JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agendaVIND JE PASSIE
Margareth Liew-On


Wat zouden mensen een heel ander verhaal te vertellen hebben als ze een welbepaald doel zouden hebben en zich daaraan zouden houden totdat het een allesverterend doel zou zijn geworden.” Napoleon Hill (Laws of Succes)


Veel mensen hebben het gevoel dat ze het contact met zichzelf kwijt zijn, en vragen zich af wat ze hier eigenlijk doen. Ze doen hun werk vreugdeloos, alles is routine geworden. Of ze moeten nog een opleiding gaan volgen en weten eigenlijk niet hoe ze tot een goede beslissing moeten komen.
Wat de meeste mensen niet lijken te weten is dat iedereen hier een doel heeft, een eigen levenstaak. En als je niet je levenswerk doet, vroeger noemde men dat "je roeping volgen", dan voel je je steeds leger worden en de vreugde glipt weg uit je leven.
Meestal wordt ons geleerd om veiligheid te zoeken en dus de veiligste manier te vinden om in ons levensonderhoud te voorzien. We leren niet om datgene te zoeken waar we van houden en passie voor voelen.

In onze kinderjaren, wanneer we heel dicht bij ons natuurlijke weten staan, geven we vaak blijk van interesse in dingen die eigenlijk bij onze levenstaak horen. Het is geen toeval dat je die dingen doet. Ook later in je leven komen regelmatig kansen om je echte passie te vinden. Je ontdekt waar je goed in bent en ook waar je heel graag goed in zou willen zijn. Want aan onze levenstaak zitten twee kanten: niet alleen vallen we terug op datgene waar we een natuurlijke affiniteit mee hebben, we willen in ons diepste wezen ons ook ontwikkelen en dus nieuwe dingen leren. Dit zit ingeprent in het systeem van iedereen, het is de blauwdruk van je leven.
Uit deze talenten en verlangens kun je afleiden wat je levenstaak is. Het is niet het doel van je leven, want het doel van je leven is ontdekken wie je bent en het contact met je ware Zelf te herstellen. En dat kun je ook als je van je levenstaak afwijkt.
Als je de opdracht die je hebt voor dit leven niet uitvoert, is al het andere verder verkeerd. Het is net alsof je reist met een kapot kompas. Je weet niet welke richting je uitgaat en dus dwaal je doelloos rond.

Ontdek waar je goed in bent, dat is van levensbelang. Doe wat je echt graag doet, dat is je doel in dit leven. Mensen zeggen soms dat ze al weten waar ze goed in zijn, maar ze geloven dat ze er geen droog brood mee kunnen verdienen. Zo kende ik een kunstenaar die pas tegen zijn veertigste zijn roeping durfde te volgen en ook zeer succesvol werd. Hij had eerst jarenlang als verkoper gewerkt en was totaal depressief geworden. Hij had ook allerlei fysieke kwalen ontwikkeld. Zijn omgeving had hem als tiener aangeraden om geen kunstenaar te worden, want daar kon je niet van leven. Toen hij zijn passie hervond, kwam ook zijn ervaring als verkoper van pas, want hij begon zijn eigen galerie, waar hij ook werk van andere kunstenaars verkocht.

Iedereen kan geld met zijn of haar passie verdienen. We hebben allemaal verhalen gehoord over afschrikwekkende voorbeelden die verhongerden terwijl ze deden wat ze graag deden. Vooral over kunstenaars worden deze verhalen enorm aangedikt. Feit is dat de meeste goede kunstenaars in overvloed hebben geleefd en nog leven. Rembrandt heeft zich 1 keer failliet laten verklaren, maar het ziet ernaar uit dat dat niet echt nodig was, het was meer een tactiek om er beter van te worden. Het is bekend dat sommige kunstenaars hun faillissement aankondigden als tactiek om “uitverkoop” te houden.
Mensen hebben er vaak moeite mee om te ontdekken wat hun leven inhoud zal geven en wat ze met blijdschap en passie zouden doen, omdat ze al dag in dag uit iets doen dat al hun tijd in beslag neemt. Bob Proctor merkt in een audio lezing op dat ze soms het gevoel hebben dat ze op het juiste spoor zitten omdat ze hun rekeningen kunnen betalen en ook nog op vakantie kunnen. Het betekent niet dat je je ware levenstaak hebt ontdekt als je een verplichting hebt van 9 tot 5 en je rekeningen betaalt. Dit kan echter een struikelblok zijn voor je vooruitgang naar die betere en hogere expressie van je talenten.
Sommige mensen zitten dan vast en zijn bang of aarzelen om iets te doen omdat ze niet zien hoe het nastreven van hun levensdoel de rekeningen zal betalen. Verder zijn ze van kindsbeen af aan geprogrammeerd om veiligheid na te streven.
Vraag je echter af: als ik aan het eind van mijn levensweg ben aangekomen, zal ik blij zijn omdat ik een veilige reis heb gehad? Als je nooit de dingen hebt gedaan waarover je hebt gedroomd en geen opwindende groei-ervaringen had die je nu kunt herbeleven en op terug kunt kijken, zul je je afvragen wat er gebeurd zou zijn als je zelf je toekomst vorm had gegeven.

Er zijn ook mensen die aan de andere kant hun passie ontdekken en alle voorzichtigheid overboord zetten en hun goedbetaalde baan aan de kant zetten om zich met hun levenstaak bezig te houden. Dit is natuurlijk heel bewonderenswaardig en mensen die dit doen, zullen uiteindelijk wel op hun pootjes terecht komen, maar ik beveel geen drastische acties aan, want niet iedereen kan hiermee omgaan.
Het is moeilijk je levenstaak uit te voeren als er niet aan je basisbehoeften is voldaan. Het komt vaak voor dat mensen een goedbetaalde baan laten schieten om meer tijd en energie te besteden aan het verwezenlijken van hun droom. Binnen korte tijd merken ze dat aan hun basisbehoeften niet voldaan wordt en ze beginnen zich zorgen te maken of ze het wel zullen redden en dan is het met hun droom gebeurd.
Je bent vrij om actie te ondernemen wanneer aan je basisbehoeften is voldaan. Vrijheid is de duidelijke manifestatie van spirituele macht door jou. Wanneer je vrij bent, ben je vrij van beperkende zorgen.
Je ligt niet wakker om manieren te verzinnen waarop je aan je onbevredigende leven kunt ontsnappen. Want je ervaart vrijheid. Je bent vrij!


Voordat je dus drastische stappen onderneemt, moet je eerst rustig bepalen wat je echte behoeften zijn. Wat heb je nodig om te overleven, om huur en de belangrijkste rekeningen te betalen, te eten en voor je geliefden te zorgen? Het gaat er niet om wat je wil, maar wat je nodig hebt om vrij te zijn om je bezig te houden met de vervulling van je verlangen. Wanneer je eenmaal een bedrag hebt bepaald, neem een pauze en neem het bedrag nogmaals onder de loep. Snoei er nog wat op. Meestal zijn mensen de eerste keer te royaal voor zichzelf. Ze denken dat ze meer nodig hebben dan ze echt nodig hebben. Wat kun je enige tijd op een laag pitje zetten? We hebben het over het absolute minimum om zorgenvrij te kunnen leven.
Vind een manier om aan die financiële behoeften te voldoen. Kun je misschien parttime in je huidige bedrijf gaan werken? Kun je een andere functie krijgen die je parttime kunt vervullen? Kun je misschien een totaal andere baan krijgen die je de gelegenheid geeft om elke dag een paar uur je echte levenswerk te doen?
Wat heb je er voor over om deze koers te varen die voor jou de juiste is? Het is een wet van het leven dat je eerst ruimte moet scheppen, dus dingen op moet geven om plaats te maken voor goede dingen. Men denkt dan gauw dat dat een offer is, maar is het een offer om dingen te zien verdwijnen die plaats maken voor dingen waaraan je echt waarde hecht? Je verliest dan niets. Wanneer je iets opgeeft om op jouw hogere niveau te werken, om aan je missie in dit leven te werken, geef je gewoon iets van mindere waarde op voor iets wat waardevoller is. Wat zou je op willen geven om een nieuw leven te kunnen leiden, je droom te verwezenlijken en elke dag te doen wat je echt graag doet? Misschien laat je een hobby tijdelijk links liggen of besteed je wat vrije tijd om dingen te leren die nodig zijn voor je levenswerk.
Je kunt niet de top van de ladder bereiken tenzij je de onderkant verlaat.
Dit geldt voor elk facet van je leven. Hoe vastbesloten ben je om je verlangens te vervullen? Ambitie is de uitdrukking van je verlangen, het is je motivatie. Het is de drijfkracht om vooruit te gaan. Het geeft je vertrouwen. Je hebt vertrouwen dat er een oneindige Bron is waaruit alles komt wat je nodig hebt en dat je hier bent om het werk van God te doen. Iedereen heeft dit verlangen om de goddelijke macht steeds beter uit te drukken en te manifesteren. Wanneer je in harmonie bent met deze macht, is er geen angst die je tot hebzucht of onjuiste handelingen aanzet.

Het is het beste je helemaal niet ermee bezig te houden of je werk geld op zal leveren. Je kunt met alles geld verdienen. Als je je levenstaak eenmaal gevonden hebt, zul je je echt niet het hoofd hoeven te breken over hoe je geld ermee kunt verdienen. Het is net alsof je onzichtbaar wordt geleid in de juiste richting. Alles komt gewoon op zijn pootjes terecht.
Het is essentieel om geen genoegen te nemen met datgene wat zogenaamd veilig is en geld op zal leveren. Doe wat je echt graag doet, dat is van levensbelang.
Dat is je levenstaak!

Hoe vind je je passie? Hoe kun je ontdekken waar je van houdt?
Liefde is resonantie. Wanneer je op dezelfde frequentie bent als een ander, voel je liefde. Hetzelfde kun je hebben met een idee. Wanneer je bewustzijn in harmonie is met een idee, dan ben je verliefd op dat idee. Wanneer je verliefd wordt op een idee, word je erdoor geleid. Je wordt wakker en staat naast je bed voordat je wekker je eruit duwt. Wanneer je bij je levenstaak belandt en je doet wat je graag doet, dan ben je vol passie en glorieuze ambitie. Je talenten waren bedoeld om midden op het levenstoneel in vol licht te stralen. Daarom gaf Jezus ons het advies om ons licht niet onder de korenmaat te zetten. Kinderen van God moeten stralend genieten van hun gaven en anderen van ze laten genieten. Dat is je levenstaak.

Diep van binnen weet je al wat je passie is. Dat is aangeboren. Het is alleen maar nodig dat je echt serieus gaat luisteren naar je innerlijke stem, en aandacht gaat geven aan datgene wat je van nature gemakkelijk afgaat. Datgene wat je opwindt … wat je aan het begin van elke dag in beweging kan brengen.

Vanaf je op deze planeet kwam, werd je geest gevuld met negatieve overtuigingen. Zelfs je huiswerk op school werd met rode pen van opmerkingen en strepen voorzien, en zo werd je geleerd om je aandacht te richten op het negatieve. En je werd bang gemaakt om fouten te maken. Het is mijn ervaring dat de mate waarin dit gebeurt van cultuur tot cultuur verschilt. In de Westerse cultuur wordt het ook van belang geacht om ook aandacht te besteden aan wat het kind wel goed doet, in tegenstelling tot vele andere culturen. Door deze voortdurende aandacht voor negativiteit en mislukking worden mensen ervan weerhouden om van levensrichting te veranderen. Je raakt dan het contact met jezelf kwijt, met datgene in jou dat we intuïtie, innerlijk weten, noemen. Deze innerlijke leiding heb je als kind aldoor gevoeld, het was zo normaal voor je dat je dacht dat iedereen het had. Gaandeweg is dit contact dan verwaterd en ben je meer aandacht gaan besteden aan de negatieve programma's die anderen in je geïnstalleerd hebben.

Je hebt mislukkingen meegemaakt, net als iedereen. Mislukken is geen kwestie van fout – alle grote meesters van succes, zoals Napoleon Hill, Anthony Robbins, Zig Ziglar, Jim Rohn, en vele anderen hebben erop gewezen dat een mislukking gewoon feedback is over een manier is waarop het niet moet. Het is onderdeel van je leerproces. Het hoort erbij. Edison had al duizenden keren geprobeerd de lamp te maken en het was telkens mislukt. Maar hij zag het gelukkig niet als een mislukking, hij wist nu weer een manier hoe het niet moest. Je hebt misschien een mislukte relatie achter de rug en broedt erop, in plaats van in te zien dat de relatie niet in harmonie was, het resoneerde niet met jou.
Misschien denk je dat je op school bent mislukt. Maar je resoneerde gewoon niet met de schooltaken. Sommige mensen vervelen zich kapot op school. Vooral voor de doeners is het haast ondoenlijk om aldoor stil te zitten en te luisteren. Kinesthetische kinderen moeten in beweging zijn als ze iets willen leren. Het onderwijs heeft daar helaas geen oplossingen voor. Dus als je kinesthetisch bent en toch heel goed zou kunnen leren, dan wordt je meestal naar het lager technisch onderwijs verwezen of zoiets. De school is een aanslag op de eigenheid van veel kinderen.
De massa is geobsedeerd door conformiteit. Je moet je aanpassen, koste wat kost. Zoveel mensen geven je goedbedoelde adviezen die je steeds verder van jezelf af laten drijven, als je ze zou opvolgen. Ze vertellen je om de zogenaamde veilige weg te volgen, die gemakkelijker zou zijn, zelfs als je je ellendig zou voelen daardoor. Wat heb je aan een gegarandeerd salaris als je vroegtijdig ziek wordt en diep ongelukkig?

Ik was psycholoog geworden en voordat ik begon te solliciteren, werd me een baan aan de universiteit aangeboden als docente Juridische Informatica. Ik was vrij goed met computers en had die afdeling eerder geassisteerd bij wat klussen. Ik luisterde naar de stem van “gezond verstand”, die zei dat het moeilijk zou zijn om een baan als psychologe te vinden en dit werd me zomaar in de schoot geworpen. Een jaar later kwam ik in de ziektewet met een levensbedreigende ziekte.
Waar kwam deze “mislukking” vandaan?
Ik ging in de verkeerde richting. Ik was niet op koers. Ik luisterde niet naar mezelf, naar datgene wat met mij resoneerde. Mijn gave was om mensen naar zichzelf te laten kijken en de weg naar zichzelf te laten vinden.

Ook ben je niet hier om de droom van iemand anders uit te laten komen. Laat je niet door de meningen van anderen van je koers afbrengen. Je datgene laten afpakken wat je leven inhoud geeft is een misdaad tegen jezelf.

Je moet je eigen unieke talent ontdekken. Je bent een individuele unieke expressie van het leven. Als je begint je aandacht te richten op dat waar je goed in bent, op het prachtige ingewikkelde samenspel van delen van je die in perfecte harmonie jouw vermogens en kracht uitdrukken, dan begin je de absolute ontzagwekkende uniciteit binnen in jou te ontdekken. Je kunt alles zijn, alles doen en alles hebben wat je maar wilt. Je hebt het vermogen om te schilderen, de piano te spelen zonder ooit een noot te kennen, te goochelen met getallen, prachtige gebruiksvoorwerpen zoals tafels en stoelen en beelden uit hout te maken, mensen te troosten en aan te moedigen, met alle dieren in harmonie samen te werken om toeschouwers te verbazen en te verrukken en nog veel meer.

Hoe ga je te werk om je levenstaak in daden om te zetten als je het eenmaal hebt ontdekt?
Je zult eerst een visie moeten ontwikkelen. Dat bepaalt de strategie waarmee je je doel verwezenlijkt. Door allerlei korte termijn doelen te maken bereik je je uiteindelijke doel. Je moet je op je visie voor je leven concentreren en dan je koers uitzetten. Sommige mensen willen meteen het hoofddoel bereiken, maar zo werkt het meestal niet. Je weet niet wat er allemaal voor nodig is, welke vaardigheden je nodig hebt, je hebt geen overzicht. Binnen je visie en je plan moet er ook ruimte zijn voor je innerlijke leiding, die dingen naar je toebrengt, die je zelf nooit zo zou kunnen verzinnen of plannen. Je kunt niet helemaal automatisch op je doel afstevenen, maar je kunt je ook niet met elk detail bezighouden. Het is net als met autorijden. Als je aldoor bezig zou zijn met bewust bijsturen, de afstand tot andere voertuigen schatten enzovoort, zou je waarschijnlijk moeten stoppen. Het zou je helemaal in de war brengen. Je zou misschien niet eens vertrekken! Zo vergaat het sommige mensen, die bang zijn en alles onder controle proberen te houden. Je plan hoeft niet volmaakt te zijn. Leg een basis en ga op weg. Ook is het de bedoeling om van de reis te genieten. Het gaat niet om het bereiken van het doel, het gaat om de reis erheen. Dat heb je vast vaker gehoord, maar het is echt waar.

Soms lijkt het alsof je je vergiste in datgene wat je leven van passie vervult, want niets wat je doet werkt. Je kunt je dan afvragen of het misschien je visie, je strategie is, die niet werkt. Dat is meestal het geval. Als je echt luistert naar je innerlijke stem, echt afgestemd bent op datgene wat je blij maakt, als je niet toelaat dat negativiteit je afleidt van je levenstaak, dan resoneer je daarmee. Je moet dan gewoon je visie herzien.
Stel je bent in Nederland en je wil naar Rome. Je gaat snel op weg. Je rijdt en rijdt en plotseling zie je een bord met “Wenen” erop. Dat ligt niet op de route, je bent van je weg afgeweken. Nu maak je je misschien zorgen, maar je zult waarschijnlijk meteen de juiste route gaan volgen. In het echte leven doen we dit vaak niet. Mensen blijven soms gewoon sukkelen op een weg waarvan ze weten dat het niet de juiste is. Waarom doen ze dit?
Wanneer je niet op je koers zit ga je je rot voelen over jezelf en ben je niet tevreden met wat je doet. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je niet de juiste kant op gaat. Je innerlijke leiding schreeuwt tegen je – je intuïtie werkt op volle toeren om je te vertellen welke kant je uit moet. De oude “geef het maar op” programma's in je hoofd zijn helemaal niet verbonden met je intuïtie en hoe meer je verbonden raakt met je intuïtie hoe meer je het verschil leert tussen wat je innerlijk weten je vertelt en wat deze oude programma's die smerige taal uitslaan je te vertellen hebben. Die zullen je vertellen dat je niet op de juiste weg bent, dat het niet zo moeilijk zou zijn als je op het juiste pad was. Weerstand is niet verkeerd. Het goede dat jij zoekt is in feite op zoek naar jou! Je actie veroorzaakt een reactie en die reactie is weerstand. Zonder weerstand zou een vliegtuig niet alleen niet vliegen, het zou zelfs nooit opstijgen. En door de Wet van Vibratie en Aantrekking beweegt het goede dat je wilt in jouw richting.

Ben je vastgelopen? Lees hier meer over het vinden van je passie.

Mocht je meer inzicht willen in je levensmissie, dan ben ik beschikbaar voor persoonlijke sessies. Met behulp van de Transformator gaan we een intense communicatie aan met je innerlijke leiding, zodat je kunt gaan loslaten wat echt niet goed voor je is en je passie kunt vinden. Bekijk het inschrijfformulier met prijzen e.d.

In onze schriftelijke cursus "De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven" geef ik je het kompas om de juiste richting te kunnen bepalen. Het is aan jou om op koers te blijven en je hartsverlangen, dat je levenswerk is, uit te voeren.

Waaraan wij onder andere werken:
 1. Waar ben je nu, hoe sta je tegenover het vinden van je levenstaak? Welke bezwaren zie je en hoe staat het met je motivatie?
 2. Wie is verantwoordelijk voor je levenssituatie? Wie doet je dit aan? God, anderen, of jijzelf? Hoe staat het met je projectie van gevoelens van schuld en schaamte? Wat is de invloed van de negatieve kanten van je zelfbeeld?
 3. Welke mensen in je huidige werkkring beelden jouw weerstanden en negativiteit uit en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Je leert eenvoudige technieken om met de mensen die jou van streek maken, om te gaan. Je communicatieve vaardigheden verbeteren tot een onvoorstelbaar niveau. Of het nu gaat om het vragen om opslag, of je promotiekansen verbeteren, of meer cliënten aantrekken of een soepele omgang met moeilijke collega's en klanten, al je relaties worden getransformeerd.
 4. Onderzoek naar de dingen die jou van vreugde vervullen. Hoe zal je leven eruit zien als je zo door blijft gaan? En als je gaat werken aan je levenswerk? In deze fase doen we oefeningen om je te leren om je angsten en negatieve programma's te elimineren. We sporen beperkende overtuigingen en zelfsabotage op en met de technieken die je hier leert kun je de wonden van het verleden helen, waardoor het contact met je ware Zelf weer mogelijk wordt. Je leert de eerste beginselen van de Transformator, mijn systeem voor blijvende voorspoed en transformatie. Het is leuk. En het is heel, heel krachtig.
 5. Hoe kun je weer leren luisteren naar je innerlijke leiding?
 6. Wat zou je levenstaak kunnen zijn? Welke bezigheden zijn zinvol voor jou? Hoe kun je je vitaliteit en creativiteit vergroten? Hoe kun je omgaan met de weerstand, zowel in jezelf als in je leven die je ongetwijfeld tegen zult komen?
 7. Intenties formuleren en affirmeren. Nadelen van de traditionele wijze van doelen stellen. Nieuwe manieren om je energie in harmonie met je doelen te laten vibreren. Welke doelen zie je als tussendoelen en wat als einddoel?
 8. Visie: hoe zou je toe kunnen groeien naar een zinvol en vreugdevol leven vol passie?
 9. Oefeningen in voelualisatie (zien, voelen en ervaren) en meditatie om je verlangens te vervullen. Wat houdt het in om energetisch afgestemd te zijn op je doelen? Een oefening om je toekomst energetisch op te laden.

Na onze cursus zul je in staat zijn om:
 1. Steeds beter contact te ervaren met je innerlijke Leiding. Je intuïtie wordt een bron van geluk.
 2. Je altijd op je gemak, gemotiveerd en vol ondernemingslust en vertrouwen te voelen, ook in nieuwe situaties.
 3. consistenter en doelgerichter te werk gaan.
 4. steeds meer te genieten van je invloed en effectiviteit.
 5. meer geld te verdienen en het ook te krijgen.

Je enige beperking is je geloof in beperkingen. Je mogelijkheden zijn onbeperkt. Je kunt onstuitbaar zijn. Je hebt een enorm potentieel.

Een schriftelijke cursus De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven
Voor wie: Wanneer je op zoek bent naar jezelf, naar je levensdoel en niet langer genoegen neemt met minder dan je diep van binnen weet dat mogelijk is voor jou. Heb je het gevoel vast te zitten in negatieve omstandigheden of dat het lijkt alsof je de weg kwijt bent en ook het contact met jezelf? Wil je meer vrijheid?

In deze waardevolle cursus leer je over effectief affirmeren, Energie Psychologie en Energetische Verandering Transformator technieken, visualiseren en de goede dingen aantrekken in je leven en hoe je kunt ontdekken waarvoor je op deze planeet bent.
Ik zou je aanraden om pas mee te doen aan deze cursus, wanneer je voelt "dit is helemaal voor mij". Het is misschien beter eerst het artikel over de “inhoud van onze cursussen” te lezen. Dan weet je ook hoe je conditionering, je negatieve programma's, in de weg staan van je zelfontplooiing. En lees natuurlijk ook de pagina's die deze cursus "de Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven" tot in detail beschrijven.

Lees meer over de Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven en/of luister ernaar. Of lees over alle trainingen op de pagina met onze trainingen. Lees ook de reacties van cursisten over de resultaten die zij met de Transformator bereikten.

Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl >