De onderwerpen in deze Trans4mator nieuwsbrief zijn:
- Discussie bij Oprah en bij Larry King van CNN over de Wet van Aantrekking en The Secret
- De tekst van deze show
- Mijn favoriete citaten uit deze tekst en een stukje vertaling
- Hoe kun je een zielsverwant vinden?
- In december 2006 zijn er eindelijk weer groeps-bijeenkomsten en –trainingen.
- boekentips
- een tip om de dag goed te beginnen


”The Secret” kwam in november 2006 tot leven bij Larry King Live op CNN. De gasten van “De kracht van positief denken” waren Bob Proctor, John Assaraf, dominee Michael Beckwith and Dr. John DeMartini en JZ Knight (van 'What the Bleep'). Deel 2 (met James Ray, Jack Canfield, Dr. Joe Vitale, George Pratt and Jayne Payne) werd op 16 november uitgezonden. In deze serie van 2 delen onderzocht Larry King hoe we onze eigen realiteit scheppen.

The Secret roept zo'n enorme belangstelling op, dat Larry King in maart 2007 weer een uitzending eraan besteedde. Dit keer liet hij de tegenstanders ook aan het woord. De meeste liefhebbers van The Secret hebben de indruk dat de tegenstanders voornamelijk religieuze fanatici zijn of mensen die proberen bekendheid en geld te verkrijgen door mee te praten over iets waar ze duidelijk helemaal niets vanaf weten. Velen hebben zelfs de film nooit gezien.

in deze shows van Larry King ging het erover hoe je alles wat je wil kunt aantrekken, inclusief de perfecte relatie voor jou !

Oprah Winfrey besteedde een uitzending begin februari 2007 aan The Secret. De reacties waren zo overweldigend, dat ze een week later weer een show erover deed.Hier zijn een paar van mijn favoriete uitspraken die tijdens deze discussie werden gedaan, eerst in het Engels dan vertaald in het Nederlands:

JZ KNIGHT: And in creating your day, the first thing you have to say is, that I'm wonderful, I'm filled with wonder. I am my greatest mystery. And this day what I say will manifest and I will experience the wonder of myself.
REV. BECKWITH: Every single day. It has to be a practice until that practice becomes a way of life.
DEMARTINI: If you're going through life and you want to create an amazing life, you better have a vision that far exceeds that. You want perpetuity, you want a foundation that goes beyond it, you want a vision that goes beyond it. There is an immortal calling in all of us to do something magnificent with our life, that's way bigger than our mortal body can see.
REV. BECKWITH: Well, in terms of change one of my favorite statements is pain pushes you until the vision pulls you. So, you grow in two ways either through pain or through insight.
So, some people will get sick and tired of being sick and tired and begin to make that decision, begin to articulate a vision for their life, begin to walk in that direction.
Others will have insight, an ah-hah will happen to them and they'll see life in a much wider perspective and then from that wider perspective make a decision to begin to walk.
ASSARAF: It's also a function of our self image of ourselves so we have an image, an unconscious image of who we are, what we believe we can attract, what we deserve, and we will look for that match in our life as long as we don't change the internal image in our own mind, nothing will change.
BECKWITH: The way I look at it is like this. We're here to deliver our gifts, our talents and our capacities, and develop ourselves to our fullest potential and express ourselves. Now, the universe, the power, the presence, the love of God, whatever you want to call this presence, wants your structures stable so that God can express more through you.
The enlightened give thanks for what most people take for granted.
DEMARTINI: I go back to the value system because the hierarchy of one's values dictates their destiny.
PROCTOR: If you don't make the hard decisions you have wasted your time coming here.
It's your life. You only get one bite at the apple. If you don't treat you right, who's going to?


NEDERLANDS:
JZ KNIGHT: En terwijl je je dag creëert, is het eerste wat je dient te zeggen “ik ben geweldig”. Ik ben wonderbaarlijk. Ik ben mijn grootste mysterie. En deze dag zal datgene wat ik zeg gemanifesteerd worden en ik zal het wonder van mijzelf ervaren.
MICHAEL BECKWITH: Elke dag weer. Het moet beoefend worden tot het oefenen een leefstijl is geworden.
DEMARTINI: Als je tijdens je levensreis een wonderbaarlijk leven wil scheppen, moet je ervoor zorgen dat je een visie hebt die dat verre overstijgt. Je wil het je eigen maken, je wil een stevig fundament, je wil een verder reikende visie. Er is in ons allen een onsterfelijke roep om iets geweldigs met ons leven te doen, en dat is veel grootser dan ons sterfelijk lichaam kan zien.
MICHAEL BECKWITH: Wel, als we het hebben over verandering is één van mijn lievelingsgezegden dat pijn je voortduwt totdat de visie aan je trekt. Dus groei je op twee manieren, hetzij door pijn hetzij door inzicht.
Zo worden sommige mensen het helemaal beu om alles beu te zijn en beginnen dat besluit te nemen, beginnen een visie voor hun leven te formuleren, ze beginnen in die richting te gaan.
Anderen zullen inzicht hebben, ze ervaren een AH en ze zien het leven dan in een veel weidser perspectief en vanuit dat weidsere perspectief nemen ze een besluit om op weg te gaan.
ASSARAF: Het is ook afhankelijk van ons zelfbeeld, dus hebben we een zelfbeeld, een onbewust beeld van wie we zijn, wat we geloven dat we aan kunnen trekken, wat we verdienen en we zullen op zoek gaan naar datgene wat daarbij hoort en zolang we het interne beeld in onze geest niet veranderen, zal er niets veranderen.
MICHAEL BECKWITH: Ik bekijk het zo. We zijn hier om onze gave te geven, onze talenten en bekwaamheden en ons volledig potentieel te ontplooien en onszelf uit te drukken. Het universum, de macht, de tegenwoordigheid, de liefde van God, wat je deze tegenwoordigheid ook wil noemen, wil dat je structuren stabiel zijn zodat God meer door jou kan uitdrukken.
De verlichten danken voor datgene wat de meeste mensen vanzelfsprekend vinden.
DEMARTINI: Ik kom terug op het waardensysteem omdat de hierarchie van de waarden van een mens diens bestemming bepaalt.
PROCTOR: Als je niet de moeilijke beslissingen neemt, heb je je tijd verspild door hier te komen.
Het is jouw leven. Je mag één keer bijten in de appel. Als je jezelf niet goed behandelt, wie zal het dan doen?Hoe kun je een zielsverwant vinden?

In deel 1, vroeg Larry King aan JZ Knight (die Ramtha channelt), hoe je een zielsverwant kunt vinden.

JZ Knight legde uit dat een zielsverwant iemand is die net als jij is, dus het eerste dat we moeten doen is verliefd worden op onszelf.

We moeten houden van wie we zijn. Aangezien we mensen in ons leven aantrekken die een spiegel voor ons zijn en onze eigenschappen weerspiegelen, moeten we eerst van onszelf houden. Wees datgene waar je van zou houden in iemand anders.

Dr. Michael Beckwith, (schrijver en oprichter van Agape International Spiritual Center), vulde het verder in. Als je echt gaat houden van deze eigenschappen van liefde en zorgzaamheid en edelmoedigheid en vriendelijkheid en waardering, dan begin je deze kwaliteiten in je leven uit te stralen, zei hij.

Het is echter heel, heel moeilijk om een relatie los te laten die niet werkt, zegt John Assaraf, schrijver en motivationele spreker. We raken zo gewend aan onze omgeving, onze levensomstandigheden en de relaties die we hebben, dat het heel moeilijk is om onze relaties te veranderen.

Toen vroeg Larry King waarom we vaak de verkeerde persoon kiezen.
John zag het als een functie van ons zelfbeeld, een onbewust beeld van wie we zijn, wat we geloven dat we aan kunnen trekken, wat we verdienen en dat is wat we zullen zoeken. Zolang we het innerlijke beeld in onze geest niet veranderen zal er niets veranderen.

Eigenlijk kunnen we geen verkeerde personen in ons leven hebben. Door de wet van aantrekking zijn er alleen mensen in je leven met wie je op 1 golflengte bent. Jij zendt de frequentie, de trillingen uit en de mensen in je leven zijn de ontvangers en worden door ze aangetrokken. Daarom is het eigenlijk niet zo moeilijk om moeilijke relaties in je leven te veranderen. Als je maar weet hoe.

Als ik Larry King was, zou ik gevraagd hebben naar tips om relaties los te laten die niet goed werken en hoe je een beter zelfbeeld en eigenwaarde kunt ontwikkelen. Hoe kunnen we leren om van onszelf te houden?

Nog beter, als ik erbij was geweest, zou ik hebben uitgelegd hoe de Trans4mator mensen helpt om precies dat te doen.

Mijn ervaring is dat de relaties hierdoor meestal buitengewoon verbeteren, als je een beetje geduld hebt. En soms verdwijnen mensen uit je leven, die niet met je mee kunnen veranderen. Dat gebeurt echter altijd op een manier die voor jou prettig is. Dat is wat ik tot nu toe heb ervaren en vernomen.
Met het spiegelwerk kun je je zelfbeeld verbeteren. Maar door de Trans4mator procedure gebeurt dat eigenlijk al automatisch.
Voor leden van de Trans4mator nieuwsbrief heb ik nu een gratis oefening ontwikkeld "Ik hou van mezelf en ik hou van mijn leven", waarbij je zelfbeeld en eigenwaarde enorm worden verhoogd. Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponentieel toeneemt?
Je kunt de inleiding van dit spel alvast downloaden en beluisteren. En je kunt hier een paar stukjes uit deze oefening beluisteren:

Je kunt ook een filmpje met deze stukjes tekst bekijken:
De data en prijzen voor groepsbijeenkomsten en trainingen vind je op het inschrijfformulier.

Op maandag 8 oktober was er een bijeenkomst voor de mensen die eerder de Transformator training deden. Het was heel interessant, want we gingen uitgebreid in op de Wet Van Aantrekking en de uitdagingen waar mensen mee zitten. En we staken enorm veel op van elkaar, omdat er mensen kwamen die heel veel weten, en ook heel "connected" zijn. Hierdoor werden deze kwesties van veel onverwachte kanten bekeken. Zoals de vraag hoe je om kunt gaan met de duistere kant van de Wet van Aantrekking, dus in feite met contrast en met chemicalisatie. Of hoe je met behulp van de kracht van je Geest je praktijk uit kunt breiden. En natuurlijk ook hoe je meer geld aan kunt trekken en de blokkades in jezelf tegen het toelaten van meer geld kunt behandelen. Voor cursisten zijn de workshops altijd op basis van donatie, omdat zij weten dat elke gift aan mij hen verrijkt. Ze beseffen de waarde van wat ik geef.

Wil je meer weten over deze en andere energetische technieken om meer liefde, ook voor jezelf, in je leven aan te trekken? Als je deze principes dagelijks voor je wil laten werken zal de Trans4mator Training je daarbij snel en op aangename wijze op weg helpen.
Je kunt de Trans4mator cursus op 3 manieren doen:
1- Een schriftelijke cursus van 6 maanden waarvoor je 600 euro betaalt. Je kunt dit ook in termijnen betalen.
Ook kun je de basis van de Trans4mator in twee middagen onder de knie krijgen en op weg gaan naar de vervulling van je diepste verlangen.
2- Een intensieve individuele training.
3- Een groepstraining voor 380 euro. Die prijs betaal je ook als je een introducee meeneemt naar een persoonlijke training.
Ik adviseer mensen altijd om eerst deel te nemen aan mijn workshops voordat ze de individuele cursus doen. Dan kun je ervaren of het iets voor je is, voor je de intensieve training doet, zodat je weet waar je aan begint.
De Trans4mator is echt actief doen, en sommige mensen op pad van zelfontplooiing zijn gewend om alleen maar te praten en te denken. Het is mijn ervaring dat er pas verandering mogelijk is door zelf actief regelmatig de oefeningen te doen.

Als je besluit persoonlijk met mij te werken in een individuele training of een training in groepsverband, raad ik je aan je tijdig op te geven. Door mijn andere projecten blijft er niet veel tijd over voor persoonlijke trainingen. Ik heb zelfs hulp moeten inroepen omdat het teveel werk was. Ik ben nog bezig met het werk aan de nieuwe websites:
www mycourseinmiracles.com
www.cursusinwonderen.nl
www.the-transformator.com - de internationale Transformator.
www.beste-buch-online.de (een Duitse variant van absolute1.net).

Binnenkort zal ik meer laten zien van mijn lopende projecten.

Doe mee aan de schriftelijke cursus “De Trans4mator voor Meesterschap en Gelukkig Leven” en ervaar persoonlijk de macht van de Wet van Aantrekking.

De bonussen die je krijgt:

Ten eerste kun je dan ook meedoen aan de groepsbijeenkomsten voor cursisten. Ook zijn er teleseminars via de PC waarvoor we het gratis programma Skype gebruiken voor groepsgesprekken wereldwijd. Ik doe dat met heel kleine groepjes tegelijk, zodat we echt met elkaar kunnen praten. Heel af en toe geef ik een lezing voor een grote groep. Om je een indruk te geven hoe dat in zijn werk gaat, is hier een link. Alle cursisten krijgen altijd een link waar ze deze achteraf kunnen beluisteren.
Als je een cursus hebt gedaan, blijf je altijd welkom om mee te doen aan de bijeenkomsten en teleconferenties. De begeleiding houdt dus niet meer op wat mij betreft. Jouw succes is mijn succes en zolang je interesse hebt, ben je welkom. En op vragen per email geef ik altijd antwoord. De individuele vragen deel ik vaak met alle cursisten zonder te schrijven om wie het gaat. Want het is mijn ervaring dat jouw vraag de vraag van velen is. Bovendien krijgt elke cursist de mogelijkheid voor anderhalf uur (ineens of in gedeelten) gratis telefonische sessie(s).

De cursus is inclusief de volgende materialen:

De Trans4mator map met uitgebreide uitleg en energetische oefeningen en geleide meditaties.

- De Trans4mator audio CD's en de audio CD's voor het "voelualiseren" van je toekomst, die samen 47 euro kosten. Je kunt ook vooraf de Trans4mator audio CD's voor overvloed en voor de toekomst van je dromen bestellen, want de prijs die je betaalt wordt voor een groot deel (60%) van de cursusprijs afgetrokken.
- 2 Audio CD's met korte meditaties
- Het Nederlandse audioboek en ebook van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken", voorzien van kanttekingen van mij. Deze verkoop ik voor 14,95 euro.
- 2 Video CD's met demonstraties van EVT en fragmenten van mijn sessies Op deze video's pas ik diverse energetische technieken toe en licht de wet van aantrekking toe. De onderwerpen zijn o.a.: De Wet van Aantrekking - de geldstroom - werken voor geld - geen echte vent.
- Een CD met wat teksten uit "Een cursus in wonderen". Bijvoorbeeld de herhalingslessen 51-60, die eigenlijk sleutellessen zijn en een CD met les 222-223-224-227-228-229-230-231 en vele andere korte lessen, die heel meditatief zijn.
Sommige mensen willen zich graag helemaal onderdompelen in de denkwereld van bewuste scheppers. Deze extra materialen uit mijn eigen bibliotheek helpen je daarbij. Misschien wil je ze niet allemaal, jij bepaalt welke je wilt.

Een cd met Nederlandse ebooks, waaronder:
James Allen - Van armoede naar macht
James Allen - Zoals een mens denkt
Een tijd van overgang (A time of departing) - over de New Age
Body werkboek van Debbie Shapiro (Het lichaam-geest werkboek)
Burnett - De geheime tuin
H. Emilie Cady - biografie
Emilie Cady - Lessen in waarheid
Emilie Cady - Mijn toepassing van de waarheid
Affirmaties van Catherine Ponder
Mabel Collins - Licht op het pad
De spirituele reis van Joel Goldsmith - zijn levensverhaal
De bovenzinnelijke wereld door Mabel Collins
De uitweg van Joseph Benner
Emmet Fox - De gouden sleutel
Ralph Waldo Trine - Gedachten
Gedachten worden dingen - Darel Rutherford
Henry Drummond - Liefde, het grootste goed
Henry Hamblin - bevrijding van angst
Napoleon Hill - 13 principes - hoofdstuk 1 en 2 in de pdf versie, t/m. hoofdstuk 5 in de Word versie
Joel Goldsmith - Interpretatie van de Bijbel
Kahlil Gibran - de dwaas
Lillian DeWaters - Het tijdloze licht
Lillian DeWaters - De realiteit
Deel IV en V van "De meesters van het verre Oosten"
Moeiteloos manifesteren
Joel Goldsmith - De oneindige weg
De roep tot ontwaken
Annie Rix Militz - Rijkdom en eer
Trine, Ralph Waldo - Het hoogste weten
Zeg JA tegen het Licht - Margareth Lee
Kahlil Gibran - Jezus
Het Licht in het Onze Vader; de oneindige cursus - Margareth Lee
Shinn, Florence - biografie
Shinn - Je woord is je toverstaf
Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken
Een eigen vertaling van het boek "Een cursus in wonderen".

Artikelen:
Gedachten over vrede
Emmet Fox -varia - De tranen van gisteren
Over het urantiaboek
Tonaliteit - over stemgebruik in de communicatie
Voeding en LFG (gehinderd door laagfrequent geluid)
Diepzinnige sprookjes:
Het kelderkereltje - Manfred Kyber
De kleine wortelprofessor - Manfred Kyber

Het programma Vision Board waarmee je je eigen bureaublad en screensavers over overvloed kunt maken en bijbehorende plaatjes. Met de allernieuwste versie kun je zelfs filmpjes maken, zgn. mindmovies.
Op deze CD staat ook "Submessg", een programma om subliminale affirmaties te maken die getoond worden op je computerscherm, terwijl je andere dingen doet. Daardoor werken ze subliminaal. Hiermee wordt je onderbewustzijn geruisloos opnieuw geprogrammeerd voor overvloed en alles wat bij het leven van je dromen hoort.

De mensen die geen Engelse CD's willen, mogen in plaats daarvan enkele andere Nederlandse producten ontvangen, zoals een boekje en audio CD met affirmaties uit het boek "De Meesters van het verre Oosten", gesproken door Yvonne Liew-On.
En natuurlijk ontvang je de lessen, waarin je niet alleen informatie leest, maar ook zeer ingrijpende oefeningen. De meeste oefeningen zijn of erop gericht om blokkades voor je geluk te elimineren, dus om je vibratie snel van laag naar hoog te veranderen (elke keer dat je ergens tegenaan loopt) of om je vibratieniveau te verhogen. Het gaat om leven in vreugde en voorspoed. Die twee dingen gaan hand in hand en met de Trans4mator wordt het steeds gemakkelijker om zo te leven. Uiteindelijk kijk je niet eens meer om. Zoals een cursiste zei "ik ga van heerlijkheid naar heerlijkheid".

Mocht Engelstalig materiaal je bevallen, dan deel ik graag nog meer interessante ebooks, audio en video uit mijn eigen bibliotheek tijdloos met je om kennis te maken met de mensen die de Nieuwe Psychologie een treetje hoger hebben verheven. Deze materialen hebben duizenden euro's gekost. Het is werk van o.a. Abraham (Esther Hicks), Joan Sotkin, Brian Tracy, Michael Neill, Dale Carnegie, Anthony Robbins, Paul McKenna, T.Harv Eker, Arnold Patent, Joseph Murphy, Wayne Dyer, Carol Look, Neville, Catherine Ponder, Joe Vitale, Jack Canfield, Marianne Williamson, Bob Scheinfeld, Eva Gregory's audioboek en ebook en interviews, Jonathan Altfeld's NLP stemtraining om je stem op meer overtuigende krachtige wijze te gebruiken, Jamie Smart (NLP), Bob Doyle, Karen Curry, Bess Purdue, Earl Nightingale, Neale Donald Walsh, Elyse Hope Killoran, en vele anderen van wiens werk ik geniet.
Ook audioboeken van Charles Haanel, Dale Carnegie, Arnold Patent, Eva Gregory;
Byron Katie sessies (in Loosdrecht met Nederlandse vertaling) en "to be the perfect weight"
Links naar online audioboeken van Esther Hicks (Money and the Law of Attraction, the Astonishing Power of Emotions - Ask and it is given - The Law of Attraction) en ebooks van o.a. Rich Dad, Poor Dad van Robert Kiyosaki e.a.

- 2 MP3 audio cd's met de hele gesproken tekst van "The Course in Miracles". Het zijn ongepubliceerde cd's van zeer hoge kwaliteit. De officiële set die door Richard Thomas is ingesproken kost $160. Ook geef ik je een cd met de Engelse tekst van het boek. "Een cursus in wonderen" is mijn favoriet van alle veranderingstechnieken. Het heeft mijn geest en dus mijn leven totaal getransformeerd. Als je mij op een onbewoond eiland zou plaatsen en ik mocht 1 boek meenemen, dan zou ik dit boek kiezen.Omdat de technieken van de Trans4mator mensen niet alleen helpen om meer succes te ervaren, maar ik van verschillende mensen hoor dat ze zich ook gelukkiger voelen, heb ik de naam van de cursus veranderd in "De Trans4mator voor Meesterschap en Gelukkig Leven". Lees maar een email bericht dat ik hierover ontving op 28-6-2006:

Lieve Margareth,

De Trans4mator maakt zijn belofte meer dan dubbel waar.
Na enige tijd van regelmatig luisteren werd ik vandaag opeens overvallen door een fijn, prettig gevoel.
Voor het eerst van mijn leven heb ik contact gemaakt met mijn innerlijke gemoedstoestand.
Alles was zo vredig en er is een diepe dankbaarheid met mezelf ontstaan.
Ik wil u laten weten hoe blij ik ben dat jullie via de cd's een deel van mijn leven zijn gaan uitmaken.
Nogmaals mijn dank voor al het fijne.
Met vriendelijke groeten,
Christa van Boxtel

En zo krijg ik nog vele berichten en telefoontjes.
Dank je wel wanneer je besluit deze cursus te doen.


Voor de mensen die net als ik graag lezen heb ik nog enkele boektips:

Ik kan iedereen de Engelstalige boeken van Arnold Patent, de inspirator van Willem de Ridder, aanbevelen.

Nederlandse aanraders:

Het boek dat Rhonda Byrne op het spoor van The Secret bracht is een klassieker van Wallace Wattles "The Science of Getting Rich". Jaren geleden heb ik dit vertaald en het is hier te koop en op www.absolute1.net. Daar kun je nog meer soortgelijke boeken in de vorm van ebooks (electronische boeken) gratis verkrijgen.

Het geheim - Rhonda Byrne.
Vraag en het wordt gegeven - Esther Hicks (& Abraham)
Spiegelogie - Willem de Ridder
De Meesters van het verre oosten – Baird Spaulding
Een cursus in wonderen

Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus van Margareth Lee (ik dus).
Dit boek is nu ook in het Nederlands gedrukt en te koop voor 17.95 euro. Nu `Het Licht in het Onze Vader: de oneindige cursus` niet meer alleen in het Engels te koop is bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS, ben ik van plan nog meer boeken te laten drukken. Want de reacties zijn hartverwarmend. Het was een grote stap voor me, maar gelukkig zijn er veel mensen in geïnteresseerd. Inmiddels heb ik ook het boek over de wet van aantrekking van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" en "Verzameld werk" van Harriet Emilie Cady laten drukken en dat van Dr. Joseph Murphy "Dit is het: de kunst van manifesteren" volgt.
margareth lee- her licht in het onze vader
Je kunt op www.absolute1.net meer over dit boek lezen. Daar kun je ook een MP3 audiobestand van het laatste hoofdstuk downloaden. Hier is een link:
hoofdstuk 10


Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

Door de lessen van "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wilt denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!

Bestel het bij mij per email. dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.

Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus portokosten snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er extra portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.


In Liefde en Licht,
Margareth Liew-On

PS Ik las een leuke tip van iemand die zich 's morgens liet wekken door haar mobieltje. Ze had daarvoor zelf een boodschap opgenomen. Dus als ze wakker wordt, herinnert haar eigen stem haar eraan om vast te stellen wat voor dag ze wil creëeren, dus haar intentie voor de dag vast te stellen en de dag in dankbaarheid te beginnen. Is dat niet machtig?

PPS Ik geniet intens van de humoristische inspirationele muziek van Bud Moore. Je kunt hier stukjes van zijn liedjes beluisteren.

Als deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook

TRANSFORMATIE INSTRUMENTEN

Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.)
Hier is Deel 2 (ca.25 min.)
Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

-I

En je kunt hier alvast een paar stukjes uit deze oefening beluisteren:

Je kunt ook een filmpje met deze stukjes tekst bekijken:
Je kunt ook gratis een geleide meditatie voor de transformatie van je lichaam downloaden. Of beluister het hier (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief bijna onderaan de pagina, waar je meer kunt lezen over de inhoud.Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • De audio CD "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • Een audio CD met Korte meditaties
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook en tastbaar boek.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Een cd met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze technieken van de Trans4mator demonstreer. En de leden van de nieuwsbrief geef ik een uitgebreide handleiding over ze.Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie.


  Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze CD te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de CD een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze CD gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de CD te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze CD op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:
  Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier met prijslijst of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Of ga naar het bestelformulier om via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  Woon je in Europa maar buiten Nederland, dan betaal je 2 euro extra voor de portokosten, dus 32 euro:

  Een audio CD "de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.

  Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal.

  Voor de rest van Europa is de prijs 22 euro. Klik hier:

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze CD's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

  Beluister een klein stukje van deze transformatie-CD (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de CD-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Voor de rest van Europa is de prijs van de Transformator CD's geen 35, maar 39 euro. Klik hier:

  Woon je buiten Nederland, dan kosten de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" 51 euro.


  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand
  Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met luisterboek en tekst op papier. Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)


  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel deze CD met tekst heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (13 euro):
  Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.


  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje (1 min34) van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd.
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!

  Samen met een boek met de affirmaties kost het 31 euro inclusief verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan is de prijs 33 euro (2 euro meer voor de portokosten).

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk via het bestelformulier waarop je ook de prijzen vindt of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.

  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Dit ebook van James Allen bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ... op www.absolute1.net.

  Bestel het ebook per email dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.
 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.
  .
  Je kunt ook snel betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer
  .
  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook.
  annie rix militz rijkdom en eer

  Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  Koop dit ebook voor 8 euro via Paypal of bestel het per email. Vermeld welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.absolute1.net.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18.90 euro.
  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18,90 euro.
  Koop dit boek snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont, koop dit boek snel en veilig voor 22.90 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken  margareth lee- her licht in het onze vader


  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader .


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand
  Download hier gratis het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm als MP3 bestand.
  Of beluister het hier: Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 17.95 euro. Tijdelijk inclusief portokosten in Nederland. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting. Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 21.95 euro.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 17,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 21.95 euro. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • Er is een unieke audio CD "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.

 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je de inleiding van dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt ook een paar stukjes uit deze oefening beluisteren en zelfs een korte video ervan zien.

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt. Deze audio is nu ook te koop als MP3 bestanden om te downloaden.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

  Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komt er twee euro bij voor portokosten. De prijs is dan 7 euro.

  Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN. Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeën uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beïnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.trans4mator.nl over deze software.
  Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

  Een gemakkelijke en krachtige manier
  om het leven van je dromen te manifesteren!

  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk met Subliminal-Studio je eigen subliminale CD's op je PC in seconden. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!

  Wanneer je de Engelstalige bestelt kun je daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen. Deze hebben betrekking op verschillende levensgebieden, zoals:

  Het fysieke zelf accepteren
  Verbazingwekkende vaardigheden in het spreken in het openbaar
  Besluitvaardigheid
  Creatief denken
  Een verbazingwekkend geheugen
  Fantastisch zakelijk succes
  Motivatie
  Omgaan met kritiek
  Leren om van jezelf te houden
  Gewichtsbeheersing
  Overvloed
  Stoppen met roken
  Het verleden loslaten
  Je zelfwaardering enorm vergroten
  Verminderen van stress


  - Lees meer over het opbouwen van een goedlopende, florerende praktijk op mijn blog met marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers. Het adres is http://trans4mator.wordpress.com/  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen – jezelf opnieuw te conditioneren – overtuigingen op te sporen – visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:

  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  u te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 16.90 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 11,95 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro. (Kopers buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten.)

  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:

  Te koop het tastbaar boek met MP3 audio boek op CD voor 24.90 euro.
  Of koop het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro.

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen en beluisteren van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en MP3 CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het ebook en/of luisterboek kunt downloaden of je pakket wordt gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.


  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met luisterboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met luisterboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.


  Wat is de Transformator?
  Vergeven en onthechting
  Een gelukkig leven
  Affirmeren
  Vind je passie!
  Onze audio cd's
  De CD om je verleden te helen
  De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
  de Secret en de Wet van Aantrekking
  De Wet van Aantrekking en doelen
  Ego en de zogenaamde gevaren van de Wet van Aantrekking
  Je ideale partner
  Discussies op TV over The Secret

  Praktische toepassing van "EEN CURSUS IN WONDEREN"

  lichamelijk welzijn
  Slanker, jonger en fitter door je denken
  Stop veroudering
  Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


  Meer genieten van verkopen en van sex

  Voor wie is de Transformator?
  Contact

  onze producten

  inhoud van onze trainingen en cursussen

  agenda

  bestelformulier

  inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

  xxx  Trainingsworkshop Financiële Overvloed
  Training Financiële Vrijheid en Succes
  Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
  Je eigen bloeiende praktijk opbouwen
  Vastgelopen in je werk?
  Gevallen & reacties
  Teleconferenties
  het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
  De Transformator cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven
  de Transformator voor Succes en Meesterschap
  interessante sites
  Emotionele balans
  Wetenschappelijk onderzoek
  praktische energetische zelfhulp
  werkwijze en inhoud van onze cursussen
  tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website
  Masaru Emoto's heilzaam water
  Subliminale software
  om jezelf te herprogrammeren
  video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
  Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes
  EVT - Energetische technieken
  business & spiritualiteit
  betere sportprestaties
  Vertel een vriendin of vriend:


  Iets zoeken op het web?
  Google
   


  Margareth Liew-On auteursrechten trans4mator.nl