JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda
Nieuwsbrief nr.24: Zelfwaardering door de Trans4mator; wat meer zelfwaardering doet voor je vermogen en kracht om het leven van je dromen te verwezenlijken.


In de Trans4mator cursussen staat zelfwaardering centraal. Er zijn grote voordelen verbonden aan een beter zelfbeeld.
Niet het soort zelfwaardering van ego, waarbij je eerst iets moet presteren of de goedkeuring van anderen nodig hebt voordat je je goed over jezelf kunt voelen. Nee, het is een gevoel van eigenwaarde om wie je bent, precies zoals je bent. En vooral precies zoals je echt bent. Want je bent veel meer dan je hebt geleerd en met de Trans4mator wordt de herinnering daaraan gewekt.

Er is geen aantrekkelijker eigenschap dan dit.
Wat zouden we niet kunnen bereiken als we de lat hoger legden voor onszelf en onszelf meer zouden aanmoedigen? Je kunt geloven in jezelf zonder dat je eist dat je perfect bent. Je kunt je zelfbeeld veranderen in dat van iemand die al het goede verdient en waard is en verwachten meer goede dingen in je leven te ontvangen. Het gaat er niet om om onrealistische eisen aan jezelf te stellen, het gaat erom om te beseffen wie je echt in aanleg bent en dat je mogelijkheden dus veel groter zijn dan je zelfs maar kunt overzien. En dat je deze mogelijkheden op de één of andere manier zult ervaren. Vraag en het wordt gegeven, nietwaar?

Door jezelf te verwerkelijken, ben je op je gemak met jezelf en met anderen. Je bent dan ook niet bang voor afkeuring en afwijzing. Je gaat je eigen weg vol zelfvertrouwen en bent niet afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Afkeurende, nare schimpscheuten en kritiek wekken dan alleen nog compassie in je op voor jezelf en de ander. Je hebt het waarschijnlijk aangetrokken om na te gaan of en hoeveel je jezelf waardeert. Wanneer je bewust bent, helpt afwijzing van anderen je om jezelf de goedkeuring te gaan geven die je verlangt. De aantrekkingskracht van je geest voor heerlijke dingen en situaties wordt enorm vergroot hoe meer waardering je geeft. Waardering is een vorm van dankbaarheid waarmee je de hemel op aarde kunt ervaren.

Je zelfbeeld is heel bepalend voor je aantrekkend vermogen. Kijk naar je leven, dan weet je waarvoor jij die macht van je geest gebruikt. Want jij bent altijd degene die vorm geeft aan je leven, ook al doe je dat onbewust. Mensen zeggen dan, maar Margareth, die ellende met mijn financiën/relaties/werk/gezondheid enz. heb ik echt niet gewild. Natuurlijk heb je dat niet gewild. Het heeft niets te maken met wat je wel of niet wil, het heeft te maken met hoe je het aantrekkend vermogen van je geest gebruikt. Je bent een magneet via je aandacht en overtuigingen en vooral je gevoel. Die gevoelens en overtuigingen houden sterk verband met je zelfbeeld en hoe je je voelt en denkt over je leven.

Hier volgt een stukje uit de Transformator cursus hierover:

Gevoelens van waardeloosheid overtuigen ons ervan dat we het niet verdienen om de goede dingen in het leven te hebben. We vinden het moeilijk ons voor te stellen dat we financieel voorspoedig zijn of ons voor te stellen dat we leven in de meest heerlijke omstandigheden die mogelijk zijn. Het geloof dat we moeten verdienen wat we willen zit heel diep. We geloven dat we niet alle goede dingen kunnen hebben, het is alsof we overtuigd zijn dat we een prijs moeten betalen voor alles. Op de een of andere manier vinden we gewoon dat we geen geluk waard zijn. Zo'n overtuiging is een leugen. Het is gebaseerd op het idee dat we niet goed genoeg zijn, dat we niet af zijn. Toch ben je helemaal af. In de gelijkenis van de verloren zoon wilde Jezus dat illustreren. De zoon was de wereld van illusies ingetrokken en had enorm gebrek geleden. Toen hij zo diep gezonken was dat hij de varkens die hij hoedde hun voer benijdde, besloot hij terug te keren tot zijn vader en te vragen om werk als stalknecht. De vader gaf hem niet eens de kans om een dergelijk belachelijk verzoek te doen, hij gaf een groot feest voor hem. Hij deelde weer volledig in de overvloed van zijn vader. Er is heus geen opoffering nodig, lijden hoeft niet. Onze goddelijke Vader houdt van ons en Zijn Wil voor ons is volmaakt geluk.

We moeten in contact komen met deze gevoelens van onwaardigheid en ze behandelen met de Transformator zodat we ze vervolgens loslaten.

Je begint dan meer van jezelf te houden, je uniekheid te waarderen, je gaven en talenten te erkennen, en te aanvaarden dat jij een speciale dienst hebt die je deze planeet kunt bieden. De tijd om te beginnen het te gebruiken is nu. We zouden onszelf genoeg moeten liefhebben om onszelf te geven wat we werkelijk verdienen – het allerbeste.

In mijn boek “Alex in Elfenland” staan een paar gedichten van mij. Hier volgt eentje van ze:

Vlieg als een vlinder
of een bij in mei
Je bent altijd vrij en blij.
Spreid je vleugels en raak aan de einder.
Het leven is eeuwig,
als je wat kort en vergankelijk is,
leven noemt, heb je het mis

Kun je de kleuren horen
Kijk naar de schone klanken.
Zie hoe mooi ik ben
zoek het beste in mij
dat is wat ik werkelijk ben.
Je ziet je eigen licht pas
als het een ander op doet lichten.
Wat je ook meemaakt
verhef je hart.'

Wat bedoel ik met “je ziet je eigen licht pas als het een ander op doet lichten?
Nou, ik zal dat illustreren met een voorbeeld. Ik ken verschillende zogenaamde “Leraren van God” die mensen onderwijzen uit “Een cursus in wonderen”. Veel van die "leraren" denken dat het egogebabbel dat uit hun mond stroomt, de goddelijke Waarheid is en voelen zich geweldig verheven boven alles en iedereen. Ze citeren de spirituele teksten zonder het te leven of te begrijpen. Ze maken wonderen mee, want ze liften mee op het bewustzijn en Licht van de echte leraren die op hun pad komen zonder dat ze dat inzien. Het zijn de "wittebroodsweken" waarin de student wordt begeleid om in zijn kracht te komen. Die weken kunnen vele jaren duren. Dat is natuurlijk prima, want het is het begin van hun transformatie. Zo ben ik ook begonnen.

Een paar jaar geleden had ik er eentje op bezoek die de hele tijd afwijzend en eng naar me zat te kijken en alles wat ik zei afkeurde. Ze had nergens iets goeds over te zeggen en als ik niet beter had geweten, had de kwaadaardige uitdrukking op haar gezicht me bang gemaakt. Gelukkig weet ik dat ze zich naar voelde doordat ze al die afkeurende kritische gedachten had, want haar innerlijke leiding liet haar via pijnsignalen voelen wat ze deed zodat ze op een andere golflengte kon gaan zitten. Maar zolang je dat niet begrijpt, kun je dat natuurlijk niet. Ze dacht waarschijnlijk dat al die nare gevoelens door mij veroorzaakt werden. Als echte Course lerares weet je natuurlijk dat het alleen je eigen gedachten zijn die je pijn doen. Maar of zij dat ook echt wist is de vraag. Dat was geen fijne middag...

Gelukkig zijn dat soort gebeurtenissen zeer zeldzaam in mijn leven. Deze had ik zelf aangetrokken door mijn geloof in astrologie. Ik had namelijk haar horoscoop met de mijne vergeleken en gezien dat we elkaar perfect zouden aanvullen als we het egodenken konden overstijgen. We zouden een onverslaanbaar team vormen die samen op krachtige wijze de wereld konden beïnvloeden. Nou, ik kon voor de zoveelste keer zien dat astrologie voor mij geen nut meer heeft. Weer een kruk die weg mag. Soms ben ik erg hardleers.

Wat leer je van iemand die aldoor afkeurend en kritisch naar je kijkt? Veel kinderen zitten in die situatie. De ouders bedoelen het goed, maar ze breken de eigenwaarde en het zelfbeeld van het kind onbewust af. Ze letten aldoor op wat er niet is, in plaats van te zien wat er wel is.

Het licht waar ik het over heb in het gedicht is het licht van de waarheid. De waarheid over ons allen is dat we in feite een volmaakt goddelijke wezen zijn. Ik zeg niet “wezens” want we zijn één. Er is slechts één goddelijke Geest en jij bent Dat.

Die zogenaamde leraren van God onderwijzen mensen wat die als kind meestal al gewend waren en daardoor hebben ze zo vaak succes. Want voor de meeste mensen is dat nestgeur. Ze zijn van huis uit afkeuring en afwijzing gewend en niet eens zo diep van binnen geloven ze dat ze niet goed genoeg zijn. Ze vervallen dan automatisch in hun oude rol van proberen om het de ander naar de zin te maken. De kritiek wekt in hun het oude verlangen op naar vermijding van afkeuring en ze hopen dat ze misschien zelfs goedkeuring zullen krijgen.

Iemand die anderen afkeurend, kritisch en veroordelend behandelt, is meestal eerst ook voorwerp geweest van zo'n behandeling. Je moet het ergens geleerd hebben, een rolmodel gehad hebben. En omdat je zag dat de persoon die dit deed er veel mee leek te bereiken, ging je dit gedrag kopiëren.
Degene die dus afkeurend en afwijzend door het leven gaat, gebruikt dit in feite als machtsmiddel om anderen te onderwerpen. Een effectieve strategie in de meeste gevallen, maar maakt het ook gelukkig? Het geluk van je één te weten en te voelen met de ander en het licht in anderen te kunnen zien, ontglipt je. Je onderwijst dan niets van God, want God houdt van al zijn kinderen en waardeert ze volkomen.

Mijn hart gaat uit naar de mensen die op zo'n laag vibratieniveau proberen anderen te verheffen. Want het is natuurlijk in de eerste plaats de bedoeling om zichzelf te verheffen en dat kan niet zolang je vast zit in zulke gewoontepatronen. Daarom moet je “herboren” worden. Deze wedergeboorte is een volledige verandering van je denken. Het eerste teken van echte transformatie is dat je iedereen op je pad anders gaat bekijken.

Je gaat iedereen bekijken met de waarderende, liefhebbende blik van God.
Ook en vooral juist als hun gedrag erop wijst dat ze vergeten zijn wie ze zijn en wie jij bent. Je kunt niet geven wat je niet hebt, dus als je jezelf niet waardeert, kun je geen waardering geven.


En dat is geen reden om jezelf ervan langs te geven. Het is belangrijk om in de eerste plaats jezelf te vergeven en te waarderen, gewoon zoals je nu bent en waar je bent.

Hoe kun je jezelf gaan waarderen?
Met de Transformator ga je je weer herinneren wie je echt bent. Je gaat de eenheid weer zien en erin leven. En in die eenheid zie je jezelf in iedereen. Wat valt er dan nog te veroordelen?

Mensen denken soms dat ze akelig gedrag van anderen goed moeten praten. Dat hoeft helemaal niet. Ze denken dat het veroordelend is om het beest bij de naam te noemen. Maar dat hangt ervan af of je veroordeelt of dat je net als ik weet “het is niet goed of slecht, het is gewoon niet echt.” Het is een beeld van contrast dat je wordt aangeboden om je te laten kiezen wat je wil ervaren, net als alles in deze dualistische wereld.
Om te leren betere dingen aan te trekken kan het nuttig zijn om je af te vragen: “wat in mij resoneert met deze beelden?” Door dat te behandelen en op te laten lossen kun je voorkomen dat je weer op dezelfde golflengte gaat zitten en nare situaties die langskomen, vasthoudt. Door je eenheid met de ander te beseffen kijk je gemakkelijk voorbij aan alles wat de ander doet of zegt, want je beseft dat dit in je ervaringswereld is omdat jij het hebt uitgenodigd.

Ik zie het gedrag van die afkeurende, kritische vrouw en ik voel alleen compassie. Ik zie gelukkig ook wie ze echt is. Deze rol die ze met zoveel overtuiging speelt, dat is ze gelukkig niet. Ze verdient een Oscar voor haar perfecte uitvoering. Ik ben blij dat ze die rol heeft willen spelen, zodat ik van het idee kon genezen dat we samen de wereld zouden moeten veranderen. Nu is de weg open voor mijn innerlijke leiding om me de juiste helpers te brengen om mijn wereld te bevrijden.
Door de Transformator waardeer ik niet alleen het goddelijke in een ander, maar ook hun rol, hoe afschuwelijk ook. Wat mensen ook voor gedrag vertonen, ik besef dat ik die rol heb aangetrokken, het heeft een boodschap voor mij. Het is niet buiten mij. Ik zie mijzelf in haar. Zij confronteert mij met mijn oude afschuw van controlerende, heerszuchtige mensen, met mijn projectie van dominante mensen buiten mij. Nu weet ik dat alle menselijk gedrag bedoeld is om met de vaak verbijsterende menselijke ervaringen om te gaan, zo goed we kunnen. Iedereen zoekt een oplossing en proberen anderen naar je hand te zetten, desnoods te dwingen, kan een oplossing lijken.
Ik voel ook veel liefde voor haar, net zoveel als voor iedereen op mijn pad, want iemand moest haar rol spelen in het drama van ons menselijk bestaan. En ik ben blij met iedereen die bewust wil worden. Ze heeft haar hele leven daaraan toegewijd, net als ik. Ze is in heel veel opzichten een buitengewone associatie voor me geweest. Als ze geen bijzondere kwaliteiten had, zou ik de astrologische duiding over onze samenwerking geen seconde serieus hebben genomen.

Het is heel gemakkelijk voor mij om in te zien dat niets buiten mij is, want ik ken de macht van mijn geest. Mijn vermogen om aan te trekken waar ik mijn aandacht op richt, is altijd werkzaam en brengt mij met gemak de heerlijkste belevenissen, maar ook omstandigheden waar ik niet blij mee ben. Ik blijf echter niet hangen in de negatieve gevoelens, ik kies gewoon opnieuw. Zo gebruik ik het contrast dat zij me liet zien om te bepalen wat ik wel wil en daar om te vragen. Mijn aantrekkend vermogen werkt in het NU en in het huidige moment kies ik voor samenwerking met mensen die nu al in staat zijn om hun geestelijke macht positief aan te wenden en die zich herinneren wie ze echt zijn en dus wie de ander is.

Zo iemand is een echte Transformator, een echte leraar van God. Met de Transformator leef je niet alleen in de eenheid, maar doordat je je bewust wordt van de macht van je geest, ga je levenservaringen aantrekken die meer naar je zin zijn. De macht van je geest, die werkt met de wet van aantrekking, kan op elk moment hiervoor gebruikt worden. Door gedachten en gevoelens die meetrillen op het vibratieniveau van de ervaringen die je wilt, kun je een wedergeboorte ondergaan en je aantrekkend vermogen brengt je dan mensen, situaties en dingen waarvan je geniet.

Onze zoektocht naar goedkeuring en eenheid brengt ons ertoe om steeds weer hetzelfde verhaal op te hangen, en zo met anderen de eenheid te voelen waar we zo wanhopig naar verlangen. Je kunt het verlangen loslaten om je eenheid via externe middelen te beleven en dat zul je ook doen, naarmate je je ware eenheid beter leert begrijpen.

Iedereen is op zoek naar eenheid, en de meeste mensen zoeken het in de verkeerde dingen. Mensen willen het liefste dat iedereen het met elkaar eens is. Dat is natuurlijk onmogelijk in deze wereld van tegenstellingen, ook al hebben we die zelf verzonnen. Het was juist onze bedoeling om verschillende meningen en stellingnames mee te maken. Het kenmerkende van het menselijk denken is onenigheid, conflict en dus contrast. En deze tegenstellingen, dit contrast zorgt voor het verlangen naar iets beters. Je krijgt daardoor toegang tot nieuwe ideeën.
Goed, prettig is anders; hoe bewuster je leeft, hoe meer pijn je ervaart bij contrast. Je vibratieniveau is dan laag en door je afschuw daarvan zendt je golven van verlangen naar iets beters uit. Dat is het nut van contrast. En als je terugkeert naar de golflengte van je goed voelen, voelt dat heerlijk. Het is als passie. Zonder contrast zou je alleen maar tevredenheid voelen, maar door contrast ervaar je ook verlangen en ga je nadenken over je keuzemogelijkheden. En bovenal ervaar je hoe het is om verheven te worden naar een hoger vibratieniveau. Dus wanneer je eenmaal gewend bent om je goed te voelen en aan een hoog vibratieniveau, dan snijden je uitdagingen als een mes door je heen. In "Een cursus in wonderen" kun je echter lezen dat het lichaam een constant contact met God niet zou kunnen verdragen. Je zou gegeven moment oplossen in Licht. In de Bijbel kun je lezen over verschillende mensen met wie dat is gebeurd. Dat is natuurlijk niet verkeerd, maar je kwam hier in de eerste plaats om via contrast een menselijke reis te maken en het bewustzijn van allen te verheffen. En de mensen die dit lezen en begrijpen, hebben zelfs een nog grotere taak op zich genomen, ze zijn echte Lichtbrengers. Zo wordt onze droom steeds gelukkiger.

Door je steeds beter af te stemmen op je innerlijke leiding, word je steeds meer wie je echt bent. Er zijn mensen die de stem van het ego voor die van de Heilige Geest aanzien. Geloof me, wanneer je echt de Stem voor je Goddelijk Zelf hoort, is er geen verwarring mogelijk. De goddelijke Liefde die je dan voelt, kan echt niet met ego-emoties verward worden. Het is totale acceptatie, ondanks alle egobeelden. En dat is de meest effectieve frequentie voor een leven vol overvloed, geluk, visie, harmonie en vrede.

Wie tegenover mij kan zitten en niet de Liefde voelen die in mij is of het Licht dat met mij gaat, zit op een totaal andere vibrationele golflengte. Er zullen altijd mensen zijn die niet met je overeenstemmen. Gebrek aan zelfwaardering en eigenwaarde laten je vibreren op een niveau van afwijzing en pijnlijke ervaringen aantrekken. Daarom is het allerbelangrijkste om je conditionering te overwinnen en in harmonie te komen met Wie Je Echt Bent. Dan geloof je in jezelf en in je eigen vermogen om het leven te creëeren dat echt bij je past en waar je van geniet. Het allerbelangrijkste is om je goed te voelen over jezelf en over je leven.

Waardering gaat verder dan het voelen van dankbaarheid. Want dankbaarheid komt meestal op als je iets achter je laat wat ongewenst is. Het is de opluchting na bevrijding en gebaseerd op tegenstellingen. Waardering is totale acceptatie en dat is wat God is. Met de vibratie van waarderende gevoelens trek je de goede dingen van het leven aan, zelfs meer dan je je ooit voor had kunnen stellen.

De volgende tekst komt ook uit de Transformator cursus voor Meesterschap en heeft betrekking op een stappenplan met EVT technieken om aan hele omvangrijke diepgaande kwesties te werken, zoals een beter zelfbeeld.

De meeste mensen zouden een beter "zelfbeeld" willen hebben, maar beseffen niet dat de term een algemeen etiket is dat dient als een verzamelterm voor talloze specifieke problemen (bv. herinneringen van mishandeling, schaamte, afwijzing, mislukking en/of diverse angsten). Iemand die als kind het voorwerp was van ernstige afwijzing zal waarschijnlijk het gevoel hebben dat hij of zij op veel levensgebieden tekort schiet. Dit draagt bij aan hun gebrekkige zelfbeeld. Wanneer zij geconfronteerd worden met potentiële afwijzing treden negatieve emoties en dus energieverstoringen op.
Dientengevolge voelen ze zich voortdurend "niet goed genoeg" wanneer ze kansen tegenkomen en neigen ertoe vast te blijven zitten in dezelfde plek. Wanneer problemen met het zelfbeeld op één hoop worden gegooid met andere negatieve emoties, worden ze meer gegeneraliseerd en de persoon voelt zich op nog meer gebieden tegengehouden.
Wanneer we elke specifieke negatieve gebeurtenis in ons leven neutraliseren met het stappenplan, elimineren we heel effectief de emotionele lading die een situatie voor ons heeft.

Ook zijn mensen gehecht aan het vertrouwde en aan hun identiteit, hun zelfbeeld. Veranderen kan veel onzekerheid opleveren. Waarover moet je dan met anderen praten? De hele maatschappij lijkt alleen maar gericht te zijn op problemen, mensen ervaren eenheid in het bekritiseren en klagen. Je problemen kunnen je veel sympathie opleveren en voor eindeloze gespreksstof zorgen. In feite blijven we juist steken in onze problemen door veel over ze te praten en ze niet los te laten. De Transformator verschaft een manier om voor eens en voor al met ze af te rekenen.


Hier zijn weer links naar de korte filmpjes met Transformator technieken (de verkorte klopmethode, de basis Transformator oefening en de Tarzanklop) om alvast te werken aan meer zelfwaardering. Omdat het zo veelomvattend en complex is, is er natuurlijk meer voor nodig en die kennis is onderdeel van de Transformator cursussen.


verkorte versie van de standaard Transformator energetische techniekenDe verkorte kloptechniek van de Transformator:De combinatie van de oorklop met de tarzan klop voor betere prestatiesMet de Transformator wrijf, klop en affirmeer je oude conditionering letterlijk uit je energiesysteem!
Email me vandaag nog om op weg te gaan naar
Kracht!
Gezondheid!
Rijkdom!
Geluk!


yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love
onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl