Wat is de Transformator?

Vergeven en onthechting

Een gelukkig leven

Affirmeren

Vind je passie!

Onze audio's

De CD om je verleden te helen

De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking en doelen

Ego en de zogenaamde gevaren van
de Wet van Aantrekking
Je ideale partner

Discussies op TV over The Secret


Praktische toepassing van
"EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken

Stop veroudering

Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Meer genieten van verkopen en van sex

Voor wie is de Transformator?

onze producten

inhoud van onze trainingen en schriftelijke cursussen

agenda

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

Contact

xxx
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld

Je eigen bloeiende praktijk opbouwen

Vastgelopen in je werk?

Ervaringen & reacties

Teleconferenties

het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee

De Transformator cursus voor Meesterschap
en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap

interessante sites

Emotionele balans

Wetenschappelijk onderzoek

praktische energetische zelfhulp

werkwijze en inhoud van onze cursussen

tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website

Masaru Emoto's heilzaam water

video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes

EVT - Energetische technieken

business & spiritualiteit

betere sportprestaties

VIND JE PASSIE

© Margareth Liew-On


Wat zouden mensen een heel ander verhaal te vertellen hebben als ze een welbepaald doel zouden hebben en zich daaraan zouden houden totdat het een allesverterend doel zou zijn geworden.” Napoleon Hill (Laws of Succes)


Veel mensen hebben het gevoel dat ze het contact met zichzelf kwijt zijn, en vragen zich af wat ze hier eigenlijk doen. Ze doen hun werk vreugdeloos, alles is routine geworden. Of ze moeten nog een opleiding gaan volgen en weten eigenlijk niet hoe ze tot een goede beslissing moeten komen.
Wat de meeste mensen niet lijken te weten is dat iedereen hier een doel heeft, een eigen levenstaak. En als je niet je levenswerk doet, vroeger noemde men dat "je roeping volgen", dan voel je je steeds leger worden en de vreugde glipt weg uit je leven.
Meestal wordt ons geleerd om veiligheid te zoeken en dus de veiligste manier te vinden om in ons levensonderhoud te voorzien. We leren niet om datgene te zoeken waar we van houden en passie voor voelen.

In onze kinderjaren, wanneer we heel dicht bij ons natuurlijke weten staan, geven we vaak blijk van interesse in dingen die eigenlijk bij onze levenstaak horen. Het is geen toeval dat je die dingen doet. Ook later in je leven komen regelmatig kansen om je echte passie te vinden. Je ontdekt waar je goed in bent en ook waar je heel graag goed in zou willen zijn. Want aan onze levenstaak zitten twee kanten: niet alleen vallen we terug op datgene waar we een natuurlijke affiniteit mee hebben, we willen in ons diepste wezen ons ook ontwikkelen en dus nieuwe dingen leren. Dit zit ingeprent in het systeem van iedereen, het is de blauwdruk van je leven.
Uit deze talenten en verlangens kun je afleiden wat je levenstaak is. Het is niet het doel van je leven, want het doel van je leven is ontdekken wie je bent en het contact met je ware Zelf te herstellen. En dat kun je ook als je van je levenstaak afwijkt.
Als je de opdracht die je hebt voor dit leven niet uitvoert, is al het andere verder verkeerd. Het is net alsof je reist met een kapot kompas. Je weet niet welke richting je uitgaat en dus dwaal je doelloos rond.

Ontdek waar je goed in bent, dat is van levensbelang. Doe wat je echt graag doet, dat is je doel in dit leven. Mensen zeggen soms dat ze al weten waar ze goed in zijn, maar ze geloven dat ze er geen droog brood mee kunnen verdienen. Zo kende ik een kunstenaar die pas tegen zijn veertigste zijn roeping durfde te volgen en ook zeer succesvol werd. Hij had eerst jarenlang als verkoper gewerkt en was totaal depressief geworden. Hij had ook allerlei fysieke kwalen ontwikkeld. Zijn omgeving had hem als tiener aangeraden om geen kunstenaar te worden, want daar kon je niet van leven. Toen hij zijn passie hervond, kwam ook zijn ervaring als verkoper van pas, want hij begon zijn eigen galerie, waar hij ook werk van andere kunstenaars verkocht.

Iedereen kan geld met zijn of haar passie verdienen. We hebben allemaal verhalen gehoord over afschrikwekkende voorbeelden die verhongerden terwijl ze deden wat ze graag deden. Vooral over kunstenaars worden deze verhalen enorm aangedikt. Feit is dat de meeste goede kunstenaars in overvloed hebben geleefd en nog leven. Rembrandt heeft zich 1 keer failliet laten verklaren, maar het ziet ernaar uit dat dat niet echt nodig was, het was meer een tactiek om er beter van te worden. Het is bekend dat sommige kunstenaars hun faillissement aankondigden als tactiek om “uitverkoop” te houden.
Mensen hebben er vaak moeite mee om te ontdekken wat hun leven inhoud zal geven en wat ze met blijdschap en passie zouden doen, omdat ze al dag in dag uit iets doen dat al hun tijd in beslag neemt. Bob Proctor merkt in een audio lezing op dat ze soms het gevoel hebben dat ze op het juiste spoor zitten omdat ze hun rekeningen kunnen betalen en ook nog op vakantie kunnen. Het betekent niet dat je je ware levenstaak hebt ontdekt als je een verplichting hebt van 9 tot 5 en je rekeningen betaalt. Dit kan echter een struikelblok zijn voor je vooruitgang naar die betere en hogere expressie van je talenten.
Sommige mensen zitten dan vast en zijn bang of aarzelen om iets te doen omdat ze niet zien hoe het nastreven van hun levensdoel de rekeningen zal betalen. Verder zijn ze van kindsbeen af aan geprogrammeerd om veiligheid na te streven.
Vraag je echter af: als ik aan het eind van mijn levensweg ben aangekomen, zal ik blij zijn omdat ik een veilige reis heb gehad? Als je nooit de dingen hebt gedaan waarover je hebt gedroomd en geen opwindende groei-ervaringen had die je nu kunt herbeleven en op terug kunt kijken, zul je je afvragen wat er gebeurd zou zijn als je zelf je toekomst vorm had gegeven.

Er zijn ook mensen die aan de andere kant hun passie ontdekken en alle voorzichtigheid overboord zetten en hun goedbetaalde baan aan de kant zetten om zich met hun levenstaak bezig te houden. Dit is natuurlijk heel bewonderenswaardig en mensen die dit doen, zullen uiteindelijk wel op hun pootjes terecht komen, maar ik beveel geen drastische acties aan, want niet iedereen kan hiermee omgaan.
Het is moeilijk je levenstaak uit te voeren als er niet aan je basisbehoeften is voldaan. Het komt vaak voor dat mensen een goedbetaalde baan laten schieten om meer tijd en energie te besteden aan het verwezenlijken van hun droom. Binnen korte tijd merken ze dat aan hun basisbehoeften niet voldaan wordt en ze beginnen zich zorgen te maken of ze het wel zullen redden en dan is het met hun droom gebeurd.
Je bent vrij om actie te ondernemen wanneer aan je basisbehoeften is voldaan. Vrijheid is de duidelijke manifestatie van spirituele macht door jou. Wanneer je vrij bent, ben je vrij van beperkende zorgen.
Je ligt niet wakker om manieren te verzinnen waarop je aan je onbevredigende leven kunt ontsnappen. Want je ervaart vrijheid. Je bent vrij!

Voordat je dus drastische stappen onderneemt, moet je eerst rustig bepalen wat je echte behoeften zijn. Wat heb je nodig om te overleven, om huur en de belangrijkste rekeningen te betalen, te eten en voor je geliefden te zorgen? Het gaat er niet om wat je wil, maar wat je nodig hebt om vrij te zijn om je bezig te houden met de vervulling van je verlangen. Wanneer je eenmaal een bedrag hebt bepaald, neem een pauze en neem het bedrag nogmaals onder de loep. Snoei er nog wat op. Meestal zijn mensen de eerste keer te royaal voor zichzelf. Ze denken dat ze meer nodig hebben dan ze echt nodig hebben. Wat kun je enige tijd op een laag pitje zetten? We hebben het over het absolute minimum om zorgenvrij te kunnen leven.
Vind een manier om aan die financiële behoeften te voldoen. Kun je misschien parttime in je huidige bedrijf gaan werken? Kun je een andere functie krijgen die je parttime kunt vervullen? Kun je misschien een totaal andere baan krijgen die je de gelegenheid geeft om elke dag een paar uur je echte levenswerk te doen?
Wat heb je er voor over om deze koers te varen die voor jou de juiste is? Het is een wet van het leven dat je eerst ruimte moet scheppen, dus dingen op moet geven om plaats te maken voor goede dingen. Men denkt dan gauw dat dat een offer is, maar is het een offer om dingen te zien verdwijnen die plaats maken voor dingen waaraan je echt waarde hecht? Je verliest dan niets. Wanneer je iets opgeeft om op jouw hogere niveau te werken, om aan je missie in dit leven te werken, geef je gewoon iets van mindere waarde op voor iets wat waardevoller is. Wat zou je op willen geven om een nieuw leven te kunnen leiden, je droom te verwezenlijken en elke dag te doen wat je echt graag doet? Misschien laat je een hobby tijdelijk links liggen of besteed je wat vrije tijd om dingen te leren die nodig zijn voor je levenswerk.
Je kunt niet de top van de ladder bereiken tenzij je de onderkant verlaat.
Dit geldt voor elk facet van je leven. Hoe vastbesloten ben je om je verlangens te vervullen? Ambitie is de uitdrukking van je verlangen, het is je motivatie. Het is de drijfkracht om vooruit te gaan. Het geeft je vertrouwen. Je hebt vertrouwen dat er een oneindige Bron is waaruit alles komt wat je nodig hebt en dat je hier bent om het werk van God te doen. Iedereen heeft dit verlangen om de goddelijke macht steeds beter uit te drukken en te manifesteren. Wanneer je in harmonie bent met deze macht, is er geen angst die je tot hebzucht of onjuiste handelingen aanzet.

Het is het beste je helemaal niet ermee bezig te houden of je werk geld op zal leveren. Je kunt met alles geld verdienen. Als je je levenstaak eenmaal gevonden hebt, zul je je echt niet het hoofd hoeven te breken over hoe je geld ermee kunt verdienen. Het is net alsof je onzichtbaar wordt geleid in de juiste richting. Alles komt gewoon op zijn pootjes terecht.
Het is essentieel om geen genoegen te nemen met datgene wat zogenaamd veilig is en geld op zal leveren. Doe wat je echt graag doet, dat is van levensbelang.
Dat is je levenstaak!

Hoe vind je je passie? Hoe kun je ontdekken waar je van houdt?
Liefde is resonantie. Wanneer je op dezelfde frequentie bent als een ander, voel je liefde. Hetzelfde kun je hebben met een idee. Wanneer je bewustzijn in harmonie is met een idee, dan ben je verliefd op dat idee. Wanneer je verliefd wordt op een idee, word je erdoor geleid. Je wordt wakker en staat naast je bed voordat je wekker je eruit duwt. Wanneer je bij je levenstaak belandt en je doet wat je graag doet, dan ben je vol passie en glorieuze ambitie. Je talenten waren bedoeld om midden op het levenstoneel in vol licht te stralen. Daarom gaf Jezus ons het advies om ons licht niet onder de korenmaat te zetten. Kinderen van God moeten stralend genieten van hun gaven en anderen van ze laten genieten. Dat is je levenstaak.

Diep van binnen weet je al wat je passie is. Dat is aangeboren. Het is alleen maar nodig dat je echt serieus gaat luisteren naar je innerlijke stem, en aandacht gaat geven aan datgene wat je van nature gemakkelijk afgaat. Datgene wat je opwindt … wat je aan het begin van elke dag in beweging kan brengen.

Vanaf je op deze planeet kwam, werd je geest gevuld met negatieve overtuigingen. Zelfs je huiswerk op school werd met rode pen van opmerkingen en strepen voorzien, en zo werd je geleerd om je aandacht te richten op het negatieve. En je werd bang gemaakt om fouten te maken. Het is mijn ervaring dat de mate waarin dit gebeurt van cultuur tot cultuur verschilt. In de Westerse cultuur wordt het ook van belang geacht om ook aandacht te besteden aan wat het kind wel goed doet, in tegenstelling tot vele andere culturen. Door deze voortdurende aandacht voor negativiteit en mislukking worden mensen ervan weerhouden om van levensrichting te veranderen. Je raakt dan het contact met jezelf kwijt, met datgene in jou dat we intuïtie, innerlijk weten, noemen. Deze innerlijke leiding heb je als kind aldoor gevoeld, het was zo normaal voor je dat je dacht dat iedereen het had. Gaandeweg is dit contact dan verwaterd en ben je meer aandacht gaan besteden aan de negatieve programma's die anderen in je geïnstalleerd hebben.

Je hebt mislukkingen meegemaakt, net als iedereen. Mislukken is geen kwestie van fout – alle grote meesters van succes, zoals Napoleon Hill, Anthony Robbins, Zig Ziglar, Jim Rohn, en vele anderen hebben erop gewezen dat een mislukking gewoon feedback is over een manier is waarop het niet moet. Het is onderdeel van je leerproces. Het hoort erbij. Edison had al duizenden keren geprobeerd de lamp te maken en het was telkens mislukt. Maar hij zag het gelukkig niet als een mislukking, hij wist nu weer een manier hoe het niet moest. Je hebt misschien een mislukte relatie achter de rug en broedt erop, in plaats van in te zien dat de relatie niet in harmonie was, het resoneerde niet met jou.
Misschien denk je dat je op school bent mislukt. Maar je resoneerde gewoon niet met de schooltaken. Sommige mensen vervelen zich kapot op school. Vooral voor de doeners is het haast ondoenlijk om aldoor stil te zitten en te luisteren. Kinesthetische kinderen moeten in beweging zijn als ze iets willen leren. Het onderwijs heeft daar helaas geen oplossingen voor. Dus als je kinesthetisch bent en toch heel goed zou kunnen leren, dan wordt je meestal naar het lager technisch onderwijs verwezen of zoiets. De school is een aanslag op de eigenheid van veel kinderen.
De massa is geobsedeerd door conformiteit. Je moet je aanpassen, koste wat kost. Zoveel mensen geven je goedbedoelde adviezen die je steeds verder van jezelf af laten drijven, als je ze zou opvolgen. Ze vertellen je om de zogenaamde veilige weg te volgen, die gemakkelijker zou zijn, zelfs als je je ellendig zou voelen daardoor. Wat heb je aan een gegarandeerd salaris als je vroegtijdig ziek wordt en diep ongelukkig?

Ik was psycholoog geworden en voordat ik begon te solliciteren, werd me een baan aan de universiteit aangeboden als docente Juridische Informatica. Ik was vrij goed met computers en had die afdeling eerder geassisteerd bij wat klussen. Ik luisterde naar de stem van “gezond verstand”, die zei dat het moeilijk zou zijn om een baan als psychologe te vinden en dit werd me zomaar in de schoot geworpen. Een jaar later kwam ik in de ziektewet met een levensbedreigende ziekte.
Waar kwam deze “mislukking” vandaan?
Ik ging in de verkeerde richting. Ik was niet op koers. Ik luisterde niet naar mezelf, naar datgene wat met mij resoneerde. Mijn gave was om mensen naar zichzelf te laten kijken en de weg naar zichzelf te laten vinden.

Ook ben je niet hier om de droom van iemand anders uit te laten komen. Laat je niet door de meningen van anderen van je koers afbrengen. Je datgene laten afpakken wat je leven inhoud geeft is een misdaad tegen jezelf.

Je moet je eigen unieke talent ontdekken. Je bent een individuele unieke expressie van het leven. Als je begint je aandacht te richten op dat waar je goed in bent, op het prachtige ingewikkelde samenspel van delen van je die in perfecte harmonie jouw vermogens en kracht uitdrukken, dan begin je de absolute ontzagwekkende uniciteit binnen in jou te ontdekken. Je kunt alles zijn, alles doen en alles hebben wat je maar wilt. Je hebt het vermogen om te schilderen, de piano te spelen zonder ooit een noot te kennen, te goochelen met getallen, prachtige gebruiksvoorwerpen zoals tafels en stoelen en beelden uit hout te maken, mensen te troosten en aan te moedigen, met alle dieren in harmonie samen te werken om toeschouwers te verbazen en te verrukken en nog veel meer.

Hoe ga je te werk om je levenstaak in daden om te zetten als je het eenmaal hebt ontdekt?
Je zult eerst een visie moeten ontwikkelen. Dat bepaalt de strategie waarmee je je doel verwezenlijkt. Door allerlei korte termijn doelen te maken bereik je je uiteindelijke doel. Je moet je op je visie voor je leven concentreren en dan je koers uitzetten. Sommige mensen willen meteen het hoofddoel bereiken, maar zo werkt het meestal niet. Je weet niet wat er allemaal voor nodig is, welke vaardigheden je nodig hebt, je hebt geen overzicht. Binnen je visie en je plan moet er ook ruimte zijn voor je innerlijke leiding, die dingen naar je toebrengt, die je zelf nooit zo zou kunnen verzinnen of plannen. Je kunt niet helemaal automatisch op je doel afstevenen, maar je kunt je ook niet met elk detail bezighouden. Het is net als met autorijden. Als je aldoor bezig zou zijn met bewust bijsturen, de afstand tot andere voertuigen schatten enzovoort, zou je waarschijnlijk moeten stoppen. Het zou je helemaal in de war brengen. Je zou misschien niet eens vertrekken! Zo vergaat het sommige mensen, die bang zijn en alles onder controle proberen te houden. Je plan hoeft niet volmaakt te zijn. Leg een basis en ga op weg. Ook is het de bedoeling om van de reis te genieten. Het gaat niet om het bereiken van het doel, het gaat om de reis erheen. Dat heb je vast vaker gehoord, maar het is echt waar.

Soms lijkt het alsof je je vergiste in datgene wat je leven van passie vervult, want niets wat je doet werkt. Je kunt je dan afvragen of het misschien je visie, je strategie is, die niet werkt. Dat is meestal het geval. Als je echt luistert naar je innerlijke stem, echt afgestemd bent op datgene wat je blij maakt, als je niet toelaat dat negativiteit je afleidt van je levenstaak, dan resoneer je daarmee. Je moet dan gewoon je visie herzien.
Stel je bent in Nederland en je wil naar Rome. Je gaat snel op weg. Je rijdt en rijdt en plotseling zie je een bord met “Wenen” erop. Dat ligt niet op de route, je bent van je weg afgeweken. Nu maak je je misschien zorgen, maar je zult waarschijnlijk meteen de juiste route gaan volgen. In het echte leven doen we dit vaak niet. Mensen blijven soms gewoon sukkelen op een weg waarvan ze weten dat het niet de juiste is. Waarom doen ze dit?
Wanneer je niet op je koers zit ga je je rot voelen over jezelf en ben je niet tevreden met wat je doet. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je niet de juiste kant op gaat. Je innerlijke leiding schreeuwt tegen je – je intuïtie werkt op volle toeren om je te vertellen welke kant je uit moet. De oude “geef het maar op” programma's in je hoofd zijn helemaal niet verbonden met je intuïtie en hoe meer je verbonden raakt met je intuïtie hoe meer je het verschil leert tussen wat je innerlijk weten je vertelt en wat deze oude programma's die smerige taal uitslaan je te vertellen hebben. Die zullen je vertellen dat je niet op de juiste weg bent, dat het niet zo moeilijk zou zijn als je op het juiste pad was. Weerstand is niet verkeerd. Het goede dat jij zoekt is in feite op zoek naar jou! Je actie veroorzaakt een reactie en die reactie is weerstand. Zonder weerstand zou een vliegtuig niet alleen niet vliegen, het zou zelfs nooit opstijgen. En door de Wet van Vibratie en Aantrekking beweegt het goede dat je wilt in jouw richting.

Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE op facebookBen je vastgelopen? Lees hier meer over het vinden van je passie.


Mocht je meer inzicht willen in je levensmissie, dan ben ik beschikbaar voor persoonlijke sessies. Met behulp van de Transformator gaan we een intense communicatie aan met je innerlijke leiding, zodat je kunt gaan loslaten wat echt niet goed voor je is en je passie kunt vinden. Bekijk het inschrijfformulier met prijzen e.d.

In onze schriftelijke cursus "De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven" geef ik je het kompas om de juiste richting te kunnen bepalen. Het is aan jou om op koers te blijven en je hartsverlangen, dat je levenswerk is, uit te voeren.

Waaraan wij onder andere werken:
 1. Waar ben je nu, hoe sta je tegenover het vinden van je levenstaak? Welke bezwaren zie je en hoe staat het met je motivatie?
 2. Wie is verantwoordelijk voor je levenssituatie? Wie doet je dit aan? God, anderen, of jijzelf? Hoe staat het met je projectie van gevoelens van schuld en schaamte? Wat is de invloed van de negatieve kanten van je zelfbeeld?
 3. Welke mensen in je huidige werkkring beelden jouw weerstanden en negativiteit uit en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Je leert eenvoudige technieken om met de mensen die jou van streek maken, om te gaan. Je communicatieve vaardigheden verbeteren tot een onvoorstelbaar niveau. Of het nu gaat om het vragen om opslag, of je promotiekansen verbeteren, of meer cliënten aantrekken of een soepele omgang met moeilijke collega's en klanten, al je relaties worden getransformeerd.
 4. Onderzoek naar de dingen die jou van vreugde vervullen. Hoe zal je leven eruit zien als je zo door blijft gaan? En als je gaat werken aan je levenswerk? In deze fase doen we oefeningen om je te leren om je angsten en negatieve programma's te elimineren. We sporen beperkende overtuigingen en zelfsabotage op en met de technieken die je hier leert kun je de wonden van het verleden helen, waardoor het contact met je ware Zelf weer mogelijk wordt. Je leert de eerste beginselen van de Transformator, mijn systeem voor blijvende voorspoed en transformatie. Het is leuk. En het is heel, heel krachtig.
 5. Hoe kun je weer leren luisteren naar je innerlijke leiding?
 6. Wat zou je levenstaak kunnen zijn? Welke bezigheden zijn zinvol voor jou? Hoe kun je je vitaliteit en creativiteit vergroten? Hoe kun je omgaan met de weerstand, zowel in jezelf als in je leven die je ongetwijfeld tegen zult komen?
 7. Intenties formuleren en affirmeren. Nadelen van de traditionele wijze van doelen stellen. Nieuwe manieren om je energie in harmonie met je doelen te laten vibreren. Welke doelen zie je als tussendoelen en wat als einddoel?
 8. Visie: hoe zou je toe kunnen groeien naar een zinvol en vreugdevol leven vol passie?
 9. Oefeningen in voelualisatie (zien, voelen en ervaren) en meditatie om je verlangens te vervullen. Wat houdt het in om energetisch afgestemd te zijn op je doelen? Een oefening om je toekomst energetisch op te laden.

Na onze cursus zul je in staat zijn om:
 1. Steeds beter contact te ervaren met je innerlijke Leiding. Je intuïtie wordt een bron van geluk.
 2. Je altijd op je gemak, gemotiveerd en vol ondernemingslust en vertrouwen te voelen, ook in nieuwe situaties.
 3. consistenter en doelgerichter te werk gaan.
 4. steeds meer te genieten van je invloed en effectiviteit.
 5. meer geld te verdienen en het ook te krijgen.

Je enige beperking is je geloof in beperkingen. Je mogelijkheden zijn onbeperkt. Je kunt onstuitbaar zijn. Je hebt een enorm potentieel.

*************************
Een schriftelijke cursus De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven
Voor wie: Wanneer je op zoek bent naar jezelf, naar je levensdoel en niet langer genoegen neemt met minder dan je diep van binnen weet dat mogelijk is voor jou. Heb je het gevoel vast te zitten in negatieve omstandigheden of dat het lijkt alsof je de weg kwijt bent en ook het contact met jezelf? Wil je meer vrijheid?

In deze waardevolle cursus leer je over effectief affirmeren, Energie Psychologie en Energetische Verandering Transformator technieken, visualiseren en de goede dingen aantrekken in je leven en hoe je kunt ontdekken waarvoor je op deze planeet bent.
Ik zou je aanraden om pas mee te doen aan deze cursus, wanneer je voelt "dit is helemaal voor mij". Het is misschien beter eerst het artikel over de “inhoud van onze cursussen” te lezen. Dan weet je ook hoe je conditionering, je negatieve programma's, in de weg staan van je zelfontplooiing. En lees natuurlijk ook de pagina's die deze cursus "de Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven" tot in detail beschrijven.

Lees meer over de Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven en/of luister ernaar. Of lees over alle trainingen op de pagina met onze trainingen. Lees ook de reacties van cursisten over de resultaten die zij met de Transformator bereikten.


Meld je dan gemakkelijk aan via email of via het inschrijfformulier.Het inschrijfformulier bevat ook informatie over de prijzen, data enz.

TRANSFORMATIE         INSTRUMENTEN


Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.


Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Het sprookje "Alex in Elfenland " van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs hoderdjarigen
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren. Luister met je hart, niet alleen met je oren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik gratis een uitgebreide handleiding over ze. Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie en innerlijke vrede. Het begin van het einde van elk lijden!


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:


  Deze MP3 audio bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, en een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze audio-set bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email voor 30 euro wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken
  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.


  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's die je ook kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen is er een deel voor overdag met instructies om wakker te worden en die voor de avond bevat speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio's hebben verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting van 8 euro voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de MP3 audio per email . Dan ontvang je het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 in Almere voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Koop de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Er is een unieke audio "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die meditaties en een lezing bevat.
 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - Energie balans is een oefening om je energie te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt zelfs een korte video ervan zien.
  Verder een oefening voor mentale kracht, een lezing over succes, geluk en overvloed. En de universeel gewaardeerde eliminatie oefening. Deze laatste oefening is heel intens en dringt diep door tot in alle lagen van je bewustzijn.
  Bestel nu deze online MP3 audio met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 10 euro plus portokosten per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan. • Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.

  Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro.


  Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen - 'Van armoede naar macht'..
  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio per email en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  annie rix militz rijkdom en eer

  Annie Rix Militz - Rijkdom en eer .

  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  Harriet Emilie Cady

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.trans4mator.nl.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro downloaden.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van ons geldt: niet tevreden, geld terug!


  joseph benner de uitweg AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat png wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...


  Nieuw! Het electronisch boek van Margareth Lee "Alex in Elfenland
  Lees samen met je kids het sprookje van Margareth Lee "Alex in Elfenland". Zo leren kinderen meer over de wet van aantrekkingskracht en hun ware wezen. Lees zelf maar...

  Ik geef je voor maar 3,95 euro als bonus een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Copyright © Margareth Liew-On, 2004  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. (1 min34)
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 13 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.
  margareth lee- her licht in het onze vader

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  Ik kreeg een hele fijne mail van Nicole B. die "het licht in het onze vader" bijzonder prees. Ze schreef:
  Eindelijk heb ik je boek Het licht in het onze Vader uit gelezen. Wat een prachtig boek heb je geschreven! Een hele waardevolle aanvulling op het bestuderen van een cursus in wonderen. Dank je wel! Ik zal het zeker nog vaak opnieuw lezen.

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

  Margareth Lee
  Het licht in het Onze Vader


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand

  beluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm:


  Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 14.95 euro. Portokosten zijn voor rekening van de koper. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  u te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 14,75 euro of
  ebook voor 9.95 euro (Kopers buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten.)

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan wordt je pakket gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke koper van dit boek als bonus een link naar de MP3 audio-set "Korte meditaties".

  Elke koper van tastbare producten geef ik MP3 audio's met deze korte meditaties. Deze audio-set wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de audio-set had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio-set alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt.


  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld en de innerlijke blokkades die het tegenhouden. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen. Ik geef dit gratis weg, want ik wil dat iedereen niet langer lijdt onder geldangsten en angst voor gebrek. Ik wil dat iedereen in overvloed leeft aan al het goede.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken  top menu


  Margareth Liew-On auteursrechten trans4mator.nl