Wat is de Transformator?

Vergeven en onthechting

Een gelukkig leven

Affirmeren

Vind je passie!

Onze audio's

De CD om je verleden te helen

De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking en doelen

Ego en de zogenaamde gevaren van
de Wet van Aantrekking
Je ideale partner

Discussies op TV over The Secret


Praktische toepassing van
"EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken

Stop veroudering

Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Meer genieten van verkopen en van sex

Voor wie is de Transformator?

onze producten

inhoud van onze trainingen en schriftelijke cursussen

agenda

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

Contact

xxx
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld

Je eigen bloeiende praktijk opbouwen

Vastgelopen in je werk?

Ervaringen & reacties

Teleconferenties

het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee

De Transformator cursus voor Meesterschap
en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap

interessante sites

Emotionele balans

Wetenschappelijk onderzoek

praktische energetische zelfhulp

werkwijze en inhoud van onze cursussen

tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website

Masaru Emoto's heilzaam water

video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes

EVT - Energetische technieken

business & spiritualiteit

betere sportprestaties


De Transformator voor Energetische Balans

Margareth Lee en Cisca Mager

copyright 2003

Hoe zou je het vinden om over een krachtige maar pijnloze methode te beschikken, die je effectieve oplossingen aanreikt voor alles waarmee je te maken krijgt in je leven?

We hebben het over concrete, praktische oplossingen die werkelijk positieve veranderingen in je leven teweegbrengen en je een beter perspectief geven. We hebben het over een methode die je geestelijke groei en zelfkennis bevordert, je midden in je krachtcentrum plaatst, je productiviteit verhoogt, je helpt je onbewuste te onderzoeken en je strategieën aanreikt om je leven beter vorm te geven.

Hoe zou het voelen om meester te zijn over je eigen leven? Hoe zou je het vinden om een onbewolkte toekomst voor je te zien? Hoe zou het je lijken om in harmonie samen te leven? Klinkt dit als muziek in je oren? Stel je eens voor dat er echt zo'n methode bestond.
Als je het je voor kunt stellen, bestaat het ergens …
en het is er nu hier voor jou …

Laten we het heel praktisch houden. Laten we dit idee nauwkeurig bekijken en je zult zien hoeveel vrijheid, beheersing en gemak in een glanzende toekomst op je wachten. Ja, je kunt direct beginnen je te bevrijden van onzekerheden en beginnen te leven met een ritme waaruit je innerlijke wijsheid weerklinkt.

Honderdduizenden enthousiaste gebruikers van de energetische methoden zijn unaniem van mening, dat dit je voor de rest van je leven een stevige basis verschaft en een fantastisch stuk gereedschap is, waarmee je al je doelen kunt verwezenlijken.
Het zou zijn weerklank kunnen vinden op elk gebied van je leven:

 • ·Gezin
 • ·Relaties
 • ·Gezondheid
 • ·Productiviteit
 • ·Leren en prestaties
 • ·Financiën, carrière en zaken
 • ·Reizen en andere avontuurlijke ondernemingen
 • ·Of wat dan ook ...

  De meeste mensen hebben geen inzicht in de factoren die hun zelfbeeld, gevoelsleven, relaties, gezondheid, financiën, loopbaan of prestaties beïnvloeden. Op één of meerdere van deze gebieden draaien ze rondjes; er is sprake van een steeds terugkerende cyclus, waarbij ze geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarover ze geen macht lijken te hebben en die ze niet kunnen verklaren. Dat komt omdat ze nog geen inzicht hebben in de macht en de werking en manipulaties van hun onderbewuste. Ze zien ook niet hoe het hele plaatje past binnen het universele geheel (denk eraan dat het universum als een Geheel werkt, met onderlinge verbanden, ongeacht de schijnbare afscheidingen).

  Er bestaat een methode om meester over je eigen leven te worden! Het wordt de Transformator genoemd en is gebaseerd op energiepsychologie en acupunctuur en een cursus in wonderen. Het brengt je emotionele vrijheid zoals je nooit eerder hebt ervaren.

  De volgende afbeeldingen kun je als een weergave beschouwen van wat er gebeurt als je met deze methode werkt:

  Door de Transformator zul je merken dat:

  1. ·In je geest alle componenten van de kwestie nu duidelijk voor je worden gestructureerd op een logische manier en via een proces dat je verschaft wat je verlangt.
  2. ·Ook onderbewuste kwesties en mogelijkheden naar boven komen, zodat je de beperkende patronen kunt aanpakken en het vrijgekomen potentieel kunt gebruiken.
  3. ·Je hart en geest verenigd zullen worden en dat maakt heel krachtig en congruent. Wanneer je hart en je geest in conflict zijn (of zelfs maar je geest in conflict met zichzelf) is het moeilijker iets te bereiken omdat je inspanningen elkaar tegenwerken.
  4. ·Je innerlijk evenwicht met betrekking tot de behandelde kwestie zult verkrijgen. Zonder dit evenwicht lijkt de wereld vijandig en voel je je een slachtoffer (wat je nooit echt bent).
  5. ·Je je ervan bewust wordt dat je deel uitmaakt van de universele energiestroom en er moeiteloos door gedragen wordt. In plaats van ertegenin proberen te zwemmen, wat je altijd uitgeput achterlaat in plaats van gerevitaliseerd en stralend.
  6. ·Je betere strategieën zult hebben zodat je precies weet hoe je verder moet met je leven.
  7. ·Je vrede en geluk zult hebben, niet alleen nu, maar ook totdat alle aspecten van je probleem zijn opgelost en je verlangens zijn vervuld. Je zult weten dat er niets is om je zorgen over te maken en dus zul je ermee ophouden je zorgen te maken.  Acupunctuur wordt al duizenden jaren gebruikt om fysieke pijn te bestrijden. Het wordt gebruikt als verdoving bij operaties in grote delen van China. De meridiaanleer die eraan ten grondslag ligt, verschafte inzichten in de samenhang tussen emoties en vele fysieke klachten.

  Bij toeval stuitte dr. Roger Callahan op het verband tussen meridianen en de genezing van fobieën. Vandaaruit onderzochten hij en zijn navolgers de relatie tussen de meridianen en problemen waarvoor mensen zich gesteld zien. Eén van zijn studenten, Gary Craig, kwam in de negentiger jaren op een revolutionair idee. Hij schaafde de methode bij tot het geschikt was om aan mensen te leren zodat ze zichzelf konden behandelen. Een toonaangevende zelfhulpmethode was geboren. Hij noemde het “Emotional Freedom Techniques” (EFT) en na het jarenlang onderzocht te hebben, stelde hij het beschikbaar.
  Nu is in Nederland de Transformator ontwikkeld, een unieke, zachte methode die verschillende van deze technieken omvat en voortdurend wordt gebruikt op heel veel concrete manieren. Of het nu gaat om problemen die opeens opduiken, of het werken aan oud zeer of gewoon het toepassen van het systeem voor persoonlijke vrede, de Transformator is een bron van inspiratie, net als de Energie Psychologie nu een bron van inspiratie voor miljoenen overal ter wereld is. En het staat nog maar pas aan het begin van een triomfantelijke opmars.

  De helderheid van de Transformator en het gemak waarmee het geleerd en toegepast kan worden maakt het toegankelijk en toepasbaar voor iedereen.

  Het doel van de Transformator is je zelfbeeld te verbeteren en je krachtige inzichten in jezelf te verschaffen, op snelle en eenvoudige wijze, zodat je je visie en je doelen kunt verwerkelijken. Wat mensen het meest verbaast wanneer ze het pas gebruiken, is hoe verbazingwekkend effectief het is.

  Het is een bijzonder krachtig, praktisch werktuig. Het maakt deel uit van een oeroude wijsheid en energieleer. Nu zijn de westerse denkwijze en de oosterse principes die al duizenden jaren toegepast worden, verenigd in één gemakkelijk toepasbaar systeem en beschikbaar voor iedereen.

  En deze kostbare schat komt nu naar jou toe en zal je leven nieuwe kleur geven!!

  Interessante feiten:
  1. In de Chinese traditie werd in het Taoïsme de opvatting gehuldigd dat alle dingen en gebeurtenissen in de zichtbare wereld de gevolgen zijn van een beeld, een idee, in de onzichtbare wereld.
  2. De meridiaanleer is gefundeerd op kennis van energiebanen door en rond het lichaam, die de meesten niet kunnen zien en velen niet kunnen voelen. De Wijzen uit China konden deze energie wel zien en voelen en hadden inzicht in de eeuwige, onveranderlijke wetten en macht achter deze energie. Deze kennis was niet alleen voorbehouden aan hen, maar werd aan alle oude meesters geopenbaard.
  3. Christenen kennen allen het idee van handoplegging dat Jezus aan zijn discipelen leerde. Niemand weet precies hoe handoplegging in zijn werk ging. Het is aannemelijk dat het grote overeenkomsten vertoonde met de energetische methoden. Vooral als we zien dat de resultaten van de Transformator opmerkelijke overeenkomsten vertonen met de wonderen die in het Evangelie beschreven worden. Wie de Transformator kent, zal ook onmiddellijk de overeenkomst opvallen met het “kruis” dat Katholieken slaan (dat waarschijnlijk een verwaterde versie is van de handoplegging).
  4. ;Hoewel mensen het niet altijd eens zijn over datgene wat de Energie Psychologie en de Transformator zo effectief maakt, bestaat er geen twijfel aan dat het werkt.


  Wat is er zo uniek aan de Transformator?

  Je zou het zelf moeten voelen om te zien hoe uniek het is. De meest aantrekkelijke kenmerken ervan zijn een onvergelijkbare snelle en blijvende werking, kracht en eenvoud. Je hoeft geen oude trauma's opnieuw te beleven, dus met relatief weinig pijn helpt de Transformator je oud zeer op te ruimen.

  Door gebruik van dit zachte systeem worden al je zorgen soepel opgelost. Je gaat je droomwensen die je onmogelijk achtte en je stille verlangens met betrekking tot jezelf, je spirituele leven, je gezin, je relaties, je plaats in de maatschappij verwezenlijken. Kortom, je gaat beter in je vel zitten en een harmonieus, beter en productiever leven leiden. Je gaat het goddelijke in jezelf weerspiegelen, en je gaat handelen vanuit het Hoogste in jezelf.

  De principes achter de werking van de Transformator.

  We zullen even bekijken hoe de Transformator werkt, want het is nuttig om dit te begrijpen wanneer je de Transformator zelf wil gaan toepassen.
  Energie psychologie in de meeste van de varianten ervan is gebaseerd op een bepaald begrip van het universum en de Schepper daarvan. De principes ervan zijn:

  1. ·Het universum, waarvan we allen deel uitmaken, kwam voort uit een oneindige leegte die niet te definiëren en onmeetbaar is. Deze Bron, waaraan verschillende mensen allerlei namen hebben gegeven, is Eén Geheel.

  2. Daar het zich in het rijk van het absolute bevindt, heeft deze Ene niets om de eigen Grootsheid te ervaren. Voor ervaring is een relatieve positie nodig.
  3. De Ene wordt geïndividualiseerd als “Spirit” oftewel geest, louter om diens oneindige Zelf te ervaren. De Geest is nog steeds Eén, maar nu bewust van een identiteit. Toch heeft het nooit de Bron verlaten en is er voor eeuwig één mee. Geest (ook wel Christusbewustzijn genoemd) individualiseert verder in een ervaringsveld waar één aspect van Geest de positie van de waarnemer inneemt en een ander aspect de positie van het waargenomene. Zo wordt Zelf-ervaring mogelijk. De individuele aspecten (geesten) zijn nog steeds totaal verbonden en delen elke ervaring totaal.

  4. Toen de individuele identiteiten dualiteit leerden kennen, kwam echter het idee op hoe een wereld zou zijn die tegengesteld was aan alles wat ze kenden. Uit dat idee is onze huidige wereld voortgekomen. Een wereld van dualisme, vol tegenstellingen; yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, rede en intuïtie, nacht en dag … die allemaal verschillende en afzonderlijke aspecten van hetzelfde lijken te zijn.

  5. Deze individuele holografische eenheden worden in de fysieke dimensie die wij kennen, uitgedrukt als de veelheid aan wezens (mensen, dingen, oceanen, seizoenen, lichaamscellen, atomen …).

  6. Elke individuele eenheid, hoe klein of hoe groot ook, is een integraal deel van het Geheel, een entiteit binnen de Ene. Elke individuele eenheid bevat alle eigenschappen van het geheel, net als een hologram. Het mag wel vrijelijk kiezen hoe het andere aspecten en gebeurtenissen binnen het geheel ervaart. Afhankelijk van de manier waarop zo'n eenheid reageert, trekt het meer van hetzelfde aan of laat het bepaalde ervaringen achter zich. Vrije wil functioneert dus om de individuele werkelijkheid vorm te geven. Hierdoor wordt ook bepaald in welke mate het zich van zijn oneindige Zelf bewust is.

  7. Het Geheel is nooit afgescheiden, ondanks de schijnbare afscheidingen. Er is daarom geen enkel conflict binnen het Geheel, en alles verloopt vlekkeloos als één proces met oneindige dimensies, dat ruimte biedt aan elke individuele eenheid om eigen ervaringen op te doen. Wanneer wij vanuit een geloof in afscheiding en beperking leven, kunnen we dit grotere aspect van onszelf niet zien. We geloven dan soms zelfs in dingen die betekenisloos zijn op het niveau van de Universele Geest, dingen zoals conflicten. Conflicten bestaan niet als realiteit, eenvoudig omdat er slechts Eén is en er niets anders bestaat om ermee in conflict te zijn en er geen enkele behoefte is die niet ogenblikkelijk vervuld kan worden. De Ene heeft geen beperkingen en is alles dat bestaat en niets anders kan erbuiten bestaan. De scheppingen ervan zijn tenslotte uitbreidingen en individualiseringen van zichzelf en kunnen onmogelijk erbuiten bestaan. Conflicten en vele andere menselijke begrippen zijn in feite illusies die in onze ervaring geprojecteerd zijn vanuit ons geloof in conflicten en beperkingen. Ooit waren we ervan overtuigd dat de wereld plat was en dat de zon rond de aarde draaide. Ons huidige wereldbeeld zal onvermijdelijk vervangen worden door het inzicht dat conflicten slechts projecties zijn en dus illusie. Het kan nooit realiteit worden.

  8. Omdat alles Eén is, is alle informatie beschikbaar. Je hoeft maar te vragen en je zult ontvangen. Omdat de kennis en informatie van de Ene natuurlijk oneindig is, blijft er voor het menselijk denken, dat immers perceptueel en dus per definitie beperkt is, nog veel verborgen. Door de uitbreiding van ons bewustzijn kunnen we steeds meer van die kennis en informatie bevatten. Hoe meer we ons bewustzijn uitbreiden, hoe meer we inzien hoeveel meer er nog is. De Bijbel zegt: “Vraag en U zal gegeven worden”. Dit is letterlijk bedoeld, omdat de Ene nooit zichzelf iets ontzegt, ongeacht wat het verzoek is. Elke ervaring hierbuiten komt door gebrek aan helderheid. We weten niet wat we willen of hoe we erom moeten vragen door een gebrek aan inzicht in onze bewuste en onbewuste aspecten.

  9. Er is alleen maar volmaakt goddelijke orde. Iedereen ervaart weleens synchroniciteit, een schijnbare toevallige samenloop van omstandigheden met wonderbaarlijke gevolgen. Synchroniciteiten vereisen volmaakt regisseren door een Intelligentie die zich buiten tijd en ruimte bevind. Toeval is onze manier om een volmaakte orde die we niet kunnen bevatten te verklaren. Alles is echter op volmaakte wijze verbonden met al het andere, al lijkt het vanuit menselijk perspectief anders te zijn.

  De kwantumfysica is ook tot deze slotsom gekomen. Natuurkundigen zijn nu van mening dat het een onontkoombaar feit is dat het hele universum een grote 'zee' van energie is die ongelooflijk intelligent is. Door onze fysieke zintuigen interpreteren we deze energie en geven zo vorm aan de wereld die we denken te zien, te horen en aan te raken, te ruiken en te proeven. Je zintuigen scheppen zo jouw perspectief van de wereld, dat anders is dan dat van een andere persoon. Niettemin zijn het allemaal zienswijzen, afzonderlijke interpretaties van een Verenigd Geheel.

  Je bent een stukje van de grootse, stralende cirkel van licht die het universum is, net zoals een zonnestraal een stukje van het licht is waaruit zonlicht bestaat. Daarom ben je een deel van de Ene en je kunt nooit afgescheiden zijn. Als dat zou kunnen, zou alle schepping ophouden. En dat is onmogelijk. Net zoals een zonnestraal alle eigenschappen van het zonlicht bezit, zo bezit jij ook alle eigenschappen en vermogens van de Ene; je werd geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Je probleem is dat je niet ziet Wie je echt bent. Je bent ten eerste Spirit, Geest, op een menselijke reis.

  Wij, oneindig machtige wezens, raken in “moeilijkheden” doordat we niet inzien dat we één zijn met alles. Gedreven door vrees verzinnen we angstige scenario's. Ze gebeuren juist doordat we ze hebben verzonnen. Toch zien velen dit verband niet, in plaats van hun macht kiezen ze ervoor om zichzelf als slachtoffer te zien.

  Toeval bestaat niet. Achter elke willekeurige gebeurtenis ontvouwt zich volmaakte orde. Op ieder moment van het Nu zijn alle dingen in volmaakte Eenheid, ongeacht hoe de uiterlijke omstandigheden lijken te zijn en onze interpretaties ervan.

  de Transformator en de wet van aantrekking ...
  Je kunt de Transformator gebruiken om beter met je emoties om te leren gaan. Je kunt het ook gebruiken om datgene in je leven aan te trekken wat je wil hebben.
  Met behulp van de Transformator zet je processen in werking die je toekomst beïnvloeden. Je kunt het tevens gebruiken om processen te stoppen waarvan je je de uitkomsten niet langer meer wil. Het is natuurlijk het beste om de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden door vanaf het begin de juiste processen op gang te brengen.

  Door de Transformator krijg je een beter zelfbeeld en meer inzicht. En dan leef je een vruchtbaar leven waarin je je werkelijk gezegend weet, want je hebt goddelijke leiding, vrijheid en harmonie. En niet te vergeten meer liefdevolle relaties, vervullende bezigheden en overvloed op elk gebied. Kortom, alles wat je hartje begeert.

  Mensen die de voordelen van deze makkelijk hanteerbare, zachte methode kennen, zeggen: “ Je hebt recht op een vreugdevol, vrij en harmonieus leven dus wacht niet langer, maak een keuze uit één van de vele mogelijkheden en volg een Transformator training die je een zonnige toekomst biedt. Doe het nu!”

  Deze toegankelijke, zachte methode helpt je om je zelfkennis, emotioneel evenwicht en geestelijk- en prestatievermogen te vergroten en zo je leven een maximaal bevredigende invulling te geven.
  Op facebook is een pagina van Stichting Absolute 1 met onze producten. Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE op facebook.
  Het is niet goed of slecht, het is gewoon niet echt. Dus: Relax!
  Margareth Lee

 • TRANSFORMATIE         INSTRUMENTEN


  Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

  Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
  Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


  Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


  Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

  Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

  De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.


  Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

  Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Het sprookje "Alex in Elfenland " van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs hoderdjarigen
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren. Luister met je hart, niet alleen met je oren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik gratis een uitgebreide handleiding over ze. Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie en innerlijke vrede. Het begin van het einde van elk lijden!


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:


  Deze MP3 audio bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, en een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze audio-set bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email voor 30 euro wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken
  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.


  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's die je ook kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen is er een deel voor overdag met instructies om wakker te worden en die voor de avond bevat speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio's hebben verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting van 8 euro voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de MP3 audio per email . Dan ontvang je het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 in Almere voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Koop de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Er is een unieke audio "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die meditaties en een lezing bevat.
 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - Energie balans is een oefening om je energie te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt zelfs een korte video ervan zien.
  Verder een oefening voor mentale kracht, een lezing over succes, geluk en overvloed. En de universeel gewaardeerde eliminatie oefening. Deze laatste oefening is heel intens en dringt diep door tot in alle lagen van je bewustzijn.
  Bestel nu deze online MP3 audio met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 10 euro per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan. • Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.

  Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro.


  Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen - 'Van armoede naar macht'..
  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio per email en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  annie rix militz rijkdom en eer

  Annie Rix Militz - Rijkdom en eer .

  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  Harriet Emilie Cady

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.trans4mator.nl.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro downloaden.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van ons geldt: niet tevreden, geld terug!


  joseph benner de uitweg AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat png wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...


  Nieuw! Het electronisch boek van Margareth Lee "Alex in Elfenland
  Lees samen met je kids het sprookje van Margareth Lee "Alex in Elfenland". Zo leren kinderen meer over de wet van aantrekkingskracht en hun ware wezen. Lees zelf maar...

  Ik geef je voor maar 3,95 euro als bonus een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Copyright © Margareth Liew-On, 2004  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. (1 min34)
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 13 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.
  margareth lee- her licht in het onze vader

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  Ik kreeg een hele fijne mail van Nicole B. die "het licht in het onze vader" bijzonder prees. Ze schreef:
  Eindelijk heb ik je boek Het licht in het onze Vader uit gelezen. Wat een prachtig boek heb je geschreven! Een hele waardevolle aanvulling op het bestuderen van een cursus in wonderen. Dank je wel! Ik zal het zeker nog vaak opnieuw lezen.

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

  Margareth Lee
  Het licht in het Onze Vader


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand

  beluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm:


  Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 14.95 euro. Portokosten zijn voor rekening van de koper. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 14,75 euro of
  ebook voor 9.95 euro

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "ebook Wattles" of "Wattles tastbaar boek". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan wordt je pakket gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke koper van dit boek als bonus een link naar de MP3 audio-set "Korte meditaties".

  Elke koper van tastbare producten geef ik MP3 audio's met deze korte meditaties. Deze audio-set wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de audio-set had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio-set alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt.


  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld en de innerlijke blokkades die het tegenhouden. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen. Ik geef dit gratis weg, want ik wil dat iedereen niet langer lijdt onder geldangsten en angst voor gebrek. Ik wil dat iedereen in overvloed leeft aan al het goede.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken  top menu


  Margareth Liew-On auteur trans4mator.nl