JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda

De Transformator voor Energetische Balans


Hoe zou je het vinden om over een krachtige maar pijnloze methode te beschikken, die je effectieve oplossingen aanreikt voor alles waarmee je te maken krijgt in je leven?

We hebben het over concrete, praktische oplossingen die werkelijk positieve veranderingen in je leven teweegbrengen en je een beter perspectief geven. We hebben het over een methode die je geestelijke groei en zelfkennis bevordert, je midden in je krachtcentrum plaatst, je productiviteit verhoogt, je helpt je onbewuste te onderzoeken en je strategieën aanreikt om je leven beter vorm te geven.

Hoe zou het voelen om meester te zijn over je eigen leven? Hoe zou je het vinden om een onbewolkte toekomst voor je te zien? Hoe zou het je lijken om in harmonie samen te leven? Klinkt dit als muziek in je oren? Stel je eens voor dat er echt zo'n methode bestond.
Als je het je voor kunt stellen, bestaat het ergens …
en het is er nu hier voor jou …

Laten we het heel praktisch houden. Laten we dit idee nauwkeurig bekijken en je zult zien hoeveel vrijheid, beheersing en gemak in een glanzende toekomst op je wachten. Ja, je kunt direct beginnen je te bevrijden van onzekerheden en beginnen te leven met een ritme waaruit je innerlijke wijsheid weerklinkt.

Honderdduizenden enthousiaste gebruikers van de energetische methoden zijn unaniem van mening, dat dit je voor de rest van je leven een stevige basis verschaft en een fantastisch stuk gereedschap is, waarmee je al je doelen kunt verwezenlijken.
Het zou zijn weerklank kunnen vinden op elk gebied van je leven:

 • ·Gezin
 • ·Relaties
 • ·Gezondheid
 • ·Productiviteit
 • ·Leren en prestaties
 • ·Financiën, carrière en zaken
 • ·Reizen en andere avontuurlijke ondernemingen
 • ·Of wat dan ook ...

  De meeste mensen hebben geen inzicht in de factoren die hun zelfbeeld, gevoelsleven, relaties, gezondheid, financiën, loopbaan of prestaties beïnvloeden. Op één of meerdere van deze gebieden draaien ze rondjes; er is sprake van een steeds terugkerende cyclus, waarbij ze geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarover ze geen macht lijken te hebben en die ze niet kunnen verklaren. Dat komt omdat ze nog geen inzicht hebben in de macht en de werking en manipulaties van hun onderbewuste. Ze zien ook niet hoe het hele plaatje past binnen het universele geheel (denk eraan dat het universum als een Geheel werkt, met onderlinge verbanden, ongeacht de schijnbare afscheidingen).

  Er bestaat een methode om meester over je eigen leven te worden! Het wordt de Transformator
  genoemd en is gebaseerd op energiepsychologie en acupunctuur en een cursus in wonderen. Het brengt je emotionele vrijheid zoals je nooit eerder hebt ervaren.

  De volgende afbeeldingen kun je als een weergave beschouwen van wat er gebeurt als je met deze methode werkt:
  Door de Transformator zul je merken dat:

  1. ·In je geest alle componenten van de kwestie nu duidelijk voor je worden gestructureerd op een logische manier en via een proces dat je verschaft wat je verlangt.
  2. ·Ook onderbewuste kwesties en mogelijkheden naar boven komen, zodat je de beperkende patronen kunt aanpakken en het vrijgekomen potentieel kunt gebruiken.
  3. ·Je hart en geest verenigd zullen worden en dat maakt heel krachtig en congruent. Wanneer je hart en je geest in conflict zijn (of zelfs maar je geest in conflict met zichzelf) is het moeilijker iets te bereiken omdat je inspanningen elkaar tegenwerken.
  4. ·Je innerlijk evenwicht met betrekking tot de behandelde kwestie zult verkrijgen. Zonder dit evenwicht lijkt de wereld vijandig en voel je je een slachtoffer (wat je nooit echt bent).
  5. ·Je je ervan bewust wordt dat je deel uitmaakt van de universele energiestroom en er moeiteloos door gedragen wordt. In plaats van ertegenin proberen te zwemmen, wat je altijd uitgeput achterlaat in plaats van gerevitaliseerd en stralend.
  6. ·Je betere strategieën zult hebben zodat je precies weet hoe je verder moet met je leven.
  7. ·Je vrede en geluk zult hebben, niet alleen nu, maar ook totdat alle aspecten van je probleem zijn opgelost en je verlangens zijn vervuld. Je zult weten dat er niets is om je zorgen over te maken en dus zul je ermee ophouden je zorgen te maken.  Acupunctuur wordt al duizenden jaren gebruikt om fysieke pijn te bestrijden. Het wordt gebruikt als verdoving bij operaties in grote delen van China. De meridiaanleer die eraan ten grondslag ligt, verschafte inzichten in de samenhang tussen emoties en vele fysieke klachten.

  Bij toeval stuitte dr. Roger Callahan op het verband tussen meridianen en de genezing van fobieën. Vandaaruit onderzochten hij en zijn navolgers de relatie tussen de meridianen en problemen waarvoor mensen zich gesteld zien. Eén van zijn studenten, Gary Craig, kwam in de negentiger jaren op een revolutionair idee. Hij schaafde de methode bij tot het geschikt was om aan mensen te leren zodat ze zichzelf konden behandelen. Een toonaangevende zelfhulpmethode was geboren. Hij noemde het “Emotional Freedom Techniques” (EFT) en na het jarenlang onderzocht te hebben, stelde hij het beschikbaar.
  Nu is in Nederland de Transformator ontwikkeld, een unieke, zachte methode die verschillende van deze technieken omvat en voortdurend wordt gebruikt op heel veel concrete manieren. Of het nu gaat om problemen die opeens opduiken, of het werken aan oud zeer of gewoon het toepassen van het systeem voor persoonlijke vrede, de Transformator is een bron van inspiratie, net als de Energie Psychologie nu een bron van inspiratie voor miljoenen overal ter wereld is. En het staat nog maar pas aan het begin van een triomfantelijke opmars.

  De helderheid van de Transformator en het gemak waarmee het geleerd en toegepast kan worden maakt het toegankelijk en toepasbaar voor iedereen.

  Het doel van de Transformator is je zelfbeeld te verbeteren en je krachtige inzichten in jezelf te verschaffen, op snelle en eenvoudige wijze, zodat je je visie en je doelen kunt verwerkelijken. Wat mensen het meest verbaast wanneer ze het pas gebruiken, is hoe verbazingwekkend effectief het is.

  Het is een bijzonder krachtig, praktisch werktuig. Het maakt deel uit van een oeroude wijsheid en energieleer. Nu zijn de westerse denkwijze en de oosterse principes die al duizenden jaren toegepast worden, verenigd in één gemakkelijk toepasbaar systeem en beschikbaar voor iedereen.

  En deze kostbare schat komt nu naar jou toe en zal je leven nieuwe kleur geven!!

  Interessante feiten:
  1. In de Chinese traditie werd in het Taoïsme de opvatting gehuldigd dat alle dingen en gebeurtenissen in de zichtbare wereld de gevolgen zijn van een beeld, een idee, in de onzichtbare wereld.
  2. De meridiaanleer is gefundeerd op kennis van energiebanen door en rond het lichaam, die de meesten niet kunnen zien en velen niet kunnen voelen. De Wijzen uit China konden deze energie wel zien en voelen en hadden inzicht in de eeuwige, onveranderlijke wetten en macht achter deze energie. Deze kennis was niet alleen voorbehouden aan hen, maar werd aan alle oude meesters geopenbaard.
  3. Christenen kennen allen het idee van handoplegging dat Jezus aan zijn discipelen leerde. Niemand weet precies hoe handoplegging in zijn werk ging. Het is aannemelijk dat het grote overeenkomsten vertoonde met de energetische methoden. Vooral als we zien dat de resultaten van de Transformator opmerkelijke overeenkomsten vertonen met de wonderen die in het Evangelie beschreven worden. Wie de Transformator kent, zal ook onmiddellijk de overeenkomst opvallen met het “kruis” dat Katholieken slaan (dat waarschijnlijk een verwaterde versie is van de handoplegging).
  4. ;Hoewel mensen het niet altijd eens zijn over datgene wat de Energie Psychologie en de Transformator zo effectief maakt, bestaat er geen twijfel aan dat het werkt.


  Wat is er zo uniek aan de Transformator?

  Je zou het zelf moeten voelen om te zien hoe uniek het is. De meest aantrekkelijke kenmerken ervan zijn een onvergelijkbare snelle en blijvende werking, kracht en eenvoud. Je hoeft geen oude trauma's opnieuw te beleven, dus met relatief weinig pijn helpt de Transformator je oud zeer op te ruimen.

  Door gebruik van dit zachte systeem worden al je zorgen soepel opgelost. Je gaat je droomwensen die je onmogelijk achtte en je stille verlangens met betrekking tot jezelf, je spirituele leven, je gezin, je relaties, je plaats in de maatschappij verwezenlijken. Kortom, je gaat beter in je vel zitten en een harmonieus, beter en productiever leven leiden. Je gaat het goddelijke in jezelf weerspiegelen, en je gaat handelen vanuit het Hoogste in jezelf.

  De principes achter de werking van de Transformator.

  We zullen even bekijken hoe de Transformator werkt, want het is nuttig om dit te begrijpen wanneer je de Transformator zelf wil gaan toepassen.
  Energie psychologie in de meeste van de varianten ervan is gebaseerd op een bepaald begrip van het universum en de Schepper daarvan. De principes ervan zijn:

  1. ·Het universum, waarvan we allen deel uitmaken, kwam voort uit een oneindige leegte die niet te definiëren en onmeetbaar is. Deze Bron, waaraan verschillende mensen allerlei namen hebben gegeven, is Eén Geheel.

  2. Daar het zich in het rijk van het absolute bevindt, heeft deze Ene niets om de eigen Grootsheid te ervaren. Voor ervaring is een relatieve positie nodig.
  3. De Ene wordt geïndividualiseerd als “Spirit” oftewel geest, louter om diens oneindige Zelf te ervaren. De Geest is nog steeds Eén, maar nu bewust van een identiteit. Toch heeft het nooit de Bron verlaten en is er voor eeuwig één mee. Geest (ook wel Christusbewustzijn genoemd) individualiseert verder in een ervaringsveld waar één aspect van Geest de positie van de waarnemer inneemt en een ander aspect de positie van het waargenomene. Zo wordt Zelf-ervaring mogelijk. De individuele aspecten (geesten) zijn nog steeds totaal verbonden en delen elke ervaring totaal.

  4. Toen de individuele identiteiten dualiteit leerden kennen, kwam echter het idee op hoe een wereld zou zijn die tegengesteld was aan alles wat ze kenden. Uit dat idee is onze huidige wereld voortgekomen. Een wereld van dualisme, vol tegenstellingen; yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, rede en intuïtie, nacht en dag … die allemaal verschillende en afzonderlijke aspecten van hetzelfde lijken te zijn.

  5. Deze individuele holografische eenheden worden in de fysieke dimensie die wij kennen, uitgedrukt als de veelheid aan wezens (mensen, dingen, oceanen, seizoenen, lichaamscellen, atomen …).

  6. Elke individuele eenheid, hoe klein of hoe groot ook, is een integraal deel van het Geheel, een entiteit binnen de Ene. Elke individuele eenheid bevat alle eigenschappen van het geheel, net als een hologram. Het mag wel vrijelijk kiezen hoe het andere aspecten en gebeurtenissen binnen het geheel ervaart. Afhankelijk van de manier waarop zo'n eenheid reageert, trekt het meer van hetzelfde aan of laat het bepaalde ervaringen achter zich. Vrije wil functioneert dus om de individuele werkelijkheid vorm te geven. Hierdoor wordt ook bepaald in welke mate het zich van zijn oneindige Zelf bewust is.

  7. Het Geheel is nooit afgescheiden, ondanks de schijnbare afscheidingen. Er is daarom geen enkel conflict binnen het Geheel, en alles verloopt vlekkeloos als één proces met oneindige dimensies, dat ruimte biedt aan elke individuele eenheid om eigen ervaringen op te doen. Wanneer wij vanuit een geloof in afscheiding en beperking leven, kunnen we dit grotere aspect van onszelf niet zien. We geloven dan soms zelfs in dingen die betekenisloos zijn op het niveau van de Universele Geest, dingen zoals conflicten. Conflicten bestaan niet als realiteit, eenvoudig omdat er slechts Eén is en er niets anders bestaat om ermee in conflict te zijn en er geen enkele behoefte is die niet ogenblikkelijk vervuld kan worden. De Ene heeft geen beperkingen en is alles dat bestaat en niets anders kan erbuiten bestaan. De scheppingen ervan zijn tenslotte uitbreidingen en individualiseringen van zichzelf en kunnen onmogelijk erbuiten bestaan. Conflicten en vele andere menselijke begrippen zijn in feite illusies die in onze ervaring geprojecteerd zijn vanuit ons geloof in conflicten en beperkingen. Ooit waren we ervan overtuigd dat de wereld plat was en dat de zon rond de aarde draaide. Ons huidige wereldbeeld zal onvermijdelijk vervangen worden door het inzicht dat conflicten slechts projecties zijn en dus illusie. Het kan nooit realiteit worden.

  8. Omdat alles Eén is, is alle informatie beschikbaar. Je hoeft maar te vragen en je zult ontvangen. Omdat de kennis en informatie van de Ene natuurlijk oneindig is, blijft er voor het menselijk denken, dat immers perceptueel en dus per definitie beperkt is, nog veel verborgen. Door de uitbreiding van ons bewustzijn kunnen we steeds meer van die kennis en informatie bevatten. Hoe meer we ons bewustzijn uitbreiden, hoe meer we inzien hoeveel meer er nog is. De Bijbel zegt: “Vraag en U zal gegeven worden”. Dit is letterlijk bedoeld, omdat de Ene nooit zichzelf iets ontzegt, ongeacht wat het verzoek is. Elke ervaring hierbuiten komt door gebrek aan helderheid. We weten niet wat we willen of hoe we erom moeten vragen door een gebrek aan inzicht in onze bewuste en onbewuste aspecten.

  9. Er is alleen maar volmaakt goddelijke orde. Iedereen ervaart weleens synchroniciteit, een schijnbare toevallige samenloop van omstandigheden met wonderbaarlijke gevolgen. Synchroniciteiten vereisen volmaakt regisseren door een Intelligentie die zich buiten tijd en ruimte bevind. Toeval is onze manier om een volmaakte orde die we niet kunnen bevatten te verklaren. Alles is echter op volmaakte wijze verbonden met al het andere, al lijkt het vanuit menselijk perspectief anders te zijn.

  De kwantumfysica is ook tot deze slotsom gekomen. Natuurkundigen zijn nu van mening dat het een onontkoombaar feit is dat het hele universum een grote 'zee' van energie is die ongelooflijk intelligent is. Door onze fysieke zintuigen interpreteren we deze energie en geven zo vorm aan de wereld die we denken te zien, te horen en aan te raken, te ruiken en te proeven. Je zintuigen scheppen zo jouw perspectief van de wereld, dat anders is dan dat van een andere persoon. Niettemin zijn het allemaal zienswijzen, afzonderlijke interpretaties van een Verenigd Geheel.

  Je bent een stukje van de grootse, stralende cirkel van licht die het universum is, net zoals een zonnestraal een stukje van het licht is waaruit zonlicht bestaat. Daarom ben je een deel van de Ene en je kunt nooit afgescheiden zijn. Als dat zou kunnen, zou alle schepping ophouden. En dat is onmogelijk. Net zoals een zonnestraal alle eigenschappen van het zonlicht bezit, zo bezit jij ook alle eigenschappen en vermogens van de Ene; je werd geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Je probleem is dat je niet ziet Wie je echt bent. Je bent ten eerste Spirit, Geest, op een menselijke reis.

  Wij, oneindig machtige wezens, raken in “moeilijkheden” doordat we niet inzien dat we één zijn met alles. Gedreven door vrees verzinnen we angstige scenario's. Ze gebeuren juist doordat we ze hebben verzonnen. Toch zien velen dit verband niet, in plaats van hun macht kiezen ze ervoor om zichzelf als slachtoffer te zien.

  Toeval bestaat niet. Achter elke willekeurige gebeurtenis ontvouwt zich volmaakte orde. Op ieder moment van het Nu zijn alle dingen in volmaakte Eenheid, ongeacht hoe de uiterlijke omstandigheden lijken te zijn en onze interpretaties ervan.

  de Transformator en de wet van aantrekking.
  Je kunt de Transformator gebruiken om te leren beter om te gaan met de emoties die de uitdagingen op je pad oproepen. Je kunt het ook gebruiken om datgene in je leven aan te trekken wat je wil hebben.
  Met behulp van de Transformator zet je processen in werking die je toekomst beïnvloeden. Je kunt het tevens gebruiken om processen te stoppen waarvan je je de uitkomsten niet langer meer wil. Het is natuurlijk het beste om de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden door vanaf het begin de juiste processen op gang te brengen.

  Door de Transformator krijg je een beter zelfbeeld en meer inzicht. En dan leef je een vruchtbaar leven waarin je je werkelijk gezegend weet, want je hebt goddelijke leiding, vrijheid en harmonie. En niet te vergeten meer liefdevolle relaties, vervullende bezigheden en overvloed op elk gebied. Kortom, alles wat je hartje begeert.

  Mensen die de voordelen van deze makkelijk hanteerbare, zachte methode kennen, zeggen: “ Je hebt recht op een vreugdevol, vrij en harmonieus leven dus wacht niet langer, maak een keuze uit één van de vele mogelijkheden en volg een Transformator training die je een zonnige toekomst biedt. Doe het nu!”

  Deze toegankelijke, zachte methode helpt je om je zelfkennis, emotioneel evenwicht en geestelijk- en prestatievermogen te vergroten en zo je leven een maximaal bevredigende invulling te geven.

  yvonne winner eurovision
  Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het analyseren van problemen. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
  Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

  op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

  evenals het ontroerende The Power of Love  onze producten
  Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
  MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

  MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

  MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

  Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

  MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

  MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

  Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

  Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

  Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

  Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

  Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

  Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

  Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

  Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

  Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.  Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
  trans4mator.nl


  absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


  cursusinwonderen.nl


  spirituele-tuin.nl