JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda

Discussies op tv over The Secret

Heb je ook de discussieprogramma's over “The Secret” op tv gezien? Op dinsdag 5 februari 2008 was er weer zo'n gesprek bij Soeterbeek.
Er werd een belegen psycholoog uit de kast getrokken die helemaal nergens iets van af wist. Hij had wel de mond vol over positief denken, waaraan hij een eigen invulling gaf, die zo getuigde van onwetendheid, dat caveman ervan zou blozen. En een zogenaamde Christen die niet gelooft in wonderen, hij blijft liever met beide benen op de grond. Je kunt toch geen water in wijn veranderen?


En regelmatig wordt er een lief ogende, goed bedoelende vrouw opgevoerd die niet uit haar woorden komt en wollig praat. Ze past de wet van aantrekking ook niet bewust toe. Ze leeft gewoon haar levensprogramma uit, die je in haar horoscoop kunt lezen. Geboren om in de publieke belangstelling te staan, was ze eerst een succesvolle goedverkopende kunstenares en nu ze een paar jaar geleden The Secret heeft ontdekt, voelt ze zich geroepen om zich als deskundige op dat gebied op te werpen. Dat is prima, want misschien hebben sommige blinden een lamme nodig die hun vibratieniveau dicht benadert. En voor de groep die een voorkeur heeft voor iemand die ze niet wakker schudt is ze ideaal. Ze willen alleen gezellig meedoen met wat ze als een interessante trend zien. Ik ben blij dat zij er voor ze is en de trendvolgers weghoudt van leraren met diepgang.

Voor zo'n discussie lijkt het me noodzakelijk om te weten wat de wet van aantrekking inhoudt. En ook van de psychologie en van de Bijbel om met een psycholoog te discussiëren en met een zogenaamde Christen die erg dol is op lijden, naar eigen zeggen. Hij zou toch eens een tijdje op een vuilnisbelt in Mozambique moeten gaan leven met de inheemsen, dan kan hij zien hoe poëtisch en mooi het lijden is. Zit daar weldoorvoed en zelfvoldaan het lijden te loven, wat een aanfluiting!

Nu kun je verwachten dat de media niet de mensen voor het voetlicht zullen halen die echt weten waar ze over praten en die de Christenen kan laten inzien wat Jezus werkelijk onderwees en bovendien kennis hebben van huidig onderzoek in de psychologie. Maar het is echt bedroevend hoe warrig en wazig haar reacties waren. Het is weer een streek van het ego om mensen van hun macht af te houden. Zet een stel onbenullen bij elkaar en val met z'n drieën één niet al te snugger mens aan, dan kun je het “gevaar” van de kennis van de wet van aantrekking hopelijk afwenden.Patty Harpenau is een heel lief mens en doet goed werk, maar ze is ook een perfect instrument om mensen een verkeerd beeld van de spirituele wetten van het leven te geven. Ze heeft een te grote behoefte aan goedkeuring. Net als ik, voordat ik lerares werd van “Een cursus in wonderen” en de Transformator ontwikkelde. Toen ik in 1993 begon met "Een cursus in wonderen" heb ik meteen op het hoogste niveau alles geleerd over de wet van aantrekking. Dat genas me van de behoefte om aardig gevonden te worden door mensen en hun goedkeuring te krijgen door me met ze te verenigen ten koste van mezelf en alles waarin ik geloof. Patty wilde zo graag goedkeuring, dat ze zich totaal ongeloofwaardig maakte door haar verontschuldigingen over het “Amerikaanse” karakter van “The Secret”. Het telkens weer aanraken van de man naast haar wees er ook op hoe onzeker ze was. Jammer, want ook in Nederland is grote behoefte aan krachtige leraren van de spirituele levenswetten en van de kracht van onze geest. Ongetwijfeld is ze op weg zo iemand te worden. Ondertussen bewijst ze ons echter geen goede dienst met haar optreden. Ze communiceert zeer goed over dingen waar ze echt verstand van heeft zoals via haar schilderijen en haar schrijfstijl is heel lyrisch.Ego is hardstikke in paniek. Het meest opgeblazen ego in het gezelschap, de psycholoog, durfde te beweren dat kennis van de wet van aantrekking mensen geen goed deed, want het maakt hun ego groter. Hij vergeleek het zelfs met zwarte magie. Gelooft niet in de wetten van God, maar wel in die van de duivel? Ken jezelf. De Waarheid zal je vrij maken, zei de grootste meester die zijn vibratie ooit tot ons niveau verlaagde. Hij beweerde dat er mensen bij hem kwamen die van het zien van de film of het lezen van het boek gek gemaakt werden. Als dat waar is, beseft de psycholoog natuurlijk niet dat ook hij een voorbeeld is van de wet van aantrekking. Met zijn negatieve overtuigingen en onnozelheid trekt hij precies de mensen aan die deze bevestigen. Ze zitten op zijn vibratieniveau. En als ze dat niet deden en toch bij hem terecht komen, zal hij wel aan hun enkels gaan hangen. Je hebt altijd gelijk, dat is dus het gevolg van deze wet. Alles wat je gelooft is waar voor jou en zul je uitgebeeld zien in je belevingswereld.De teneur van dit soort “discussies” is uitgekauwd en uitgeblust. Ik denk dat we toe zijn aan nieuwe tv programma's waarin op een intelligente en gevoelige wijze gepraat wordt over onderwerpen die door alle deelnemers zijn bestudeerd. Niet het gezeur over voor en tegen van "bestaat kleur wel of niet" waarin blinden volhouden dat kleur niet bestaat met als argument 'ik zie het niet, mijn maat hier ziet het ook niet, dus bestaat het niet" en de zienden argumenten aandragen waarom kleur wel zou bestaan. We zijn toe aan gesprekken over de manier waarop de wet van aantrekking wel en niet werkt en hoe je het kunt toepassen in je leven. De uitzendingen van Oprah Winfrey in gesprek met enkele van de mensen die aan de Secret meewerkten in februari 2007 zijn daar een goed voorbeeld van.Ik hou zelf helemaal niet van discussies, want dat is een typische ego aangelegenheid. Bovendien ben ik al overtuigd en wie zou ik dan nog moeten overtuigen? Er is er hier maar één!Mijn ervaring met discussies is dat mensen je haast fysiek willen aanvallen om je te overtuigen van je ongelijk, terwijl ze zelf volhouden dat jij hen wilt overtuigen van jouw waarheid. Zodra je niet meegaat in hun waan en het volkomen oneens bent met ze, word je ervan beschuldigd dat je hun wilt bekeren. Toch ben ik blij als ze zich opwinden, want dan hebben ze mij gehoord en begrepen. Als dat niet zo was, zouden ze zich zelfgenoegzaam in hun onwetendheid blijven wentelen. Met ego valt niet te praten. De enige hoop is dat mensen gegeven moment het opgeven en op hun knieën gaan. Gelukkig komt dat moment voor iedereen. Elke knie zal zich buigen!

Van mij mag iedereen geloven wat ze willen. Ik geloof niet, ik weet. En ik hoef niemand te veranderen, God verandert mensen. We leven nog eventjes in een wereld van contrast, die hard bezig is op te lossen en in een dualistische wereld zijn andere meningen onontkoombaar. Op een bepaald niveau is elke mening in feite een illusie, want we zijn één. Eén geestelijk wezen dat tegen zichzelf praat en dingen van verschillende kanten bekijkt. En omdat ik en een paar miljoen anderen de kracht van onze geest zo goed gebruiken, is deze wereld bezig op te lossen en te verdwijnen.Welke wereld?

De wereld die God niet kent, die Hij niet heeft geschapen. De illusie waarin we leven, van een wereld van ziekte, pijn, lijden, ouderdom en dood. Een wereld van gebrek aan van alles, van armoede, criminaliteit en liefdeloosheid. De bewustgeworden wezens zijn nu bezig de verkeerde scheppingen van ons allen ongedaan te laten maken en daardoor keren we met z'n allen terug naar de wereld zoals God het bedoeld heeft. Dat is de boodschap van The Secret. En van de quantum fysica.


In de tv “discussies” wordt er almaar op gewezen dat het in The Secret alleen maar om materialistische egoïstische doelen zou gaan. Het gaat helemaal niet om “ikke, ikke, ikke” zoals de spreekbuizen van het ego jengelen. De boodschap is heel duidelijk. Je kunt alles zijn, hebben, weten en doen wat je maar wilt. En dat kun je in een visueel medium niet beter demonstreren dan met materiële spullen. De teneur van deze zogenaamde discussies die eerder een campagne tegen "The Secret" zijn toont aan dat Esther Hicks gelijk heeft met haar opmerking "The real secret behind the secret is that the truth is still being kept a secret"- het echte geheim achter het geheim is dat de waarheid nog steeds geheim wordt gehouden. Dit is eeuwenoude kennis die het ego aldoor voor ons weg heeft gehouden, omdat we anders zouden ontwaken uit de droom van een wereld van goed en kwaad. Er is geen goed en kwaad, er is alleen God!Het is heel moeilijk om echt relevante informatie over de wet van aantrekking bij het grote publiek te krijgen. Uitgevers censureren boeken en teksten totdat de begrippen helemaal verwaterd zijn. Echt bewuste mensen hebben nooit een grote schare volgelingen. Neem het wereldberoemde boek van Napoleon Hill "Denk groot en wordt rijk". Als je de originele versie leest en vergelijkt met de versie die uiteindelijk in de boekhandel terecht kwam, blijkt dat het woord vibratie er meer dan 30 keer in stond en dat het gewoon verwijderd is door de uitgever. Hill heeft het ook tientallen keren in dit boek erover dat je moeite moet doen om "the secret" te vinden. Hij durfde niet eens ronduit de wet van aantrekking te beschrijven. Louise Hay moest haar eigen uitgeverij oprichten om haar boeken uit te geven zoals ze ze geschreven had. Neale Donald Walsh heeft vier jaar lopen leuren met zijn boek, voordat hij een uitgever vond. Er zijn tientallen voorbeelden van schrijvers over de wet van aantrekking en methoden om dit bewust toe te passen, die met de grootste moeite hun werk gepubliceerd kregen. De meeste schrijvers op dit gebied zijn daardoor gedwongen hun boeken zelf uit te geven. Het opmerkelijke is dat een groot deel van ze enorme aantallen boeken verkopen. Dat toont aan dat er honger naar die kennis is. De redenen waarom uitgevers dan die boeken willen veranderen in een slap aftreksel kunnen alleen liggen in het egodenken.Wanneer we allemaal onze innerlijke kracht hebben gevonden en de band met onze Vader echt hebben hersteld en niet op de manier van de zondagsgelovigen, zullen we in een volkomen andere wereld leven. De meeste gelovigen geloven niet eens in de scheppng en in de Bijbel, want ze geloven niet dat ze geschapen zijn in het beeld en gelijkenis van God. Ze geloven dat ze menselijk, klein en sterfelijk en machteloos zijn. God is geen klein, sterfelijk, machteloos mens.

Aan hun vruchten zul je ze kennen. Kijk eens naar de wereld die de zogenaamde Christenen hebben geschapen en in stand houden. Afrika is het eerst door missionarissen bezocht en die bieden nog steeds massaal de “helpende” hand. Arm Afrika! Het vuilnisvat waar de mensheid gedachteloos armoede, onwetendheid, geweld en ziekte op projecteert.Er kwam vanavond iemand met een collectebus aan mijn deur. Iemand die de rol speelt dat ze totaal onbewust is van de Goddelijke Waarheid en Werkelijkheid. Ze vroeg me om een donatie voor de kankerbestrijding. Ik zei “kanker bestaat niet, God kent het niet en God geeft het niet. Laten de mensen met kanker zich tot God wenden en niet tot artsen.” Dan kunnen ze verlost worden van hun misplaatst vertrouwen in kanker. Ik praat niet tegen die lieve vrouw die vanuit haar hart wil helpen, maar in plaats daarvan het ego helpt. Ik praat tegen het ego, het denken dat de Waarheid moet horen. Deze vrouw is een kans voor mij om op het vibratieniveau van de Waarheid te zitten en zo de planeet dichterbij verlossing te breken.Ik ben het Licht van wereld!

Mag ik dat wel zeggen van de kerk? Ik heb het nog nooit in een kerk gehoord, maar Jezus zei het, over mij en jou. Ja, jij bent ook het Licht van de wereld! Het wordt tijd dat de zogenaamde Christenen de Bijbel eens goed gaan lezen. Ze denken dat ze Jezus dienen, maar Hij kent ze totaal niet.Zoals je duidelijk kunt merken is mijn behoefte aan goedkeuring minimaal. God keurt me goed en in wezen houdt iedereen intens van iedereen, dus dat aangeleerde gedrag is nergens voor nodig. Ik mag gewoon mezelf zijn en dat is heerlijk. Als we allemaal voor onszelf zouden zorgen en gewoon zijn zoals we echt zijn, zouden we in het paradijs op aarde leven. Zovelen geloven dat de mens van nature slecht is. Dat slechte wezen waar ze bang voor zijn, bestaat echter niet. Het is een illusie, een droom. Een fantasie die we uitleven. Dat heeft Jezus ons laten zien met zijn verrijzenis. Ego kan de Christus proberen te kruisigen, maar we zijn allen onsterfelijk en goddelijk. We leven als één in tijdloosheid en zijn zelfs in deze droomwereld vol contrasten verbonden in eenheid.Als ze durven zou ik graag in een LIVE programma mijn visie uiteen willen zetten. Niet om zieltjes te winnen, maar dan is er tenminste een keer een tv programma waar ik met plezier naar kijk. Want de egoprogramma's zijn bedroevend saai en dom en totaal niet onderhoudend.Ik doe niet aan internet discussies, want ik hoef me niet te verschuilen achter anonimiteit. Wie met mij hierover wil praten, mag dat recht in mijn gezicht doen. Mijn naam is Margareth Liew-On. Ik ben schrijfster, Transformator trainer en psychologe en ik ben te bereiken via email.
yvonne winner eurovision
Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl