JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda

De Transformator om beter te presteren op het gebied van topsport, muziek, leren, kunst, schrijven, acteren, spreken, verkoop, zaken en veel meer.


Mijn naam is Margareth Liew-On en ik ben de grondlegger van de Transformator, een tak van de Energie Psychologie. Dit werkt zeer effectief bij het verbeteren van prestaties, ook van topsporters. De Transformator is daarbij ook heel leuk om te doen en geeft veel bevrediging. Bovendien is het vaak heel gemakkelijk te zien hoe goed het werkt.

Mijn eerste kennismaking met de Energie Psychologie was met EFT (Emotional Freedom Technique) van Gary Craig. Het was een openbaring voor mij, allereerst dat het mij hielp om mijn eigen problemen op te lossen waar ik mijn hele leven mee had rondgesjouwd. Ten tweede bleek ik er ook mensen mee te kunnen helpen die niet goed reageerden op andere, vooral cognitieve methoden. En het was ook nog een zelfhulpmethode!

Hiermee waren zoveel mensen geholpen die anders maar met hun problemen zouden doorlopen, omdat "er toch niets aan te doen is". Hierop voortbouwend is de Trans4mator ontstaan, een systematische stapsgewijze methode die nog effectiever is.

Toen ik nog met EFT werkte, merkte ik dat deze techniek sommige mensen niet lag. Als onverbeterlijke perfectionist ging ik op zoek naar verbeteringen van de techniek en daar kwamen de Energetische Verandering Trans4mator (EVT) technieken uit voort. EVT is zo effectief, omdat deze technieken onderdeel vormen van de Transformator procedure die het beste van de huidige psychologische technieken zoals NLP en wetenschappelijke ontdekkingen in zich verenigt. Zo wordt er systematisch gebruik gemaakt van patroononderbrekers, zoals overdrijven, herdefiniëren, herformuleren, een tegenvoorbeeld geven, omkering, een betere vergelijking maken, een ander perspectief, en een slapstick van het verhaal maken. En in de Transformator werken we met lijsten van emotionele drijfveren, die uiteindelijk herleid worden tot drie belangrijkste factoren: Angst voor onveiligheid, angst voor afkeuring/afwijzing en machteloosheid.

EVT is een verbetering t.o.v. andere energetische technieken omdat we ook rekening houden met de voorkeur voor specifieke communicatiekanalen van mensen. De verhouding tussen visuele, kinesthetische en auditieve mensen wordt geschat op 40%-40%-20%. Omdat energetische technieken bewegingen omvatten en praten, zijn ze bijzonder geschikt voor de kinesthetische en auditieve mensen. Het bleek dat vooral voor de visuele mensen speciale technieken ontwikkeld moesten worden.
Tradionele praat-therapiën falen vooral omdat ze gericht zijn op slechts 20% van de mensen, nl. de auditieve mensen, die informatie het beste verwerken wanneer ze het horen en erover praten. Hetzelfde geldt voor het onderwijssysteem, waarin vooral de kinesthetische mensen het onderspit delven, omdat voor hen het gedwongen stilzitten het leren actief belemmert.
Voor visuele mensen wordt het langzamerhand beter door de vele visuele media en meer gebruik van visuele materialen.

Naast de Energetische Verandering Trans4mator (EVT) technieken is EFT (Emotional Freedom Technique) ondanks de beperkingen daarvan, toch een heel goed hulpmiddel.

Je kunt de principes van de Transformator toepassen op alle gebieden waar gepresteerd wordt. We zullen in dit artikel echter vooral voorbeelden uit de sport gebruiken.

Steeds meer sportlieden, zowel amateurs als topsporters en sportcoaches ontdekken de technieken uit de Energie Psychologie zoals de EFT en Energetische Verandering Transformator (EVT) technieken. In dit artikel is ook gebruik gemaakt van de ervaringen van Gary Craig die EFT als een belangrijk hulpmiddel voor sporters ziet. In Australië, Engeland en de VS geniet EFT steeds meer bekendheid in de sport. Paul Ahearne, een bekende topsporter (baseball) in Australië, gebruikt het, golfers verbeteren hun score ermee, en in vele takken van sport gebruiken atleten het om hun emotionele spanningen en angsten te overwinnen, geconcentreerd te blijven en hun prestaties te verbeteren.
In Amerika doet Stacey Vornbrock EFT met diverse topsporters, waaronder senior professionele spelers van de Golf Association Tour, twee baseball (honkbal) spelers uit de eredivisie, topvoetballers en vele anderen. Ze had zoveel succes met deze mensen, dat er een onderzoek werd opgezet naar de therapeutische waarde van EFT voor patiënten die al maanden amper konden bewegen. Na een enkele EFT sessie verbeterde hun bewegingsvermogen met 200%.

Hoe goed ze ook zijn, de meeste sportlieden geloven dat ze het nog altijd beter kunnen doen. Dit geldt zowel voor Olympische spelers als voor de beste sportlieden in de wereld.
Ze zijn het er bovendien allen over eens dat de voornaamste hindernis voor betere prestaties ligt in het "mentale deel van het spel". Hun lichamen zijn zeer goed getraind en hun fysieke vaardigheden zijn ongeëvenaard. Het verschil tussen een geweldige dag en een matige dag ligt niet aan hun lichaam. Het bevindt zich tussen hun oren. Dit is vruchtbaar terrein voor een vaardige Trans4mator, die je kan helpen greep te krijgen op je prestatievermogen.

Je kent misschien het verhaal over het rennen van een mijl in 4 minuten. Ooit dacht men dat het niet mogelijk was voor een mens om een mijl in minder dan 4 minuten te lopen. Toen doorbrak Roger Bannister deze barriére en daarna konden andere atleten dit ineens ook. Nu doen zelfs leerlingen van de middelbare school het vaak.
Tussen topatleten is vaak weinig verschil in vaardigheid. Wat de kampioenen onderscheidt is datgene wat in hun hoofd omgaat, "het innerlijke spel". Het wordt sportpsychologie genoemd, maar ditzelfde principe is van toepassing op alle prestaties.

Negatieve dingen tegen jezelf zeggen roept emoties op die je beperken om je ware potentieel te benutten. Wanneer een voetballer een strafschop moet nemen kan hij dingen tegen zichzelf zeggen zoals 'als ik geen doelpunt maak, zullen we verliezen' of 'deze keeper is te goed' of 'we zijn al aan het verliezen, het wordt toch niets'. Met behulp van EVT technieken kunnen dergelijke negatieve ideeën bewust worden zodat ze veranderd kunnen worden.


Ervaren golfers weten bijvoorbeeld precies hoe ze elke keer helemaal raak kunnen slaan. Hun lichamen hebben dit vele keren gedaan. Ze hebben volmaakte slagen uitgevoerd enzovoort. Niettemin slaan golfers toch weleens mis en bereiken zo herhaaldelijk niet hun optimale scores. Ze spelen een rondje golf en hun slagen variëren van volmaakt tot niet zo volmaakt en haast onveranderlijk ligt hun score altijd in een gebied waar ze zich comfortabel bij voelen, hun comfort zone.

Deze comfort zone speelt een cruciale rol bij alle prestaties. Dit is de mentale plaats waar een sportman of sportvrouw denkt thuis te horen. Het houdt de prestatie op een bepaald niveau en zonder behandeling, zullen verbeteringen die worden ontwikkeld, geen blijvend effect hebben.

Onze prestaties bewegen zich binnen bepaalde COMFORT ZONES, net als een thermostaat die een kamer op een bepaalde comfortabele temperatuur houdt. Zo wordt bijvoorbeeld de comfort zone voor golfers weerspiegeld in hun scores. Vraag golfers wat hun score is en ze zullen bijvoorbeeld antwoorden "midden 80". Dit is dan hun comfort zone. Dit is waar ze thuishoren ... ook al zullen ze je vertellend dat ze het veel beter kunnen.

Als een golfer een specifiek deel van diens spel verbetert, zien we een heel merkwaardig effect. Diens score over het geheel genomen wordt namelijk niet beter. Dat komt omdat andere onderdelen van het spel van de golfer zodanig zullen zijn dat de COMFORT ZONE in stand blijft. Zelfs als de golfer een goede dag heeft of een slechte dag en buiten de comfort zone gaat, zal diegene in volgende ronden weer gewoon scoren zoals eerst.

Om iemands prestaties werkelijk te verbeteren, moeten twee niveaus behandeld worden.

1. De COMFORT ZONE moet naar betere niveaus gebracht worden en
2. de specifieke hindernissen voor prestaties die verbeterd zouden moeten worden, moeten behandeld worden. De professionele Transformator moet dan de specifieke gebeurtenissen in het leven van de cliënt behandelen, die hieraan ten grondslag liggen.

We zullen eerst kijken naar ...

de COMFORT ZONE
Hier volgen een paar bruikbare Transformator afstemmingszinnen om diverse comfort zones te behandelen. Ze houden allemaal een uitspraak over het nieuwe prestatieniveau in. Dit is belangrijk om ze mentaal een nieuwe visie van zichzelf te verschaffen. Pas ze aan waar nodig.

Er kan een angstige herinnering in de cellen van het lichaam vastzitten, bv. de angst voor een uit-wedstrijd. Zo iemand heeft dan het gevoel "uitwedstrijden zijn veel moeilijker" of zelfs "het is bijna onmogelijk een uitwedstrijd te winnen". Of "ik voel me niet op mijn gemak op een ander speelveld".
Ik voel me niet op mijn gemak als mijn score in de 70 is en ik denk dat ik daar misschien niet in thuishoor...
Mijn scoregemiddelde was nooit hoger dan X ...
Ik vind het vervelend dat ik nu weer een spierblessure heb ....

Deze knieblessure bezorgt me een hoop ellende.
Ik kan niet zo spelen als in mijn dromen.....
Mijn inkomen blijft altijd op hetzelfde niveau, wat ik ook doe....
Ik voel me verkrampt als spreker en moet nog leren plezier te maken met mijn publiek.....
Ik voel me gewoon niet aantrekkelijk en heb niet hetzelfde charisma als (neem een rolmodel)....
Ik wil zo graag afslanken en weer hetzelfde figuur hebben als toen ik 20 was.
Ik verslik me in plaats van vrij en met gemak die hoge noot te halen wanneer ik (noem een lied) zing .....
Ik lijk vaak te lijden onder een mentale blokkade wanneer ik wil schrijven, in plaats dat de ideeën als een fontein uit me stromen....

Deze kunnen eindeloos zo doorgaan en natuurlijk moet deze benaderingen afgestemd zijn op het individu. Het gaat erom ze naar een nieuw mentaal beeld van zichzelf te brengen waarin ze inzien dat ze op dit nieuwe niveau thuishoren. Denk eraan dat de meeste van hen het vermogen reeds bezitten, ze kunnen al presteren op deze hogere niveaus, al is het maar kort. Voor het grootste deel kunnen ze heel goed presteren boven hun huidige zelfopgelegde drempels.

Echt vaardige Trans4mator kunstenaars zullen de comfort zone van de cliënt grondig aanpakken. Ze zullen de SPECIFIEKE GEBEURTENISSEN die ten grondslag liggen aan het minder dan optimale prestatieniveau van de cliënt opgraven en de Energetische technieken (EVT) gebruiken om deze hindernissen uit de weg te ruimen.

Ron is voetballer en hoewel zijn voetbaltechniek goed is en hij er ook van geniet, was het nemen van strafschoppen zijn grote angst. Die miste hij dan ook veel vaker dan dat hij raak schoot en de resulterende faalangst tastte zijn zelfvertrouwen aan. Hij heeft zelf met het Trans4mator protocol deze stress van het nemen van een strafschop met een verkorte EVT versie behandeld.
Hierbij beginnen we aan de linkerkant van het lichaam. Benoem eerst het probleem: Deze angst om te falen...

Hij drukte eerst op zijn linkerwenkbrauw met vier vingers, terwijl hij hardop zei:
Laat deze angst om te falen NU ongedaan gemaakt worden, anders creëer ik iets wat ik niet wil.
Dan klopte hij heel zachtjes met zijn vingertoppen opzij van zijn oog terwijl hij zei:
Ik laat elke machteloosheid en angst voor kritiek en afkeuring los, ik laat het helemaal gaan.
Hij klopte onder zijn linkeroog, ter hoogte van het jukbeen en zei:
Ik laat de angst los dat mensen me af zullen keuren als ik de strafschop mis.
Toen klopte hij op zijn bovenlip en zei:
Ik laat de angst los dat ik niet goed genoeg ben.
Op de kin: Ik laat de angst los dat het mij niet zou lukken. Ik laat elke angst voor strafschoppen NU los.
Heel zachtjes op de keel:
Ik hoef de voetbal niet langer te misbruiken om me onveilig en machteloos en waardeloos te voelen.
Daarna wreef hij zachtjes over de gevoelige plek, ter hoogte van zijn linkerschouder, onder zijn sleutelbeen, zeggend:
Ik laat elke angst voor strafschoppen nu helemaal los, ik laat het gaan.
Vervolgens klopte hij tegen zijn sleutelbeen, bij de keelholte en zei:
Deze angst om strafschoppen te missen.
En hij klopte op zijn borst, ter hoogte van de thymus:
Deze angst voor wat anderen van me zullen denken of zeggen.
En hij klopte onder zijn linkerborst, ter hoogte van de tepel en zei:
Deze angst om me rot te voelen.

Daarna klopte hij aan de rechterkant van zijn lichaam via dezelfde route:
Ik ben altijd veilig, krachtig en waardevol. Die bal is mijn vriend.
Dank Je wel dat je me dit liet ervaren. Ik hou van Je!
Ik ben bereid elke machteloosheid en spanning helemaal los te laten. Ik kies voor kracht en me goed voelen.
Deze stress was mijn eigen onbewuste schepping en ik vergeef mezelf. Ik vergeef voetbal. Dank Je wel voor voetbal. Dank je wel voor deze ervaringen van angst voor strafschoppen én voor de oplossing.

Ik had ook voor Ron opgeschreven om te zeggen:
Deze angstige herinnering aan mijn eerdere mislukking met het nemen van een strafschop.
Ik miste een strafschop en werd bang voor herhaling.
Ik voelde me niet veilig, ik was bang om opnieuw te missen.
Ik dacht dat mijn angst me zou helpen om beter te scoren, maar angst is funest, het werkt me tegen en saboteert me. Ik laat het los, ik laat het helemaal gaan.
Deze angstige herinnering die vastzit in alle cellen, zenuwen, beenderen en weefsels van mijn lichaam. Ik laat het los, ik laat het helemaal gaan.
Ron heeft er nog een paar keer EVT op gedaan en merkte dat hij nu veel meer ontspannen is tijdens het nemen van een strafschop. Daardoor maakt hij nu meer doelpunten. Zijn spel is ook immens verbeterd, want naast de bovenstaande procedure heeft hij nog wat Trans4mator oefeningen geleerd om op het veld snel in de flow te komen.

Specifieke belemmeringen voor prestaties

Net als ieder ander, gaan goede presteerders gebukt onder de last van aangeleerde ideeën over zichzelf die hun prestaties beperken. Ze pikken gedachten en instellingen op die lijken op eersteklas komedies, als ze eenmaal aan het licht worden gebracht.
Gary Craig gaf hiervan een persoonlijk voorbeeld.

“Op de middelbare school was ik een matige basketbal speler. Mijn enige talent was mijn vermogen om als een kangaroe te springen en rebounds op te vangen (een rebound is wanneer ik de bal kreeg nadat iemand anders mis had geschoten). Als gevolg hiervan speelde ik center voor ons basketbal team. Een positie die normaal gegeven werd aan de langste speler van het team, iemand zeker 12 á 15 cm. langer dan mij.

Als ik een rebound te pakken had belandde ik gewoonlijk binnen anderhalve meter van het net. Je zou daarom kunnen denken dat ik de leiding had bij het scoren. Ik hoefde tenslotte maar van korte afstand te werpen. Maar helaas was mijn gemiddelde slechts 2 of 3 punten per wedstrijd omdat ik zelden schoot. In plaats daarvan gaf ik een pass naar een ander teamlid, die zogenaamd beter zou scoren. Dat klinkt heel dwaas en dat is het ook. Toch deed ik dat telkens en telkens weer.

Waarom? Omdat ik in mijn hoofd tegen mijzelf zei dat rebounders rebounders zijn en dat is dat. Rebounders scoren niet. Dit is nog belachelijker wanneer je beseft dat ik de noodzakelijke oog-hand coördinatie had om een snelle basketbal ongeacht de hoek waarin hij zich bevond, weg kon slaan en dat ook heel vaak had gedaan. Maar toch geloofde ik dat ik een bal niet in een gigantische hoepel kon werpen vanaf anderhalve meter, alleen maar omdat ik een rebounder was.

Als ik erop terugkijk kan ik nog veel meer komedies noemen die mijn uiteindelijke prestatie verkleinden. Inclusief mijn weigering om zowel links als rechtshandig in basebal te slaan. Ik had het vermogen dit te doen en het zou mijn slaggemiddelde geweldig hebben verhoogd. Toch deed ik het nooit omdat ik bang was dat mensen me als een aansteller zouden zien.
Stom .... echt stom.”

Toch draagt iedereen dozijnen van deze idiote kleine stommiteiten met zich mee en is zich daar niet eens van bewust. Zelfs de allerbesten. Waarom? Omdat het alledaagse overtuigingen zijn geworden ... EN ... niemand heeft ooit geholpen om ze naar de oppervlakte te brengen zodat ze met EVT om zeep geholpen kunnen worden. Ze zijn gewoon binnenin begraven en noch degenen die de prestatie leveren, noch hun coaches/trainers/echtgenoten of wie dan ook heeft weet van hun bestaan. Toch dienen deze specifieke hinderpalen voor prestatie als onnodige beperkingen en ze kosten enorm veel. Wat zou deze alternatieve methode niet kunnen doen voor de oranje-spelers...

Het is niet mogelijk om een lijst van elk van deze specifieke hinderpalen te geven, want helaas zou zo'n lijst zich eindeloos uitstrekken van hier tot aan de rand van de kosmos. De Trans4mator is gelukkig wel een keurig, exact recept voor de behandeling van ze.

Het Trans4mator werkformulier is net als detectivewerk en daarmee en een beetje creativiteit kun je deze verborgen dieven gauw opsporen. Hier zijn een deel van de richtlijnen.

Vraag 1 van de Trans4mator procedure gaat over het doel. Wat wil je? Meestal weten mensen heel goed wat ze niet willen, en daaruit kunnen ze dan afleiden wat ze wel willen. Omdat mensen geneigd zijn te blijven hangen in afkeuring en afwijzing, ze denken aldoor na over het probleem en te weinig over de oplossing, is dit een noodzakelijke stap.
1. Vraag 2 van de Trans4mator procedure gaat over secundaire winst (of ziektewinst): Wat is het voordeel van dit probleem? Wat is het geschenk ervan en hoe houdt het je vast in het probleem?
Wat belet je om op het volgende niveau te komen?
Als er een onbewuste straf stond op beter presteren, wat zou dat dan zijn?
Vaak is er een verborgen "boete" op het optimaal presteren. Misschien denkt diegene dat het nadelen op zal leveren om meer te presteren dan de vader/moeder/broer/zuster of maten. Bijvoorbeeld verlies van liefde. Of misschien denkt diegene dat als hij of zij dat nieuwe niveau bereikt, dat er dan verwacht wordt dat dat altijd zo blijft. Daarbij maakt die persoon dan ook de denkfout dat dat teveel inspanning zou vergen. Er zijn veel potentiële straffen. Met de Transformator is het heel gemakkelijk om zulke drijfveren op te graven, want we werken met een lijst met emotionele drijfveren.

2. We inventariseren in de Trans4mator natuurlijk ook de nadelen van het probleem. Daarbij blijkt dat er soms een beperkende emotionele reactie is op een rivaal of een bepaalde zaal, of een bepaald onderwerp, golfbaan enzovoort. Vaak wordt de speler geïntimideerd door een bepaald voetbalstadion of golfbaan of door uitwedstrijden. De omstandigheden kunnen twijfel aan zichzelf oproepen en zo het spel beïnvloeden.

3. Veel mensen die goed presteren richten hun aandacht op dat wat ze goed doen en verwaarlozen andere aspecten van hun taakuitvoering omdat die niet zo belangrijk zouden zijn. Het beheersen van deze andere zogenaamde kleine dingen verhoogt het prestatieniveau echter merkbaar.

Onderdeel van bovenstaande richtlijnen zijn de volgende mogelijke voorbeeldvragen:

Waaraan laat die situatie/die rivaal je denken?
Wat zou je coach/trainer willen dat je zou kunnen doen?
Wie is beter dan je en waarom?
Welke aspecten van je taak heb je verwaarloosd en waarom?
Welk onderdeel van je dromen is volgens jou buiten je bereik en onmogelijk? Of ...
Waarvan durf je niet eens te dromen?
Wanneer twijfel je aan jezelf? Wat denk je dan?
Aan welk deel van je taak heb je een hekel?
Welk aspect van je taak dat je moet doen heb je een hekel aan?

Zoals je kunt zien zijn prestatieproblemen spiegels voor al die innerlijke problemen die smeken om een oplossing. Goed speurwerk met behulp van het Trans4mator werkformulier zal haast altijd de specifieke gebeurtenissen in het verleden vinden die opduiken als beperkingen in de huidige prestaties van de cliënt en als ze eenmaal gevonden worden, is het hoogst waarschijnlijk dat de Trans4mator ze op zal ruimen. Het resultaat is natuurlijk een nieuw niveau van energetische verandering, een vibratieverhoging, die zichtbaar wordt als betere scores, betere cijfers, beter acteren, beter schrijven ... en gelukkiger mensen.
Er is hier gratis een handleiding van de energetische technieken van de Trans4mator.
EVT is eenvoudig te leren, want je raakt jezelf al zo vaak aan. Ik zal niet zeggen "je hele leven gaat hierdoor veranderen", want dat is zo'n cliché. Toch verandert er wel veel ten goede in het leven van mensen net als jij, die deze techniek hebben geleerd.

Wij hebben de kennis
Jij hebt de macht
Samen zullen we jou bevrijden


yvonne winner eurovision
Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl