Wat is de Transformator?
Vergeven en onthechting
Een gelukkig leven
Affirmeren
Vind je passie!
Onze audio cd's
De CD om je verleden te helen
De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking
De Wet van Aantrekking en doelen
Ego en de zogenaamde gevaren van de Wet van Aantrekking
Je ideale partner
Discussies op TV over The Secret

Praktische toepassing van "EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken
Stop veroudering
Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Voorbeeld van een nieuwsbrief
Meer genieten van verkopen en van sex
Voor wie is de Transformator nieuwsbrief?
Contact en/of abonneren op de nieuwsbrief

onze producten

inhoud van onze trainingen en schriftelijke cursussen

agenda

bestelformulier

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

xxxTrainingsworkshop Financiële Overvloed
Training Financiële Vrijheid en Succes
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
Je eigen bloeiende praktijk opbouwen
Vastgelopen in je werk?
Ervaringen & reacties
Teleconferenties
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
De Transformator cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap
interessante sites
Emotionele balans
Wetenschappelijk onderzoek
praktische energetische zelfhulp
werkwijze en inhoud van onze cursussen
tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website
Masaru Emoto's heilzaam water
Subliminale software
om jezelf te herprogrammeren
video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes
EVT - Energetische technieken
business & spiritualiteit
betere sportprestaties
Werkwijze en inhoud van onze cursussen:

In onze cursussen combineren we de recente energie therapieën, de Acupressuur techniek, werken met de energiecentra, NLP en de goddelijke leiding waar we allemaal over beschikken. Al je overtuigingen hebben een emotionele component en daardoor kunnen ze met behulp van onze methode volledig veranderd worden. De spirituele principes die Jezus geeft in Zijn "Cursus in wonderen" vormen de rode draad in onze aanpak.

In plaats van alleen maar probleemgericht te werken, zoals dat meestal gebeurt, pakken we de oorzaak van de problemen aan. En die oorzaak ben jij! Of beter gezegd, de conditionering en verkeerde ideeën die je je over het leven en over jezelf hebt eigen gemaakt.

De meeste geldzorgen, werkproblemen, relatieproblemen en fysieke problemen zijn terug te voeren op je funeste conditionering. De energietherapieën die in deze cursussen gebruikt worden zijn gebaseerd op de eeuwenoude meridiaanleer en acupunctuur. Door te kloppen, wrijven of bepaalde punten aan te raken en tegelijk je aandacht te richten op datgene wat je wilt veranderen en bereiken, word je gezuiverd van je beperkende overtuigingen. Ik heb in dit proces ook bewust de transformatie technieken van NLP en de spirituele principes van "Een cursus in wonderen" geïntegreerd om je te leiden naar bliksemsnelle veranderingen. Deze combinatie van technieken is onvoorstelbaar krachtig.

Hoe staat je conditionering je zelfontplooiing in de weg?

Uit het cursusboek "De Transformator voor Succes en Meesterschap", komt de volgende tekst: Zonder het te weten verkeert iedereen onder hypnose. In ieder van ons is een enorm potentieel. Door de beperkende overtuigingen die ons ingeprent worden vanaf onze geboorte, blijft dit potentieel onaangeboord. De hypnotische programmering van ons onbewuste laat mensen ver beneden hun kunnen functioneren.

Wat doet hypnose? Door opdrachten aan je onbewuste te geven kun je zelfs je eigen naam tijdelijk vergeten of plotseling allerlei talenten vertonen die je in bewuste toestand niet hebt, zoals tekenen of schilderen. Zulke hypnotische trances zijn gemakkelijk te onderscheiden, maar de hypnose waarover we het hebben is over een veel langer tijdsverloop in je opgewekt, meer geleidelijk.

Wie was dan de hypnotiseur? Dat was je omgeving, je ouders, je leraren, je leeftijdgenoten en zelfs je televisie. Door een proces van herhaling werd je langzaam "geconditioneerd". Je werd als het ware gehypnotiseerd om een bepaalde manier van denken te accepteren. Dit nestelt zich diep in je tot deze visie op de realiteit onweerlegbaar lijkt. Denk maar eens na. Hoe kwam je aan je ideeën over het andere geslacht? Over relaties? Over geld? Hoe hebben je huidige normen en waarden zo'n onbetwistbare plaats in je geest gekregen? Waar kwamen in feite je fundamentele overtuigingen vandaan, de dingen die voor jou niet eens ter discussie staan?

De meeste kwamen niet in je op als gevolg van een rationeel denkproces. De meeste mensen krijgen hun ideeën over relaties en geld via een soort proces van osmose van hun ouders. Vanaf je heel jong was, was je blootgesteld aan suggesties over relaties, over geld en vele andere zaken. Deze suggesties werden telkens weer herhaald totdat ze ook jouw diepgewortelde overtuigingen werden.

De meeste mensen denken dat ze volkomen bewust zijn, maar ze verkeren in feite in trance. Wanneer je slaapt en droomt, weet je dat gewoonlijk niet. Wanneer je echter ontwaakt, kun je zeggen "ach, het was maar een droom". Toch leek dat niet zo, terwijl je sliep. De droom leek heel echt.

Hoe weet je dat je niet in de één of andere droom leeft terwijl je wakker bent? In Zijn "Cursus in wonderen" zegt Jezus dat we leven in een wereld die een illusie is. Ook andere esoterische denkrichtingen beschrijven de wereld als een illusie. Het is een toestand waaruit je moet ontwaken om verlichting te verwerven. Ze hebben het in feite over het doorbreken van een trance.

Mensen verkeren op vele manieren in een hypnotische trance. Zo hypnotiseren de media en politici de geest van de massa om angst te voelen. Dat kan werken doordat mensen niet bewust zijn en de deuren van hun geest niet weten te bewaken. Ze laten van alles binnen, omdat ze het niet goed onderzoeken of omdat ze zich niet kunnen beschermen tegen de technieken die gebruikt worden om hun denkende geest te omzeilen.

Heb je er steeds moeite mee om bepaalde frustrerende gewoonten of gedrag te overwinnen? Kom je telkens dezelfde beperkende situaties tegen, zelfs als je heel ergens anders bent? Ben je ervan overtuigd dat er dingen zijn die je niet kunt, zoals geld verdienen, met mensen omgaan, spreken in het openbaar of wat dan ook? De kans is groot dat je gehypnotiseerd bent zonder het te weten. Het ergste van een hypnotische trance is dat je erin verkeert zonder het te weten. Anderen weten het ook niet en ze hebben ook nog hun eigen verzameling hypnoses, dus hoe zouden ze jou kunnen helpen? Wanneer de blinden de blinden leiden, belanden ze samen in een greppel.

In deze Transformator zul je ontdekken dat veel van de overtuigingen die je als onbetwistbaar beschouwt, in je geest werden geplant voordat je zelfs maar kon praten. Ja, zo vroeg begon de hypnose!

De enige manier om deze hypnotische programmeringen te overwinnen is door je onder leiding van de Heilige Hele Geest te stellen, die je helpt om jezelf goed te onderzoeken en een programma te volgen die je stapje voor stapje helpt om te ontwaken. In dit ontwikkelingsproces leer je jezelf ondervragen. Je zet vraagtekens bij je geestelijke instelling ten opzichte van geld, werk, Joden/Moslims, relaties, sex, vrouwen/mannen, conflicten enz.

Het voornaamste doel van cursussen voor persoonlijke ontwikkeling is om je te helpen jezelf te onderzoeken en te zien wat er echt is. Wanneer ze zeggen dat ze je willen helpen om echt en authentiek te leven, bedoelen ze dus eigenlijk dat ze je willen bevrijden van de trances die je zijn opgelegd door alle hypnotiseurs op je pad. Dan leef je niet langer volgens de ideeën van iemand anders.

Wat is er voor jou nodig om te ontwaken?

Alles wat je zoekt met de bedoeling om echt te vinden, zul je vinden. Alles wat je echt verlangt, is je gegeven. Je moet wel op de juiste manier op de juiste plek zoeken, namelijk daar waar het verlangde te vinden is. Onder leiding van je oude programmering, de hypnotische trances die bij jou zonder enige inbreng van jezelf zijn ingebracht, kun je niets goeds vinden. Het hele denksysteem dat aan de conditionering van de meeste mensen ten grondslag ligt, is ondeugdelijk. Het werkt niet om je te brengen wat je echt verlangt.

Een van de grootste vergissingen in het menselijk denken is het geloof dat het spiritueel is of deel uitmaakt van ons goddelijk plan om te lijden, ziek, ongelukkig en arm te zijn. Het is echter godslastering om te zeggen dat een toestand van wanorde en gebrek de wil van God is. Uit de Universele Bron van al het leven komt niet 1 elektron energie voort die minder dan volmaakt is. Daarom zijn lijden en armoede, die je beslist minder dan volmaakt kunt noemen, alleen maar deel van onze menselijke schepping. Ze horen niet tot de Goddelijke Realiteit.

Dus zijn lijden, gebrek en armoede niet alleen niet de wil van God, je zou het in feite kunnen beschouwen als een zonde. Neem bijvoorbeeld armoede: het hangt samen met allerlei misdaden, gezinsproblemen, drugs- en alcoholmisbruik, spanningen, fysieke klachten, zorgen en ontelbare andere problemen. Er is niets moois eraan. Op de eerste plaats moeten we dus aanvaarden dat armoede geen deugd is. Het aanvaarden van deze waarheid zal ons helpen om de eerdere programmering los te laten die ervoor zorgde dat we ons schuldig voelden over het verwerven van voorspoed.

Het volgende dat we moeten doen is kijken naar ons zelfbeeld. Gevoelens van waardeloosheid overtuigen ons ervan dat we het niet verdienen om de goede dingen in het leven te hebben. We vinden het moeilijk ons voor te stellen dat we financieel voorspoedig zijn of ons voor te stellen dat we leven in de meest heerlijke omstandigheden die mogelijk zijn. Op de een of andere manier vinden we gewoon dat we geen geluk waard zijn. Zo'n overtuiging is een leugen. We moeten in contact komen met deze gevoelens, ze zien voor wat ze zijn en ze vervolgens loslaten.

Je kunt beginnen meer van jezelf te houden, je uniekheid te waarderen, je gaven en talenten te erkennen, en aanvaarden dat jij een speciale dienst hebt die je deze planeet kunt bieden. De tijd om te beginnen het te gebruiken is nu. We zouden onszelf genoeg moeten liefhebben om onszelf te geven wat we werkelijk verdienen – het allerbeste.

We kunnen veel meer goed doen en veel meer mensen helpen als we geld hebben dan wanneer we arm zijn. Geld hoeft geen instrument van zelfzucht of hebzucht te zijn. Het kan in plaats daarvan een gereedschap zijn om onze liefde en onze gaven voor de rest van de wereld uit te breiden.

Aangezien we gewoonlijk pijn gebruiken als onze drijfveer, is het gedurende onze mislukkingen en onze miserabele perioden dat we de motivatie ontwikkelen om een betere manier te zoeken en uiteindelijk bereid worden om de natuurlijk wetten van voorspoed toe te passen.

Als je afgaat op alle uiterlijke verschijningen in de huidige wereld zijn we miserabel genoeg. Laten we de wetten van voorspoed nu toepassen en het onbeperkt goede van het universum in ons leven aantrekken.

In het hierna volgende deel zul je gaan zien dat je wereld voortkomt uit jezelf. Je bent heel nauw ermee verbonden. Vervolgens zul je inzicht krijgen in jezelf, wie je bent en welke macht je hebt.

Dan kun je je natuurlijke onbeperkte macht zo gebruiken om je leven precies zo in te richten als jij wil, passend bij jouw individuele aanleg en levensplan.

Natuurlijk komt nu de vraag op: als dit waar is, waarom lijken mensen zo machteloos te zijn? Waarom ervaren wij zoveel moeilijkheden, als wij oneindig machtige wezens zijn? Dat komt doordat we niet inzien dat we één zijn met alles en onze eigen realiteit scheppen. We leven in angst en verzinnen angstige scenario's, die vervolgens tot leven komen, omdat wij ze leven geven. Velen zien dit verband echter niet, ze kiezen ervoor om zichzelf als slachtoffer te zien.

De mensen gebruiken hun onbegrensde macht om verkeerd te scheppen. Daardoor lijkt het alsof ze geen controle hebben. Maar dat hebben ze wel degelijk. Dit wordt hierna uitgelegd.

Tot zover een stukje uit "De Transformator".

Wat levert deze benadering je op?
- Wel, de behoefte in jou naar zingeving zal worden bevredigd.
- Je zult ervaringen hebben die je je in je stoutste dromen niet had kunnen voorstellen!
- Alle gewone menselijke uitdagingen zullen in het niets verdwijnen en je zult echte innerlijke vrede vinden. Tenminste voor het grootste deel van de tijd, behalve wanneer je bezig bent een restantje van je oude denkwereld te zuiveren. Maar je zult geen maanden of jaren meer onvrede ervaren, eerder minuten of in het ergste geval, dagen.
- Je zult het waardeloze niet langer waarderen en je zult gelukkig zijn zonder dat daar een zichtbare oorzaak voor aan te wijzen is.
- Op deze reis zul je meer meemaken dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.
- Geen eenzaamheid meer!

Onze cursussen zijn niet voor degenen die hun uitdagingen willen repareren zonder zichzelf te veranderen. In deze cursussen kun je alles verliezen waar je ooit waarde aan hechtte en dat zal je heel gelukkig maken!

Ik heb goed nieuws voor iedereen die dacht dat er iets lelijks of monsterlijks in hen was en ook voor degenen die zich er niet bewust van zijn dat ze dat denken: Er is iets lelijks, maar jij bent dat niet. Het is een verkeerde identificatie, die bekend staat als het ego.

In deze sessies zul je een manier van denken leren die je model van de fysieke wereld volledig herstructureert. Je zult je verbinden met je Bron en via speciale processen leren hoe je op één lijn kunt komen met de energie van je Ware Zelf en de Universele Geest.

Je energetische ervaring zal compleet veranderen. Transformatie is niet alleen rozegeur en maneschijn. Velen zijn bezig te ontwaken en zich bewust te worden van de Goddelijke Waarheid en Realiteit. De hele planeet is ondergedompeld in een vibratieniveau met een hogere frequentie. Hierdoor kun je gevoeliger worden en door deze grotere gevoeligheid ervaar je allerlei verschijnselen waarmee je waarschijnlijk geen raad weet. Pijn in je energiecentra, zoals je solar plexus, of je onderbuik of je hartstreek. Ook de energiecentra in de rug (lage rugpijn) en de keel en het hoofd kunnen danig van zich laten spreken. Veel mensen proberen van alles, zonder dat ze zich ervan bewust zijn dat het louter energieblokkades zijn. Meestal is er lichamelijk niets aan de hand. Natuurlijk kan dat veranderen als zich lang genoeg negatieve energie ophoopt in een lichaamsdeel.

Je bezit het potentieel om één met de universele energiestroom te worden die je hart opent, je lichaam heelt en je bewustzijn uitbreidt. Deze integratie heeft vaak gemoedstoestanden van vervoering tot gevolg, die steeds sterker worden naarmate je meer afgestemd raakt op Alles Wat Is. De instrumenten en methoden die ik je aanreik helpen je om een betere verbinding tot stand te brengen met dat waar je innerlijke leiding je heenvoert.

Het is mogelijk dat je door deze sessies meer energie gaat ervaren in je lichaam en in je bewustzijn. Ik kan je garanderen dat je tenminste een paar van de volgende voordelen zult ervaren:
· Het gevoel van afgescheidenheid wordt opgeheven en je verbinding met alles wordt hersteld. Je vindt opnieuw je eeuwige verbinding met het Goddelijke.
· De wonden van je verleden worden geheeld.
· Je legt je maskers af en onthult je Ware Zelf.
· Je legt voorgoed elke behoefte aan verdediging tegen je wereld af.
· Je vitaliteit neemt toe.
· Je creativiteit en spontaniteit worden veel groter.
· De verbinding tussen gefragmenteerde delen van je lichaam en je geest wordt hersteld.
· Je kunt putten uit een onuitputtelijke bron voor alle energie die je nodig hebt.
· Je leven van alledag wordt doortrokken van het heilige.
· Je leidt een leven van wonderen.
· Je heelt de planeet zonder dat je iets buiten je verandert.
· Je keert terug naar het Paradijs, door je naar binnen te keren.

Ik ben hier heel opgetogen over! Welkom thuis!

Hoe gaan we te werk?

We zijn allen uniek en hebben ieder ons eigen pad. Maar in onze ervaring van onze eenheid zijn we één. Ik bied je technieken om voorgoed overtollige emotionele bagage en beperkingen los te laten.

Op je spirituele pad word je geconfronteerd met een aantal uitdagingen, die we samen het hoofd bieden onder leiding van de Heilige Geest.
- De eerste uitdaging: een spirituele definitie van doelen. Je kunt je niet richten op datgene waarvan je geen flauw idee hebt.
- De tweede uitdaging: methoden om spirituele doelen te bereiken bevinden zich buiten het menselijk referentiekader en dus is de manier om deze doelen te bereiken niet duidelijk.
- De derde uitdaging: luisteren naar je innerlijke leiding.
- De vierde uitdaging: hoe kun je leven in de wereld wanneer je er niet langer deel van uitmaakt?
- De vijfde uitdaging: wanneer je niet langer waarde hecht aan het waardeloze, kan het een tijd lang moeilijk lijken om in je levensonderhoud te voorzien, tot je je ware levenstaak en dus levensonderhoud, ontdekt.
- De zesde uitdaging: hoe je met alle onverwachte en vaak onverklaarbare fenomenen om kunt gaan die je op dit pad tegenkomt, zowel met de angstaanjagende als met de heerlijke. - De zevende uitdaging: de valkuilen van het ego en hoe je ze kunt vermijden.

Verdien je het om in overvloed te leven? Verdien je het om je volledig te kunnen ontplooien? Wat betekent dat voor jou? Voor sommigen betekent het dat ze zich veilig en verzorgd kunnen voelen, voor anderen dat ze zich machtig voelen en meester zijn over hun leven. Weer anderen verlangen naar erkenning en goedkeuring.

Alles wat je tegenhoudt om succes en rijkdom te ervaren of gelukkig te leven op de manier die bij jou past, vindt zijn basis in je conditionering, de overtuigingen en gewoontepatronen die je hebt geleerd en die je gevangen houden in situaties die je beperken. Je hebt geleerd dat je pas succes kunt hebben als je heel hard werkt. En als je niet heel hard werkt, moet je gebrek lijden. Mogelijk heb je geleerd dat geld geen geluk kan kopen. Zoals Tony Robbins zegt "geld kan je problemen niet oplossen, maar je kunt wel in stijl bij ze aan komen!"

Door onze methode toe te passen lossen je problemen op met de snelheid van het licht. Je hebt misschien geleerd dat geld de wortel is van alle kwaad. Dat staat niet zo in de bijbel, er staat dat de liefde voor geld de wortel van alle kwaad is. En dat is ook logisch, want geld is dan een afgod geworden en er is maar 1 God die we moeten aanbidden. Veel mensen geven hun goddelijke macht aan geld. In deze cursus leer je geld de plaats geven die het behoort in te nemen in je leven.

In onze cursussen leer je ook hoe je onweerstaanbaar en invloedrijk wordt. Want iemand met een onbeperkte geest heeft een magnetische aantrekkingskracht. Daar komt bij dat we ook vele technieken onthullen die gebruikt worden om de mensen te manipuleren. Tijdens je deprogrammering word je je automatisch bewust van deze technieken en omdat je werkelijk vrij wordt en de gevolgen gaat beseffen voor je wereld, zul je alleen toepassen wat tot grotere harmonie voor iedereen leidt. Er zijn vele rolmodellen die deze macht verwezenlijkt hebben en van wie je kunt leren hoe het wel en niet moet!

Je macht en veiligheid nemen dan enorm toe, want niemand kan je meer dingen laten doen die niet in jouw belang zijn. Terwijl jij wel in staat bent om alle onbewust levende mensen alles te laten doen wat je maar wilt. Zoals gezegd, omdat je je verbinding, je eenheid met alles en iedereen gaat ervaren, zul je deze macht niet misbruiken.

Stel je echter voor dat je in staat zult zijn om
· Mensen effectief te beïnvloeden op ethische wijze en in iedereen een gevoel van vertrouwen op te wekken, zelfs voordat ze je hebben ontmoet …
· je altijd op je gemak, gemotiveerd en vol ondernemingslust en vertrouwen te voelen, ook in nieuwe situaties …
· consistenter en doelgerichter te werk te gaan …
· gemakkelijk om te gaan met kritiek, weerstand, teleurstelling en afwijzing ...
· steeds meer te genieten van je invloed en effectiviteit …
· meer geld te verdienen en het ook te krijgen …
Zien is geloven!

Wrijf, klop en affirmeer je oude conditionering letterlijk uit je energiesysteem 


Email me vandaag nog om op weg te gaan naar
Gezondheid!
Rijkdom!
Geluk!

Beluister meer informatie over deze cursussen op de pagina's in het menu die deze cursussen beschrijven. Op het inschrijfformulier vind je informatie over prijzen en data.

Als deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook


TRANSFORMATIE INSTRUMENTEN

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. Of beluister het hier (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief bijna onderaan de pagina, waar je meer kunt lezen over de inhoud.Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • De audio CD "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • Een audio CD met Korte meditaties
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook en tastbaar boek.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Een cd met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 6 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze technieken van de Trans4mator demonstreer. En de leden van de nieuwsbrief geef ik een uitgebreide handleiding over ze.Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie.


  Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze CD te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de CD een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze CD gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de CD te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze CD op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:
  Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier met prijslijst of per email voor 30 euro plus portokosten, wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  Woon je in Europa maar buiten Nederland, dan betaal je extra voor de portokosten:

  Een audio CD "de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.

  Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro plus portokosten.

  Voor de rest van Europa zijn de portokosten hoger. Klik hier:

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze CD's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting voor 47 euro plus porto. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

  Beluister een klein stukje van deze transformatie-CD (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de CD-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Voor de rest van Europa is de porto hoger voor de Transformator CD's. Klik hier:

  Woon je buiten Nederland, dan zijn de portokosten hoger voor de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen".


  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  of in EPUB formaat (gemakkelijk voor je e-reader)
  Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met luisterboek en tekst op papier. Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)


  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel deze CD met boekje heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro plus porto):
  Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.


  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje (1 min34) van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd.
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!

  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 31 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.

  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Dit ebook van James Allen bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ... op www.absolute1.net.

  Bestel het ebook per email dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.
 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.
  .
  Je kunt ook snel betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer
  .
  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook.
  annie rix militz rijkdom en eer

  Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  Koop dit ebook voor 8 euro via Paypal of bestel het per email. Vermeld welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.absolute1.net.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken  margareth lee- her licht in het onze vader


  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader .


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand
  Download hier gratis het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm als MP3 bestand.
  Of beluister het hier: Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 17.95 euro. Tijdelijk inclusief portokosten in Nederland. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting. Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 21.95 euro.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • Er is een unieke audio CD "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.

 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je de inleiding van dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt ook een paar stukjes uit deze oefening beluisteren en zelfs een korte video ervan zien.

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro plus portokosten met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt. Deze audio is nu ook te koop als MP3 bestanden om te downloaden.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

  Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komen er extra portokosten bij.

  Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:

 • - Abonneer je hier op onze gratis nieuwsbrief met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen – jezelf opnieuw te conditioneren – overtuigingen op te sporen – visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  - Gratis handleiding Energetische technieken van de Transformator.
  Deze nieuwsbrief bevat de link naar de webpagina met de handleiding vernieuwde EVT technieken. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.

  - Nr.1 -de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de gratis boeken van de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 -Larry King, Michael Beckwith over The Secret
  - Nr.4 -tienden en geven
  - Nr.5 -Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 -Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht (video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 -De inauguratie van Barack Obama
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 -de heilzame kruisloopoefening met video demonstratie
  - Nr.11- Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest
  - Nr.12 -Susan Boyle's auditie
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 -De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 -Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 -Over Visionboards, Mindmovies en je eigen schatkaart maken
  - Nr.17 -Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 -Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 -De Transformator en contrast
  - Nr.20 -Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 -Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met rev. Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 -Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 -Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24 -Voor je vermogen en kracht om het leven van je dromen te verwezenlijken; Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld.
  - nr.25- Over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26- Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27- Een audio oefening voor meer zelfwaardering

  - Nieuwe leden ontvangen een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

  Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt?

  Je kunt de inleiding van dit spel alvast m.b.v. de rechtermuisknop downloaden en beluisteren. En je kunt hier een paar stukjes uit deze oefening beluisteren:

  Je kunt ook een filmpje met deze stukjes tekst bekijken:

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  u te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 14,75 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 9,75 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro. (Kopers buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten.)

  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:

  Te koop het tastbaar boek met MP3 audio boek op CD voor 21 euro in plaats van 24,50.
  Of koop het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro in plaats van 17,95 euro.

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen en beluisteren van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en MP3 CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het ebook en/of luisterboek kunt downloaden of je pakket wordt gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.


  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop met een klik op de knop de MP3 CD luisterboek via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.


  Vertel een vriendin of vriend:


  Iets zoeken op het web?
  Google
   


  Margareth Liew-On auteursrechten trans4mator.nl