Wat is de Transformator?

Vergeven en onthechting

Een gelukkig leven

Affirmeren

Vind je passie!

Onze audio's

De CD om je verleden te helen

De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking en doelen

Ego en de zogenaamde gevaren van
de Wet van Aantrekking
Je ideale partner

Discussies op TV over The Secret


Praktische toepassing van
"EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken

Stop veroudering

Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Meer genieten van verkopen en van sex

Voor wie is de Transformator?

onze producten

inhoud van onze trainingen en cursussen

agenda

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

Contact

xxx
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld

Je eigen bloeiende praktijk opbouwen

Vastgelopen in je werk?

Ervaringen & reacties

Teleconferenties

het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee

De Transformator cursus voor Meesterschap
en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap

interessante sites

Emotionele balans

Wetenschappelijk onderzoek

praktische energetische zelfhulp

werkwijze en inhoud van onze cursussen

tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website

Masaru Emoto's heilzaam water

video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes

EVT - Energetische technieken

business & spiritualiteit

betere sportprestaties

Ego en de zogenaamde gevaren van de Secret
Ik ontving een mailtje van iemand die schreef
"Ik denk dat de denkgeest ook moet oppassen om niet in een valkuil te vallen. Zolang de denkgeest nog niet genezen is van de verslaving aan het ego, kun je met The Secret ook de irrelevante dingen aantrekken."

In "A Course in Miracles" las ik dat de gedachten die ik denk niet de gedachten van God zijn.
Dit is weer een voorbeeld daarvan.
Wie gelooft in valkuilen? God niet ...
En wat God niet kent is niets en nergens! Daar ben ik heel blij om, want als ik mijn menselijke gedachten goed bekijk, ben ik blij dat God ze niet kent en dat ze niets zijn.

Deze discussie over de zogenaamde gevaren van de wet van aantrekking is hoog opgelaaid in Amerika en zal Nederland ook wel bereiken. Vooral de fundamentalistische Christenen voelen zich bedreigd door de openbaarmaking van deze kennis, die Jezus al 2000 jaar geleden heeft gegeven en die zij tot nu toe zo succesvol onder de mat konden vegen. Normaal zou ik niet meedoen aan een discussie over de zogenaamde gevaren van The Secret of misbruik van de wet van aantrekking. Ego haat de waarheid en dus discussieer ik niet met het ego, punt. Dat is niet goed voor mijn eigen vibratieniveau. Het is geen golflengte waarop ik wil zitten en daarom krijgen mensen die mij daarover schrijven gewoonlijk geen antwoord.

Toch zijn er ook mensen, zoals deze schrijver, die oprecht willen weten hoe ze met deze angstige ideeën van het ego om kunnen gaan en voor hun schrijf ik dit artikel. Soms komen mensen net in een kerk en beginnen de Bijbel te lezen. De Heilige Geest wil ze dan leiden naar de Waarheid en het licht in ze wordt ontstoken. Een nieuwe Christen wordt dan meteen onder de hoede van een agent van het ego, iemand die al langer tot de kerk hoort, geplaatst en binnen de kortste keren is het licht weer gedoofd. Vooral de mensen die de goddelijke werkelijkheid pas ontdekken, zijn doelwit van het ego om ze in de beperkende wereld van het ego-denken te houden.

De angst voor het kennen en toepassen van de wet van aantrekking is de angst voor onze eigen macht en het is precies waar het ego ons wil hebben. Alsof mensen deze wet niet altijd toepassen!!! Alleen doen ze het gedachteloos en trekken ze dan ook allerlei omstandigheden en dingen aan die ze niet willen. En daar kunnen ze zich dan ook nog klein en machteloos bij voelen en zo nog meer ellendigs aantrekken!

In het Calvinisme vind je verheerlijking van gebrek en heel veel veroordeling van de overvloed die God ons wil geven. En natuurlijk in sommige oude Christelijke tradities. Kijk maar naar de zogenaamde heiligen die zichzelf zweepslagen gaven en in grote armoede leefden. In tegenstelling daarmee rijden vele Zen monniken in Japan allemaal in Rolls Royces e.d.

Onthechting hoort bij de wet van aantrekking. Je kunt dingen alleen aantrekken wanneer je je verlangen overgeeft aan God in het vertrouwen dat het is geschied. Dat is ware onthechting. Om ons te misleiden heeft Ego ervan gemaakt dat je moet afzien, met het minimale moet leven. God is rijk en God wil dat wij ook alles hebben. Daarom zei Jezus dat we ons geen zorgen moeten maken over "jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken." Ego legt dit uit alsof bezit slecht is en daarmee hebben de Christelijke kerken eeuwenlang mensen arm gehouden, maar dat bedoelde Jezus helemaal niet, integendeel! Wanneer we ons zorgen maken vibreren we op het niveau van gebrek en dan trekken we gebrek aan. Daar wilde Hij ons voor waarschuwen.

De verslaving aan het ego houdt in dat mensen verslaafd zijn aan gebrek en pijn en lijden. Ego wil dat we lijden. Het is heel onchristelijk om te lijden. Ego probeert ons aldoor af te houden van alles wat goed voor ons is, onder andere door ons wijs te maken dat we sommige dingen niet mogen hebben. Terwijl het ons wel ziekte, pijn, armoede, liefdeloosheid en dood laat ervaren als dingen die zogenaamd goed zijn voor ons en die erbij horen. In de goddelijke werkelijkheid bestaat dat niet, er is daar alleen geluk en overvloed aan al het goede, geen enkele vorm van dood.

Kun je je voorstellen dat God zou denken dat wij in gebrek moeten leven of dat wij iets niet mogen hebben omdat het irrelevant is? God heeft geen gebrek aan wat dan ook. We mogen van God alles hebben, het meest irrelevante, zelfs deze wereld van zogenaamd goed en kwaad en zelfs gebrek ...

Zodra er een gevoel bij je opkomt van 'ik mag iets niet" of "iets is niet goed voor me" dan spreekt het ego. God weet dat niets je kwaad kan doen.
Wanneer je onbewust bent is je macht om te scheppen aan banden gelegd en dus ben je veilig voor je wanscheppingen. Die zijn dan allemaal vergankelijk en tijdelijk. Al is de tijdelijke ervaring van ze niet prettig.
Wanneer je bewust bent, sta je onder goddelijke leiding en trek je alleen de dingen aan die je echt gelukkig maken. En verder op overvloedige wijze alles wat je nodig hebt voor je aardse bestaan.

In de mail stond ook: Vroeg of laat merkt de denkgeest op dat er maar een doel kan zijn: eenwording met God.
Eenwording met God is geen doel, maar een feit. Ons doel is wel bewustwording van onze eenheid met God. En we hoeven ons niet druk te maken om dat doel te bereiken, want het is verzekerd. Uiteindelijk komen we allemaal thuis bij God. We kunnen het ook niet zelf voor elkaar krijgen. Alleen God verandert mensen echt.
Wanneer je je onder leiding stelt van de Heilige Geest, dan is de afspraak dat Die je af zal houden van alles wat je weer op een zijpad brengt. Je hebt dan geen verlangens meer die je misleiden en doelen die je van het Licht afhouden, vallen gewoon weg. De verlangens om je broeder als een lichaam te zien en zo zijn werkelijkheid te ontkennen en hem gevangen te houden in de hel van het ego, vallen weg. Je gaat zien hoe waardeloos het is om op die manier in relatie tot een ander te staan. Elk verlangen om te winnen, meer of beter te zijn dan een ander, houdt ook op. Je wil alleen nog het ego overwinnen en meer en beter zijn dan je oude geconditioneerde kleine beperkte zelf.

Een uitspraak van Jezus die veel gebruikt wordt door het ego is: "Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen."
Wanneer je schatten verzamelt met je aardse bewustzijn, dan geloof je in dieven en in vergankelijkheid en in vasthouden. En al die geestestoestanden zul je dan ook ervaren in je fysieke bestaan.

Jezus vervolgde met: "Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen."
Daar bedoelde Hij mee: Verzamel schatten met je hemelse bewustzijn, het bewustzijn van liefde en delen en overvloed, het geloof in de macht van iedereen om zijn eigen ervaring vorm te geven en bevrijd te worden.
Hij eindigde met: "Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." Hiermee wilde Hij duidelijk maken dat het aardse bewustzijn geen vrede geeft, het hemelse wel. Je aandacht is dan gericht op de magazijnen van God, vol met al het goede, met overvloed aan alles wat je nodig hebt voor het leven van je lichaam en voor je menselijk bestaan met de beperkte waarneming daarvan. Wanneer in al je aardse, menselijke behoeften is voorzien, richt je automatisch je aandacht op de goddelijke waarheid en werkelijkheid, het koninkrijk Gods.

Ik hou heel veel van de volgende uitspraak van Jezus: "Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!"
In de nieuwe moderne bijbelvertaling hebben ze het niet begrepen. De vertaling zit er helemaal naast. In de oorspronkelijke vertaling staat het wel goed, nl. "als je oog enkelvoudig is". Jezus wilde de echte Christenen, de goede verstaanders, op het belang van nondualistisch denken wijzen. Als je waarde hecht aan het zogenaamd goede en kwade van het ego leef je in duisternis. Ego heeft verzonnen tegenstellingen gecreëerd om ons in de duisternis van het oordelen te houden. Zogenaamd "goed" versus zogenaamd "kwaad". Wanneer je het dualisme loslaat en de waarden van God toelaat, zal heel je lichaam verlicht zijn.
Sinds ik de Course doe, hebben al vele mensen mij verteld dat ze licht in mij zien. Heel gewone mensen, die daar zeer verbaasd over waren. God heeft hun ogen op dat moment gezegend, denk ik dan. En 's morgens, wanneer ik net wakker ben en in de spiegel kijk, ligt er vaak een felle glans over mijn gezicht die ik zelf kan zien.
Ik heb ook mogen zien dat dat licht potentieel in iedereen is, maar doordat hun oog niet enkelvoudig is, is het licht verduisterd. Maar het is gelukkig al heel helder in zeer velen.

In "Het licht in het Onze Vader" (p.71 e.v.) heb ik de ego-interpretatie van de volgende uitspraak ontmaskerd:
"Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon."
Hier volgt de tekst:
Over onze houding tegenover de wereld van vorm bestaan allerlei misvattingen. Jezus wees erop dat we niet twee heren kunnen dienen; we kunnen niet God dienen en Mammon. Mammon wordt veelal gezien als de god van de wereld, het materialisme. Maar er is meer aan de hand.

De Mammon vertegenwoordigt het dualisme, het geloof in twee machten van zogenaamd goed en kwaad, versus het geloof in één enkele goddelijke macht. Daarom zei Paulus (I Cor.10:21-22): Gij kunt niet uit de beker des Heren drinken én uit de beker der duivels, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben én aan de tafel der duivels.
Zij die getuigen van de macht van kwaad zijn in feite aanbidders van datgene waarvan ze zo heftig beweren dat ze het afwijzen. Met schuld overladen mensen hadden een wezen nodig waarop ze hun schuld konden projecteren.

Toen Jezus zei dat het niet mogelijk is om twee meesters te dienen, bedoelde hij dat de materialistische en dualistische visie niet te verenigen is met de spirituele. Hij bedoelde niet dat we in armoede moeten leven of dat de dienst aan God 'versterving' inhoudt. De ware betekenis van versterving is sterven aan het kleine ik; het opgeven van onze eigenwilligheid, eigenwijsheid en eigenmachtigheid en onze angstige gedachten. Deze aanbidding van de Mammon is de gehechtheid aan het ego-bestaan in een wereld zonder God.

In 'the Cup or Monad', onderdeel van het Corpus Hermeticum, wordt gezegd dat al het vergankelijke, al de genoegens die het lichaam lijkt te verschaffen aan hen die geen verband leggen met de keerzijde van de medaille, afgewezen moet worden. Want je kunt niet God en Mammon dienen. Je kunt je niet tegelijk geven aan het vergankelijke en aan het goddelijke. En je kunt het vergankelijke zelf niet beminnen, want het herinnert je aan de kwetsbaarheid waaraan je denkt dat je onderworpen bent.
Wanneer het vergankelijke je niet meer boeit, begin je echt te denken, je denkvermogen wordt dan ontwikkeld en dan is het mogelijk om Kennis te ontvangen.

Je kunt de twee niet verenigen. Het is onmogelijk om het vergankelijke naar God te brengen; en het is onmogelijk om God, het onveranderlijke, te verzoenen met het vergankelijke. God kent het niet, kan het niet kennen en zal het nooit kennen. God kent datgene wat niet bestaat, niet. Het hele concept van vergankelijkheid is Hem vreemd. God is het Goede, en niets anders. En niets anders is kenbaar voor Hem.
Wanneer je je ware aard weer begint te herinneren, zul je eindelijk in staat zijn van je Zelf te houden, want je bent werkelijk beminnenswaard. Wanneer je kiest voor dit Zelf, ga je er echt op vooruit. Het is een voordelige keus. Het maakt een God van je.

De Mammon is al het uiterlijke en vergankelijke, de hele sterfelijke wereld. En niet de gehechtheid aan bezit; dat is een beperkte en, voor het ego, veilige definitie ervan. Annie Rix Militz merkte terecht op in haar boek 'Rijkdom en eer' dat de angst om ten prooi te vallen aan hebzucht, en angst voor verlies en gehechtheid, maakte dat mensen de aangename dingen van de aarde afwezen. Men was bang voor aardse rijkdom en verachtte en veroordeelde het. Maar als je de Hemelse schatten hebt ontvangen, worden de aardse je ook in de schoot geworpen, tenzij je deze doelbewust afwijst. Want voorspoed op aarde weerspiegelt alleen maar de spirituele voorspoed.

God begrijpt onze uitwisseling niet. Toch wordt alles wat we hebben gemaakt gebruikt voor ons bestwil. Daarom kan geld beschouwd worden als één van de zichtbare uitingen van goddelijke voorspoed.

Aardse schatten zijn onpersoonlijk en nuttig. Ze hebben alleen de waarde die wij eraan toekennen. Zij, die de aardse rijkdommen begeren, of ze er nu weinig of veel van hebben, laten zien wat voor hun waarde heeft.

Maar diegenen, die in gedwongen soberheid leven, hechten blijkbaar waarde aan armoede. Onthechting houdt niet in, dat men iets niet moet hebben; men moet leven in het besef alleen afhankelijk te zijn van God.

Ik zal ontvangen wat ik maar vraag.
Ik vraag alleen om wat God me biedt.


We mogen alles hebben. We moeten alleen beseffen, dat de beperkende opvatting van het ego, dat prettige financiële omstandigheden je vrede zouden kunnen geven, ongegrond is. Er zijn vele rijke en zeer rijke mensen, die een gebrek aan innerlijke vrede representeren. Daarom zei Jezus "zoek eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal je toevallen". De geestestoestand waarin je in het koninkrijk Gods bent is vredig en onthecht. Je bent dan alleen gehecht aan het goddelijk. In die staat kun je vrede ervaren, ongeacht wat je omstandigheden zijn. En met dat bewustzijn trek je dan automatisch alles aan wat je nodig hebt.

Het is de bedoeling dat we alles hebben voor de avonturen die we willen beleven. En dat is ons reeds gegeven, we hoeven alleen maar onze 'bestelling' te plaatsen. We kunnen God niet commanderen, maar hij wacht erop dat we wat we maar willen, kiezen uit zijn voorraadkamers. In Christus zijn we erfgenaam en alles van onze Vader behoort ons toe.

Je financiële problemen zijn opgelost, als je ervoor kiest. Rijkdommen die niet via het Godsbesef komen, brengen angst voor verlies en zorgen met zich mee. Echte rijkdom is de afwezigheid van geldzorgen. We hebben misschien geen gold card, maar wel een God Card. Wanneer we ons ervan bewust zijn, dat rijkdommen van God komen, kunnen we werkelijk van ze genieten. Ze brengen dan hemelse harmonie en vrede, want ze zijn onbeperkt en universeel. Ze zegenen heel de schepping.

Rijkdom is een geestestoestand. Annie Rix Militz gaf ons de affirmatie dat rijkdommen net zo in je leven zouden moeten circuleren als lucht door de longen. Je moet je echter niet vastklampen aan geld. Je moet geld de vrijheid geven. Je bezit de hele wereld. God regelt al je geldzaken. Je bent niet afhankelijk van werkgevers, de economie, instellingen of de regering of de beurs, je bent alleen afhankelijk van God, ook voor inkomen.
Maar wanneer we beseffen wat God ons echt geeft, zoeken we God niet voor de voordelen die het ons in de materiële wereld oplevert, we zoeken God zoals een minnaar naar zijn geliefde uitkijkt. We snakken naar God zoals iemand die verdrinkt snakt naar lucht. En terwijl we dat doen, worden 'alle dingen ons toegevoegd' en we beseffen dat het God genoegen doet ze ons te geven en zijn dankbaar, zoals we danken voor al Zijn gaven. Maar onze gemoedstoestand is paradoxaal, want we voelen een bepaalde onverschilligheid tegenover het wel of niet komen en blijven van die dingen, omdat we geen gebrek ervaren. Niet alleen ontbreekt het ons aan niets, want God heeft ons alles gegeven, maar we hebben in feite alleen God nodig. Dat is wat we werkelijk willen ervaren. Iets anders is een afleidingsmanoeuvre.

De vraag wordt gesteld hoe het dan komt, dat velen rijk worden zonder acht te slaan op God. Hoe de mens ook aan rijkdommen komt of ze gebruikt, voorspoed is nog steeds de gave van God. Voorspoed is de aanwezigheid van God. In vele beschrijvingen in de Bijbel van het koninkrijk Gods worden voorbeelden van aardse voorspoed en overvloed gebruikt.

Echter, wanneer iemand zich een helder beeld heeft gevormd van datgene wat hij nodig denkt te hebben voor zijn aardse reis en het als verwerkelijkt ziet en wéét dat het verwerkelijkt is, of hij dat nu doet met iets waarvoor hij bang is of iets wat hij graag wil ervaren, dan is dat ook verwezenlijkt. Het kan even duren, afhankelijk van zijn ideeën over de tijd die ervoor nodig is en de wijze waarop het tot stand moet komen. Maar het (on)gewenste is beslist in aantocht.

De voorspoed van de mensen die hun Bron niet erkennen, is echter vergankelijk en brengt geen werkelijke liefde, vrede en vreugde, de ware rijkdommen van de mens. Ze zijn angstig en ontevreden. Ze vereenzelvigen zich met een lichaam en vrezen voor hun leven, hun gezondheid en hun geliefden. Sommige rijke mensen zijn heel ongelukkig, want ze zagen geld als het laatste redmiddel om het geluk te vinden. Dat bleek niet zo te zijn en dan geven ze de hoop op om het ware geluk te vinden. Als zelfs geld je het niet kan geven, wat dan?

Spiritualiteit en ware voorspoed horen bij elkaar. En gehechtheid aan geld of armoede is niet de juiste geesteshouding, want het getuigt van geloof in gebrek. Geld is de wortel van veel goeds; geld is heel spiritueel. Geld is net zoiets als lucht; er is meer dan genoeg van en het staat tot onze beschikking. We hoeven er niets voor te doen. God zorgt voor zijn kinderen en geeft ze alles wat ze nodig hebben voor hun aardse reis.

Blijvend geluk en voorspoed komen tot degenen die hun Bron erkennen en dankbaar zijn voor de gaven die ze hebben ontvangen. En alles is een goddelijke gave, ook de talenten en werkkracht die ons in staat stellen binnen het kader, dat wijzelf gecreëerd hebben, welvaart te ervaren.

Zij die voorspoedig zijn doordat ze hun Bron erkennen, hebben vertrouwen in de toekomst, in zichzelf en in anderen. Ze laten zich leiden door hun innerlijke gids naar die mensen en situaties, die alle betrokkenen harmonie en welvaart brengen. In al hun zaken willen ze alleen datgene wat het beste is voor iedereen. Vanwege hun welwillendheid en de vrede die ze uitstralen zijn ze aantrekkelijk voor anderen. Ze beschikken over het ware 'gezonde verstand', dat niet luistert naar de stem van angst, maar naar die van de goddelijke rede. En die zegt, dat alles hen goed gezind is en alles in hun voordeel uit zal werken, hoe het er ook uit mag zien. God wil dat we gelukkig zijn en geeft ons datgene wat ons werkelijk gelukkig maakt, als we onze wil met die van Hem verenigen en de communicatie herstellen.

Jezus zegt dat het de Vader genoegen doet om ons het koninkrijk te geven, om ons meesterschap te geven over alle beperkingen en moeilijkheden die we zien. Elk gebrek dat we ervaren, hetzij gebrek aan gezondheid of materiële middelen of harmonie, is het gevolg van een schijnbare breuk in communicatie. Dat verhindert dat we op de juiste manier leven en denken. We moeten telkens weer bereid zijn om alles in onze ervaring wat er ook maar tegengesteld lijkt aan God, te laten verwijderen; niet als iets reëels, maar door de leugen ervan te laten vervangen door het begrip, dat God, het goede, alles is. Er is geen God en een tegengestelde, er is alleen maar God!

Als we voedsel nodig zouden hebben, zou dat alleen kunnen bestaan uit de geestelijke gaven van God. Alleen dat kan ons in stand houden. Goddelijke liefde is ons dagelijks brood. En het is er altijd volop, we hoeven het alleen te beseffen en te aanvaarden. En die liefde drukt zich in onze materiële ervaring uit als eeuwig leven, harmonie, geluk, overvloed en welzijn. Het kan ons aan niets ontbreken, ook hier niet, want Liefde onderhoudt ons.Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE op facebook


Als je je denken meester wordt, word je meester over alles.
Margareth Lee

TRANSFORMATIE         INSTRUMENTEN


Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.


Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Het sprookje "Alex in Elfenland " van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs hoderdjarigen
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren. Luister met je hart, niet alleen met je oren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik gratis een uitgebreide handleiding over ze. Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie en innerlijke vrede. Het begin van het einde van elk lijden!


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:


  Deze MP3 audio bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, en een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze audio-set bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email voor 30 euro wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken
  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.


  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's die je ook kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen is er een deel voor overdag met instructies om wakker te worden en die voor de avond bevat speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio's hebben verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting van 8 euro voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de MP3 audio per email . Dan ontvang je het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 in Almere voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Koop de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Er is een unieke audio "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die meditaties en een lezing bevat.
 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - Energie balans is een oefening om je energie te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt zelfs een korte video ervan zien.
  Verder een oefening voor mentale kracht, een lezing over succes, geluk en overvloed. En de universeel gewaardeerde eliminatie oefening. Deze laatste oefening is heel intens en dringt diep door tot in alle lagen van je bewustzijn.
  Bestel nu deze online MP3 audio met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 10 euro per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan. • Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.

  Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro.


  Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen - 'Van armoede naar macht'..
  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio per email en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  annie rix militz rijkdom en eer

  Annie Rix Militz - Rijkdom en eer .

  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  Harriet Emilie Cady

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.trans4mator.nl.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro downloaden.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van ons geldt: niet tevreden, geld terug!


  joseph benner de uitweg AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat png wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...


  Nieuw! Het electronisch boek van Margareth Lee "Alex in Elfenland
  Lees samen met je kids het sprookje van Margareth Lee "Alex in Elfenland". Zo leren kinderen meer over de wet van aantrekkingskracht en hun ware wezen. Lees zelf maar...

  Ik geef je voor maar 3,95 euro als bonus een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Copyright © Margareth Liew-On, 2004  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. (1 min34)
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 13 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.
  margareth lee- her licht in het onze vader

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  Ik kreeg een hele fijne mail van Nicole B. die "het licht in het onze vader" bijzonder prees. Ze schreef:
  Eindelijk heb ik je boek Het licht in het onze Vader uit gelezen. Wat een prachtig boek heb je geschreven! Een hele waardevolle aanvulling op het bestuderen van een cursus in wonderen. Dank je wel! Ik zal het zeker nog vaak opnieuw lezen.

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

  Margareth Lee
  Het licht in het Onze Vader


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand

  beluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm:


  Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 14.95 euro. Portokosten zijn voor rekening van de koper. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 14,75 euro of
  ebook voor 9.95 euro

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "ebook Wattles" of "Wattles tastbaar boek". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan wordt je pakket gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke koper van dit boek als bonus een link naar de MP3 audio-set "Korte meditaties".

  Elke koper van tastbare producten geef ik MP3 audio's met deze korte meditaties. Deze audio-set wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de audio-set had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio-set alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt.


  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld en de innerlijke blokkades die het tegenhouden. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen. Ik geef dit gratis weg, want ik wil dat iedereen niet langer lijdt onder geldangsten en angst voor gebrek. Ik wil dat iedereen in overvloed leeft aan al het goede.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken  top menu


  Margareth Liew-On auteur trans4mator.nl