JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijden trans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Video voor herprogrammering van je relatie met geld en meer Trans4mator video's
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda
Voor wie is de Transformator?
Het volgende artikel werd geschreven in de tijd dat er nog een Trans4mator nieuwsbrief was.

Ten eerste ontvangen alleen mensen die zich er zelf op hebben geabonneerd deze nieuwsbrief. Het is een dienst die ik geef en ik ga niet op zoek naar leden op andere manieren. Ik begrijp dat mensen soms vergeten dat ze ergens lid van zijn geworden, dat kan iedereen gebeuren. Maar ik verzeker je dat ik geen leden wil die zich niet zelf aangemeld hebben. Daarom vraag ik meestal ook om een leesbevestiging van mensen die zich aanmelden, zodat ik er zeker van ben dat je niet door een grappenmaker bent aangemeld.


Naast veel waarderende reacties ontvang ik weleens vragen of opmerkingen. In het volgende mailtje dat ik van Josien kreeg staan opmerkingen die voor de leden van de Transformator nieuwsbrief van belang zijn. Ik schreef in een nieuwsbrief:

De vorige nieuwsbrief met het filmpje van Susan Boyle heeft weer heel veel losgemaakt. Een paar mensen hebben opgezegd. Ik ben ze eerlijk gezegd liever kwijt dan rijk, want die zitten absoluut niet op mijn golflengte. Ik ben liever niet aan de ontvangende kant van negatieve projecties en gevoelens.

Josien antwoordde:

Hallo Margareth,
Heb je vorige nieuwsbrief met het filmpje gelezen, het filmpje niet afgekeken, maar dacht: het is okay om vaker nieuwsbrieven te ontvangen.
Ik wil wel graag iets opmerken over je eerste alinea. Je hebt het over negatieve projecties en gevoelens. Ben je je ervan bewust dat je - naar mijn idee althans - zelf ook iets negatiefs uitdrukt met dit soort opmerkingen?
Ik verlang hier niet een antwoord op van je, wil het alleen even onder je aandacht brengen.

Verder veel succes met je activiteiten.
Groet, Josien


Josien heeft gelijk wanneer ze zegt dat ik iets negatiefs uitdruk. Dat doe ik bewust, want alles wat je onderdrukt, komt in een andere vorm omhoog. Dat is basis-psychologie. Je moet er alleen niet in blijven hangen en telkens opnieuw ellende herkauwen en zo nog meer ellende aantrekken.
Het idee dat je in spiritueel wonderland niet "negatief" mag zijn, leeft soms heel sterk.
Dat is totaal niet wat je met de Transformator leert. Integendeel: wij gebruiken het zogenaamd negatieve, het contrast, om het positieve meer te gaan waarderen. En we ontkennen het bestaan van negatieve gevoelens niet. We doen er geen spiritueel sausje overheen, maar zijn gewoon ons zelf. We zijn authentiek en lopen niet rond met vrome uitgestreken gezichten, en als het ons beperkt, behandelen we onze negatieve gevoelens.

Er zitten aan mijn opmerking over negatieve projecties en gevoelens meer aspecten. Verderop ga ik in op wat ik er echt mee bedoelde, namelijk het effect van het projecteren dat mensen aldoor doen. Maar ik zal eerst ingaan op de moeilijkheid om te communiceren met mensen die zo gewend zijn aan negatieve berichten en taalgebruik, dat werk dat volkomen positief is, gewoon als een soort ruis overkomt. En de boodschap die erin zit totaal niet overkomt. In het verleden zond ik berichten die alleen positief waren en kreeg soms heel negatief commentaar. Voornamelijk opmerkingen dat ze het geleuter vonden. Sommigen genoten er wel van terwijl ze het jammer genoeg niet snapten. Ik besefte toen dat het vibratieniveau van de nieuwsbrieven niet aansloot bij het merendeel van de leden. Mensen willen zichzelf een beetje herkennen in wat ze lezen. Ze vragen zich altijd af wat ze eraan hebben. En een vleugje negatieve berichtgeving sluit beter aan bij het menselijk denken. Kijk maar naar het succes van alle media. Die zijn door en door negatief en mensen smullen ervan. Zelfs spirituele mensen lijken eraan verslaafd.

Daarom probeer ik tegenwoordig altijd om me meer in te leven in wat er in de lezers leeft en wat ze willen lezen. Ik probeer een beetje meer aan te sluiten bij hun referentiekader, hun belevingswereld. Het is mijn levenstaak om het spirituele praktisch te maken, dus dan heeft het geen zin om in je eentje in verheven sferen te vertoeven. Jammer genoeg trek ik daardoor ook mensen aan voor wie het niet goed is om geforceerd op zo'n hoog vibratieniveau te gaan zitten. Het is beter voor mij en voor die mensen om elkaar te vermijden.

Waarom ik liever alleen mensen wil die mijn werk waarderen.
Vooral de mensen die het boek "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace Wattles kennen, zullen begrijpen dat ik geen relatie wil met mensen die mijn werk afkeuren. Het houdt je succes tegen. Wattles zegt in dit boek dat je meer moet geven dan je ontvangt. En dat je een positief beeld moet vestigen in de geest van de mensen met wie je zaken doet.
Hij zegt er niet bij waarom. Maar ik heb daar over nagedacht en kwam tot de volgende conclusie:
We zijn één. We zijn allen verbonden, daarvan heb ik elke dag de bewijzen.

Door dit principe toe te passen ervaar ik zelfs wonderen. In een nieuwsbrief vertel ik over het jonge meisje uit een gezin van Christelijke Koerden dat er een jaar lang vandoor was met een vent nadat ze hem een week kende. Haar ouders kwamen bij me langs voor hulp. Ze wisten niet waar ze was en wat ze deed. Door hun angsten projecteerden ze negatieve beelden op haar. Ze vertelden verhalen over loverboys en hadden de meest afgrijselijke ideeën over wat er met haar gebeurde. Ik heb ze toen met EVT behandeld voor hun angsten en we hebben samen gebeden. Ik heb ze verzocht geen negatieve dingen meer over haar te zeggen en ze goed uitgelegd wat ze moesten doen om haar weer thuis te krijgen. Dat was niet gemakkelijk, want hun Nederlands was gebrekkig. Ze hielden echt van hun kind en ze hebben de week erna ook trouw gedaan wat ik ze had gevraagd. Zelf ben ik met een foto van haar aan de slag gegaan.

Na een week belde ze op en kwam ze weer thuis. Ik heb niet gevraagd wat er gebeurd was in het afgelopen jaar, want we kunnen het verleden beter laten rusten. Door het weer op te rakelen kun je weer in dezelfde problemen verzeild raken. Want je gaat weer op de golflengte ervan zitten en zo blijf je het aantrekken.

Waardoor is dit meisje na een jaar afwezigheid ineens binnen een week nadat we ons met haar via positieve liefdevolle gedachten verbonden, naar huis gekomen? Veel mensen denken dat dat via andere geesten gebeurt. Ik denk dat we ons gewoon met haar geest hebben verbonden, maar zelfs als het via andere geesten gebeurt, of via engelen of wat dan ook, moeten die geesten onze boodschappen hebben opgevangen. En zulke subjectieve communicatie kan alleen maar als we in eenheid verbonden zijn.

In diezelfde nieuwsbrief vertel ik over iemand die niet geholpen wilde worden. Sommige mensen hebben liever gelijk. Het ging over een meisje van wie al meer dan 20 fietsen gestolen waren. Ze vertelde dat ze er radeloos van werd. Maar toen ik zei dat diefstal niet bestaat, want God kent het niet en God geeft het niet, was ze heel kwaad op me. Want haar fietsen werden toch echt gestolen, zei ze. Wat ik ook zei, het drong niet tot haar door, ze was te verontwaardigd. Ze begreep niet dat ze de macht had om nooit meer "slachtoffer" van diefstal te worden. Ze was een gevangene van het ego bewustzijn van afscheiding. Ik had met haar te doen. Wat een afschuwelijke manier om door het leven te gaan!

In de nieuwsbrief schrijf ik hier verder over:
"Ik kon niets voor haar doen en ze verdween uit mijn leven. Er zijn mensen die afhankelijk en ellendig in hetzelfde bewustzijn blijven. Ze zijn net als Doornroosje, hun 100 jaar slaap zit er nog niet op. Ik zie het niet als onwil, of dat het verkeerd zou zijn. Het is hun pad. Uiteindelijk komen we allen op hetzelfde punt uit. Zij zijn misschien nog op weg naar hun diepste dieptepunt, ik ben daar al geweest. Ik ben op de terugweg naar huis. Daarom wijs ik elk idee af dat mij niet dichter bij mijn goddelijkheid brengt, of ik behandel ze zodra ik me ervan bewust ben. Hierdoor is het vibratieniveau van mijn bewustzijn enorm verhoogd. Zoals James Allen zegt in "Zoals een mens denkt": "Een sterk mens kan een zwakkere niet helpen tenzij de zwakkere bereid is om geholpen te worden en zelfs dan moet de zwakke uit zichzelf sterker worden. Door zijn eigen inspanning moet hij de kracht ontwikkelen die hij in een ander bewondert. Hij kan alleen zelf zijn omstandigheden veranderen, niemand kan het voor hem doen."

Zonder positief zelfbewustzijn kan een mens niets tot stand brengen. Positief zelfbewustzijn is het enige waardevolle wat een mens kan hebben. Dan is de hele wereld van jou. Niemand hoeft je dan brood te geven, met de Transformator wordt je de bakker en het brood. Je hoeft dan niemand te vragen om brood, je bent de bakker die alles ontvangt wat hij nodig heeft en alles tot stand kan brengen. Je vertrouwen in je Zelf zal al het goede aantrekken en alle mensen die jou behulpzaam kunnen zijn.

Dus als je probeert iemand te helpen die er niet open voor staat doe je jezelf kwaad en je doet die ander ook geen goed. Maar je hebt geen recht om anderen te vragen om in jou te geloven als je niet eerst in jezelf gelooft."

Ik ben me wel bewust van de macht van mijn geest en van mijn eenheid met God. Dat is de reden waarom ik wonderen kan geven. Nou hoef je als lid van de nieuwsbrief daar niet in te geloven, maar wat wel nodig is, dat je erin wil geloven. Want deze nieuwsbrief is voor mensen met een open geest. Het is niet de bedoeling om in mijn wonderen te geloven, het is de bedoeling om zelf de eenheid en je eigen wonderen te gaan ervaren.

Nog een bewijs van onze eenheid: Ik kijk nooit nieuws of actualiteitenprogramma's, want ik verbind me niet met al die ellende. Maar laatst zapte ik en zag op tv het verhaal van een vrouw die verdwenen was en er werd voor een misdrijf gevreesd. Nou lijkt het me voor de familie heel naar om tijdenlang niet te weten wat er met een geliefde is gebeurd. Het is beter te weten dan in angst en onzekerheid te leven, denk ik. Het verhaal raakte me. Dus heb ik gebeden dat de waarheid boven mocht komen. En daarna zag ik op tv dat de dag nadat ik heb gebeden, de politie in de tuin van een man ging graven die haar had vermoord en haar lichaam vond.

Ik noem het bidden, maar in feite behandel ik mezelf tegelijk ook met EVT, omdat alles mijn projectie is. En deze ideeën zitten diep geëtst in mijn cellen en in mijn energiesysteem. Ik behandel alles wat me raakt, want ik denk, het raakt me niet voor niets. En als ik niet luister, komt het steeds dichterbij. Wanneer ik niet luister, dringen de beelden zich steeds meer op. Dan beginnen mensen om me heen de problemen te vertonen of ik zelf. Mensen denken soms dat ik uit goedhartigheid zo graag help. Maar eerlijk gezegd doe ik het meestal uit eigenbelang. Natuurlijk is het heerlijk om te zien dat een gezin herenigd is en dat er aan een nare situatie een eind is gekomen. Dat is een extra beloning. Maar het allerbelangrijkste is dat er niet nog erger dingen bij me aankloppen. Er is zoveel om te behandelen, want er zijn zoveel ego ideeën die op mogen lossen.

Zo wilde ik jaren geleden een keer in een bushokje op het station gaan zitten, maar er zat een vrouw te roken. Ik voelde me heel verontwaardigd en dacht, liefdeloos kreng, ik wou dat er iemand ook rook in haar gezicht ging blazen. Ik ging toen in een ander hokje zitten en even later kwamen twee jongens vlak naast me staan en bliezen de rook van joints in mijn gezicht! Hahaha, de boodschap was wel heel duidelijk. Toen ik thuis kwam, ben ik gauw mijn weerstand tegen rokers gaan behandelen. En het heeft enorm geholpen, want niemand rookt meer in mijn buurt. En ik zie ook geen liefdeloosheid meer in rokers. Tijdens de behandeling zag ik in dat ik bang was voor rook in mijn gezicht omdat er in 1992 kanker bij me werd gediagnosticeerd en toen ben ik met roken opgehouden. Dat was trouwens ook een wonder, want ik ben gewoon vergeten om te roken! Eigenlijk is het roken met mij opgehouden. Ik wilde al jarenlang heel graag stoppen, maar het lukte mij niet. Ik besefte tijdens de behandeling dat ik helemaal geen recht had om rokers te veroordelen nadat ik 29 jaar had gerookt en door een wonder was gestopt. En nu voel ik alleen nog compassie voor rokers.

Ik heb bijna elke dag bewijzen van onze eenheid. Het is wonderlijk dat ik dat zo lang niet heb beseft, want alles getuigt ervan.

Enfin, om terug te komen op de regels die Wallace Wattles geeft, doordat we één zijn heeft datgene wat we op elkaar projecteren invloed op je zaken. Daarom kun je een geweldig project hebben, maar iemand strooit een gerucht rond dat er iets niet goed mee is en ineens wil niemand je product. Soms weet je misschien niet eens wat er aan de hand is. Vroeger zag ik mensen dit voortdurend doen. De ene kunstenaar kraakte het werk van de andere af en vestigde zo het beeld in de geest van een paar mensen dat het werk niet deugde. Maar omdat geesten verbonden zijn, kwam dit beeld in nog meer geesten. En die kunstenaar heeft ook zijn onzekerheden, en die angsten in zijn geest en in de geesten van de andere mensen vinden elkaar en gaan overheersen. Hoeveel hij zelf en anderen zijn werk ook waarderen, als dat niet sterker is dan de kritiek, zal hij in de vergetelheid raken. Misschien wordt hij beroemd na zijn dood, omdat de negatieve projecties op zijn werk dan ophouden. Mensen schamen zich meestal om kwaad te spreken over de doden en ze zijn vaak ook bang om dit te doen.

Zogenaamde recessies ontstaan volgens velen via een soortgelijk mechanisme. Het begint ermee dat beursmakelaars en andere invloedrijke financiële figuren om snel winst te maken op aandelen geruchten verspreiden over bedrijven dat het niet goed met ze gaat. Daardoor ontstaan er allerlei moeilijkheden voor die bedrijven die in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen. Men wordt dan bang om zaken met ze te doen, ze krijgen geen crediet meer en zo gaat het van kwaad tot erger. Verschillende mensen hebben jarenlang hiervoor gewaarschuwd.

Wanneer je het andere advies van Wallace Wattles opvolgt en meer waarde terug geeft dan je ontvangt, vestig je ook een positief beeld over je werk en je producten in de geest van anderen. En dat breidt zich ook weer uit naar andere geesten.
Hierbij is ook heel belangrijk dat de waarde van je werk toeneemt in je eigen ogen. Hoe sterker je eigen waardering, hoe sterker de waardering van andere mensen.

Ik zou willen dat negatieve projecties van anderen voor mij geen rol zou spelen, dat mijn geest sterk genoeg is om alleen positieve ideeën over mijn werk en producten in de hele geest te brengen. Maar mijn perfectionisme is moeilijk te bestrijden. Ik wil zelf mijn producten altijd nog beter maken.

En ik weet dat de dingen die in een nieuwsbrief staan nooit alle mensen kunnen aanspreken. Je kunt niet alle mensen altijd tevreden stellen. Ik zou willen dat de leden van de nieuwsbrief elke nieuwsbrief geweldig waarderen, maar zoals Josien schrijft, heeft ze het filmpje van nog geen twee minuten niet afgekeken. Niet iedereen heeft dezelfde smaak en soms zijn we niet in de stemming voor iets wat een ander wel heel mooi vindt. Of we zijn er gewoon niet aan toe.


Hier volgt een briefwisseling met Roeleke, omdat ik de mensen vroeg me geen oproepen tot strijd tegen dingen te sturen. Mijn bloed gaat ook sneller stromen wanneer ik hoor over chips in je hoofd, fout vlees, martelingen, onrecht en lijden, maar ik weet dat elke strijd tegen dingen ze alleen maar versterkt.

Beste Roeleke,
Ik ontving net een mailtje om te strijden tegen "fout vlees". Jammer dat er nog zulke onspirituele mailtjes verzonden worden door goedwillende mensen.
Iedereen die de Transformator kent, weet dat alles waar je tegen vecht, sterker wordt.
Als vegetariër geef ik liever mijn aandacht aan de heerlijke vegetarische producten in mijn leven. Ik protesteer ook nergens tegen, ik richt mijn aandacht op de dingen die ik wel wil en die zegen ik. Het gevolg is dat ik vegetarische sojaproducten heb, waarvan bijna niemand in Nederland ooit heeft gehoord. Ik ben waarlijk gezegend met de heerlijkste maaltijden.
Ja, maar hoe zit het dan met de dieren, hoor ik allerlei van mijn vroegere vrienden zeggen, die als activist(e) tegen dierenleed strijden.
Nou, alles waar je tegen vecht, wordt meer...
Kijk maar naar de bio-industrie. Mensen kennen de spirituele wetten van het leven niet en denken dat er eerst bio-industrie is en dan pas hun strijd. Maar er is eerst hun afwijzing, hun weerstand en gedachten over dierenleed en geleidelijk (en soms heel snel) neemt dat steeds grotere proporties aan.
Als ze in plaats van te protesteren bij elkaar zouden komen en samen mediteren en affirmeren dat alle dieren altijd veilig en gelukkig leven, en ze zouden zegenen met licht en liefde en ook de mensen die ze verantwoordelijk achten voor het lot van de dieren zouden zegenen, zouden ze veel meer bereiken. De vraag is "willen ze dat echt?" Of zoeken ze alleen maar een uitlaatklep voor hun agressie en onvrede met het bestaan?

Jaren geleden had ik zo'n vriendin die op geen enkele protestbijeenkomst ontbreekt. Ik ging ook overal mee, tot de dag van een protestbijeenkomst in Brussel waarbij we haat-leuzen schreeuwden naar leden van het Europees parlement. Er vielen ineens enorme hagelstenen uit de lucht, bij een heldere hemel! Ik was toen net bezig met de Cursus in wonderen en begreep niet goed waarom het universum me zo'n teken van afkeuring zond. Gelukkig heb ik geluisterd en ben op zoek gegaan naar manieren om de dieren echt te helpen. Sindsdien doe ik geen vlieg meer kwaad en ook geen mug. Alle dieren blijken nu mijn vrienden te zijn. Mijn woonomgeving is een waar paradijs geworden. Kijk maar naar de volgende foto van een muisje en een koolmeesje in mijn tuin:


Op de foto erna zie je een andere Transformator, mijn dochter Yvonne Liew-On, die een meeuw op straat had gevonden en deze op haar arm naar de vogelopvang bracht. Onderweg daarheen hebben mensen een paar foto's gemaakt.

Deze aktievoerende vriendin vertelde me dat ze regelmatig droomde dat een walvis tegen haar sprak en zei, dat zij hem slachtte. Het maakte haar erg van streek. Ik wist toen ook niet wat ik nu weet, maar nu begrijp ik dat haar onderbewustzijn haar duidelijk wilde maken dat zij bijdroeg aan het probleem met haar zogenaamde strijd. En dat ze één is met de slachters. Deze uitleg kent ze inmiddels, maar dacht je dat ze luistert ... Ze kan haar rol als "strijder voor dierenrechten" niet loslaten.

In de film "The Secret" wordt de werking van de wet van aantrekking heel duidelijk uitgelegd. En voor de visuele mensen geldt nu eenmaal "beter 1 keer zien dan 10 keer horen". Op donderdag 8 februari werd een show van Oprah uitgezonden over deze film waarin deze spirituele wetten van het leven een beetje worden toegelicht. Dat gebeurt natuurlijk alleen maar oppervlakkig, maar toch wel nuttig. Want iedereen moet ergens beginnen met inzicht te verkrijgen.

Jammer dat Oprah en de deelnemers de Transformator niet kennen. Want dat is een middel om snel en gemakkelijk je gevoelens en gedachten te veranderen en zo het leven van je dromen te scheppen.

Nieuws over de trainingen:
Door de unieke, eenvoudige en veilige oefeningen van de Transformator training leer je de spirituele wetten kennen, zoals de Wet van Aantrekking en de Wet van Vibratie. En je zult:
- vaker glimlachen
- glimlachen vanuit je hart, soms zelfs lachen als een kind.
- Mensen merken op dat je er gelukkiger uitziet en meer ontspannen bent. Je voelt je ook meer ontspannen, vrij en gelukkig.
- Je straalt echte kracht uit, terwijl iedereen die je kent weet dat je de zachtmoedigheid zelf bent.
- Je chakra's activeren, vooral je derde oog. Je zult door oefening kunnen voelen hoe de energie pulseert, kriebelt en klopt. En dingen gaan ervaren en zien waarvan je niet eens wist dat ze bestonden!
Leef bewust,
Margareth
Hallo Margareth,
Eigenlijk is mijn eigen instelling hetzelfde, omdat inderdaad de dingen worden gevoed. Aan de andere kant ben ik daarin dubbel, want als jij je bewust bent, dan wil je ook graag dingen veranderen.
Zelf heb ik veel katten die gedumpt zijn of niet meer een plek konden krijgen. Het doet me vaak pijn hoe dieren lijden. Ik ben me bewust dat het verdriet en de pijn van het lijden ook in mezelf zit.
Kijk maar wat je doet, als je me uit het bestand wilt gooien, of niet.
Vriendelijke groet en bedankt voor jou reaktie.
Roeleke

Lieve Roeleke,
Waarom zou ik je afwijzen? De nieuwsbrief begon met te spreken over mensen van goede wil. Zo was ik ooit ook onwetend van wat ik aanrichtte. Als ik niet die enorme hagelstenen op mijn hoofd had gekregen, was ik misschien heel lang doorgegaan.

Dieren lijden inderdaad alleen omdat dat in ons bewustzijn is. Is de suggestie om voor ze te bidden en samen met andere mensen te mediteren om het lot van de dieren te verbeteren geen goed idee? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand dat doet, maar het gebeurt vast wel ergens. Je zou misschien een hele nieuwe beweging starten.

Ik ben ervan overtuigd dat de dieren de mensen volgen. Wanneer onze pijn en wreedheid tegen onszelf en elkaar ophoudt, zullen de dieren dit niet langer voor ons hoeven uit te beelden. Daarom werk ik aan de verandering van het bewustzijn van mezelf en de mensen die met mij in verbinding staan.

Jij bent niet de enige die mij zulke mailtjes stuurt, trouwens. Veel meer mensen in mijn bestand denken dat ze er goed aan doen.

Wat je ook besluit, je bent en blijft een geliefd en gezegend kind van God, Roeleke. In de duisternis zoeken we allemaal tastend onze weg.

In Liefde en Licht,
Margareth

Margareth, ik heb hier veel katten, en zij weerspiegelen ook regelmatig wat in mezelf gebeurt, dat is waar. Ik leer veel van mijn dieren.
Ook via mijn dieren zie ik soms de aanwezigheid van mijn overgegane partner George, waar ik je geloof ik al eens over heb geschreven.
Maar ook denk ik dat de dieren ons zo kunnen aanvoelen, dat ze ook heel troostend kunnen zijn, althans dat heb ik ervaren.
Ik ben blij dat ze om me heen willen zijn.

Groet van Roeleke Na de overgang van haar partner George viert ze zijn leven en deelt dat met ons op prachtige wijze. Op Youtube zingt Roeleke "My Heart Will Go On".


Ik ontvang zelf ook heel veel nieuwsbrieven, vooral Amerikaanse, die ik meestal niet lees. In de loop der tijd heb ik ontdekt dat er af en toe een goudklompje tussen kan zitten. En ik merk dat die mensen vaak ook enorm groeien of misschien begrijp ik gaandeweg beter wat ze bieden door mijn eigen groei. Ik zegen ze in elk geval zoveel mogelijk. Zoals ik ook al mijn leden aldoor zegen. Want je moet geven wat je wil ontvangen. Daarom wil ik alleen leden voor mijn nieuwsbrieven die deze waarderen, want dat zegent mij. Ook al lezen ze ze niet altijd. En ook al zijn de nieuwsbrieven niet altijd even interessant voor iedereen. De mensen die zich met mij verbinden zitten op hetzelfde pad als ik. We reizen door een land waar geen kaarten voor bestaan en we steunen elkaar helemaal. Ik leef ervoor om de mensen die hand in hand met mij naar de hemel reizen bij te staan op dit pad, dat soms verbijsterende moeilijkheden en struikelblokken bevat. Opbouwende opmerkingen verwelkom ik, maar mensen die mij vervelende mailtjes sturen, haal ik altijd meteen uit het ledenbestand. Wanneer we niet op dezelfde golflengte zitten, is onze verbintenis niet goed voor mij en ook niet voor de ander. Bezint eer gij begint!

Deze nieuwsbrief is bestemd voor die zachtmoedige liefdevolle zielen die net als ik, in hun transformatie zitten. In deze tijd beginnen we contact te krijgen met elkaar. Mensen die op mijn golflengte zitten zijn niet volmaakt. Ze worden geen lid alleen om geldproblemen en andere problemen op te lossen. Ze zijn niet geïnteresseerd in de Transformator omdat ze meer willen hebben, maar omdat ze vooral meer willen ZIJN. Ze willen meer bewust-zijn en beheersing van de macht van de geest. Meer manifesteren is onderdeel daarvan, als het ware een vingeroefening voor ons om ons bewustzijn uit te breiden. Wie meer heeft, kan meer geven. De mijnen zijn goddelijk geleid om zich met mij te verbinden en we plukken samen de vruchten daarvan.

Als je jezelf hierin herkent, en als je met plezier lange epistels leest, is de Transformator voor jou.

En de mensen die wrevel voelen of zich aan mijn geschrijf ergeren, alsjeblieft, verbind je niet met mij. Lift niet mee op de energie van mijn zegenende vibraties. Ga iemand anders bekritiseren en veroordelen. Ik heb liever 1 waarderend lid dan 1000 die er niets van snappen.
Het is voor deze mensen ook niet goed. Het kan een tijdje goedgaan, maar ze vallen dan meestal heel diep terug. Ze waren te ver naar het licht toegegaan, zonder de kracht te hebben om dit vibratieniveau zelf in stand te houden. En voor het evenwicht hersteld is, maken ze vaak heel nare dingen mee.

Begrijp goed dat ik mensen die mijn werk afkeuren, niet veroordeel. Ik ben ook één met hen en uiteindelijk komen we allemaal op hetzelfde punt uit. Hun rol is nog nodig. Ik wil echter alleen met de lichtlijntjes verbonden zijn met mensen die op mijn golflengte vibreren. Ik wil niet op het niveau van die mensen gaan zitten die mij ervaringen bieden waar ik geen plezier aan beleef. Wanneer zij mijn aandacht opeisen is er geen ruimte voor de mensen die me wel waardering en vreugde geven en ze brengen me niets wat ik waardeer. Daarom ben ik ze (voorlopig) liever kwijt dan rijk.

Ik hoop dat de mensen die dit lezen begrijpen waarom ze zich zoveel mogelijk moeten verbinden met mensen die ze wel waardering geven. Mensen zijn zo gewend om zich druk te maken over afkeuring en verbinden zich daardoor met de mensen die kritiek leveren, in plaats van de mensen die wel waardering geven. Want veel mensen zijn aldoor bezig te proberen het kritische mensen naar de zin te maken om toch hun goedkeuring te krijgen. Dat komt doordat het ook een stuk nestgeur is, ze zijn gewend dat ze bekritiseerd werden als kind. Maar dat hoef je niet te blijven doen.

Jezus zond zijn discipelen naar de dorpen om mensen te helpen bewust te worden. Hij gaf ze de instructie om het stof van hun voeten te schudden wanneer ze in een huis kwamen waar hun boodschap niet warm werd onthaald. Hij gebruikte de woorden "gooi geen paarlen voor de zwijnen." Voor het geval je het nog niet doorhad, ik ben een echte volgelinge van Jezus. Een originele Christen zoals die alleen in de begintijd van het Christendom bestonden. Mijn godsbeeld vind je niet in de kerken van het heersende Christendom. Zij zetten Jezus apart, op een voetstuk, hij is de enige zoon van God en alle anderen zijn bastaards. Nou, ik geloof de bijbel en daarin staat dat God ons schiep in Zijn Beeld en Gelijkenis. Ik ben goddelijk! En JIJ ook!

De Transformator cursisten weten dat je het contrast van afkeuring versus goedkeuring kunt gebruiken om datgene aan te trekken in je leven wat je wel blij maakt. Dus kritische mensen leren je om je aandacht meer te richten op de mensen die je wel waarderen en om die ook meer te waarderen. Want om dingen aan te trekken en een gelukkig leven te leiden, is het allerbelangrijkste om je goed te voelen!


Als je de macht van je denken beheerst, word je meester over alles.
Margareth Lee

\
yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love
onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl