Wat is de Transformator?
Vergeven en onthechting
Een gelukkig leven
Affirmeren
Vind je passie!
Onze audio's
De CD om je verleden te helen
De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking
De Wet van Aantrekking en doelen
Ego en de zogenaamde gevaren van de Wet van Aantrekking
Je ideale partner
Discussies op TV over The Secret

Praktische toepassing van "EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken
Stop veroudering
Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Meer genieten van verkopen en van sex
Voor wie is de Transformator?
Contact

onze producten

inhoud van onze trainingen en schriftelijke cursussen

agenda

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

xxxEen video voor herprogrammering van je relatie met geld
Je eigen bloeiende praktijk opbouwen
Vastgelopen in je werk?
Ervaringen & reacties
Teleconferenties
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
De Transformator cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap
interessante sites
Emotionele balans
Wetenschappelijk onderzoek
praktische energetische zelfhulp
werkwijze en inhoud van onze cursussen
tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website
Masaru Emoto's heilzaam water
video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes
EVT - Energetische technieken
business & spiritualiteit
betere sportprestaties

Voor wie is de Transformator?

Het volgende artikel werd geschreven in de tijd dat er nog een Trans4mator nieuwsbrief was.

Ten eerste ontvangen alleen mensen die zich er zelf op hebben geabonneerd deze nieuwsbrief. Het is een dienst die ik geef en ik ga niet op zoek naar leden op andere manieren. Ik begrijp dat mensen soms vergeten dat ze ergens lid van zijn geworden, dat kan iedereen gebeuren. Maar ik verzeker je dat ik geen leden wil die zich niet zelf aangemeld hebben. Daarom vraag ik meestal ook om een leesbevestiging van mensen die zich aanmelden, zodat ik er zeker van ben dat je niet door een grappenmaker bent aangemeld.Naast veel waarderende reacties ontvang ik weleens vragen of opmerkingen. In het volgende mailtje dat ik van Josien kreeg staan opmerkingen die voor de leden van de Transformator nieuwsbrief van belang zijn. Ik schreef in een nieuwsbrief:

De vorige nieuwsbrief met het filmpje van Susan Boyle heeft weer heel veel losgemaakt. Een paar mensen hebben opgezegd. Ik ben ze eerlijk gezegd liever kwijt dan rijk, want die zitten absoluut niet op mijn golflengte. Ik ben liever niet aan de ontvangende kant van negatieve projecties en gevoelens.

Josien antwoordde:

Hallo Margareth,
Heb je vorige nieuwsbrief met het filmpje gelezen, het filmpje niet afgekeken, maar dacht: het is okay om vaker nieuwsbrieven te ontvangen.
Ik wil wel graag iets opmerken over je eerste alinea. Je hebt het over negatieve projecties en gevoelens. Ben je je ervan bewust dat je - naar mijn idee althans - zelf ook iets negatiefs uitdrukt met dit soort opmerkingen?
Ik verlang hier niet een antwoord op van je, wil het alleen even onder je aandacht brengen.

Verder veel succes met je activiteiten.
Groet, Josien


Josien heeft gelijk wanneer ze zegt dat ik iets negatiefs uitdruk. Dat doe ik bewust, want alles wat je onderdrukt, komt in een andere vorm omhoog. Dat is basis-psychologie. Je moet er alleen niet in blijven hangen en telkens opnieuw ellende herkauwen en zo nog meer ellende aantrekken.
Het idee dat je in spiritueel wonderland niet "negatief" mag zijn, leeft soms heel sterk.
Dat is totaal niet wat je met de Transformator leert. Integendeel: wij gebruiken het zogenaamd negatieve, het contrast, om het positieve meer te gaan waarderen. En we ontkennen het bestaan van negatieve gevoelens niet. We doen er geen spiritueel sausje overheen, maar zijn gewoon ons zelf. We zijn authentiek en lopen niet rond met vrome uitgestreken gezichten, en als het ons beperkt, behandelen we onze negatieve gevoelens.

Er zitten aan mijn opmerking over negatieve projecties en gevoelens meer aspecten. Verderop ga ik in op wat ik er echt mee bedoelde, namelijk het effect van het projecteren dat mensen aldoor doen. Maar ik zal eerst ingaan op de moeilijkheid om te communiceren met mensen die zo gewend zijn aan negatieve berichten en taalgebruik, dat werk dat volkomen positief is, gewoon als een soort ruis overkomt. En de boodschap die erin zit totaal niet overkomt. In het verleden zond ik berichten die alleen positief waren en kreeg soms heel negatief commentaar. Voornamelijk opmerkingen dat ze het geleuter vonden. Sommigen genoten er wel van terwijl ze het jammer genoeg niet snapten. Ik besefte toen dat het vibratieniveau van de nieuwsbrieven niet aansloot bij het merendeel van de leden. Mensen willen zichzelf een beetje herkennen in wat ze lezen. Ze vragen zich altijd af wat ze eraan hebben. En een vleugje negatieve berichtgeving sluit beter aan bij het menselijk denken. Kijk maar naar het succes van alle media. Die zijn door en door negatief en mensen smullen ervan. Zelfs spirituele mensen lijken eraan verslaafd.

Daarom probeer ik tegenwoordig altijd om me meer in te leven in wat er in de lezers leeft en wat ze willen lezen. Ik probeer een beetje meer aan te sluiten bij hun referentiekader, hun belevingswereld. Het is mijn levenstaak om het spirituele praktisch te maken, dus dan heeft het geen zin om in je eentje in verheven sferen te vertoeven. Jammer genoeg trek ik daardoor ook mensen aan voor wie het niet goed is om geforceerd op zo'n hoog vibratieniveau te gaan zitten. Het is beter voor mij en voor die mensen om elkaar te vermijden.

Waarom ik liever alleen mensen wil die mijn werk waarderen.
Vooral de mensen die het boek "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace Wattles kennen, zullen begrijpen dat ik geen relatie wil met mensen die mijn werk afkeuren. Het houdt je succes tegen. Wattles zegt in dit boek dat je meer moet geven dan je ontvangt. En dat je een positief beeld moet vestigen in de geest van de mensen met wie je zaken doet.
Hij zegt er niet bij waarom. Maar ik heb daar over nagedacht en kwam tot de volgende conclusie:
We zijn één. We zijn allen verbonden, daarvan heb ik elke dag de bewijzen.

Door dit principe toe te passen ervaar ik zelfs wonderen. In een nieuwsbrief vertel ik over het jonge meisje uit een gezin van Christelijke Koerden dat er een jaar lang vandoor was met een vent nadat ze hem een week kende. Haar ouders kwamen bij me langs voor hulp. Ze wisten niet waar ze was en wat ze deed. Door hun angsten projecteerden ze negatieve beelden op haar. Ze vertelden verhalen over loverboys en hadden de meest afgrijselijke ideeën over wat er met haar gebeurde. Ik heb ze toen met EVT behandeld voor hun angsten en we hebben samen gebeden. Ik heb ze verzocht geen negatieve dingen meer over haar te zeggen en ze goed uitgelegd wat ze moesten doen om haar weer thuis te krijgen. Dat was niet gemakkelijk, want hun Nederlands was gebrekkig. Ze hielden echt van hun kind en ze hebben de week erna ook trouw gedaan wat ik ze had gevraagd. Zelf ben ik met een foto van haar aan de slag gegaan.

Na een week belde ze op en kwam ze weer thuis. Ik heb niet gevraagd wat er gebeurd was in het afgelopen jaar, want we kunnen het verleden beter laten rusten. Door het weer op te rakelen kun je weer in dezelfde problemen verzeild raken. Want je gaat weer op de golflengte ervan zitten en zo blijf je het aantrekken.

Waardoor is dit meisje na een jaar afwezigheid ineens binnen een week nadat we ons met haar via positieve liefdevolle gedachten verbonden, naar huis gekomen? Veel mensen denken dat dat via andere geesten gebeurt. Ik denk dat we ons gewoon met haar geest hebben verbonden, maar zelfs als het via andere geesten gebeurt, of via engelen of wat dan ook, moeten die geesten onze boodschappen hebben opgevangen. En zulke subjectieve communicatie kan alleen maar als we in eenheid verbonden zijn.

In diezelfde nieuwsbrief vertel ik over iemand die niet geholpen wilde worden. Sommige mensen hebben liever gelijk. Het ging over een meisje van wie al meer dan 20 fietsen gestolen waren. Ze vertelde dat ze er radeloos van werd. Maar toen ik zei dat diefstal niet bestaat, want God kent het niet en God geeft het niet, was ze heel kwaad op me. Want haar fietsen werden toch echt gestolen, zei ze. Wat ik ook zei, het drong niet tot haar door, ze was te verontwaardigd. Ze begreep niet dat ze de macht had om nooit meer "slachtoffer" van diefstal te worden. Ze was een gevangene van het ego bewustzijn van afscheiding. Ik had met haar te doen. Wat een afschuwelijke manier om door het leven te gaan!

In de nieuwsbrief schrijf ik hier verder over:
"Ik kon niets voor haar doen en ze verdween uit mijn leven. Er zijn mensen die afhankelijk en ellendig in hetzelfde bewustzijn blijven. Ze zijn net als Doornroosje, hun 100 jaar slaap zit er nog niet op. Ik zie het niet als onwil, of dat het verkeerd zou zijn. Het is hun pad. Uiteindelijk komen we allen op hetzelfde punt uit. Zij zijn misschien nog op weg naar hun diepste dieptepunt, ik ben daar al geweest. Ik ben op de terugweg naar huis. Daarom wijs ik elk idee af dat mij niet dichter bij mijn goddelijkheid brengt, of ik behandel ze zodra ik me ervan bewust ben. Hierdoor is het vibratieniveau van mijn bewustzijn enorm verhoogd. Zoals James Allen zegt in "Zoals een mens denkt": "Een sterk mens kan een zwakkere niet helpen tenzij de zwakkere bereid is om geholpen te worden en zelfs dan moet de zwakke uit zichzelf sterker worden. Door zijn eigen inspanning moet hij de kracht ontwikkelen die hij in een ander bewondert. Hij kan alleen zelf zijn omstandigheden veranderen, niemand kan het voor hem doen."

Zonder positief zelfbewustzijn kan een mens niets tot stand brengen. Positief zelfbewustzijn is het enige waardevolle wat een mens kan hebben. Dan is de hele wereld van jou. Niemand hoeft je dan brood te geven, met de Transformator wordt je de bakker en het brood. Je hoeft dan niemand te vragen om brood, je bent de bakker die alles ontvangt wat hij nodig heeft en alles tot stand kan brengen. Je vertrouwen in je Zelf zal al het goede aantrekken en alle mensen die jou behulpzaam kunnen zijn.

Dus als je probeert iemand te helpen die er niet open voor staat doe je jezelf kwaad en je doet die ander ook geen goed. Maar je hebt geen recht om anderen te vragen om in jou te geloven als je niet eerst in jezelf gelooft."

Ik ben me wel bewust van de macht van mijn geest en van mijn eenheid met God. Dat is de reden waarom ik wonderen kan geven. Nou hoef je als lid van de nieuwsbrief daar niet in te geloven, maar wat wel nodig is, dat je erin wil geloven. Want deze nieuwsbrief is voor mensen met een open geest. Het is niet de bedoeling om in mijn wonderen te geloven, het is de bedoeling om zelf de eenheid en je eigen wonderen te gaan ervaren.

Nog een bewijs van onze eenheid: Ik kijk nooit nieuws of actualiteitenprogramma's, want ik verbind me niet met al die ellende. Maar laatst zapte ik en zag op tv het verhaal van een vrouw die verdwenen was en er werd voor een misdrijf gevreesd. Nou lijkt het me voor de familie heel naar om tijdenlang niet te weten wat er met een geliefde is gebeurd. Het is beter te weten dan in angst en onzekerheid te leven, denk ik. Het verhaal raakte me. Dus heb ik gebeden dat de waarheid boven mocht komen. En daarna zag ik op tv dat de dag nadat ik heb gebeden, de politie in de tuin van een man ging graven die haar had vermoord en haar lichaam vond.

Ik noem het bidden, maar in feite behandel ik mezelf tegelijk ook met EVT, omdat alles mijn projectie is. En deze ideeën zitten diep geëtst in mijn cellen en in mijn energiesysteem. Ik behandel alles wat me raakt, want ik denk, het raakt me niet voor niets. En als ik niet luister, komt het steeds dichterbij. Wanneer ik niet luister, dringen de beelden zich steeds meer op. Dan beginnen mensen om me heen de problemen te vertonen of ik zelf. Mensen denken soms dat ik uit goedhartigheid zo graag help. Maar eerlijk gezegd doe ik het meestal uit eigenbelang. Natuurlijk is het heerlijk om te zien dat een gezin herenigd is en dat er aan een nare situatie een eind is gekomen. Dat is een extra beloning. Maar het allerbelangrijkste is dat er niet nog erger dingen bij me aankloppen. Er is zoveel om te behandelen, want er zijn zoveel ego ideeën die op mogen lossen.

Zo wilde ik jaren geleden een keer in een bushokje op het station gaan zitten, maar er zat een vrouw te roken. Ik voelde me heel verontwaardigd en dacht, liefdeloos kreng, ik wou dat er iemand ook rook in haar gezicht ging blazen. Ik ging toen in een ander hokje zitten en even later kwamen twee jongens vlak naast me staan en bliezen de rook van joints in mijn gezicht! Hahaha, de boodschap was wel heel duidelijk. Toen ik thuis kwam, ben ik gauw mijn weerstand tegen rokers gaan behandelen. En het heeft enorm geholpen, want niemand rookt meer in mijn buurt. En ik zie ook geen liefdeloosheid meer in rokers. Tijdens de behandeling zag ik in dat ik bang was voor rook in mijn gezicht omdat er in 1992 kanker bij me werd gediagnosticeerd en toen ben ik met roken opgehouden. Dat was trouwens ook een wonder, want ik ben gewoon vergeten om te roken! Eigenlijk is het roken met mij opgehouden. Ik wilde al jarenlang heel graag stoppen, maar het lukte mij niet. Ik besefte tijdens de behandeling dat ik helemaal geen recht had om rokers te veroordelen nadat ik 29 jaar had gerookt en door een wonder was gestopt. En nu voel ik alleen nog compassie voor rokers.

Ik heb bijna elke dag bewijzen van onze eenheid. Het is wonderlijk dat ik dat zo lang niet heb beseft, want alles getuigt ervan.

Enfin, om terug te komen op de regels die Wallace Wattles geeft, doordat we één zijn heeft datgene wat we op elkaar projecteren invloed op je zaken. Daarom kun je een geweldig project hebben, maar iemand strooit een gerucht rond dat er iets niet goed mee is en ineens wil niemand je product. Soms weet je misschien niet eens wat er aan de hand is. Vroeger zag ik mensen dit voortdurend doen. De ene kunstenaar kraakte het werk van de andere af en vestigde zo het beeld in de geest van een paar mensen dat het werk niet deugde. Maar omdat geesten verbonden zijn, kwam dit beeld in nog meer geesten. En die kunstenaar heeft ook zijn onzekerheden, en die angsten in zijn geest en in de geesten van de andere mensen vinden elkaar en gaan overheersen. Hoeveel hij zelf en anderen zijn werk ook waarderen, als dat niet sterker is dan de kritiek, zal hij in de vergetelheid raken. Misschien wordt hij beroemd na zijn dood, omdat de negatieve projecties op zijn werk dan ophouden. Mensen schamen zich meestal om kwaad te spreken over de doden en ze zijn vaak ook bang om dit te doen.

Zogenaamde recessies ontstaan volgens velen via een soortgelijk mechanisme. Het begint ermee dat beursmakelaars en andere invloedrijke financiële figuren om snel winst te maken op aandelen geruchten verspreiden over bedrijven dat het niet goed met ze gaat. Daardoor ontstaan er allerlei moeilijkheden voor die bedrijven die in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen. Men wordt dan bang om zaken met ze te doen, ze krijgen geen crediet meer en zo gaat het van kwaad tot erger. Verschillende mensen hebben jarenlang hiervoor gewaarschuwd.

Wanneer je het andere advies van Wallace Wattles opvolgt en meer waarde terug geeft dan je ontvangt, vestig je ook een positief beeld over je werk en je producten in de geest van anderen. En dat breidt zich ook weer uit naar andere geesten.
Hierbij is ook heel belangrijk dat de waarde van je werk toeneemt in je eigen ogen. Hoe sterker je eigen waardering, hoe sterker de waardering van andere mensen.

Ik zou willen dat negatieve projecties van anderen voor mij geen rol zou spelen, dat mijn geest sterk genoeg is om alleen positieve ideeën over mijn werk en producten in de hele geest te brengen. Maar mijn perfectionisme is moeilijk te bestrijden. Ik wil zelf mijn producten altijd nog beter maken.

En ik weet dat de dingen die in een nieuwsbrief staan nooit alle mensen kunnen aanspreken. Je kunt niet alle mensen altijd tevreden stellen. Ik zou willen dat de leden van de nieuwsbrief elke nieuwsbrief geweldig waarderen, maar zoals Josien schrijft, heeft ze het filmpje van nog geen twee minuten niet afgekeken. Niet iedereen heeft dezelfde smaak en soms zijn we niet in de stemming voor iets wat een ander wel heel mooi vindt. Of we zijn er gewoon niet aan toe.


Hier volgt een briefwisseling met Roeleke, omdat ik de mensen vroeg me geen oproepen tot strijd tegen dingen te sturen. Mijn bloed gaat ook sneller stromen wanneer ik hoor over chips in je hoofd, fout vlees, martelingen, onrecht en lijden, maar ik weet dat elke strijd tegen dingen ze alleen maar versterkt.

Beste Roeleke,
Ik ontving net een mailtje om te strijden tegen "fout vlees". Jammer dat er nog zulke onspirituele mailtjes verzonden worden door goedwillende mensen.
Iedereen die de Transformator kent, weet dat alles waar je tegen vecht, sterker wordt.
Als vegetariër geef ik liever mijn aandacht aan de heerlijke vegetarische producten in mijn leven. Ik protesteer ook nergens tegen, ik richt mijn aandacht op de dingen die ik wel wil en die zegen ik. Het gevolg is dat ik vegetarische sojaproducten heb, waarvan bijna niemand in Nederland ooit heeft gehoord. Ik ben waarlijk gezegend met de heerlijkste maaltijden.
Ja, maar hoe zit het dan met de dieren, hoor ik allerlei van mijn vroegere vrienden zeggen, die als activist(e) tegen dierenleed strijden.
Nou, alles waar je tegen vecht, wordt meer...
Kijk maar naar de bio-industrie. Mensen kennen de spirituele wetten van het leven niet en denken dat er eerst bio-industrie is en dan pas hun strijd. Maar er is eerst hun afwijzing, hun weerstand en gedachten over dierenleed en geleidelijk (en soms heel snel) neemt dat steeds grotere proporties aan.
Als ze in plaats van te protesteren bij elkaar zouden komen en samen mediteren en affirmeren dat alle dieren altijd veilig en gelukkig leven, en ze zouden zegenen met licht en liefde en ook de mensen die ze verantwoordelijk achten voor het lot van de dieren zouden zegenen, zouden ze veel meer bereiken. De vraag is "willen ze dat echt?" Of zoeken ze alleen maar een uitlaatklep voor hun agressie en onvrede met het bestaan?

Jaren geleden had ik zo'n vriendin die op geen enkele protestbijeenkomst ontbreekt. Ik ging ook overal mee, tot de dag van een protestbijeenkomst in Brussel waarbij we haat-leuzen schreeuwden naar leden van het Europees parlement. Er vielen ineens enorme hagelstenen uit de lucht, bij een heldere hemel! Ik was toen net bezig met de Cursus in wonderen en begreep niet goed waarom het universum me zo'n teken van afkeuring zond. Gelukkig heb ik geluisterd en ben op zoek gegaan naar manieren om de dieren echt te helpen. Sindsdien doe ik geen vlieg meer kwaad en ook geen mug. Alle dieren blijken nu mijn vrienden te zijn. Mijn woonomgeving is een waar paradijs geworden. Kijk maar naar de volgende foto van een muisje en een koolmeesje uit mijn tuin:


Op de foto ernaast zie je een andere Transformator, mijn dochter Yvonne Liew-On, die een meeuw op straat had gevonden en deze op haar arm naar de vogelopvang bracht. Onderweg daarheen hebben mensen een paar foto's gemaakt.

Deze aktievoerende vriendin vertelde me dat ze regelmatig droomde dat een walvis tegen haar sprak en zei, dat zij hem slachtte. Het maakte haar erg van streek. Ik wist toen ook niet wat ik nu weet, maar nu begrijp ik dat haar onderbewustzijn haar duidelijk wilde maken dat zij bijdroeg aan het probleem met haar zogenaamde strijd. En dat ze één is met de slachters. Deze uitleg kent ze inmiddels, maar dacht je dat ze luistert ... Ze kan haar rol als "strijder voor dierenrechten" niet loslaten.

In de film "The Secret" wordt de werking van de wet van aantrekking heel duidelijk uitgelegd. En voor de visuele mensen geldt nu eenmaal "beter 1 keer zien dan 10 keer horen". Op donderdag 8 februari werd een show van Oprah uitgezonden over deze film waarin deze spirituele wetten van het leven een beetje worden toegelicht. Dat gebeurt natuurlijk alleen maar oppervlakkig, maar toch wel nuttig. Want iedereen moet ergens beginnen met inzicht te verkrijgen.

Jammer dat Oprah en de deelnemers de Transformator niet kennen. Want dat is een middel om snel en gemakkelijk je gevoelens en gedachten te veranderen en zo het leven van je dromen te scheppen.

Nieuws over de trainingen:
Door de unieke, eenvoudige en veilige oefeningen van de Transformator training leer je de spirituele wetten kennen, zoals de Wet van Aantrekking en de Wet van Vibratie. En je zult:
- vaker glimlachen
- glimlachen vanuit je hart, soms zelfs lachen als een kind.
- Mensen merken op dat je er gelukkiger uitziet en meer ontspannen bent. Je voelt je ook meer ontspannen, vrij en gelukkig.
- Je straalt echte kracht uit, terwijl iedereen die je kent weet dat je de zachtmoedigheid zelf bent.
- Je chakra's activeren, vooral je derde oog. Je zult door oefening kunnen voelen hoe de energie pulseert, kriebelt en klopt. En dingen gaan ervaren en zien waarvan je niet eens wist dat ze bestonden!
Leef bewust,
Margareth
Op facebook is een pagina van Stichting Absolute 1 met onze producten. Je vindt het misschien een LIKE waard...
Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE op facebook
Hallo Margareth,
Eigenlijk is mijn eigen instelling hetzelfde, omdat inderdaad de dingen worden gevoed. Aan de andere kant ben ik daarin dubbel, want als jij je bewust bent, dan wil je ook graag dingen veranderen.
Zelf heb ik veel katten die gedumpt zijn of niet meer een plek konden krijgen. Het doet me vaak pijn hoe dieren lijden. Ik ben me bewust dat het verdriet en de pijn van het lijden ook in mezelf zit.
Kijk maar wat je doet, als je me uit het bestand wilt gooien, of niet.
Vriendelijke groet en bedankt voor jou reaktie.
Roeleke

Lieve Roeleke,
Waarom zou ik je afwijzen? De nieuwsbrief begon met te spreken over mensen van goede wil. Zo was ik ooit ook onwetend van wat ik aanrichtte. Als ik niet die enorme hagelstenen op mijn hoofd had gekregen, was ik misschien heel lang doorgegaan.

Dieren lijden inderdaad alleen omdat dat in ons bewustzijn is. Is de suggestie om voor ze te bidden en samen met andere mensen te mediteren om het lot van de dieren te verbeteren geen goed idee? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand dat doet, maar het gebeurt vast wel ergens. Je zou misschien een hele nieuwe beweging starten.

Ik ben ervan overtuigd dat de dieren de mensen volgen. Wanneer onze pijn en wreedheid tegen onszelf en elkaar ophoudt, zullen de dieren dit niet langer voor ons hoeven uit te beelden. Daarom werk ik aan de verandering van het bewustzijn van mezelf en de mensen die met mij in verbinding staan.

Jij bent niet de enige die mij zulke mailtjes stuurt, trouwens. Veel meer mensen in mijn bestand denken dat ze er goed aan doen.

Wat je ook besluit, je bent en blijft een geliefd en gezegend kind van God, Roeleke. In de duisternis zoeken we allemaal tastend onze weg.

In Liefde en Licht,
Margareth

Margareth, ik heb hier veel katten, en zij weerspiegelen ook regelmatig wat in mezelf gebeurt, dat is waar. Ik leer veel van mijn dieren.
Ook via mijn dieren zie ik soms de aanwezigheid van mijn overgegane partner George, waar ik je geloof ik al eens over heb geschreven.
Maar ook denk ik dat de dieren ons zo kunnen aanvoelen, dat ze ook heel troostend kunnen zijn, althans dat heb ik ervaren.
Ik ben blij dat ze om me heen willen zijn.

Groet van Roeleke Na de overgang van haar partner George viert ze zijn leven en deelt dat met ons op prachtige wijze. Op Youtube zingt Roeleke "My Heart Will Go On".


Ik ontvang zelf ook heel veel nieuwsbrieven, vooral Amerikaanse, die ik meestal niet lees. In de loop der tijd heb ik ontdekt dat er af en toe een goudklompje tussen kan zitten. En ik merk dat die mensen vaak ook enorm groeien of misschien begrijp ik gaandeweg beter wat ze bieden door mijn eigen groei. Ik zegen ze in elk geval zoveel mogelijk. Zoals ik ook al mijn leden aldoor zegen. Want je moet geven wat je wil ontvangen. Daarom wil ik alleen leden voor mijn nieuwsbrieven die deze waarderen, want dat zegent mij. Ook al lezen ze ze niet altijd. En ook al zijn de nieuwsbrieven niet altijd even interessant voor iedereen. De mensen die zich met mij verbinden zitten op hetzelfde pad als ik. We reizen door een land waar geen kaarten voor bestaan en we steunen elkaar helemaal. Ik leef ervoor om de mensen die hand in hand met mij naar de hemel reizen bij te staan op dit pad, dat soms verbijsterende moeilijkheden en struikelblokken bevat. Opbouwende opmerkingen verwelkom ik, maar mensen die mij vervelende mailtjes sturen, haal ik altijd meteen uit het ledenbestand. Wanneer we niet op dezelfde golflengte zitten, is onze verbintenis niet goed voor mij en ook niet voor de ander. Bezint eer gij begint!

Deze nieuwsbrief is bestemd voor die zachtmoedige liefdevolle zielen die net als ik, in hun transformatie zitten. In deze tijd beginnen we contact te krijgen met elkaar. Mensen die op mijn golflengte zitten zijn niet volmaakt. Ze worden geen lid alleen om geldproblemen en andere problemen op te lossen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de Transformator omdat ze meer willen hebben, maar omdat ze vooral meer willen ZIJN. Ze willen meer bewust-zijn en beheersing van de macht van de geest. Meer manifesteren is onderdeel daarvan, als het ware een vingeroefening voor ons om ons bewustzijn uit te breiden. Wie meer heeft, kan meer geven. De mijnen zijn goddelijk geleid om zich met mij te verbinden en we plukken samen de vruchten daarvan.

Als je jezelf hierin herkent, en als je met plezier lange epistels leest, is de Transformator nieuwsbrief voor jou.

En de mensen die wrevel voelen of zich aan mijn geschrijf ergeren, alsjeblieft, verbind je niet met mij. Lift niet mee op de energie van mijn zegenende vibraties. Ga iemand anders bekritiseren en veroordelen. Ik heb liever 1 waarderend lid dan 1000 die er niets van snappen.
Het is voor deze mensen ook niet goed. Het kan een tijdje goedgaan, maar ze vallen dan meestal heel diep terug. Ze waren te ver naar het licht toegegaan, zonder de kracht te hebben om dit vibratieniveau zelf in stand te houden. En voor het evenwicht hersteld is, maken ze vaak heel nare dingen mee.

Begrijp goed dat ik mensen die mijn werk afkeuren, niet veroordeel. Ik ben ook één met hen en uiteindelijk komen we allemaal op hetzelfde punt uit. Hun rol is nog nodig. Ik wil echter alleen met de lichtlijntjes verbonden zijn met mensen die op mijn golflengte vibreren. Ik wil niet op het niveau van die mensen gaan zitten die mij ervaringen bieden waar ik geen plezier aan beleef. Wanneer zij mijn aandacht opeisen is er geen ruimte voor de mensen die me wel waardering en vreugde geven en ze brengen me niets wat ik waardeer. Daarom ben ik ze liever kwijt dan rijk.

Ik hoop dat de mensen die dit lezen begrijpen waarom ze zich zoveel mogelijk moeten verbinden met mensen die ze wel waardering geven. Mensen zijn zo gewend om zich druk te maken over afkeuring en verbinden zich daardoor met de mensen die kritiek leveren, in plaats van de mensen die wel waardering geven. Want veel mensen zijn aldoor bezig te proberen het kritische mensen naar de zin te maken om toch hun goedkeuring te krijgen. Dat komt doordat het ook een stuk nestgeur is, ze zijn gewend dat ze bekritiseerd werden als kind. Maar dat hoef je niet te blijven doen.

Jezus zond zijn discipelen naar de dorpen om mensen te helpen bewust te worden. Hij gaf ze de instructie om het stof van hun voeten te schudden wanneer ze in een huis kwamen waar hun boodschap niet warm werd onthaald. Hij gebruikte de woorden "gooi geen paarlen voor de zwijnen." Voor het geval je het nog niet doorhad, ik ben een echte volgelinge van Jezus. Een originele Christen zoals die alleen in de begintijd van het Christendom bestonden. Mijn godsbeeld vind je niet in de kerken van het heersende Christendom. Zij zetten Jezus apart, op een voetstuk, hij is de enige zoon van God en alle anderen zijn bastaards. Nou, ik geloof de bijbel en daarin staat dat God ons schiep in Zijn Beeld en Gelijkenis. Ik ben goddelijk! En JIJ ook!

De Transformator cursisten weten dat je het contrast van afkeuring versus goedkeuring kunt gebruiken om datgene aan te trekken in je leven wat je wel blij maakt. Dus kritische mensen leren je om je aandacht meer te richten op de mensen die je wel waarderen en om die ook meer te waarderen. Want om dingen aan te trekken en een gelukkig leven te leiden, is het allerbelangrijkste om je goed te voelen!Als je de macht van je denken beheerst, word je meester over alles.
Margareth LeeAls deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook

TRANSFORMATIE         INSTRUMENTEN


Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.


Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Het sprookje "Alex in Elfenland " van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs hoderdjarigen
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren. Luister met je hart, niet alleen met je oren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik gratis een uitgebreide handleiding over ze. Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie en innerlijke vrede. Het begin van het einde van elk lijden!


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:


  Deze MP3 audio bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, en een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze audio-set bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email voor 30 euro wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken
  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.


  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's die je ook kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen is er een deel voor overdag met instructies om wakker te worden en die voor de avond bevat speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio's hebben verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting van 8 euro voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de MP3 audio per email . Dan ontvang je het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 in Almere voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Koop de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Er is een unieke audio "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die meditaties en een lezing bevat.
 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - Energie balans is een oefening om je energie te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt zelfs een korte video ervan zien.
  Verder een oefening voor mentale kracht, een lezing over succes, geluk en overvloed. En de universeel gewaardeerde eliminatie oefening. Deze laatste oefening is heel intens en dringt diep door tot in alle lagen van je bewustzijn.
  Bestel nu deze online MP3 audio met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 10 euro per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan. • Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.

  Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro.


  Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen - 'Van armoede naar macht'..
  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio per email en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  annie rix militz rijkdom en eer

  Annie Rix Militz - Rijkdom en eer .

  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  Harriet Emilie Cady

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.trans4mator.nl.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro downloaden.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van ons geldt: niet tevreden, geld terug!


  joseph benner de uitweg AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat png wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...


  Nieuw! Het electronisch boek van Margareth Lee "Alex in Elfenland
  Lees samen met je kids het sprookje van Margareth Lee "Alex in Elfenland". Zo leren kinderen meer over de wet van aantrekkingskracht en hun ware wezen. Lees zelf maar...

  Ik geef je voor maar 3,95 euro als bonus een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Copyright © Margareth Liew-On, 2004  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. (1 min34)
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 13 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.
  margareth lee- her licht in het onze vader

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  Ik kreeg een hele fijne mail van Nicole B. die "het licht in het onze vader" bijzonder prees. Ze schreef:
  Eindelijk heb ik je boek Het licht in het onze Vader uit gelezen. Wat een prachtig boek heb je geschreven! Een hele waardevolle aanvulling op het bestuderen van een cursus in wonderen. Dank je wel! Ik zal het zeker nog vaak opnieuw lezen.

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

  Margareth Lee
  Het licht in het Onze Vader


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand

  beluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm:


  Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 14.95 euro. Portokosten zijn voor rekening van de koper. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 14,75 euro of
  ebook voor 9.95 euro

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "ebook Wattles" of "Wattles tastbaar boek". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan wordt je pakket gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke koper van dit boek als bonus een link naar de MP3 audio-set "Korte meditaties".

  Elke koper van tastbare producten geef ik MP3 audio's met deze korte meditaties. Deze audio-set wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de audio-set had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio-set alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt.


  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld en de innerlijke blokkades die het tegenhouden. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen. Ik geef dit gratis weg, want ik wil dat iedereen niet langer lijdt onder geldangsten en angst voor gebrek. Ik wil dat iedereen in overvloed leeft aan al het goede.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken  top menu


  Margareth Liew-On auteur trans4mator.nl