Zelfwaardering door de Trans4mator; wat meer zelfwaardering doet voor je vermogen en kracht om het leven van je dromen te verwezenlijken.


In de Trans4mator cursussen staat zelfwaardering centraal. Er zijn grote voordelen verbonden aan een beter zelfbeeld.
Niet het soort zelfwaardering van ego, waarbij je eerst iets moet presteren of de goedkeuring van anderen nodig hebt voordat je je goed over jezelf kunt voelen. Nee, het is een gevoel van eigenwaarde om wie je bent, precies zoals je bent. En vooral precies zoals je echt bent. Want je bent veel meer dan je hebt geleerd en met de Trans4mator wordt de herinnering daaraan gewekt.

Er is geen aantrekkelijker eigenschap dan dit.
Wat zouden we niet kunnen bereiken als we de lat hoger legden voor onszelf en onszelf meer zouden aanmoedigen? Je kunt geloven in jezelf zonder dat je eist dat je perfect bent. Je kunt je zelfbeeld veranderen in dat van iemand die al het goede verdient en waard is en verwachten meer goede dingen in je leven te ontvangen. Het gaat er niet om om onrealistische eisen aan jezelf te stellen, het gaat erom om te beseffen wie je echt in aanleg bent en dat je mogelijkheden dus veel groter zijn dan je zelfs maar kunt overzien. En dat je deze mogelijkheden op de één of andere manier zult ervaren. Vraag en het wordt gegeven, nietwaar?

Door jezelf te verwerkelijken, ben je op je gemak met jezelf en met anderen. Je bent dan ook niet bang voor afkeuring en afwijzing. Je gaat je eigen weg vol zelfvertrouwen en bent niet afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Afkeurende, nare schimpscheuten en kritiek wekken dan alleen nog compassie in je op voor jezelf en de ander. Je hebt het waarschijnlijk aangetrokken om na te gaan of en hoeveel je jezelf waardeert. Wanneer je bewust bent, helpt afwijzing van anderen je om jezelf de goedkeuring te gaan geven die je verlangt. De aantrekkingskracht van je geest voor heerlijke dingen en situaties wordt enorm vergroot hoe meer waardering je geeft. Waardering is een vorm van dankbaarheid waarmee je de hemel op aarde kunt ervaren.

Je zelfbeeld is heel bepalend voor je aantrekkend vermogen. Kijk naar je leven, dan weet je waarvoor jij die macht van je geest gebruikt. Want jij bent altijd degene die vorm geeft aan je leven, ook al doe je dat onbewust. Mensen zeggen dan, maar Margareth, die ellende met mijn financiën/relaties/werk/gezondheid enz. heb ik echt niet gewild. Natuurlijk heb je dat niet gewild. Het heeft niets te maken met wat je wel of niet wil, het heeft te maken met hoe je het aantrekkend vermogen van je geest gebruikt. Je bent een magneet via je aandacht en overtuigingen en vooral je gevoel. Die gevoelens en overtuigingen houden sterk verband met je zelfbeeld en hoe je je voelt en denkt over je leven.

Hier volgt een stukje uit de Transformator cursus hierover:

Gevoelens van waardeloosheid overtuigen ons ervan dat we het niet verdienen om de goede dingen in het leven te hebben. We vinden het moeilijk ons voor te stellen dat we financieel voorspoedig zijn of ons voor te stellen dat we leven in de meest heerlijke omstandigheden die mogelijk zijn. Het geloof dat we moeten verdienen wat we willen zit heel diep. We geloven dat we niet alle goede dingen kunnen hebben, het is alsof we overtuigd zijn dat we een prijs moeten betalen voor alles. Op de een of andere manier vinden we gewoon dat we geen geluk waard zijn. Zo'n overtuiging is een leugen. Het is gebaseerd op het idee dat we niet goed genoeg zijn, dat we niet af zijn. Toch ben je helemaal af. In de gelijkenis van de verloren zoon wilde Jezus dat illustreren. De zoon was de wereld van illusies ingetrokken en had enorm gebrek geleden. Toen hij zo diep gezonken was dat hij de varkens die hij hoedde hun voer benijdde, besloot hij terug te keren tot zijn vader en te vragen om werk als stalknecht. De vader gaf hem niet eens de kans om een dergelijk belachelijk verzoek te doen, hij gaf een groot feest voor hem. Hij deelde weer volledig in de overvloed van zijn vader. Er is heus geen opoffering nodig, lijden hoeft niet. Onze goddelijke Vader houdt van ons en Zijn Wil voor ons is volmaakt geluk.

We moeten in contact komen met deze gevoelens van onwaardigheid en ze behandelen met de Transformator zodat we ze vervolgens loslaten.

Je begint dan meer van jezelf te houden, je uniekheid te waarderen, je gaven en talenten te erkennen, en te aanvaarden dat jij een speciale dienst hebt die je deze planeet kunt bieden. De tijd om te beginnen het te gebruiken is nu. We zouden onszelf genoeg moeten liefhebben om onszelf te geven wat we werkelijk verdienen – het allerbeste.

In mijn boek “Alex in Elfenland” staan een paar gedichten van mij. Hier volgt eentje van ze:

Vlieg als een vlinder
of een bij in mei
Je bent altijd vrij en blij.
Spreid je vleugels en raak aan de einder.
Het leven is eeuwig,
als je wat kort en vergankelijk is,
leven noemt, heb je het mis

Kun je de kleuren horen
Kijk naar de schone klanken.
Zie hoe mooi ik ben
zoek het beste in mij
dat is wat ik werkelijk ben.
Je ziet je eigen licht pas
als het een ander op doet lichten.
Wat je ook meemaakt
verhef je hart.'

Wat bedoel ik met “je ziet je eigen licht pas als het een ander op doet lichten?
Nou, ik zal dat illustreren met een voorbeeld. Ik ken verschillende zogenaamde “Leraren van God” die mensen onderwijzen uit “Een cursus in wonderen”. Veel van die "leraren" denken dat het egogebabbel dat uit hun mond stroomt, de goddelijke Waarheid is en voelen zich geweldig verheven boven alles en iedereen. Ze citeren de spirituele teksten zonder het te leven of te begrijpen. Ze maken wonderen mee, want ze liften mee op het bewustzijn en Licht van de echte leraren die op hun pad komen zonder dat ze dat inzien. Het zijn de "wittebroodsweken" waarin de student wordt begeleid om in zijn kracht te komen. Die weken kunnen vele jaren duren. Dat is natuurlijk prima, want het is het begin van hun transformatie. Zo ben ik ook begonnen.

Een paar jaar geleden had ik er eentje op bezoek die de hele tijd afwijzend en eng naar me zat te kijken en alles wat ik zei afkeurde. Ze had nergens iets goeds over te zeggen en als ik niet beter had geweten, had de kwaadaardige uitdrukking op haar gezicht me bang gemaakt. Gelukkig weet ik dat ze zich naar voelde doordat ze al die afkeurende kritische gedachten had, want haar innerlijke leiding liet haar via pijnsignalen voelen wat ze deed zodat ze op een andere golflengte kon gaan zitten. Maar zolang je dat niet begrijpt, kun je dat natuurlijk niet. Ze dacht waarschijnlijk dat al die nare gevoelens door mij veroorzaakt werden. Als echte Course lerares weet je natuurlijk dat het alleen je eigen gedachten zijn die je pijn doen. Maar of zij dat ook echt wist is de vraag. Dat was geen fijne middag...

Gelukkig zijn dat soort gebeurtenissen zeer zeldzaam in mijn leven. Deze had ik zelf aangetrokken door mijn geloof in astrologie. Ik had namelijk haar horoscoop met de mijne vergeleken en gezien dat we elkaar perfect zouden aanvullen als we het egodenken konden overstijgen. We zouden een onverslaanbaar team vormen die samen op krachtige wijze de wereld konden beïnvloeden. Nou, ik kon voor de zoveelste keer zien dat astrologie voor mij geen nut meer heeft. Soms ben ik erg hardleers.

Wat leer je van iemand die aldoor afkeurend en kritisch naar je kijkt? Veel kinderen zitten in die situatie. De ouders bedoelen het goed, maar ze breken de eigenwaarde en het zelfbeeld van het kind onbewust af. Ze letten aldoor op wat er niet is, in plaats van te zien wat er wel is.

Het licht waar ik het over heb in het gedicht is het licht van de waarheid. De waarheid over ons allen is dat we in feite een volmaakt goddelijke wezen zijn. Ik zeg niet “wezens” want we zijn één. Er is slechts één goddelijke Geest en jij bent Dat.

Die zogenaamde leraren van God onderwijzen mensen wat die als kind meestal al gewend waren en daardoor hebben ze zo vaak succes. Want voor de meeste mensen is dat nestgeur. Ze zijn van huis uit afkeuring en afwijzing gewend en niet eens zo diep van binnen geloven ze dat ze niet goed genoeg zijn. Ze vervallen dan automatisch in hun oude rol van proberen om het de ander naar de zin te maken. De kritiek wekt in hun het oude verlangen op naar vermijding van afkeuring en ze hopen dat ze misschien zelfs goedkeuring zullen krijgen.

Iemand die anderen afkeurend, kritisch en veroordelend behandelt, is meestal eerst ook voorwerp geweest van zo'n behandeling. Je moet het ergens geleerd hebben, een rolmodel gehad hebben. En omdat je zag dat de persoon die dit deed er veel mee leek te bereiken, ging je dit gedrag kopiëren.
Degene die dus afkeurend en afwijzend door het leven gaat, gebruikt dit in feite als machtsmiddel om anderen te onderwerpen. Een effectieve strategie in de meeste gevallen, maar maakt het ook gelukkig? Het geluk van je één te weten en te voelen met de ander en het licht in anderen te kunnen zien, ontglipt je. Je onderwijst dan niets van God, want God houdt van al zijn kinderen en waardeert ze volkomen.

Mijn hart gaat uit naar de mensen die op zo'n laag vibratieniveau proberen anderen te verheffen. Want het is natuurlijk in de eerste plaats de bedoeling om zichzelf te verheffen en dat kan niet zolang je vast zit in zulke gewoontepatronen. Daarom moet je “herboren” worden. Deze wedergeboorte is een volledige verandering van je denken. Het eerste teken van echte transformatie is dat je iedereen op je pad anders gaat bekijken.

Je gaat iedereen bekijken met de waarderende, liefhebbende blik van God.
Ook en vooral juist als hun gedrag erop wijst dat ze vergeten zijn wie ze zijn en wie jij bent. Je kunt niet geven wat je niet hebt, dus als je jezelf niet waardeert, kun je geen waardering geven.


En dat is geen reden om jezelf ervan langs te geven. Het is belangrijk om in de eerste plaats jezelf te vergeven en te waarderen, gewoon zoals je nu bent en waar je bent.

Hoe kun je jezelf gaan waarderen?
Met de Transformator ga je je weer herinneren wie je echt bent. Je gaat de eenheid weer zien en erin leven. En in die eenheid zie je jezelf in iedereen. Wat valt er dan nog te veroordelen?

Mensen denken soms dat ze akelig gedrag van anderen goed moeten praten. Dat hoeft helemaal niet. Ze denken dat het veroordelend is om het beest bij de naam te noemen. Maar dat hangt ervan af of je veroordeelt of dat je net als ik weet “het is niet goed of slecht, het is gewoon niet echt.” Het is een beeld van contrast dat je wordt aangeboden om je te laten kiezen wat je wil ervaren, net als alles in deze dualistische wereld.
Om te leren betere dingen aan te trekken kan het nuttig zijn om je af te vragen: “wat in mij resoneert met deze beelden?” Door dat te behandelen en op te laten lossen kun je voorkomen dat je weer op dezelfde golflengte gaat zitten en nare situaties die langskomen, vasthoudt. Door je eenheid met de ander te beseffen kijk je gemakkelijk voorbij aan alles wat de ander doet of zegt, want je beseft dat dit in je ervaringswereld is omdat jij het hebt uitgenodigd.

Ik zie het gedrag van die afkeurende, kritische vrouw en ik voel alleen compassie. Ik zie gelukkig ook wie ze echt is. Deze rol die ze met zoveel overtuiging speelt, dat is ze gelukkig niet. Ze verdient een Oscar voor haar perfecte uitvoering. Ik ben blij dat ze die rol heeft willen spelen, zodat ik van het idee kon genezen dat we samen de wereld zouden moeten veranderen. Nu is de weg open voor mijn innerlijke leiding om me de juiste helpers te brengen om mijn wereld te bevrijden.
Door de Transformator waardeer ik niet alleen het goddelijke in een ander, maar ook hun rol, hoe afschuwelijk ook. Wat mensen ook voor gedrag vertonen, ik besef dat ik die rol heb aangetrokken, het heeft een boodschap voor mij. Het is niet buiten mij. Ik zie mijzelf in haar. Zij confronteert mij met mijn oude afschuw van controlerende, heerszuchtige mensen, met mijn projectie van dominante mensen buiten mij. Nu weet ik dat alle menselijk gedrag bedoeld is om met de vaak verbijsterende menselijke ervaringen om te gaan, zo goed we kunnen. Iedereen zoekt een oplossing en proberen anderen naar je hand te zetten, desnoods te dwingen, kan een oplossing lijken.
Ik voel ook veel liefde voor haar, net zoveel als voor iedereen op mijn pad, want iemand moest haar rol spelen in het drama van ons menselijk bestaan. En ik ben blij met iedereen die bewust wil worden. Ze heeft haar hele leven daaraan toegewijd, net als ik. Ze is in heel veel opzichten een buitengewone associatie voor me geweest. Als ze geen bijzondere kwaliteiten had, zou ik de astrologische duiding over onze samenwerking geen seconde serieus hebben genomen.

Het is heel gemakkelijk voor mij om in te zien dat niets buiten mij is, want ik ken de macht van mijn geest. Mijn vermogen om aan te trekken waar ik mijn aandacht op richt, is altijd werkzaam en brengt mij met gemak de heerlijkste belevenissen, maar ook omstandigheden waar ik niet blij mee ben. Ik blijf echter niet hangen in de negatieve gevoelens, ik kies gewoon opnieuw. Zo gebruik ik het contrast dat zij me liet zien om te bepalen wat ik wel wil en daar om te vragen. Mijn aantrekkend vermogen werkt in het NU en in het huidige moment kies ik voor samenwerking met mensen die nu al in staat zijn om hun geestelijke macht positief aan te wenden en die zich herinneren wie ze echt zijn en dus wie de ander is.

Zo iemand is een echte Transformator, een echte leraar van God. Met de Transformator leef je niet alleen in de eenheid, maar doordat je je bewust wordt van de macht van je geest, ga je levenservaringen aantrekken die meer naar je zin zijn. De macht van je geest, die werkt met de wet van aantrekking, kan op elk moment hiervoor gebruikt worden. Door gedachten en gevoelens die meetrillen op het vibratieniveau van de ervaringen die je wilt, kun je een wedergeboorte ondergaan en je aantrekkend vermogen brengt je dan mensen, situaties en dingen waarvan je geniet.

Onze zoektocht naar goedkeuring en eenheid brengt ons ertoe om steeds weer hetzelfde verhaal op te hangen, en zo met anderen de eenheid te voelen waar we zo wanhopig naar verlangen. Je kunt het verlangen loslaten om je eenheid via externe middelen te beleven en dat zul je ook doen, naarmate je je ware eenheid beter leert begrijpen.

Iedereen is op zoek naar eenheid, en de meeste mensen zoeken het in de verkeerde dingen. Mensen willen het liefste dat iedereen het met elkaar eens is. Dat is natuurlijk onmogelijk in deze wereld van tegenstellingen, ook al hebben we die zelf verzonnen. Het was juist onze bedoeling om verschillende meningen en stellingnames mee te maken. Het kenmerkende van het menselijk denken is onenigheid, conflict en dus contrast. En deze tegenstellingen, dit contrast zorgt voor het verlangen naar iets beters. Je krijgt daardoor toegang tot nieuwe ideeën.
Goed, prettig is anders; hoe bewuster je leeft, hoe meer pijn je ervaart bij contrast. Je vibratieniveau is dan laag en door je afschuw daarvan zendt je golven van verlangen naar iets beters uit. Dat is het nut van contrast. En als je terugkeert naar de golflengte van je goed voelen, voelt dat heerlijk. Het is als passie. Zonder contrast zou je alleen maar tevredenheid voelen, maar door contrast ervaar je ook verlangen en ga je nadenken over je keuzemogelijkheden. En bovenal ervaar je hoe het is om verheven te worden naar een hoger vibratieniveau. Dus wanneer je eenmaal gewend bent om je goed te voelen en aan een hoog vibratieniveau, dan snijden je uitdagingen als een mes door je heen. In "Een cursus in wonderen" kun je echter lezen dat het lichaam een constant contact met God niet zou kunnen verdragen. Je zou gegeven moment oplossen in Licht. In de Bijbel kun je lezen over verschillende mensen met wie dat is gebeurd. Dat is natuurlijk niet verkeerd, maar je kwam hier in de eerste plaats om via contrast een menselijke reis te maken en het bewustzijn van allen te verheffen. En de mensen die dit lezen en begrijpen, hebben zelfs een nog grotere taak op zich genomen, ze zijn echte Lichtbrengers. Zo wordt onze droom steeds gelukkiger.

Door je steeds beter af te stemmen op je innerlijke leiding, word je steeds meer wie je echt bent. Er zijn mensen die de stem van het ego voor die van de Heilige Geest aanzien. Geloof me, wanneer je echt de Stem voor je Goddelijk Zelf hoort, is er geen verwarring mogelijk. De goddelijke Liefde die je dan voelt, kan echt niet met ego-emoties verward worden. Het is totale acceptatie, ondanks alle egobeelden. En dat is de meest effectieve frequentie voor een leven vol overvloed, geluk, visie, harmonie en vrede.

Wie tegenover mij kan zitten en niet de Liefde voelen die in mij is of het Licht dat met mij gaat, zit op een totaal andere vibrationele golflengte. Er zullen altijd mensen zijn die niet met je overeenstemmen. Gebrek aan zelfwaardering en eigenwaarde laten je vibreren op een niveau van afwijzing en pijnlijke ervaringen aantrekken. Daarom is het allerbelangrijkste om je conditionering te overwinnen en in harmonie te komen met Wie Je Echt Bent. Dan geloof je in jezelf en in je eigen vermogen om het leven te creëeren dat echt bij je past en waar je van geniet. Het allerbelangrijkste is om je goed te voelen over jezelf en over je leven.

Waardering gaat verder dan het voelen van dankbaarheid. Want dankbaarheid komt meestal op als je iets achter je laat wat ongewenst is. Het is de opluchting na bevrijding en gebaseerd op tegenstellingen. Waardering is totale acceptatie en dat is wat God is. Met de vibratie van waarderende gevoelens trek je de goede dingen van het leven aan, zelfs meer dan je je ooit voor had kunnen stellen.

De volgende tekst komt ook uit de Transformator cursus voor Meesterschap en heeft betrekking op een stappenplan met EVT technieken om aan hele omvangrijke diepgaande kwesties te werken, zoals een beter zelfbeeld.

De meeste mensen zouden een beter "zelfbeeld" willen hebben, maar beseffen niet dat de term een algemeen etiket is dat dient als een verzamelterm voor talloze specifieke problemen (bv. herinneringen van mishandeling, schaamte, afwijzing, mislukking en/of diverse angsten). Iemand die als kind het voorwerp was van ernstige afwijzing zal waarschijnlijk het gevoel hebben dat hij of zij op veel levensgebieden tekort schiet. Dit draagt bij aan hun gebrekkige zelfbeeld. Wanneer zij geconfronteerd worden met potentiële afwijzing treden negatieve emoties en dus energieverstoringen op.
Dientengevolge voelen ze zich voortdurend "niet goed genoeg" wanneer ze kansen tegenkomen en neigen ertoe vast te blijven zitten in dezelfde plek. Wanneer problemen met het zelfbeeld op één hoop worden gegooid met andere negatieve emoties, worden ze meer gegeneraliseerd en de persoon voelt zich op nog meer gebieden tegengehouden.
Wanneer we elke specifieke negatieve gebeurtenis in ons leven neutraliseren met het stappenplan, elimineren we heel effectief de emotionele lading die een situatie voor ons heeft.

Ook zijn mensen gehecht aan het vertrouwde en aan hun identiteit, hun zelfbeeld. Veranderen kan veel onzekerheid opleveren. Waarover moet je dan met anderen praten? De hele maatschappij lijkt alleen maar gericht te zijn op problemen, mensen ervaren eenheid in het bekritiseren en klagen. Je problemen kunnen je veel sympathie opleveren en voor eindeloze gespreksstof zorgen. In feite blijven we juist steken in onze problemen door veel over ze te praten en ze niet los te laten. De Transformator verschaft een manier om voor eens en voor al met ze af te rekenen.


Hier zijn weer links naar de korte filmpjes met Transformator technieken om alvast te werken aan meer zelfwaardering. Omdat het zo veelomvattend en complex is, is er natuurlijk meer voor nodig en die kennis is onderdeel van de Transformator cursussen.


Verkorte versie van de standaard Transformator energetische technieken

De verkorte kloptechniek van de Transformator:Met de Transformator wrijf, klop en affirmeer je oude conditionering letterlijk uit je energiesysteem! 
Email me vandaag nog om op weg te gaan naar
Kracht!
Gezondheid!
Rijkdom!
Geluk!

Lees en beluister meer informatie over deze Transformator en EVT cursussen op de pagina over training e.a. Op het inschrijfformulier vind je informatie over prijzen e.a.


Als deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook

TRANSFORMATIE INSTRUMENTENIk geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio's met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik een uitgebreide handleiding over ze.Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie.


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's voor overdag en een serie die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen bevat de serie voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.
  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio met behulp van het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.


  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  of in EPUB formaat (gemakkelijk voor je e-reader)
  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro:


  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje (1 min34) van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd.
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 31 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.absolute1.net.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken  - Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:

  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek samen met het MP3 audio luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Margareth Liew-On auteur trans4mator.nl