Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
 1. De bijeenkomst van 4 januari
 2. Zegening
 3. de agenda voor 2009: Transformator bijeenkomsten en “Een cursus in wonderen” groep
 4. De buitengewone vermogens waartoe onze geest in staat is
 5. Coaching

De bijeenkomst van 4 januari

Ik ben 2009 goed begonnen. Onze bijeenkomst op 4 januari was een groot succes. Ik probeerde iets nieuws, namelijk samenzijn in vreugde. Gelukkig konden de deelnemers dat hoge vibratieniveau goed aan. We hebben samen gedanst en affirmatieliedjes gezongen en heel veel gelachen. Mijn dochter Yvonne deed een deel van de workshop en ging ons voor in het zegenen. Ze hielp mij op talloze manieren en haar hulp was voor mij van heel grote waarde. Een cursiste vertelde uitgebreid over de wonderen die ze meemaakt sinds ze de Transformator toepast. De middag was te kort om alles te doen wat ik had willen doen. Zelfs onze afsluitende meditatie schoot erbij in. We hebben wel heel veel gedaan. De mensen hebben me erna zulke liefdevolle mailtjes gezonden. Ik voelde me enorm aangemoedigd om dit in de toekomst zo te blijven doen. Dan heb ik zelf ook veel voldoening. Het heeft me enorm geïnspireerd dat de deelnemers meedansten en meezongen, want eerlijk gezegd vind ik die bijeenkomsten waar we alleen maar zitten te zitten en praten en luisteren minder leuk dan zulke. Ik hou van een beetje pret. Dat is goed voor mijn vibratieniveau. Ik was eerst wel bang dat de mensen het niet zouden begrijpen, maar de reacties hebben me enorm aangemoedigd.


Zo schreef de beeldschone (ook van binnen) Vanessa me:
“Ik heb alweer een paar keer mijn weerstand behandeld en het voelt erg goed !
Ik merk echt dat ik de goede richting op ga want mijn geluks gevoel kan niet op !! En dan heb ik niet veel bijzonders gedaan deze week hoor behalve mijn huis schoonmaken en werken hahaha.....maar toch heb ik heel de dag een happy gevoel alsof ik de hele wereld aan kan !

Zo ging ik maandag avond laat nog lekker met mijn honden naar buiten, dik aangekleed tegen de kou en het was heerlijk. Ik keek omhoog en zag een heldere lucht met allemaal sterren...prachtig ! Toen ben ik mijn eigen liedje gaan zingen met alleen maar positieve affirmaties, kortom ik kon weer erg om mezelf lachen hahaha.....”


We hebben in vogelvlucht bijna de hele Transformator procedure samen gedaan, alleen de 2 laatste stappen hebben we overgeslagen. We hebben onder leiding van Yvonne elkaar gezegend, we hebben de foto's van onszelf en onze geliefden gezegend, ook onze huisdieren, en onze pasjes en portemonnees.
De deelnemers kregen een nieuwe CD van mij met een lichtoefening voor Geestelijke Kracht. Op die CD staat ook de tekst van het zegenen van mensen. Die heet “Het zegenend verlossend Woord spreken”. Het helpt enorm om iedereen en alles wat met je werk en andere aktiviteiten te maken heeft, te zegenen. Je maakt dan wonderen mee.

Zegening

Omdat ik zegenen zo'n belangrijk werktuig vind voor een beter leven voor iedereen, geef ik je deze oefening samen met de tekst. Die kun je dan eventueel zelf bewerken en voor jouw situatie aanpassen:

Hier is de link naar het audiobestand.

Het zegenend verlossend Woord spreken voor het bewustworden van mensen en de verlevendiging van hun ziel.

Lieve NAAM

In je ware wezen ben je één met God en met Zijn Zoon, en in de eenheid van bewustzijn van de Heilige Geest leef je met hen en hebt deel aan hen. Je weet samen met hen dat je Geest bent, heilig, zuiver, machtig en volmaakt. Dat alles wat de Vader toebehoort, jou toebehoort en dat voor jou een overvloed aan rijkdom wacht om zich te manifesteren.

Alles wat de Vader is, ben jij en volmaakte gezondheid, kracht en geluk horen jou toe om uit te drukken.

NAAM, je bent niet gebonden door eisen van het lichaam, of van de wereld of van het ego, want in de Goddelijke Geest bestaan deze niet.

Laat dus de volmaaktheid van je ware Zelf en al je Goddelijke vermogens en begrip, al de rijkdommen van je ziel, van je perfecte gezondheid en geluk, en al het goede dat jou toebehoort, dat de Vader je wil geven, NU komen en volledig gemanifesteerd worden, zodat de Vader verheerlijkt kan worden in de Zoon die jij bent.

Ik besef dat deze woorden van mij uitgaan, als een krachtige lichtstraal in de duisternis, rechtstreeks naar het zielebewustzijn van degeen voor wie het bestemd is. Die ziel zal ze zeker ontvangen en door ze opgewekt worden en zich door ze de eigen Goddelijke erfenis en aard herinneren. Het ego zal steeds minder vat hebben op deze persoon en de waarheid die in de eigen ziel besloten ligt, zal het bewustzijn verlichten, zodat deze ontwaakt uit de droom van gebrek en welke beperking dan ook en de waarheid zal kennen. Alle leugens van het ego zullen oplossen in het niets waaruit ze kwamen en hun uiterlijke manifestaties zullen verdwijnen.

God, laat deze persoon de eenheid met alles en iedereen volledig beseffen en met liefde in het hart iedereen tegemoet treden, ook en juist de zogenaamde vijanden. God, laat deze persoon een zegen zijn voor iedereen op het pad. Dank Je God!

Zeg nu vanuit je hart:

Mijn geliefde Vader, God, ik dank U en ik prijs Uw heilige Woord, die Geest is, die Waarheid is, die Leven is, die de Macht is om datgene waartoe het werd uitgezonden, te verwezenlijken. Want we zenden ze in de Naam van Christus Jezus, onze verlosser en bevrijder. Amen.

Je kunt dit aanvullen met:

God laat mij de eenheid met alles en iedereen volledig beseffen en met liefde in mijn hart iedereen tegemoet treden, ook en juist de zogenaamde vijanden. God, laat mij een zegen zijn voor iedereen op mijn pad. Dank Je God!

De laatste regel zeg ik altijd voor ik de deur uitga. Dat helpt om negatieve energieën die ik in winkels en op straat tegenkom, te laten oplossen zodat ze mij niet raken. Zoals ik tegen een deelneemster zei, mensen die in hun transformatieproces zitten zijn juist door hun zuivering, heel gevoelig hiervoor geworden. En veel mensen zeggen dat je je dan af moet sluiten, maar ik geloof dat dat niet goed is en zelfs gevaarlijk voor je kan zijn. Maar wanneer je niets doet, kan je vervelende lichamelijke en andere klachten krijgen. Voorkomen is beter dan genezen, denk ik dan.


De agenda voor 2009

Onze bijeenkomst was zo inspirerend, dat ik er zin in heb om dit vaker te doen. Daarom heb ik een agenda met bijeenkomsten opgesteld die je op de website kunt lezen. Eerst krijgen de cursisten en leden toegang, zodat je je met voorrang aan kunt melden. Volgende week wordt de agenda openbaar.

Ik heb namelijk het gevoel dat het de bedoeling is dat ik me meer onder de mensen begeef. De evolutie van ons bewustzijn komt in een hogere versnelling en ik denk dat alle lichtwerkers nu geroepen worden om actie te ondernemen. De wereld heeft onze bijdrage nodig om de overgang te versoepelen. We hebben allemaal een rol in dit kosmisch gebeuren. Het gaat er immers niet om wat wij als mens kunnen doen, maar wat wij via ons laten doen.

In "Een cursus in wonderen" staat dat zo:
Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft
Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen
of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden
Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst,
wetend dat Hij me vergezelt
Ik zal genezen zijn wanneer ik me door Hem laat leren
hoe ik anderen genees.


Op dinsdag 27 januari 2009 is er weer een Transformator bijeenkomst, dit keer in Almere van 13.00 tot 17.00 uur. Voor leden van de nieuwsbrief is de prijs van deelname 60 euro, voor anderen is het 70 euro. Als je een introducee meeneemt, krijg je ieder 10 euro korting. Degene die meer introducees meeneemt, krijgt voor elke introducee 10 euro korting. Cursisten doen mee op basis van donatie. Het is de bedoeling telkens samen te zijn van 13.00 tot 17.00 uur en overige data zijn:

Dinsdag 27 januari in Almere.

Vrijdag 6 februari in Almere.

Dinsdag 24 februari in Almere

Donderdag 26 februari in Almere.

Tilburg: Donderdag 26 maart

Almere op maandag 13 april

Rotterdam op maandag 4 mei (onder voorbehoud)

Zaterdag 20 juni

Almere op woensdag 15 juli

Ook begint bij mij thuis in Almere een open groep waarin we het boek "Een cursus in wonderen" bespreken. Voor mij is dit boek het heerlijkste wat er bestaat. Ik word extatisch en barst haast uit mijn vel wanneer ik in hoofdstuk 14, II, al.3 lees: "De waarheid is waar. Niets anders is van belang. niets anders is werkelijk en al het andere bestaat niet. Laat mij voor jou het enige onderscheid maken dat jij niet maken kunt, maar dat je dient te leren. Je geloof in niets misleidt jou. Schenk Mij je geloof en ik zal het zachtjes plaatsen op de heilige plaats waar het thuishoort. Daar zul je geen misleiding aantreffen, maar slechts de simpele waarheid. En je zult haar liefhebben, want je zult haar begrijpen."

Deze bijeenkomsten zijn voor de mensen die het boek bezitten en serieus bezig zijn met de lessen of bereid zijn elke dag een les te doen. Je circuleert een donatie vanaf 20 euro per keer. We behandelen een les en bespreken de tekst.


De buitengewone vermogens waartoe onze geest in staat is

Hebben jullie Wim Hof, de “AMAZING ICE MAN" ook op het nieuws gezien op donderdagavond 8 januari? Hij hakte een gat in het ijs, tilde een plak ijs eruit en kroop in het wak, slechts gekleed in shorts, laconiek verkondigend dat hij dit tot op hoge leeftijd zal doen en dat het heel gezond is.
Hij heeft gelijk, want Alexandra David-Neel werd heel oud en zij was een meester in tumo, de kunst van het opwarmen van dekens met haar lichaam in de ijzige kou van Tibet. Hoewel ze op latere leeftijd de voorkeur gaf aan de gemakken van het moderne leven in Europa.


Wim Hof lijkt zelf niet in de gaten te hebben dat hij een levend bewijs is van de macht van de geest. Wij weten het echter wel en het is heerlijk om zulke rolmodellen te zien. Het is echt geen loze praat, wanneer ik zeg dat je alles kunt hebben, zijn, doen en weten wat je maar wilt. Kijk maar naar een video van Wim op Youtube. Daar vind je nog meer zulke mensen, bijvoorbeeld een oogloze schilder uit Turkije. Hij is geboren zonder ogen en schildert toch prachtig! Hij zegt zelf: “niemand kan me blind noemen, ik zie meer met mijn vingers dan de meesten met hun ogen.”Dat doet me denken aan het ontroerende verhaal van Jacques Lusseyran, die blind werd als jongetje maar toch een innerlijk licht bleef zien en schreef dat hij als blinde vaak meer zag dan de zienden. Toen hij in een concentratiekamp terecht kwam, bracht hij ook daar licht en heeft duizenden mensen het leven gered. Via zijn prachtige boeken heeft hij miljoenen licht gebracht.


Wat wel belangrijk lijkt te zijn voor de meeste mensen die grote prestaties leveren en ook voor degenen die op de weg naar meesterschap en voorspoed zijn, is dat je het niet alleen kunt doen. Lusseyran vertelt dat het grootste geschenk van zijn blindheid zijn vrienden waren. De vervelende kinderen lieten hem links liggen en de kinderen die wel met hem om wilden gaan, waren toegewijde vrienden voor het leven. Ze sloegen hun armen om hem heen en namen hem mee om te rennen!

Coaching

We hebben allen hulp nodig, daarom is iedereen onze spiegel en in wezen onze coach. Maar in veel gevallen voelt het niet zo, want sommige mensen op ons pad roepen niet het beste in ons naar boven. Toch moeten juist zij er ook zijn, om ons te helpen alles wat niet echt bij ons hoort, op te laten ruimen door onze innerlijke leiding. Alleen het beste is goed genoeg voor ons.

Hoe heerlijk is het toch om iemand te hebben die je begeleid om je maximaal te ontplooien!

Mohammed Ali, de grote bokser, werd geholpen door zijn coach Angelo Dundee, die hem niet alleen tot een perfecte vechtmachine maakte, maar hem ook naar het kampioenschap coachte. Toen hij tegen Sonny Liston uitkwam, had die waarschijnlijk zijn handschoenen met zuur ingesmeerd, want Ali werd heel weinig geraakt, maar hij verging van de pijn in zijn ogen. Zijn coach sprak hem toen moed in en herinnerde hem eraan dat als hij de pijn kon doorstaan, hij wereldkampioen werd. Met de juiste persoon in je hoek ben je onstuitbaar.
Je wordt niet in je eentje kampioen. Zelfs al ga je als eenzaat door het leven en verzet je je tegen de heersende mening, je hebt mensen nodig die dat denken representeren om je volledig te ontplooien.
Eigenlijk zijn we dus allemaal coaches voor elkaar. Maar door actief mensen die je aanmoedigen op te zoeken en je met hen te verbinden, kun je ongekende hoogten bereiken.

Richard Branson, één van de rijkste mensen ter wereld, was geen goede leerling, hij was dyslectisch, maar werd beschouwd als stom of lui. Zijn eerste 2 ondernemingen mislukten. Net als Freddie Laker voor hem, ging hij de strijd aan met British Airways, een luchtvaartgigant. Laker steunde Branson om originele manieren te vinden om toch een succes te maken van zijn bedrijf. Richard Bransen maakte o.a. reclame samen met het kabinepersoneel, verkleed als duiveltjes. Laker gaf hem visie, motiveerde en leidde hem naar succes. Ondanks de enorme concurrentie groeide Virgin Atlantic enorm tot wat het nu is.

Ben is een jongen die zonder ogen ziet. Zoiets als een menselijke vleermuis. De moeder van Ben is een geweldige coach voor haar zoon. Kijk zelf naar de video:William Preece steunde Marconi en ging instanties af voor financiële steun voor zijn werk aan het verfijnen van draadloze telegrafie, die uitgevonden was door Nikola Tesla. Preece was niet alleen zijn mentor, maar ook zijn actieve voorspraak. Door zijn hulp en werk kon Marconi zich op het vervaardigen van de radio concentreren. Marconi maakte de fout om patent te nemen op het werk van Tesla, in plaats van hem te eren als voorganger, en raakte later daardoor bijna al zijn patenten kwijt. Maar zijn bedrijf bleef floreren, in tegenstelling tot dat van Tesla.

Tesla was naast talloze andere moderne gemakken, ook de uitvinder van de Transformator, waarvoor onze dank.
In Wikipedia lezen we over Nikola Tesla:
“Omdat Tesla, in tegenstelling tot Edison, niet zakelijk ingesteld was, trok hij nooit ten volle profijt van de patenten op zijn uitvindingen die hem in principe schatrijk hadden kunnen maken, maar had daarentegen voortdurend problemen met schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is dat toen zijn zakenpartner George Westinghouse in financiële problemen geraakte Tesla zijn lucratieve patentrechten opgaf om hem te helpen. In die tijd begonnen deze net goed hun geld op te brengen omdat steeds meer steden een elektriciteitsnet aan het opzetten waren waarbij van Tesla's uitvindingen gebruik werd gemaakt. Bij Westinghouse stroomde het geld binnen en de eigenaren wisten zo hun bedrijf groot te maken met Tesla's patenten. Westinghouse is tegenwoordig wereldwijd een van de grootste bedrijven op elektrotechnisch gebied.

Op latere leeftijd, toen hij steeds minder middelen had om laboratoriumexperimenten op te zetten, begaf Tesla zich op voor buitenstaanders steeds vreemdere zijwegen en was hij een dankbare bron voor de sensatiepers. Zo zou hij een dodende straal hebben ontwikkeld, een aardbevingsmachine, een manier om de aarde te splijten als een appel, anti-zwaartekracht, een apparaat om contact met buitenaardse wezens te maken en een manier om gratis en ongelimiteerd energie uit de ether te halen. Heden ten dage is er een uitgebreide mythologie rond Tesla en zijn uitvindingen ontstaan en vele uitvinders proberen zijn (vermeende) uitzonderlijke uitvindingen na te bouwen.

Tesla stond waarschijnlijk model voor de figuur van de 'gekke geleerde', die in de eerste sciencefiction en horrorfilms van Hollywood vaak voorkwam.”

Dat is dus het verschil tussen iemand met en iemand zonder een mentor en coach. Zo'n coach is een vriend, die jouw hoogste belang voor ogen heeft, die met je samenwerkt en je aanvult waar nodig, die je adviseert en steunt. Dat is mijn intentie in mijn relatie met de Transformator cursisten. Voor mij omvat coachen meer dan mijn wijsheid delen, het is jou aanmoedigen om in jezelf te geloven en met alle mogelijke middelen in je kracht te komen. Wanneer je besluit de Transformator cursus te volgen, geloven we samen in jou en in je onbeperkte mogelijkheden.

De schriftelijke cursus
De Transformator voor Meesterschap & Gelukkig Leven.

is een cursus om je ware Zelf te vinden. Het bestaat uit 12 lessen die je in een periode van 6 maanden thuis ontvangt met audio CD's en video dvd's om de kracht van je geest te leren gebruiken. Naast het toepassen van je geestelijke vermogens staat ook vergeving centraal in deze cursus. Je leert vooral hoe je de spirituele wetten van het leven zoals de wet van aantrekking praktisch voor je kunt laten werken.

Mensen vertellen mij soms dat ze graag aan een cursus deel zouden nemen, maar dat ze het niet kunnen betalen. Ze leven in gebrek en wat heeft voorrang? Hoe lang kun je nog zo leven? De echte vraag is: "kan ik me veroorloven om deze cursus niet te doen?" Ik heb met talloze cursisten meegemaakt, dat er ineens op wonderbaarlijke wijze geld beschikbaar komt zodra ze denken "ik besluit om deze cursus te doen".

Je ontvangt de cursus elke maand thuis en je betaalt slechts 600 euro vooruit. Daarvoor krijg je de Transformator modules voor Meesterschap en Gelukkig Leven, verschillende audio CD's en video's en gratis bonussen verdeeld over de periode van een half jaar, zolang als de cursus duurt. Via de email of schriftelijk kun je bij mij terecht met je vragen. Ook kun je regelmatig meedoen aan teleseminars waarin je vragen kunt stellen en samen met mij kunt oefenen. op de pagina over training kun je lezen wat deze cursus inhoudt.

Als deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook

TRANSFORMATIE INSTRUMENTEN

Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.)
Hier is Deel 2 (ca.25 min.)
Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

-I

En je kunt hier alvast een paar stukjes uit deze oefening beluisteren:

Je kunt ook een filmpje met deze stukjes tekst bekijken:
Je kunt ook gratis een geleide meditatie voor de transformatie van je lichaam downloaden. Of beluister het hier (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief bijna onderaan de pagina, waar je meer kunt lezen over de inhoud.Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • De audio CD "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • Een audio CD met Korte meditaties
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook en tastbaar boek.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Een cd met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze technieken van de Trans4mator demonstreer. En de leden van de nieuwsbrief geef ik een uitgebreide handleiding over ze.Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie.


  Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze CD te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de CD een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze CD gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de CD te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze CD op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:
  Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier met prijslijst of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Of ga naar het bestelformulier om via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  Woon je in Europa maar buiten Nederland, dan betaal je 2 euro extra voor de portokosten, dus 32 euro:

  Een audio CD "de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.

  Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal.

  Voor de rest van Europa is de prijs 22 euro. Klik hier:

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze CD's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

  Beluister een klein stukje van deze transformatie-CD (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de CD-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Voor de rest van Europa is de prijs van de Transformator CD's geen 35, maar 39 euro. Klik hier:

  Woon je buiten Nederland, dan kosten de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" 51 euro.


  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand
  Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met luisterboek en tekst op papier. Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)


  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel deze CD met tekst heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (13 euro):
  Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.


  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje (1 min34) van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd.
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!

  Samen met een boek met de affirmaties kost het 31 euro inclusief verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan is de prijs 33 euro (2 euro meer voor de portokosten).

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk via het bestelformulier waarop je ook de prijzen vindt of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.

  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Dit ebook van James Allen bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ... op www.absolute1.net.

  Bestel het ebook per email dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.
 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.
  .
  Je kunt ook snel betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer
  .
  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook.
  annie rix militz rijkdom en eer

  Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  Koop dit ebook voor 8 euro via Paypal of bestel het per email. Vermeld welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.absolute1.net.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18.90 euro.
  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18,90 euro.
  Koop dit boek snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont, koop dit boek snel en veilig voor 22.90 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken  margareth lee- her licht in het onze vader


  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader .


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand
  Download hier gratis het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm als MP3 bestand.
  Of beluister het hier: Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 17.95 euro. Tijdelijk inclusief portokosten in Nederland. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting. Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 21.95 euro.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 17,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 21.95 euro. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • Er is een unieke audio CD "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.

 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je de inleiding van dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt ook een paar stukjes uit deze oefening beluisteren en zelfs een korte video ervan zien.

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is. Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt. Deze audio is nu ook te koop als MP3 bestanden om te downloaden.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

  Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komt er meer bij voor portokosten. De prijs is dan 7 euro.

  Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN. Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeën uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beïnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.trans4mator.nl over deze software.
  Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

  Een gemakkelijke en krachtige manier
  om het leven van je dromen te manifesteren!

  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk met Subliminal-Studio je eigen subliminale CD's op je PC in seconden. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!

  Wanneer je de Engelstalige bestelt kun je daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen. Deze hebben betrekking op verschillende levensgebieden, zoals:

  Het fysieke zelf accepteren
  Verbazingwekkende vaardigheden in het spreken in het openbaar
  Besluitvaardigheid
  Creatief denken
  Een verbazingwekkend geheugen
  Fantastisch zakelijk succes
  Motivatie
  Omgaan met kritiek
  Leren om van jezelf te houden
  Gewichtsbeheersing
  Overvloed
  Stoppen met roken
  Het verleden loslaten
  Je zelfwaardering enorm vergroten
  Verminderen van stress


  - Lees meer over het opbouwen van een goedlopende, florerende praktijk op mijn blog met marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers. Het adres is http://trans4mator.wordpress.com/  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen – jezelf opnieuw te conditioneren – overtuigingen op te sporen – visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:

  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  u te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 16.90 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 11,95 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro. (Kopers buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten.)

  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:

  Te koop het tastbaar boek met MP3 audio boek op CD voor 24.90 euro.
  Of koop het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro.

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen en beluisteren van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en MP3 CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het ebook en/of luisterboek kunt downloaden of je pakket wordt gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.


  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met luisterboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met luisterboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.


  Wat is de Transformator?
  Vergeven en onthechting
  Een gelukkig leven
  Affirmeren
  Vind je passie!
  Onze audio cd's
  De CD om je verleden te helen
  De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
  de Secret en de Wet van Aantrekking
  De Wet van Aantrekking en doelen
  Ego en de zogenaamde gevaren van de Wet van Aantrekking
  Je ideale partner
  Discussies op TV over The Secret

  Praktische toepassing van "EEN CURSUS IN WONDEREN"

  lichamelijk welzijn
  Slanker, jonger en fitter door je denken
  Stop veroudering
  Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


  Meer genieten van verkopen en van sex

  Voor wie is de Transformator?
  Contact

  onze producten

  inhoud van onze trainingen en cursussen

  agenda

  bestelformulier

  inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

  xxx  Trainingsworkshop Financiële Overvloed
  Training Financiële Vrijheid en Succes
  Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
  Je eigen bloeiende praktijk opbouwen
  Vastgelopen in je werk?
  Gevallen & reacties
  Teleconferenties
  het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
  De Transformator cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven
  de Transformator voor Succes en Meesterschap
  interessante sites
  Emotionele balans
  Wetenschappelijk onderzoek
  praktische energetische zelfhulp
  werkwijze en inhoud van onze cursussen
  tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website
  Masaru Emoto's heilzaam water
  Subliminale software
  om jezelf te herprogrammeren
  video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
  Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes
  EVT - Energetische technieken
  business & spiritualiteit
  betere sportprestaties
  Vertel een vriendin of vriend:


  Iets zoeken op het web?
  Google
   


  Margareth Liew-On auteursrechten trans4mator.nl