneer je aangeeft dat jij opnieuw kiest, houdt dat in dat je beseft dat je het zelf hebt aangetrokken en je kunt het ongedaan laten maken door je Heilige Geest. Wat ook heel veel effect heeft zijn zinnen als “ik vergeef mezelf voor deze angst, deze behoefte, deze gevoelens”. Of “ik vergeef X voor …”. Of “ik ben bereid X te vergeven voor … Ze deden hun best en het is voor hen zelf het ergste dat ze niet meer te geven hadden." Vergeving heeft een heel hoge vibratie.

In handen van een ervaren en bewuste behandelaar is de afsluiter een machtig hulpmiddel.

Wat voorbeelden van probleembeschrijvingen en affirmaties:
LINKS RECHTS
Deze angst voor spreken in het openbaar Ik vergeef mezelf dat ik mij door deze angst heb laten beheersen. Ik ben nu bereid het los te laten. Ik heb niets te vrezen, want ik bied mijn gehoor een geschenk. Ik kies er nu voor om met gemak en vlot in het openbaar te spreken.
Deze hoofdpijn. Ik waardeer mijn lichaam. Ik hou van mijn hoofd. Ik kies er nu voor om elke verwarring en verduistering in mijn denken los te laten. Ik kies er nu voor dat mijn hoofd en mijn hele lichaam mij vrede geven.
deze boosheid op mijn vader Ik ben nu bereid mijn vader te vergeven en mijn projecties op hem los te laten. Ik kies voor vrede.
deze herinnering aan mishandeling Ik ben nu bereid de gevoelens die deze herinnering in mij opwekt, los te laten. Ik kies voor innerlijke vrede.
deze stijfheid in mijn nek Ik waardeer mijn lichaam. Ik hou van mijn nek.Als het door stijfkoppigheid komt, ben ik bereid dat los te laten. En als ik mijn levenskracht uitput door teveel te piekeren of te hard te werken, wil ik dat ook loslaten. Ik kies nu ervoor dat mijn nek soepel is.
deze nachtmerries Ik kies nu voor goddelijke dromen en goddelijke gedachten wanneer ik slaap.
deze behoefte aan sigaretten Ik besef dat sigaretten geen waarde hebben, ook niet de waarde die ik eerder aan ze gaf. Ze doen niets voor me. Ze doen me geen goed en ze doen me ook geen kwaad, wat anderen ook mogen beweren. Ik kies nu voor vrijheid van elke ongewenste behoefte.
deze angst voor spinnen Ik ben nu bereid een goede relatie met spinnen te hebben. Ik kies voor vrede.
deze depressie Ik waardeer mezelf. Ik ben het waard om gelukkig te zijn. Ik kies nu voor innerlijke vrede.

Het mooie van de Energetische Verandering Transformator technieken is dat je in dit opzicht geen ervaring hoeft te hebben. Je hoeft niet in staat te zijn om te bepalen of het werkt.

Nadat je het probleem hebt gedefinieerd, ga je het herhalen terwijl je de meridiaanpunten op de linkerkant van het lichaam behandelt.

Een paar voorbeelden van de herhaling van de probleembeschrijving zijn:

**angst voor rekeningen **niet genoeg geld **niet genoeg opleiding **hoofdpijn **te weinig inkomen **boosheid op mijn vader **herinnering aan mishandeling **angst voor recessie **stijfheid in mijn nek **nachtmerries **trek in sigaretten **angst voor spinnen **depressie .

Voor de overige financiële afstemmingszinnen kun je de volgende herhalingszinnen gebruiken:

** Geld veroordelen **Sparen uit angst ** Rijkdom veroordelen ** Rijke mensen veroordelen ** Hebzuchtig ** Misdadig ** Goedkoop – mezelf beperken **Ik liet me door geld beperken ** Ik gaf geld macht over mij.

Een paar voorbeelden van positieve herhalingen die ik gebruik zijn:

**een helder hoofd **een ruim inkomen **ik vergeef mijn vader **ik verdien het allerbeste **soepele nek **goddelijke dromen **ik kies voor rookvrij leven **ik kies vrede met spinnen **ik kies innerlijke vrede ** rijke mensen zijn goed en gul ** ik laat meer geld toe ** geld is liefde ** meer dan genoeg geld ** ik kies goede kopen ** Iedereen houdt van geld ** het is heerlijk verzorgd te zijn ** het is heerlijk om geld over te hebben ** ik voel me rijk ** met geld druk ik mijn waardering uit ** ik sta open om te ontvangen **.

In de volgende lessen gaan we veel dieper in op de problemen rond geld. Het is de bedoeling om te voorkomen dat je tijdens de eerste oefeningen met EVT al diep in emotionele afgronden afdaalt.

In de Transformator procedure passen we meer psychologische technieken toe om een probleem te elimineren, zoals het overdrijven of omkeren enz. Deze worden later behandeld.

Negatieve overtuigingen over geld die je kunt hebben.

Door je negatieve overtuigingen over geld op te sporen, vind je de reguleringszinnen om mee te kloppen. Om je bewust te worden van je negatieve programmering, schrijf alles op wat je hebt gehoord over geld, rijkdom, en rijke mensen toen je klein was.

Zoals: geld is de wortel van alle kwaad.
Spaar je geld voor een regenachtige dag of voor je oude dag.
Rijke mensen zijn hebzuchtig.
Rijke mensen zijn misdadigers.
Rijkdom is misdadig.
Je moet hard werken om geld te verdienen.
Geld groeit niet aan de bomen. Of: denk je dat we een geldboom hebben?
Je kunt niet rijk en spiritueel zijn.
Armoede is deugdzaam.
Arme mensen zijn gelukkiger dan rijke.
Arme mensen zijn eerder geneigd te delen.
Geld kan geen geluk kopen.
Geld is macht.
De duivel schijt op de grote hoop.
De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer.
Dat is niet voor ons soort mensen.
Niet iedereen kan rijk zijn, er is niet genoeg voor iedereen.
Er is niet genoeg.
We hebben niet genoeg geld.
We kunnen het niet betalen
Het is te duur (voor ons).
We hebben geen geld.
Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.

Verderop in de lessen zul je nog krachtiger probleemdefinities en affirmaties tegenkomen. Deze volstaan om mee te beginnen.

Ook de ideeën die later in je ontstaan tijdens de behandeling zijn goede reguleringszinnen. Hier zijn een paar voorbeelden.

Links: “Ik heb geleerd dat ik voor een regenachtige dag moest sparen, een appeltje voor de dorst. Sparen is goed, maar zulke intenties garanderen dat het narigheid zal regenen of dat ik dorst zal krijgen.”
Rechts: “Ik spaar alleen voor mijn plezier, omdat het heerlijk is geld over te hebben. Ik heb gewoon meer dan ik uit kan geven en ik voel me rijk. Ik ben dankbaar en blij met veel extra geld."

Links: Ik verdien maar (het bedrag van je inkomen).
Ik heb er een hekel aan om geld uit te geven en ik wil alles zo goedkoop mogelijk.
En als ik goedkoop waardeer zal ik goedkoop krijgen. Maar ook de bedragen die daarbij horen en de kwaliteit die daarmee samenhangt.
Rechts: Ik verdien veel meer en ik leer het nu te ontvangen.
Geld moet rollen, dat weet ik.
Ik kies nu voor goede kopen en ben bereid te betalen wat de dingen waard zijn. Ik kan elke goede prijs met gemak en plezier betalen.

Links: Ik geloofde dat ik ieder dubbeltje om moest draaien.
Ik was bang dat er niet genoeg geld voor mij was.
Ik voelde me beperkt door geld.
Rechts: Ik ben nu bereid te zien en te geloven dat er meer dan genoeg geld voor iedereen is, ook voor mij. God beperkt me niet, alleen ik kan mezelf beperken. Geld is een uitdrukking van de liefde van God en God houdt van mij. God zorgt perfect voor mij en geeft me meer dan ik nodig heb, meer dan ik ooit op zou kunnen maken.
Als dat prettiger voor je is, kun je het woord “God” ook vervangen door “het universum” of “het leven”.

Stap 1 en 2: probleemdefinitie en regulering.

Nu je de delen van de behandeling begrijpt, is het gemakkelijk uit te voeren. Je benoemt het probleem en behandelt de punten aan de linkerkant van je lichaam terwijl je in een korte zin of woord het probleem beschrijft. Je maakt een affirmatie die beschrijft wat je liever wil en behandelt de rechterkant van je lichaam terwijl je je affirmatie uitspreekt.

Dat kun je op 2 manieren doen. De eerste manier is dat je eerst de linkerkant helemaal behandelt en vervolgens de rechterkant. Deze methode wordt het meest toegepast. Er is echter ook een manier die ik “argumenteren met jezelf” noem, waarbij je afwisselend de linker en de rechterkant behandelt. Dus het punt aan de linkerkant met de beschrijving van het probleem en dan het punt aan de rechterkant met de affirmatie en zo naar beneden. Om deze 2e methode te kunnen toepassen is het meestal nodig dat je al vrij bedreven bent in de technieken. Deze techniek wordt daarom later behandeld.

Tijdens argumenteren met jezelf gebruik ik bijvoorbeeld als reguleringszinnen:

Links: "Ze zeggen dat geld de wortel is van alle kwaad. Dat was gewoon een truc van het ego om mensen dom en arm te houden.”
Rechts: “Er staat in de Bijbel dat de liefde voor geld de wortel is van alle kwaad en dat betekent dat je van geld geen afgod moet maken. Ik ben meester over geld, geld is niet meester over mij. Geld zelf is een uitdrukking van goddelijke liefde. Daarom mag ik van geld houden. Iedereen houdt van geld, hoe hard ze ook roepen van niet. Iedereen vindt het heerlijk om verzorgd te zijn."

Links: "Ik dacht kwaad over rijke mensen, maar zulke gedachten houden me arm. De media en anderen willen ons dit laten geloven en ons er zo onder houden. Arme mensen zijn vaker hebzuchtig dan rijke mensen. Armoede veroorzaakt criminaliteit, ziekte, gebrek en ellende. Zolang ik rijke mensen en rijkdom veroordeel, kan ik geen rijkdom ontvangen. “
Rechts: “Rijke mensen zijn niet misdadig, ze zijn gul en edelmoedig. Rijke mensen zijn ook niet hebzuchtig, ze smijten alleen niet met geld, want ze kennen de waarde ervan. Ze waarderen hun geld op de juiste manier. Ik ben blij dat ik steeds meer inzicht heb in wat geld echt is.”

In de volgende lessen zullen we dit verder uitwerken.

Dat is het. Je hoeft maar een paar keer te oefenen om deze eenvoudige techniek te beheersen. Het bedenken van affirmaties vinden mensen hierbij het minst eenvoudige. In deze cursus krijg je een overvloed aan affirmaties voor financiële vrijheid aangereikt, dus het werk is voor je gedaan.

De inhoud van de behandeling

Het stappenplan moet gericht zijn op een specifiek probleem. Je stemt je af op het probleem waarvan je bevrijd wenst te worden door de eerste stap uit te voeren. Door het probleem te benoemen richt je je aandacht erop. Vervolgens ga je de energiecentra aan de linkerkant van je lichaam behandelen terwijl je een zin herhaalt, die in het kort het probleem benoemt. Dit helpt je om op het probleem afgestemd te blijven en zo wordt je systeem verteld op welk probleem de behandeling gericht is.

Negatieve emoties worden veroorzaakt doordat je afgestemd bent op bepaalde gedachten of omstandigheden die vergezeld worden door stoornissen in je energiesysteem.

Anders functioneer je normaal. De hoogtevrees van iemand is bijvoorbeeld niet aanwezig terwijl die persoon tv kijkt en dus niet op het probleem is afgestemd. Op het moment dat er een beeld langskomt waarin iemand van grote hoogte dreigt te vallen, kan dat veranderen.

Je kunt je afstemmen op een probleem door er gewoon aan te denken. Over het probleem nadenken zal de energieverstoringen die daarbij horen activeren. Dan alleen kunnen ze in evenwicht gebracht worden door de behandeling toe te passen. Zonder je af te stemmen op het probleem en de bijbehorende energieverstoringen op te roepen, heeft de behandeling weinig effect.

Afstemmen en reguleren lijkt een heel eenvoudig proces te zijn. Je denkt enkel aan het probleem terwijl je de linkerkant van het lichaam behandelt. In theorie is dat alles. Je kunt het echter een beetje moeilijk vinden om bewust aan het probleem te denken terwijl je aan het drukken, wrijven of kloppen bent enz. In het begin is het een beetje als leren autorijden, omdat je verschillende dingen tegelijk moet doen, hoewel EVT een stuk eenvoudiger is.

De duur van de behandeling

Je gaat gewoon door met de behandeling tot er enige verlichting optreedt. Je kunt de zinnen waarmee je begon herhalen of vervangen door andere zinnen die bij je opkomen en die verband houden met het probleem. Soms gaat het over in de behandeling van een ander probleem. Het is echter het beste om het oorspronkelijk probleem te blijven behandelen tot de emoties rond het probleem en de bijbehorende energieverstoringen zoveel mogelijk zijn opgelost en bij voorkeur helemaal weg zijn. Dus als je bang bent voor spreken in het openbaar, is het 't beste om te blijven werken met “deze angst voor spreken in het openbaar” tot het idee je alleen met vrede vervult.

Het is gewoonlijk voldoende om de probleembeschrijving tijdens het reguleren uit te spreken. De geest stemt zich dan volledig af op het probleem gedurende het gehele stappenplan, zelfs al zou je denken dat al het drukken, wrijven, kloppen, neuriën, tellen enz. een afleiding lijkt te vormen. Dit is dus meestal niet het geval en hoe meer ervaring je hiermee hebt, hoe gemakkelijker het wordt om te merken wanneer jij of degene die je behandelt afgeleid is. Zeker bij jezelf kun je gemakkelijk voelen hoe lang je door moet gaan en hoe het met je gesteld is. Wanneer je iemand anders behandelt, is het altijd het beste om te meten hoe het met die persoon gesteld is. Meetmethoden worden verderop behandeld.

Je weet misschien niet hoe lang je door moet gaan met de behandeling. Soms kom je niet eens toe aan het behandelen van de alle punten aan de linkerkant, dan heeft de behandeling echt wonderbaarlijk snel effect.

Je gaat in de meeste gevallen gewoon door tot er flink verlichting is opgetreden. Het hoeft niet helemaal over te zijn, want de ervaring leert, dat mensen de volgende dag of een paar dagen na een behandeling meestal ervaren dat het probleem ze totaal niet meer raakt.

Het kan in ieder geval geen kwaad om door te gaan wanneer het niet nodig is en wanneer het wel nodig is, zal het dienen als een stuk gereedschap van onschatbare waarde. Dit maakt deel uit van het concept van 100% onderdompeling, dat we gebruiken in EVT.

We behandelen veel punten en doen dingen in elke ronde van het stappenplan die misschien niet nodig zijn voor een probleem waaraan we werken. Maar tenminste 1 punt dat we behandelen is echt noodzakelijk.

Het kan geen kwaad alles in de behandeling op te nemen, zelfs datgene wat misschien overbodig is en een ronde duurt toch maar heel kort. Dit houdt in dat je altijd de probleemomschrijving herhaalt elke keer dat je een punt aan de linkerkant van het lichaam masseert of erop drukt of klopt. Het kost niets om het erin op te nemen, zelfs geen tijd, omdat het herhaald kan worden in dezelfde tijd die het kost om elk energiepunt te behandelen.

Als je de Energetische Verandering technieken van de Transformator eenmaal geleerd hebt, wordt het een vriend voor het leven. Het kan toegepast worden op een haast eindeloze lijst van emotionele en fysieke problemen en geeft bevrijding van de meeste. En het is een onmisbaar werktuig om je scheppende macht bewust toe te passen.

Emotionele drijfveren.

Je zult soms een probleem zien oplossen na slechts 1 behandelserie. De meeste problemen hebben echter verschillende emotionele drijfveren die behandeld moeten worden. Wanneer je een probleem behandelt, kun je voelen hoe je aandacht zich verplaatst naar een ander deel van het probleem. Er is dus meer aan de hand. Er is meer werk aan de winkel. Om de negatieve emoties op te lossen, moet je alle emotionele drijfveren behandelen.

Dat is het gemakkelijkst te leren door een sessie te bekijken van een specialist of door persoonlijke training.

Een probleem dat ik bijvoorbeeld vaak hoorde was `mijn moeder hield niet van me´. Wanneer je je een keer herinnert dat je moeder je liefdeloos behandelde, is dat te vergelijken met de echte situatie? Het antwoord is meestal … Ja! In de meeste gevallen zijn de energieverstoringen die optreden tijdens de herinnering dezelfde die optreden tijdens de confrontatie met je moeder. Dat is de reden waarom het uitbalanceren van de energie door blijft werken in echte omstandigheden.

De uitzondering hierop is wanneer een of ander nieuw aspect van het probleem in de echte situatie opkomt die er eerder niet was toen je eraan dacht. Je hebt bijvoorbeeld gedacht aan iets dat je moeder deed. Maar dan komt de herinnering op aan een bepaalde manier waarop ze naar je keek. De gevoelens van afwijzing kunnen dan weer opkomen.

Dit is een tamelijk gewoon voorval en het betekent niet dat de Transformator technieken voor Energetische Verandering niet werkten. Het betekent eenvoudig dat er nog meer te doen is.

Neem het geval van Matthieu, wiens moeder hem niet binnen wilde laten als zesjarig jongetje, terwijl hij op de hielen werd gezeten door een groepje jongens die hem in elkaar wilden slaan. Die herinnering werd met het stappenplan opgelost. Maar tijdens de behandeling kwamen bij Matthieu weer gevoelens van afgewezen zijn naar boven, omdat hij zich nieuwe dingen van zijn moeder herinnerde. Bijvoorbeeld dat hij haar kort geleden tegen zijn zus had horen zeggen `hij is al 40 en hij kan nog niet voor zichzelf zorgen`. Die afkeuring vormde een nieuwe emotionele drijfveer en werd dan ook afzonderlijk met het stappenplan behandeld totdat de emotionele respons genoeg omlaag ging.

Als alle emotionele drijfveren eenmaal uit de weg zijn geruimd zal je negatieve reactie op wat dan ook tot het verleden behoren en je zult je volkomen kalm voelen in die omstandigheid.

Wees zo specifiek mogelijk.

Het is natuurlijk het beste om waar mogelijk specifiek te zijn. Op die manier kun je je op efficiënte wijze richten op emotionele drijfveren en ze opruimen.

Soms gooien we een aantal problemen op een hoop onder een grotere noemer. Dit kan je vooruitgang met de Transformator beperken. De meeste mensen zouden bijvoorbeeld een beter “zelfbeeld” willen hebben, maar beseffen niet dat de term een algemeen etiket is dat dient als een verzamelterm voor talloze specifieke problemen (bv. herinneringen van mishandeling, afwijzing, mislukking en/of diverse angsten).

Iemand die als kind het voorwerp was van ernstige afwijzing zal waarschijnlijk het gevoel hebben dat hij of zij op veel levensgebieden tekort schiet. Dit draagt bij aan hun gebrekkige zelfbeeld. Wanneer zij geconfronteerd worden met potentiële afwijzing treden negatieve emoties en dus energieverstoringen op.

Dientengevolge voelen ze zich voortdurend “niet goed genoeg” wanneer ze kansen tegenkomen en neigen ertoe vast te blijven zitten in dezelfde plek. Wanneer problemen met het zelfbeeld op één hoop worden gegooid met andere negatieve emoties, worden ze meer gegeneraliseerd en de persoon voelt zich op nog meer gebieden tegengehouden.

Wanneer we elke specifieke negatieve gebeurtenis in ons leven neutraliseren met het stappenplan, elimineren we heel effectief de emotionele lading die een situatie voor ons heeft. Alleen de volledige Transformator procedure is effectiever.

Ik vergelijk de procedure met het pellen van een ui. Na het verwijderen van een laag komt een nieuwe laag tevoorschijn. Je ruimt negatieve emoties op en je onderbewustzijn draagt weer andere aan. Het vindt blijkbaar dat het eindelijk grote schoonmaak kan houden. Je neemt ook geen genoegen meer met narigheid, nu je weet dat je er niet mee hoeft te leven.

Als je het stappenplan volhardend gebruikt, nemen je negatieve reacties steeds meer af en ervaar je na een tijdje enorme emotionele vrijheid. Je noemt situaties geen problemen meer, maar uitdagingen. En die treedt je dan niet met angst tegemoet, maar vol kalm vertrouwen.

De grootste fout die nieuwelingen maken is dat ze proberen de Transformator technieken te gebruiken op kwesties die te algemeen of te veelomvattend zijn. Wanneer je dat doet, zul je niet meteen merken of het werkt. En dan ben je geneigd het op te geven. Het is het beste om de Transformator technieken voor Energetische Verandering toe te passen op specifieke gebeurtenissen en het gevoel dat die bij je oproepen. Net als in het voorbeeld van Matthieu, die verdrietig was omdat zijn moeder een echte vent van hem wou maken toen hij zes was. Op zijn 40e verweet ze hem nog dat hij geen echte vent was. Het heeft minder goed resultaat om hem de techniek te laten toepassen op de meer algemene kwestie van `mijn moeder keurt me af, ze vindt me geen echte vent`, dan op de situaties waaruit dat bleek en waarin hij dat gevoel had.

Toen Matthieu een tijd later een vergevingsoefening deed voor de situatie met zijn moeder, was dat ook een diepgaande ervaring, geen intellectuele rationalisering. Hij besefte dat we allemaal ons best doen en dat mensen die je narigheid bezorgen, niet meer te geven hebben. En zulke mensen hebben onze liefde hard nodig. Hij was in staat de echte compassie en liefde te voelen, die er altijd al waren geweest, maar die hij door zijn eigen pijn eerst niet kon voelen. Hij kijkt nu heel anders naar zijn moeder.

Emotionele drijfveren zijn heel belangrijk.

Net als in het voorbeeld van de moeder van Matthieu kunnen sommige problemen vele delen hebben. Wij noemen ze emotionele drijfveren. Het is meestal nodig ze allemaal te behandelen. Hoewel ze allemaal bij elkaar lijken te horen, kun je elke emotionele drijfveer beschouwen als een afzonderlijk probleem. Het gevoel van afwijzing door iets wat je moeder deed toen je zes was is niet hetzelfde als het gevoel dat ze op je 40e bij je opriep. Daarom moeten ze afzonderlijk met de Transformator technieken voor Energetische Verandering behandeld worden.

Binnen zowat elk probleem dat je met EVT wilt behandelen, kun je verschillende emotionele drijfveren onderscheiden. Soms nemen ze de vorm aan van een serie traumatische herinneringen zoals herinnering aan mishandelingen. Elk van deze herinneringen kan een afzonderlijk probleem zijn, oftewel emotionele drijfveer en moet individueel behandeld worden.

Begrijp alsjeblieft goed dat wanneer er diverse emotionele drijfveren van een probleem aanwezig zijn, je misschien geen verlichting zult opmerken totdat alle drijfveren teruggebracht zijn tot 0 door het stappenplan. Dit wordt heel duidelijk wanneer je het vergelijkt met fysieke genezing. Als je bijvoorbeeld tegelijk hoofdpijn, kiespijn en maagpijn hebt, zul je je niet gezond voelen totdat ze alle drie weg zijn. De pijn lijkt dan wel te verschuiven, maar is niettemin toch nog pijn. Hetzelfde geldt voor emotionele kwesties die verschillende emotionele drijfveren bevatten. Je hebt pas het gevoel dat er verlichting optreedt als elke pijn verdwenen is.

Soms heeft iemand lange tijd bijvoorbeeld rugpijn gehad. De pijn lijkt zich dan te verplaatsen naar een ander deel van de rug. Als je een tijdlang pijn hebt gehad in een bepaald gebied, kunnen je spieren gespannen en strak zijn als reactie op de pijn.

Tegelijk maak ik ook mee dat mensen vaak nog 2 opgeven voor intensiteit van een probleem, terwijl het eigenlijk al opgelost is. Die 2 drukt dan uit dat ze geloven dat het niet helemaal opgelost kan zijn. Iemand zei tegen me, dat ze dacht dat het wel terug zou komen en daarom nog het getal 2 als intensiteit gaf.

Het belang van volharding.

In de Transformator cursussen krijg je een lijst met emotionele drijfveren die waarschijnlijk heel accuraat jouw gevoel beschrijven. Want de ervaring leert dat je soms niet weet hoe je het gevoel moet beschrijven, dat een bepaalde situatie bij je oproept. Of je kent het woord wel, het komt alleen niet bij je op. Als nieuweling in deze technieken van de Transformator heb je misschien niet de ervaring om specifieke emotionele drijfveren te identificeren en ze elk afzonderlijk te behandelen met het stappenplan. Dat is prima. Je kunt ook louter af gaan op je gevoel en dat gevoel met behulp van het stappenplan te behandelen. Je onbewuste geest weet waaraan je werkt.

Je zou dit “gevoel” met de volgende afstemmingsaffirmatie kunnen behandelen:

“Ik heb dit gevoel, ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf helemaal” en deze herhaling “dit gevoel”.

Als het je niet lukt om specifieke emotionele drijfveren van je probleem te identificeren, zou je elke dag een paar minuten lang het stappenplan kunnen doen voor “dit gevoel” of “dit probleem”. Je onbewuste geest weet hoe het datgene wat noodzakelijk is naar boven moet brengen en gegeven moment begin je te ervaren dat de emotionele lading ervan verdwijnt. Ik raad mensen altijd aan om te blijven werken aan het probleem, maar wel af en toe iets nieuws te proberen. Dat is een intelligente werkwijze om het leven van je dromen te creëeren. In deze cursus krijg je daarvoor naast de Transformator procedure vele oefeningen om je problemen te identificeren en te behandelen.

De Energetische Verandering Transformator technieken zijn een heel flexibel proces, zoals je merkt en zal vaak ook vooruitgang geven van problemen waar je niet eens aan gewerkt hebt. Net als in het geval van Rob, die met roken was gestopt zonder dat hij daaraan had gewerkt. Waarschijnlijk viel de stress die hem liet roken weg door de behandeling van andere problemen. Maar de meeste problemen zijn gemakkelijk te identificeren en net zo gemakkelijk opgelost. Denk eraan: de aanhouder die intelligent te werk gaat, wint!

Weerstanden tegen verandering.

Veel psychotherapeuten merken dat heel veel cliënten niet reageren op zelfs de allerbeste technieken. Deze blokkade was lange tijd een mysterie voor ze. In de Transformator wordt dit Energetische weerstand genoemd. Het is aanwezig in een klein aantal van de kwesties die met de Transformator behandeld worden. In sommige kwesties blokkeert deze weerstand echter haast altijd verbetering.

Dat is de reden waarom sommige ziekten chronisch zijn en zeer slecht reageren op conventionele behandelingen. Het is ook de reden waarom sommige mensen zoveel moeite hebben met gewicht te verliezen of verslavingen op te geven. Het is letterlijk de oorzaak van zelfsabotage.

De belangrijkste voorbeelden van Energetische weerstand tegen veranderingen zijn depressie, verslavingen en aftakelingsziekten. In de meeste kwesties kan Energetische weerstand wel of niet aanwezig zijn in een bepaald individu. De ene persoon kan Energetische weerstand hebben voor gewichtsbeheersing en de ander niet.

Voorlopig hoeven we alleen maar een paar fundamentele dingen over deze energetische weerstand te weten die betrekking hebben op de Transformator technieken voor Energetische Verandering en nog belangrijker, hoe het te corrigeren.

Energetische weerstand wordt ook wel Psychologische omkering (PO) genoemd. Het is een officiële naam voor een omkering van polariteit in het energiesysteem. Men ziet als verklaring voor de Energetische weerstand tegen verandering dat er in het verfijnde, subtiele, electro-magnetische energiesysteem een vorm van electro-magnetische interferentie kan optreden. Deze interferentie kan het effect van onze EVT behandelprocedures om evenwicht in je systeem te brengen blokkeren. EVT omvat de behandeling van punten om deze blokkade te verwijderen. Anders zou het stappenplan soms niet werken.

Deze blokkade wordt dus technisch verklaard als een omkering van polariteit binnen je energiesysteem. Dit is niet hetzelfde als de energieverstoringen die je negatieve emoties veroorzaken.

Het komt erop neer dat er dan in je energiesysteem weerstand tegen verandering is. Er zijn nog meer benamingen voor deze weerstand tegen veranderingen. Energetische weerstand wordt ook secundaire winst of ziektewinst genoemd. . Om te technische verhandelingen te vermijden en de verwarring die al die namen oproepen, noem ik het gewoon zoals het zich presenteert, als Energetische weerstand tegen verandering.

De behandeling ervan is een belangrijk onderdeel van de Transformator procedure. Daar gaan we zometeen dieper op in.

Wanneer je Energetische weerstand hebt of secundaire winst komt dat doordat je onderbewustzijn de toestand in stand houdt die niet in je belang lijkt te zijn. Jij wil misschien afslanken en je onderbewuste houdt je overgewicht in stand. Dat deel van je geest denkt dan dat het niet in je belang is om het probleem los te laten, het denkt misschien zelfs wel dat het probleem essentieel is voor je om te overleven. Men spreekt dan vaak van zelfsabotage, maar in wezen is het dus gewoon een vorm van zelfbescherming, en heel vaak terecht. Het zelfsaboterende gedrag is vaak een oud energiepatroon dat in de jeugd kan zijn ontstaan en toen goed dienst deed.

Het is niet altijd even gemakkelijk te zien waarin de winst ligt. Een cliënte van me was gediagnosticeerd met ME. Ze werd heel gauw heel erg moe. We onderzochten samen in hoeverre dit ziektewinst opleverde. En ze ontdekte dat het haar hielp om geen dingen te hoeven doen waar ze geen zin in had, zoals op bezoek gaan bij haar schoonouders. Toen ze dat inzag kreeg ze veel meer energie. Ze zag in dat het probleem eigenlijk haar weerstand was om voor zichzelf te kiezen. En ze kon zelfs weer gaan werken. Ze was niet met opzet ziek geworden, het was allemaal onbewust gegaan, maar toen ze leerde om meer voor zichzelf te kiezen, kon haar beschermende deel het probleem loslaten.

Een andere cliënte kreeg te horen dat haar artsen niets meer voor haar konden doen, ze moest met de kwaal leren leven. Ze merkte dat ze door ziek te worden een tijd lang heel veel aandacht kreeg. Ze was heel veel alleen geweest en nu was het de zoete inval bij haar thuis. Dat en haar geloof in de woorden van de artsen kan eraan bijgedragen hebben dat de ziekte chronisch werd. Maar na een tijdje kwam er steeds minder bezoek en ze begon zich heel alleen te voelen. De ziektewinst was weggevallen en alleen de nadelen bleven over. Het enige wat haar nog vasthield in haar ziekbed, was haar geloof in de ziekte en de negatieve emoties die deze situatie bij haar opriep. De Transformator hielp haar om haar angstige geloof in deze ziekte los te laten.

Natuurlijk zitten er ook enorme nadelen aan problemen als ziekte of verslaving vast, maar meestal zijn er niet alleen nadelen.

Zo vertelde Lisa Nichols tijdens de Oprah show over de film `The Secret`(het Geheim) dat ze enorm dik werd om sexuele avances van mannen te vermijden. Door haar verlangen naar liefde en aandacht kon ze moeilijk nee zeggen en dit was de oplossing die haar onderbewustzijn koos. Het was geen echt goede oplossing, maar zolang ze niet bewust een nieuwe leefstijl koos, zat er voor dat deel van haar dat haar wilde beschermen, niets anders op. En tot ze het echte probleem aanpakte, kon ze niet afslanken.

Bewust wil je dus wel afvallen of stoppen met roken, maar je onderbewuste heeft belangrijke redenen om het probleem in stand te houden.

Meestal kun je niet in je eentje erachter komen wat die redenen zijn. De complete Transformator procedure bevat daar een ingenieuze oplossing voor. Door de Transformator merken mensen vaak dat ze een ongezond leefpatroon hebben wat hun in het verleden voordeel opleverde, maar in het heden niet langer dient.

Hoe kun je weten of je op Energetische weerstand bent gestuit? Je zult dat meestal niet weten. Energetische weerstand wordt veroorzaakt door zelfvernietigend, negatief denken dat zich vaak onbewust en dus buiten je bewustzijn afspeelt. Daardoor merk je ook niet dat het aanwezig is. Bijna iedereen heeft het in zeker mate. Wanneer het aanwezig is, zal het elke poging tot genezing volledig tegenhouden. Naast de energetische technieken hebben we in de Transformator procedure een heel effectieve psychologische correctie daarvoor. In deze procedure is de energetische weerstand meestal al opgelost voordat EVT aan bod komt.

Om ervoor te zorgen dat het stappenplan van de Energetische Verandering Transformator technieken ook los van de Transformator procedure werkt, passen we het concept van 100% onderdompeling toe door de belangrijkste meridiaanpunten te behandelen die ermee verband houden en corrigeren zo voor energetische weerstand, zelfs als het niet aanwezig zou zijn. Het neemt maar enkele seconden in beslag en als het er niet is, kan het niet schaden. Als het aanwezig is, zal echter een belangrijke hinderpaal voor je welzijn uit de weg geruimd zijn.

Daarom bevat het stappenplan de behandeling van punten die in veel gevallen een automatische correctie vormt. Het neemt maar enkele seconden in beslag en als er geen Energetische weerstand is, is het onschadelijk.

In de Energetische Verandering Transformator technieken wordt energetische weerstand dus automatisch behandeld. Het is essentieel voor het hele proces om energetische weerstand die zich misschien in je systeem bevindt, te elimineren. Want tenzij Energetische weerstand gecorrigeerd wordt, zal je succes met deze methoden enorm eronder lijden.

Wat achtergrond informatie over Energetische weerstand.

Energetische weerstand is een verschijnsel dat al lange tijd de psychologen verbijstert. Mensen zeggen dat ze willen stoppen met roken en geven daar heel goede redenen voor, maar ze gaan gewoon door. Of ze willen afslanken en in sommige gevallen is dat zelfs noodzakelijk voor hun gezondheid, maar toch doen ze dingen die je als zelfsabotage zou kunnen zien.

In alle situaties waarin er een innerlijk conflict is tussen wat je wil en wat je doet, is er sprake van Energetische weerstand of Psychologische Omkering (PO). Dat wordt ook contra-intentioneel handelen genoemd.

Toen ik pas begon met de Energie Psychologie was ik heel blij een methode te hebben gevonden om deze Psychologische Omkering te kunnen behandelen. Het wordt aanbevolen twee plekken schuin onder het sleutelbeen te behandelen, die “gevoelige plekken” worden genoemd. Mijn teleurstelling was groot toen bleek dat verschillende rokers hardnekkig bleven roken, ondanks dat ze jarenlang EFT toepasten. Gary Craig schreef dat mensen moeten volhouden, maar soms is volharding niet slim. Het is niet aan te bevelen iets te blijven doen dat duidelijk niet werkt. Vereenvoudiging was in dit geval een oversimplificatie.

Dus zocht ik een techniek die wel werkte. Donna Eden en David Feinstein hebben er vooral aan bijgedragen dat ik een oplossing vond. Het bleek dat er nog meer punten waren die voor behandeling in aanmerking kwamen bij Energetische weerstand. Bij activering van de gevoelige plek behandel je alleen de weerstand die verband houdt met stress, verdriet of trots. Het bleek dat Energetische weerstand ook verband kan houden met diverse emotionele toestanden die weer met verschillende punten overeenkomen. Zo worden contradicties opgelost door op de miltpunten onder de borst te drukken.Doorhet breinsynchronisatie-punt tussen de ringvinger en de pink te behandelen wordt de vecht-of-vlucht reactie behandeld. En de weerstand die verband houdt met verwerking van informatie behandelen we via de punten op de zijkant van de hand. Donna Eden beveelt nog een oefening aan, de Hook up. Dit stimuleert de electrische verbindingen tussen alle meridianen en de voor- en achterkant van het brein. We zullen er in een andere les dieper op ingaan.

De theorie is dat bij iemand met Energetische weerstand de energie verkeerd stroomt. Dat hangt natuurlijk samen met de tegenstrijdige instructies die het onderbewustzijn in de loop der tijd heeft ontvangen.”Roken is slecht voor me, maar ik vind het heel lekker. En mijn gezondheid is niet zo belangrijk” Het onderbewuste kiest de koers die gevoelsmatig het meeste oplevert.

Je bent bijvoorbeeld. bang om vooruit te gaan, maar tegelijk wil je niet in de oude situatie blijven. Of het conflict tussen het verlangen om onafhankelijk te zijn en tegelijk te voelen “ik zou liever willen dat iemand anders voor me zorgt”.

Energetische weerstand meten met de armtest of een andere spiertest.

In deze cursus leer je vooral zelfhulpmethoden. Bij Energetische weerstand kun je een energetische controle uitvoeren, zoals de armspiertest. Voor deze test heb je een partner nodig, dus is het geen zelfhulpmethode. Daarom beschrijf ik het hier even en in de workshops gebruik ik het ook weleens, maar deze cursus gaat er verder niet over.

Bij de armtest drukt je partner op je pols terwijl je met gestrekte arm staat en tegenwicht biedt.. Eerst ga je kalibreren, dat wil zeggen, je gaat bepalen waar je sterk en zwak op reageert. Dus als je een man bent, kun je bijvoorbeeld zeggen “ik ben een man” terwijl je partner op je pols drukt. Vervolgens zeg je “ik ben een vrouw” en je gaat na of je arm omlaag gaat terwijl je toch je best doet om dit tegen te gaan. Meestal gaat de arm omlaag en dan kun je verder gaan met testen. Stel je wil afslanken. Zeg dan “ik wil afslanken” terwijl je partner de armtest doet. Als je arm omlaag gaat, is er duidelijk sprake van energetische weerstand.

Mocht je arm niet omlaag gaan en dus sterk testen op alle uitspraken, dan is er waarschijnlijk getest door iemand die jouw energie te sterk beïnvloedt. Misschien iemand die zelf energetische weerstand heeft wat betreft het onderwerp. Bij mij testen de mensen in de meeste gevallen zwak zelfs als ze gewoon hun naam zeggen. Ik druk met twee vingers op de pols van Els en zeg “is je naam Els” en haar arm gaat omlaag. Dat overkwam me zo vaak dat ik inzag dat mijn energie te overweldigend is. Dat kan gebeuren als je jaren energiewerk doet en een hoog vibratieniveau hebt. Daarom laat ik tijdens mijn workshops de mensen meestal elkaar testen of door iemand die met mij samenwerkt.

In de toegepaste kinesiologie wordt deze armtest veel gebruikt om bijvoorbeeld allergische reacties te meten. Wat hierbij opvalt is dat er steeds meer voedingsmiddelen van je bord verdwijnen. Ik heb mensen ontmoet die bijna niets meer mochten eten. En dat terwijl er juist in de Energie Psychologie diverse technieken zijn om het op hol geslagen immuunsysteem weer op het goede spoor te krijgen.

Dr. David Hawkins heeft ook gebruik gemaakt van de armtest om absolute waarden voor wat hij ďWaarheidĒ noemt te meten. Hij beweert dat deze waarden een hierarchische kaart van het bewustzijn vormen. Daarbij gaat hij ervan uit dat de spiertest objectief en onfeilbaar is en dat datgene wat hij ermee heeft gemeten objectieve waarden zijn. In zijn controversiŽle werk gebruikt hij zelfs de armtest om de waarde van de armtest aan te tonen. Dat is een circulaire redenering. De schaal die Hawkins heeft opgesteld meet de waarheid van uitspraken met de armtest en geeft ze een cijfer op een arbitraire schaal, die van 0 tot 1000 gaat met verschillende bewustzijnsstaten. Voor schaamte vond hij 20, angst 100, boosheid 150, moed 200, liefde 500 en vrede 600. Dat klinkt allemaal misschien wel redelijk, maar niet voor mij. Liefde, vrede en moed zijn voor mij ťťn en niet gradueel. Spirituele meesters zijn moedig op een manier die voor onbewuste mensen onvoorstelbaar is, omdat de goddelijke vrede en liefde angst in ze oplost. Op deze schaal val je beneden de grens van 200, van integriteit als je kritiek hebt. Zo maak je bij voorbaat alle kritici monddood.

Ik ben niet dol op wetenschap, want het is een ego-werktuig. Maar als mensen wetenschappelijke pretenties hebben, zul je je aan de regels van dat spel moeten houden. Wetenschap is bijvoorbaat kritisch.

Ik beschouw de armtest en andere spiertesten als subjectief en ik zou het zelf niet anders willen. Ik zou ook niet dogmatisch willen beweren dat ze met absolute zekerheid en onfeilbaarheid altijd de waarheid meten. Dat blijkt in de praktijk gewoon niet het geval te zijn.

In dit werk kom je tegen dat het onderbewustzijn tot God wordt verheven. Veel leraren maken die vergissing. Het onderbewustzijn is heel machtig. In zekere zin bestaat het niet echt, het is gewoon ons bewustzijn waarin we van alles verdrongen hebben waar we niet aan willen denken. Heel veel in onze geest speelt zich buiten ons verstand af. We noemen het onderbewustzijn, omdat we ons gewoon niet bewust (willen) zijn van alles wat in onze geest omgaat. Maar het onderbewustzijn is gewoon een verzameling instructies en overtuigingen, die hierarchisch of conflicterend gerangschikt zijn. Dat wil zeggen, sommige overtuigingen en ideeŽn steunen elkaar en sommigen spreken elkaar tegen. Via dit deel van ons bewustzijn zijn we ook aangesloten op het collectieve bewustzijn, de massageest. Er komt dus ook nog van alles binnen in onze geest dat we niet zelf bedacht hebben. Voor ons verstand is het heel ingewikkeld om dit te bevatten. Maar het ego-denken waar we naar hebben leren luisteren kun je niet gelijk stellen aan God. Het misbruikt de goddelijke macht om verkeerd te scheppen.

Je ziet bij de armtest vaak dat degene die op de pols drukt, de schouder vasthoudt. Ik doe dat liever niet, want je weet niet of en wat je aan het ankeren bent in het energiesysteem en denkwereld van die persoon. Een treffend voorbeeld van ankeren zie je vaak bij een begrafenis gebeuren. Iedereen komt naar de rouwende Wim toe, geeft een schouderklopje en zegt iets meelevends, zoals “wat vreselijk wat er is gebeurd”. Maanden later hoeft maar iemand Wim een schouderklopje te geven en hij voelt zich onverklaarbaar depressief.

Er zijn nog andere manieren om een spiertest uit te voeren. Je kunt de methode gebruiken waarbij je een rondje maakt met je duim en wijsvinger van je niet-dominantie hand, meestal dus de linker, tegen elkaar. Vervolgens trek je je wijsvinger door dit rondje heen. Als het je lukt, test je zwak en als het je niet lukt, sterk. Sommige mensen kunnen dit heel goed, maar andere helemaal niet. In Nederland heeft vooral Roy Martina deze techniek bekend gemaakt.

Het nadeel van jezelf testen, is dat je door de afstemming op het probleem eigenlijk al in een lagere vibratie zit. Omdat veel mensen het moeilijk vinden om zichzelf te testen, en de resultaten vaak ook verwarrend zijn bij Energetische weerstand, kun je het beter laten doen. Als je op alles zwak test, kun je ter correctie op de K27 punten kloppen. Dat zijn de sleutelbeenpunten tegen je sleutelbeen, naast je keelholte. Ook kloppen op het punt onder het oog kan de balans herstellen.

Net beneden je derde oog is je meesterpunt. Als je je vinger op dat punt zet en je partner op je arm drukt, zou je zwak moeten testen. Want je energie wordt onderbroken.

Om te controleren of de energie in de meridianen achteruit stroomt, kun je naar voren op je partner af lopen. Wanneer deze vervolgens op je arm drukt, zonder dat je iets zegt, en je arm gaat omlaag, dan helpt het ook om op de K27 punten te kloppen.

Ook de andere energie oefeningen zoals de kruisloop, de Wayne Cook houding en trekken aan de kroon vormen een remedie en worden verderop behandeld.

Energetische weerstand kan mensen ervan weerhouden om de effectieve Transformator techniek toe te passen.

Juist omdat de Transformator zo goed werkt, kan het een reden voor iemand met Energetische weerstand zijn om het niet te gebruiken. Een deel van de geest wil het probleem vasthouden voor zelfbescherming, of omdat het negatieve gedragspatroon het enige verdedigingsmiddel lijkt te zijn. Daarom is het meestal aan te bevelen in zo´n geval te werken met een deskundige therapeut(e) die het innerlijk conflict objectief aan kan pakken.

Bij EVT is het vooral van belang dat wanneer Energetische weerstand aanwezig is, EVT alleen niet altijd zal werken. Het is vaak nodig om ook de breinsynchronisatie te doen en als ook dat niet helpt, is de hele Transformator procedure de volgende stap. Denk eraan dat Energetische weerstand letterlijk vooruitgang tegenhoudt en dat geldt net zo goed voor EVT als voor elke andere techniek. Hoe ingrijpender de verandering is die je wil bewerkstelligen, hoe groter de weerstand tegen verandering.

De Transformator kan gebruikt worden als een waar breekijzer om diepgaande verandering tot stand te brengen, maar ook als een zacht hulpmiddel om in je eigen tempo te groeien naar de gewenste omstandigheden. Om ervoor te zorgen dat mensen op een verantwoorde manier met zichzelf en anderen omgaan, wordt de complete Transformator daarom als cursus aangeboden, met persoonlijke begeleiding.

Wat te doen als energetische weerstand je vooruitgang tegenhoudt.

Stel je voor dat je het stappenplan gebruikt voor één of ander probleem, bv. angst voor een recessie of voor je rekeningen, hoofdpijn, boosheid enz.

Soms verdwijnt het probleem gewoon na één ronde, terwijl er andere keren na één ronde slechts gedeeltelijke verlichting is ontstaan. Dan zul je meer ronden moeten doen.

Deze toegevoegde ronden moeten enigszins aangepast worden om de beste resultaten te boeken. Eén van de belangrijkste redenen waarom de eerste ronde een probleem niet altijd uit de weg ruimt is het opnieuw opduiken van Energetische weerstand.

Deze keer duikt Energetische weerstand op in een ietwat andere vorm. In plaats van je vooruitgang helemaal te blokkeren, blokkeert het elke verdere vooruitgang. Je bent al een beetje vooruit gekomen, maar Energetische weerstand houd je tegen om verder te verbeteren. Dat kan natuurlijk goed voor je zijn, want veranderen mag in je eigen tempo. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je onderbewuste je niet volledig weerhoudt om door te gaan met behandelen, kun je gewoon verder werken met het stappenplan. Hoe weet je of je onderbewuste je tegenhoudt? Dan vergeet je gewoon om te kloppen of je wordt afgeleid, er gebeurt van alles. Met de Transformator heb je een soort breekijzer in handen om heel snel te transformeren en je onderbewuste zal af en toe best wel op de rem gaan staan.

Aangezien de onderbewuste geest alles heel letterlijk opvat, kun je in de volgende ronden van het stappenplan de nadruk leggen op het feit dat je werkt aan het overblijvende probleem. Daarvoor moet de probleemomschrijving en de affirmatie van de regulering worden aangepast.

Hier is de aangepaste vorm van de probleemomschrijving:
Ik heb nog steeds een beetje
Merk vooral de woorden in vet (nog steeds en een beetje) op en hoe ze de aandacht richten op het feit dat het probleem voor een deel al is opgelost. Het zou gemakkelijk moeten zijn om deze aanpassing aan te brengen en na enige ervaring gaat het heel natuurlijk.

Bestudeer de aangepaste affirmaties hierna. Ze weerspiegelen aanpassingen aan de originele zinnen die eerder werden getoond.

**Ik heb nog steeds wat angst voor spreken in het openbaar.
**Ik heb nog steeds wat hoofdpijn.
**Ik ben nog steeds een beetje ontevreden met mijn inkomen.
**Ik heb nog steeds wat boosheid naar mijn vader toe .
**Ik heb nog steeds een beetje van die herinnering aan mishandeling.
**Ik heb nog steeds een beetje stijfheid in mijn nek.
**Ik heb nog steeds wat last van nachtmerries.
**Ik heb nog steeds een beetje trek in sigaretten.
**Ik heb nog steeds een beetje angst voor spinnen.
**Ik heb nog steeds wat last van deze depressie.
** Ik heb nog steeds wat negatieve oordelen over geld (of over rijke mensen).

De herhaling van de probleemdefinitie wordt ook gemakkelijk aangepast. Plaats gewoon de woorden “nog een beetje” of “overgebleven” of “resterende” voor de eerder gebruikte zin. Hier zijn wat voorbeelden.

**nog een beetje hoofdpijn **resterende boosheid op mijn vader **nog een beetje verdriet om die mishandeling **nog wat stijfheid in mijn nek **nog een beetje last van nachtmerries **overgebleven trek in sigaretten **nog een beetje angst voor spinnen **overgebleven depressie.

Stap 2: de behandelserie en de energiepunten in de Transformator procedure.

De behandelmethode is heel eenvoudig te begrijpen. Het houdt in dat je op de uiteinden van punten in de voornaamste energiemeridianen in het lichaam drukt, klopt of wrijft. Met deze methode wordt de steen in de maag, of de druk op de borst of de pijn in de buik of de “zzzzzt” in het energiesysteem uitgebalanceerd. Voordat ik je deze punten uitleg, heb je eerst een paar tips nodig over het uitvoeren van de behandelserie.

Je kunt elke hand gebruiken, maar omdat we de behandeling beginnen aan de linkerkant van het lichaam, is het gewoonlijk gemakkelijker om met je linkerhand te beginnen. In EVT maakt het in tegenstelling tot andere methoden zoals EFT, wel uit welke kant je gebruikt. Aan de linkerkant van je lichaam stroomt het negatieve magnetische veld met de gewoontepatronen van het massadenken en rechts het positieve veld waarin je nieuwe ideeèn invoert.

Als je de exacte plaats van de punten niet kunt vinden, maak je niet druk. We gebruiken altijd tenminste drie vingers in deze procedure. Dus zul je al gauw de juiste plek aanraken. Wanneer je drukt, doe dat lichtjes met zoveel mogelijk vingers, dan weet je zeker dat je altijd op het bestemde punt zit. Wanneer je klopt, doe dat met de platte kant van je vingertoppen. Je kunt dan de punten niet gemakkelijk missen. Klop niet met je nagels en klop zachtjes, zeker nooit zo hard dat je jezelf pijn doet.

Behandel elk punt zolang als de zin duurt die je erbij zegt, of ongeveer 20 seconden. Het zal moeilijk zijn om dit in het begin in de gaten te houden, maar dat maakt niets uit. Als je maar na een redelijke tijd naar het volgende punt gaat is het goed. Mensen blijven soms lang op een bepaald punt hangen wanneer ze in een emotie “vastzitten”. Denk eraan dat je alle punten wil aanraken zodat je de punten hebt behandeld waar de energieblokkade zit.

Zoals eerder gezegd, bevinden de meeste behandelpunten zich aan elke kant van het lichaam. Elke energiemeridiaan heeft twee eindpunten. Je hoeft alleen maar op één kant te drukken om verstoringen die erin bestaan in evenwicht te brengen. Deze eindpunten bevinden zich dichtbij het oppervlak van het lichaam en zijn dus gemakkelijk te bereiken. Merk op dat elk kloppunt zich onder het vorige bevindt. Dat helpt om het te onthouden. Een paar keer oefenen en je kent ze dan wel.

Nu volgen instructies hoe je de eindpunten van de meridianen die van belang zijn voor het stappenplan kunt vaststellen. Allemaal samen en in de juiste volgorde vormen ze de behandelserie.

Op de tekening aan het eind van dit hoofdstuk kun je de belangrijkste punten zien die we behandelen. Dit zijn:

**Begin wenkbrauw + bovenste rand oogkas + punten boven de wenkbrauw met alle vingertoppen (WB).
** Op het been dat de buitenste ooghoek vormt opzij van de ogen tot op de slaap met alle vingertoppen. . Dit heet Zijkan Oog (ZO).
** Op het (juk-)been onder het oog, ongeveer 2,5 cm onder je pupil met 4 vingers drukken. Dit noemen we Onder Oog (OO).
** Op het gebied tussen de onderkant van je neus en de bovenkant van je bovenlip. Dit heet Onder Neus (ON)
** Halverwege tussen de punt van je kin en de onderkant van je onderlip. We noemen het Onder Lip (OL).
** Op het midden van de keel. Dit punt mag je alleen heel zachtjes aanraken. Het is de keelchakra, het punt van expressie van macht. Er blijken daar ook veel verstoringen in de energiestromen te zitten.
** Wrijven op het punt onder de sleutelbeenderen,
** Kloppen tegen de sleutelbeenderen vlak naast de keelholte. Dat is de holte met een U vorm aan de bovenkant van het borstbeen (ongeveer waar een man zijn das zou strikken).
Je vindt het sleutelbeenpunt door vanaf de onderkant van de U je wijsvinger 2,5 cm naar onderen te bewegen en dan 2,5 cm naar links (of rechts). Dit punt wordt sleutelbeenpunt genoemd, zelfs al is het niet op het sleutelbeen zelf. Het is wel aan het begin van het sleutelbeen en daarom wordt het zo genoemd. (S)
** Kloppen op het punt dat iets boven (ca. 2 cm) het midden van de borst ligt, ter hoogte van de thymus.
** Kloppen onder de borst. Voor mannen is dit ca. 2,5 cm onder de tepel. Voor vrouwen het punt waar de huid onder de borsten de borst raakt. (miltpunten)
** Het punt precies onder de ribben, iets opzij van het midden. Sommige punten zijn heel teer en daar zou je dus niet op moeten kloppen. Zoals dit leverpunt onder de ribben. Je mag dit punt alleen even aanraken.
**Maagchakra. Hier mag je je hand even op laten rusten.
**Buik (navelchakra) Laat ook hier je hand even op rusten.

** Kloppen met 4 vingers op het gebied aan de zijkant van je hand. Het drukpunt op de zijkant van de hand bevindt zich in het midden van het vlezige deel aan de buitenkant van de hand tussen de bovenkant van het polsbeen en de onderkant van de pink. In plaats van het te wrijven, is het de bedoeling energiek te kloppen op dit punt aan de zijkant van de hand met de vingertoppen van de andere hand.
Kloppen op de zijkant van de hand is één van de methoden om energetische weerstand op te lossen, evenals het wrijven onder het sleutelbeen.

** De pols zodanig vasthouden dat je hand twee punten op de pols bedekt dichtbij de zijkant die onder de pink en onder de duim ligt.
**Drukken op een punt in de elleboogplooi
** Een punt op de zijkant van de dij masseren, ongeveer twee handen onder het heupbot. Bij sommigen is dit heel gevoelig.
**Op beide kanten opzij van de knieën drukken of wrijven
** Het punt op de buitenkant van de enkel vlak onder het bot en boven de hiel.
** Het punt op de binnenkant van de enkel vlak naast en onder het bot, boven de hiel. We masseren en bekloppen de enkels omdat dat helpt om oud zeer af te voeren.
**Drukken op het punt midden onder de voet.
**De kruin: dit bevindt zich midden op je hoofd, een plekje dat vlak voor de uiterste bovenkant van de schedel ligt, wat bij de baby de “fontanel” wordt genoemd. Alleen als we een afsluiter gebruiken behandelen we de kruin door het gebied heel licht aan te raken of met een cirkelende klopbeweging erboven. Toen ik pas begon met de Energie Psychologie had ik geleerd om op de kruin te kloppen terwijl ik negatieve uitspraken deed. Mijn hoofdhuid en schedel begon toen enorm zeer te doen. Ik besefte toen dat je in dat energiepunt geen negatieve uitspraken moet invoeren. Het vormt een verbinding met het goddelijke.

Een contra-indicatie geef ik voor het punt onder de arm (ca. 10 cm. onder de oksel). EFT en andere methoden leren je werken met dit punt. Het gaat meestal goed, maar door mijn studie van acupunctuur en de meridianen weet ik dat dit punt pas behandeld mag worden als vaststaat dat de persoon geen gynaecologische problemen heeft. En soms weten mensen zelf niet of dat het geval is. Daarom raad ik werken met dit punt af.

We werken ook niet meer met het punt op het voorhoofd, het derde oog. Er is een betere manier om dit energiepunt te gebruiken, namelijk om gevoelens van vreugde en vrede te verankeren. In hypnose en NLP wordt meestal de duim en wijsvinger van de rechterhand gebruikt om aangename gevoelens te ankeren. Ik heb nooit begrepen waarom je goede gevoelens moet activeren zodra je iemand een hand geeft. Het lijkt me prettiger als de ontmoeting zijn eigen impact heeft. In de Transformator kloppen we heel zachtjes op het voorhoofd op de plek die ook wel het derde oog wordt genoemd zodra we ons heel goed voelen. Dit punt bevindt zich ongeveer 2 cm boven het punt dat precies tussen de wenkbrauwen in ligt. Door hierop te kloppen wanneer je je echt goed voelt, veranker je deze gevoelens en na een tijdje kun je die oproepen zodra je die plek aanraakt. Bovendien is dit een belangrijke chakra die verband houdt met visie en de associatie met goede gevoelens helpt je vibratieniveau niet alleen verhogen, maar ook je weerstand tegen visie opheffen.

Ik beveel ook aan om alleen met de hartchakra (midden op de borst) te werken om affirmaties te bekrachtigen, maar elke druk of intensieve behandeling wordt vermeden. Die pas ik alleen toe als ik mensen behandel die haast ondoordringbare blokkades hebben.

Het is de bedoeling lichtjes op de punten te drukken, tenzij erbij staat dat je op ze mag kloppen of wrijven. Na de probleemdefinitie begin je dus met een herhaling ervan aan de linkerkant van het lichaam. Je sluit dit af met diep in- en uitademen. Tijdens het inademen mag je je kiezen op elkaar klemmen en je tong tegen je verhemelte drukken. Tijdens het uitademen is het de bedoeling helemaal te ontspannen.

Als je merkt dat het probleem behoorlijk diep zit, doe je vervolgens de breinsynchronisatie. Als je voelt dat dat niet nodig is, ga je verder met het behandelen van de rechterkant van het lichaam, ook van boven naar beneden. Als je tijdens het werken aan de rechterkant merkt dat je de negatieve emotie nog heel sterk voelt, kun je terug gaan naar de linkerkant en met de herhalingszinnen over het probleem werken.

Het is van belang op te letten of er bij een punt aan de rechterkant nog een negatieve gedachte opkomt. Ga dan naar het punt dat ermee overeenstemt aan de linkerkant en behandel dit punt terwijl je extra de ademhalingsoefening erbij toepast.

Stap 3: de breinsynchronisatie.

De breinsynchronisatie procedure is binnen de Energie Psychologie misschien het proces dat er het vreemdst uitziet. Het doel ervan is fijnafstemming van het brein. De twee hersenhelften worden dan beter op elkaar afgestemd en er worden nieuwe verbindingen mogelijk. De procedure omvat enige oogbewegingen en neuriën en tellen.

Via zenuwverbindingen worden bepaalde delen van het brein gestimuleerd door oogbewegingen. Precies zo is de rechterkant van het brein (de creatieve kant) betrokken bij het neuriën van een lied en de linkerkant wanneer je telt.

De breinsynchronisatie procedure is een proces van 10 seconden waarin 9 van deze “brein stimulerende” handelingen worden uitgevoerd terwijl je voortdurend klopt op een energiepunt, het breinsynchronisatiepunt. In de Transformator procedure wordt het aan het begin toegepast en verder alleen als er na ongeveer 2 ronden geen vooruitgang wordt geboekt. Dat gebeurt in mijn ervaring nooit. Maar voor alle zekerheid geef ik het hier, zodat je een extra techniek hebt als je niet verder zou komen. Deze procedure wordt tussen twee ronden van de klopserie in gedaan.

We bereiden ons energiesysteem dus voor via de afstemming op het probleem. Dan voeren we een behandelserie uit, meestal aan de linkerkant van het lichaam, doen de breinsynchronisatie procedure en nog een rondje, dit keer rechts. Tenzij je linkshandig bent, dan zit je magnetische veld omgekeerd.

Om de breinsynchronisatieprocedure uit te voeren moet je eerst het breinsynchronisatiepunt vinden. Het bevindt zich op de rug van elke hand, ongeveer 1 cm achter het middenpunt tussen de knokkels van de ringvinger en de pink. Als je een denkbeeldige lijn tussen deze knokkels trekt en die beschouwt als de basis van een gelijkzijdige driehoek, met de top wijzend in de richting van de pols, dan bevindt het punt zich aan de top van die driehoek.

Vervolgens moet je 9 handelingen uitvoeren terwijl je voortdurend op het breinsynchronisatiepunt klopt. Deze handelingen zijn:
1.        Ogen dicht.
2.        Ogen open.
3.        Strak naar rechts beneden kijken zonder je hoofd te bewegen.
4.        Strak naar links beneden kijken zonder je hoofd te bewegen.
5.        Je ogen in een cirkel draaien alsof je neus het midden van een klok is en je de nummers op volgorde probeert te zien.
6.        Hetzelfde als nummer 5, maar dan in omgekeerde volgorde.
7.        Neurie twee seconden lang een liedje.
8.        Tel snel van 1 tot en met 5.
9.        Neurie opnieuw 2 seconden lang een liedje.

Merk op dat deze 9 handelingen in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Ik stel voor dat je ze in de gegeven volgorde leert. Je kunt de volgorde wel veranderen, als je dat wilt, zolang je ze alle 9 doet en nr. 7, 8 en 9 als een eenheid uitvoert. Dat houdt in dat je 2 seconden een liedje neuriet, dan telt en dan het liedje weer neuriet, in die volgorde. Jaren van ervaring hebben uitgewezen dat dit belangrijk is.
Merk ook op dat het ook uitmaakt welk liedje je gebruikt. Sommige mensen voelen bijvoorbeeld weerstand bij het neuriën van “Happy Birthday” omdat het ze laat denken aan nare verjaardagen. In dat geval kun je ze ander liedje laten neuriën, bijvoorbeeld Hallelujah en zo de kwestie omzeilen of je kunt de procedure gebruiken om die nare herinneringen op te lossen.

Stap 4: De andere kant van het lichaam behandelen en testen.

De laatste stap in het stappenplan van EVT bestaat uit een tweede ronde van de behandelserie, dit keer aan de andere kant van je lichaam. Hierbij zeg je de positieve affirmatie. Soms voel je je nog heel negatief en dan raad ik mensen aan om nog een keer links te behandelen. Om te kunnen bepalen wanneer het tijd is voor positief affirmeren, kun je ook testen. Wanneer je met een ander werkt, is het raadzaam om altijd te testen hoe deze zich voelt.

Dat kun je doen door de persoon de intensiteit van het probleem in te laten schatten op een schaal van 0 tot 10 . Daarbij stelt 10 de maximale intensiteit voor en 0 helemaal geen intensiteit. Dit verschaft een maat om je vooruitgang te meten. Je zou bijvoorbeeld bij 6 kunnen beginnen en dan naar 3 gaan … en dan een 4… en uiteindelijk naar 0 … terwijl je verschillende ronden van het stappenplan toepast.

Je zou altijd de intensiteit in het huidige moment moeten meten, terwijl je erover nadenkt. Niet zoals je denkt dat het in de echte situatie zou zijn. Denk eraan, dat het stappenplan de verstoringen in je energiesysteem in evenwicht brengt zoals ze NU bestaan terwijl je afgestemd bent op de gedachte of situatie.

Hier is een voorbeeld van de manier waarop dit werkt. Stel je voor dat je een angst voor katten hebt die je achter je zou willen laten. Als er geen kat aanwezig is om je emotionele intensiteit toe te laten nemen, sluit dan je ogen en beeld je in dat je een kat ziet of denk aan een keer in het verleden dat een kat je angst aanjoeg. Schat nu je intensiteit in op een schaal van 0 tot 10 zoals het nu is terwijl je eraan denkt. Als je het bijvoorbeeld op 7 inschat, dan heb je een maatstaf waaraan je je vooruitgang af kunt meten. Doe nu een ronde EVT en stel je de kat weer voor. Als je geen spoor van de eerdere intensiteit kunt oproepen, dan ben je klaar. Als je aan de andere kant naar bijvoorbeeld een 4 gaat, dan moet je nog meer ronden doen, totdat je 0 bereikt.

Het gebeurt vaak dat mensen zeggen dat ze nog een intensiteit van 1 of 2 ervaren. Meestal doen ze dat omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat het probleem echt zo snel verdwenen kan zijn. En dat is toch echt zo!
meten via gezichtjes op een schaal van blij of neutraal naar heel somber en verdrietig
Het is ook mogelijk te werken met de figuur met gezichtjes. Voor sterk visueel ingestelde mensen is het gemakkelijker om zich de intensiteit zo voor te stellen. Eronder is een numerieke schaal getekend.

Een derde mogelijkheid, die vooral voor kinesthetisch ingestelde mensen van belang is, is het aangeven van de intensiteit met de handen.
Doet men de handen zo wijd mogelijk uit elkaar, dan is dat “heel intens” en de handen tegen elkaar is nul.

Hiermee zijn alle kenmerken van het EVT stappenplan behandeld. Er zijn nog twee dingen nodig om er goede resultaten mee te behalen. Je zult het uit het hoofd moeten leren en moeten weten hoe je het toe moet passen.

De volgende stappen voor het werken met EVT worden aanbevolen;
 1. Leer het stappenplan uit het hoofd.
 2. Richt het op welk emotioneel of fysiek probleem dan ook met een toepasselijke afstemming op het probleem en een herhaling. Probeer het op alles uit!
 3. Wees waar mogelijk specifiek en richt de techniek op de specifieke emotionele gebeurtenissen in het leven van de cliënt of van jezelf die ten grondslag kunnen liggen aan het probleem.
 4. Reguleer het probleem met affirmaties die het doel beschrijven in die probleemsituatie.
 5. Waar dat nodig is, wees volhardend totdat alle emotionele drijfveren van het probleem verdwenen zijn.
Dat is alles. Dat is de kern van wat je hier leert. Je kunt het plaatje aan het eind van deze les met EVT in beeld als een snelle handleiding gebruiken totdat je deze procedures helemaal kent.

De verkorte procedures

De eerste verkorting is eenvoudig. Je behandelt de punten tot onder de rib. Op de volgende tekening zie je de punten.

Bij de tweede methode leer je eerst kloppen op het slaapbeen. Ik noem dat de oorklop.
De oorklop wordt ook veel gedaan zonder aanvullingen. In dat geval ga je op een heel specifieke manier te werk. Hier wordt de oorklop in combinatie met de Tarzanklop behandeld. Je klopt eerst rond het linkeroor terwijl je drie keer de probleemdefinitie zegt. Dan doe je de Tarzanklop. Hierbij klop je op het sleutelbeenpunt, de thymus, onder de borst en de zijkant van de hand, terwijl je je blijft afstemmen op het probleem. Vervolgens klop je rond je rechteroor, terwijl je drie keer een reguleringsaffirmatie zegt. En die herhaal je terwijl je op de rechterkant van het lichaam klopt op het sleutelbeen, de thymus, onder de borst en de zijkant van de hand. Hier is een illustratie van de punten:

Extra tips voor het toepassen van de technieken voor Energetische Verandering van de Transformator.

Onze Energetische Verandering Transformator technieken (EVT) zijn opmerkelijk eenvoudig toe te passen. Alles wat nodig is, is het stappenplan met een probleemdefinitie en een herhaling die gericht is op het probleem en een reguleringsaffirmatie. Je behandelt zo lang als nodig totdat het probleem verdwenen is. Dit gemakkelijke proces kan volgehouden worden om je systeem letterlijk opnieuw te programmeren. Het zal de angsten ontladen, de boosheid, het verdriet, het gevoel van "ik ben niet goed genoeg" en andere negatieve emoties die er de oorzaak van zijn dat mensen door het leven rijden met hun voet op de rem. En het kan het je verlichting geven van allerlei pijnen, astma, en een haast oneindige lijst van fysieke aandoeningen.

Dit deel van de cursus voegt wat tips toe en wat bruikbare inzichten, zodat je beter gebruik kunt maken van de Transformator. Het geeft je een kijkje achter de schermen en helpt je om een stevige fundering onder je nieuwe vaardigheden te bouwen.

Veranderingen in je gedrag en in je zelfbeeld opmerken.

Met de Transformator komen verschuivingen in het zelfbeeld veel sneller en krachtiger dan met conventionele methoden.

Maar met traumatische en verdrietige herinneringen treden deze veranderingen nog sneller op. De Transformator behandelt die vaak in enkele momenten terwijl volledige veranderingen in het zelfbeeld veel langer in beslag kunnen nemen. Dit komt doordat de verschuivingen in het zelfbeeld het gevolg zijn van het één voor één verwijderen van talloze negatieve overtuigingen over jezelf en de bijbehorende emoties en dat duurt gewoon langer.

Wanneer ik zeg dat complete veranderingen in het zelfbeeld vaak langer in beslag nemen, bedoel ik niet dat er ondertussen niets gebeurt. Integendeel, met elke emotie die wordt verwijderd vindt een verschuiving in het zelfbeeld plaats. De onmiddellijke emotionele bevrijding die echter het gevolg is van de verwijdering van die ene emotie brengt echter geen merkbare verandering in het veel grotere probleem met het zelfbeeld. Maar de cumulatieve verandering die ontstaat door verschillende negatieve emoties te verwijderen, is merkbaar als jij goed op gaat letten op wat er gebeurt.

De veranderingen die in jou plaatsvinden zijn geleidelijk, subtiel en krachtig. Ze voelen zo natuurlijk aan dat het mogelijk is dat je niet eens beseft dat er een verandering plaatsvindt. Tenslotte zullen je vrienden dit opmerken en misschien zeggen ze het tegen je. Dan zul je onweerlegbaar bewijs hebben. Maar tot dan moet je zelf goed letten op wat er gebeurt.

Je merkt dan bijvoorbeeld op dat je beter voor jezelf zorgt en meer naar jezelf luistert. Ook zie je hoeveel gemakkelijker je nu omgaat met afwijzing dan eerst. Je ziet nare ervaringen dan gewoon als een teken dat je nog wat meer aan jezelf kunt werken zodat je beter afgestemd raakt op de ervaringen die je wel wil. Luister hoe de teneur van je eigen gesprekken naar het positieve verschuiven.

Let op de reacties van anderen ten opzichte van jou terwijl je een meer zelfverzekerd zelfbeeld uitstraalt. Het is belangrijk zelf te letten op veranderingen, omdat je anders misschien denkt dat er niets gebeurt en het opgeeft. Dus observeer je proces.

Neem nou wat er met Rob gebeurde. Hij had bij mij een training gevolgd en deed elke dag de oefeningen. Hij had er op vele gebieden baat bij gevonden en was daarom erg enthousiast erover. Toch viel het hem moeilijk om alle profijt die hij ervan had in de gaten te houden. Ik vroeg hem daarnaar en na enig nadenken vertelde hij dat hij met roken was gestopt zonder er enige moeite voor te hebben gedaan. en dat hij nu besefte dat dat verband hield met de Transformator. Hij was zich er pas van bewust geworden toen een collega hem om een sigaret vroeg en hij tastend in zijn zak bemerkte dat hij helemaal geen sigaretten meer had. Al een tijdlang niet. Hij was gewoon vergeten te roken!

De Transformator technieken voor Energetische Verandering in een notedop

1. De probleemdefinitie om je af te stemmen op het probleem.
Benoem je probleem waar je aan wil werken, zoals pijn, een onaangename herinnering, trek in iets waar je niet aan wil toegeven, een angst enz. Kies iets met hoge intensiteit. Benoem het probleem heel specifiek. ,
2. Schat dan de intensiteit van dat probleem in op een schaal van 0 tot en met 10.
3. Begin de energiepunten aan de linkerkant van het lichaam te behandelen terrwijl je de probleemdefinitie bij elk punt herhaalt en je aandacht gericht houdt op hoe het voelt. Wees zo specifiek mogelijk, bijvoorbeeld “deze pijn in mijn achterste kies onderin”.
4. haal diep adem door je neus terwijl je je tong tegen je verhemelte drukt en je tanden op elkaar klemt. Laat los en adem ontspannen uit.
5. Behandel dan de energiepunten aan de rechterkant van het lichaam met positieve affirmaties, tenzij de negatieve emotie nog te sterk is. In dat geval blijf je de linkerkant behandelen. Een positieve affirmatie kan zijn “Ik heb liever (of ik kies nu voor) … (een positieve toestand of situatie)”.Bijvoorbeeld “Ik heb liever een hele gave en gezonde kies”.
6. Opnieuw meten.

II.        De breinsynchronisatieprocedure
Klop voortdurend op het breinsynchronisatiepunt tussen pink en ringvingerbasis, terwijl je het volgende doet:
  1. Ogen dicht
  2. Ogen open
  3. Ogen strak rechts omlaag, zonder je hoofd te bewegen
  4. Ogen strak links omlaag – hoofd stil
  5. Draai je ogen in een cirkel rond
  6. Draai je ogen de andere kant op
  7. Neurie 2 seconden van een lied
  8. Tel tot 5
  9. Neurie 2 seconden van een lied.
Meet opnieuw de intensiteit van het probleem. Is het nog steeds een 10? Of een 8? Of is het nu een 2? Als het geen 0 is, herhaal de behandelserie met de herhalingszin.

In volgende ronden van de behandelserie is het raadzaam de afstemmingsaffirmatie en de herhaling aan te passen met gebruik van de woorden “nog steeds wat” en “resterende” of “overgebleven”.
III. Eventueel herhaling van de behandelserie wanneer de intensiteit na meting omlaag is gegaan, maar nog niet nul is.
1. Je behandelt de energiepunten opnieuw, te beginnen aan de linkerkant, terwijl je de herhaling bij elk punt uitspreekt. In dit geval dus `nog wat kiespijn` en 'nog een beetje kiespijn'.

Behandel de energiepunten aan de linkerkant van je lichaam; wenkbrauw, zijkant oog, onder het oog, op de bovenlip, op de kin, de keel, de zere plek, sleutelbeen, thymus, onder de borst. Hou even het punt onder de ribben vast en klop dan op de zijkant van de hand. Vervolgens hou je de pols vast, de elleboog, je wrijft op de zijkant van je dij, naast je knieën, je enkels en drukt op het punt midden onder de voet. Wanneer je al deze punten goed kent, kun je behandelen tot de zijkant van de hand.
2. Vervolgens meet je weer de intensiteit van de emotie en als er meer dan 2 over is, begin je weer met de herhalingsronde.

Let op:
Zorg voor schone handen
Horloges, sieraden, brillen en andere metalen voorwerpen afdoen in het begin, zodat je energie vrijer kan gaan stromen.
Water geleidt electriciteit. Je energiesysteem heeft ook water nodig. In de 24 uur na de behandeling daarom minstens 1 ½ liter water drinken. Maak er een gewoonte van om minstens 6 glazen water per dag te drinken. Zegen je water voordat je het gaat drinken met een affirmatie “dank voor dit gezegende water” en hou je linkerhand ernaast met de palm tegen het glas en de vingers gestrekt. De rechterhand hou je ook ernaast, maar je doet je duim tegen je pink, ringvinger en middelvinger en je strekt je wijsvinger. Ik doe dit zelf bij alles wat ik eet en drink en ik zeg “dank Je God voor dit gezegende voedsel”.Ik ben nog niets tegengekomen waar de Transformator niet op werkte. Daarom raad ik je aan om het op alles uit te proberen. Je moet natuurlijk wel verantwoord te werk gaan en geen ernstige geestesziekte gaan behandelen zonder grondig geschoold te zijn op dat gebied.
Alle punten van de Energetische Verandering Transformator technieken in beeld.


Voor de mensen die meer willen weten over de Energie Psychologie geef ik een lijstje met een paar titels om mee te beginnen:

Diamond, J. – Life Energy (1985)
Diamond, J. – Your Body doesn't lie
Eden, D.- Energy Medicine (1998)
Feinstein, D. – Energy Psychology Interactive (2004)
Gallo, F. P. & Harry Vincenzi – Energy Tapping (2000)
Gallo, F. P. – Energy Psychology (1999)
Mantak Chia – Tao Yin (1999)
Verder is het werk van dr. Roger Callahan (www.tftrx.com) het lezen waard.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl