Wat is de Transformator?
Vergeven en onthechting
Een gelukkig leven
Affirmeren
Vind je passie!
Onze audio cd's
De CD om je verleden te helen
De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking
De Wet van Aantrekking en doelen
Ego en de zogenaamde gevaren van de Wet van Aantrekking
Je ideale partner
Discussies op TV over The Secret

Praktische toepassing van "EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken
Stop veroudering
Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Voorbeeld van een nieuwsbrief
Meer genieten van verkopen en van sex
Voor wie is de Transformator nieuwsbrief?
Contact en/of abonneren op de nieuwsbrief

onze producten

onze trainingen en schriftelijke cursussen

bestelformulier

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

agendaContact en/of abonneren op de nieuwsbrief

xxxTrainingsworkshop FinanciŽle Overvloed
Training FinanciŽle Vrijheid en Succes
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
Je eigen bloeiende praktijk opbouwen
Vastgelopen in je werk?
Ervaringen & reacties
Teleconferenties
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
De Transformator cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap
interessante sites
Emotionele balans
Wetenschappelijk onderzoek
praktische energetische zelfhulp
werkwijze en inhoud van onze cursussen
tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website
Masaru Emoto's heilzaam water
Subliminale software
om jezelf te herprogrammeren
video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes
EVT - Energetische technieken
business & spiritualiteit
betere sportprestaties

trans4mator.nl
Wallace Wattles & Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken

rijkdom door scheppend denken door Wallace Wattles & Margareth Lee

Deze tijdloze klassieker van Wattles kan het menselijk denken volledig vernieuwen. Het volgende citaat uit zijn boek dient om dit te illustreren.

'Medicijnen als wetenschap van ziekte heeft ziekte laten toenemen. Religie als wetenschap van zonde heeft zonde bevorderd en economie als studie van armoede zal de wereld vullen met ellende en gebrek.

Spreek niet over armoede, onderzoek het niet en houdt u er niet mee bezig. Het maakt niet uit wat de oorzaken ervan zijn, u hebt niets met ze te maken. Waar u mee te maken hebt, is het geneesmiddel.

Breng geen tijd door in liefdadigheidswerk of liefdadigheidsbewegingen. Alle liefdadigheid is geneigd de ellende die het wil uitwissen, te bestendigen. Ik bedoel niet dat u hardvochtig of onvriendelijk moet zijn en weigeren de roep van de behoeftigen te horen. U moet niet proberen armoede op welke van de conventionele manieren dan ook uit te wissen. Laat armoede achter u en laat alles achter u dat er betrekking op heeft en doe het goede. Wordt rijk, dat is de beste manier om de armen te helpen.

U kunt het mentale beeld dat u rijk moet maken niet vasthouden als u uw geest vult met beelden van armoede. Lees geen boeken of kranten die beschrijven hoe ellendig de woonomstandigheden van mensen zijn of de verschrikkingen van kinderarbeid enzovoort. Lees niets dat uw geest vult met droevige beelden van gebrek en lijden. U kunt de armen niet in het minst helpen door deze dingen te weten en de grote verspreiding van kennis van ze leidt er helemaal niet toe dat armoede verdwijnt.

Wat armoede laat verdwijnen is niet het verkrijgen van beelden van armoede in uw geest, maar het verkrijgen van beelden van rijkdom in de geest van de armen. U laat de armen niet alleen in hun ellende wanneer u weigert uw geest te vullen met beelden van die ellende. Armoede kan uitgewist worden, niet door het aantal welvarende mensen dat over armoede nadenkt, toe te laten nemen, maar door het aantal arme mensen die met geloof ernaar streven rijk te worden, te vergroten.

De armen hebben geen liefdadigheid nodig, ze hebben inspiratie nodig. Liefdadigheid zendt hen slechts een brood om ze in leven te houden temidden van hun ellende of geeft ze vermaak om het voor een paar uur te vergeten. Inspiratie zal ze er echter toe bewegen uit hun ellende te verrijzen. Als u de armen wilt helpen, laat ze zien dat ze rijk kunnen worden, door het zelf te worden.

De enige manier waarop armoede ooit uit deze wereld verbannen zal worden is als een groot en steeds groeiend aantal mensen de instructies van dit boek toepassen. Mensen moeten leren om rijk te worden door te scheppen, niet door te wedijveren. Elk mens die rijk wordt door wedijver, gooit de ladder waarlangs hij omhoog klimt, naar beneden en houdt anderen eronder. Maar iedereen die rijk wordt door te scheppen opent een weg voor duizenden om hem te volgen en inspireert hen om dat te doen. U toont geen hardvochtigheid of ongevoeligheid wanneer u weigert mee te leven met armoede, armoede te zien, over armoede te lezen of erover na te denken of te praten, of te luisteren naar degenen die erover spreken. Gebruik uw wilskracht om uw geest van het onderwerp van armoede af te houden en houdt het gericht met geloof en doelgerichtheid op de visie van wat u wenst.'

Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de regels van Wallace Wattles:

Hoofdstuk 17 Samenvatting van de wetmatigheden van het verwerven van rijkdom
Dit laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes van dit boek. Beluister dit hoofdstuk hier:


Er is een gedachtenstof waarvan alle dingen zijn gemaakt en dat in zijn originele toestand de hele ruimte van het universum doordrenkt, doordringt en vult. Een gedachte brengt in deze stof het ding voort dat door die gedachte werd voorgesteld. De mens kan dingen in gedachten vormen en het ding waarover hij denkt scheppen, door zijn gedachte op vormloze Stof in te prenten.

Teneinde dit te doen, moet de mens van de wedijverende naar de scheppende geest overgaan, anders kan hij niet in harmonie zijn met de vormloze Intelligentie, die in wezen altijd scheppend en nooit wedijverend is.
De mens kan volledig in overeenstemming komen met de vormloze Substantie door levendige en oprechte dankbaarheid voor de zegeningen die het over hem uitgiet. Dankbaarheid verenigt de geest van de mens met de intelligentie van Substantie, zodat de gedachten van de mens ontvangen worden door het Vormloze. De mens kan alleen op het positief scheppende niveau blijven door zich met de vormloze Intelligentie te verenigen door een diep en voortdurend gevoel van dankbaarheid.

De mens moet een duidelijk en helder afgebakend mentaal beeld vormen van de dingen die hij wenst te hebben, te doen of te worden. En hij moet dit mentale beeld in gedachten vasthouden en ondertussen diepe dankbaarheid voelen voor de Almachtige die al zijn wensen vervult. De mens die rijk wenst te worden, moet zijn vrije tijd doorbrengen met nadenken over zijn visie en oprechte dank dat het hem wordt gegeven. Er kan niet genoeg nadruk worden gelegd hoe belangrijk het is om over het mentale beeld na te denken, gepaard aan een rotsvast vertrouwen en gewijde dankbaarheid. Op deze wijze worden de scheppende machten voor het positieve in werking gesteld. De scheppende energie werkt via bestaande kanalen van natuurlijke groei en via de industriële en sociale orde. Alles wat zijn mentale beeld bevat zal zeker tot de mens gebracht worden die bovenstaande instructies

Om het zijne te ontvangen moet de mens actief zijn en deze activiteit moet eruit bestaan meer te doen dan louter zijn huidige positie te vervullen. Hij moet het doel om rijk te worden in het oog houden door de verwerkelijking van zijn mentale beeld. En hij moet elke dag alles doen wat voor hem mogelijk is om die dag te doen en er daarbij voor zorgen om elke handeling op succesvolle wijze te doen. Hij moet proberen iedereen meer gebruikswaarde te geven dan hij in contante waarde ontvangt, zodat elke transactie meer leven brengt en hij moet dit doen terwijl hij de gedachte van vooruitgang vasthoudt dat de indruk van groei aan iedereen met wie hij in contact komt, gecommuniceerd wordt.

De mannen en vrouwen die de voorgaande instructies toepassen zullen zeker rijk worden en de rijkdommen die ze ontvangen zullen in exacte verhouding staan tot de scherpte van hun visie, hun vastberaden doelbewustheid, de vastheid van hun geloof en de diepte van hun dankbaarheid.

lees hier meer over het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.
Op facebook is een pagina van Stichting Absolute 1 met onze producten. Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE op facebook.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
tastbaar boek voor 14,75 euro plus porto
of MP3 audio CD met het gesproken boek voor 9,75 euro plus porto
of ebook voor 9.95 euro of
online luisterboek voor 8 euro. (Kopers buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten.)

Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:

Te koop het tastbaar boek met MP3 audio boek op CD voor 21 euro in plaats van 24,50.
Of koop het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro in plaats van 17,95 euro.

Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen en beluisteren van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en MP3 CD". Dank je wel!
Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het ebook en/of luisterboek kunt downloaden of je pakket wordt gepost.

EXTRA:


Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.


Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

Koop met een klik op de knop de MP3 CD luisterboek via Paypal.
Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.


Spirituele boeken online bij www.absolute1.net over metafysica, mystiek, esoterie, met affirmaties voor een nieuwe tijd. Metafysische ebooks & inspirerende kinderboeken, over zelfontplooiing, meditatie, spiritualiteit, positief denken, vertrouwen, verlangen, een cursus in wonderen, overvloed, het Onze Vader en succes.