JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda

De onderwerpen in deze nieuwsbrief nr.3 zijn:
- Discussie bij Oprah en bij Larry King van CNN over de Wet van Aantrekking en The Secret
- De tekst van deze show
- Mijn favoriete citaten uit deze tekst en een stukje vertaling
- Hoe kun je een zielsverwant vinden?
- In december 2006 zijn er eindelijk weer groeps-bijeenkomsten en –trainingen.
- boekentips
- een tip om de dag goed te beginnen”The Secret” kwam in november 2006 tot leven bij Larry King Live op CNN. De gasten van “De kracht van positief denken” waren Bob Proctor, John Assaraf, dominee Michael Beckwith and Dr. John DeMartini en JZ Knight (van 'What the Bleep'). Deel 2 (met James Ray, Jack Canfield, Dr. Joe Vitale, George Pratt and Jayne Payne) werd op 16 november uitgezonden. In deze serie van 2 delen onderzocht Larry King hoe we onze eigen realiteit scheppen.


Je kunt ook een DVD van een show bestellen. Deze kost minder dan $30, maar helaas zijn de portokosten bijna $60. Kostbaar dvdeetje!

The Secret roept zo'n enorme belangstelling op, dat Larry King in maart 2007 weer een uitzending eraan besteedde. Dit keer liet hij de tegenstanders ook aan het woord. De meeste liefhebbers van The Secret hebben de indruk dat de tegenstanders voornamelijk religieuze fanatici zijn of mensen die proberen bekendheid en geld te verkrijgen door mee te praten over iets waar ze duidelijk helemaal niets vanaf weten. Velen hebben zelfs de film nooit gezien.

Je kunt de Engelse tekst van de uitzendingen van Larry King ook lezen op de website. Daarvoor krijg je een link in deze nieuwsbrief. Dan kun je ook lezen hoe je alles wat je wil kunt aantrekken, inclusief de perfecte relatie voor jou !

Oprah Winfrey besteedde een uitzending begin februari 2007 aan The Secret. De reacties waren zo overweldigend, dat ze een week later weer een show erover deed. Zolang dit beschikbaar is op internet, geef ik leden van de nieuwsbrief desgewenst een link voor deze shows, inclusief After the Show van de eerste uitzending.


Hier zijn een paar van mijn favoriete uitspraken die tijdens deze discussie werden gedaan, eerst in het Engels dan vertaald in het Nederlands:

KNIGHT: And in creating your day, the first thing you have to say is, that I'm wonderful, I'm filled with wonder. I am my greatest mystery. And this day what I say will manifest and I will experience the wonder of myself.
REV. BECKWITH: Every single day. It has to be a practice until that practice becomes a way of life.
DEMARTINI: If you're going through life and you want to create an amazing life, you better have a vision that far exceeds that. You want perpetuity, you want a foundation that goes beyond it, you want a vision that goes beyond it. There is an immortal calling in all of us to do something magnificent with our life, that's way bigger than our mortal body can see.
REV. BECKWITH: Well, in terms of change one of my favorite statements is pain pushes you until the vision pulls you. So, you grow in two ways either through pain or through insight.
So, some people will get sick and tired of being sick and tired and begin to make that decision, begin to articulate a vision for their life, begin to walk in that direction.
Others will have insight, an ah-hah will happen to them and they'll see life in a much wider perspective and then from that wider perspective make a decision to begin to walk.
ASSARAF: It's also a function of our self image of ourselves so we have an image, an unconscious image of who we are, what we believe we can attract, what we deserve, and we will look for that match in our life as long as we don't change the internal image in our own mind, nothing will change.
BECKWITH: The way I look at it is like this. We're here to deliver our gifts, our talents and our capacities, and develop ourselves to our fullest potential and express ourselves. Now, the universe, the power, the presence, the love of God, whatever you want to call this presence, wants your structures stable so that God can express more through you.
The enlightened give thanks for what most people take for granted.
DEMARTINI: I go back to the value system because the hierarchy of one's values dictates their destiny.
PROCTOR: If you don't make the hard decisions you have wasted your time coming here.
It's your life. You only get one bite at the apple. If you don't treat you right, who's going to?


NEDERLANDS:
KNIGHT: En terwijl je je dag creëert, is het eerste wat je dient te zeggen “ik ben geweldig”. Ik ben wonderbaarlijk. Ik ben mijn grootste mysterie. En deze dag zal datgene wat ik zeg gemanifesteerd worden en ik zal het wonder van mijzelf ervaren.
MICHAEL BECKWITH: Elke dag weer. Het moet beoefend worden tot het oefenen een leefstijl is geworden.
DEMARTINI: Als je tijdens je levensreis een wonderbaarlijk leven wil scheppen, moet je ervoor zorgen dat je een visie hebt die dat verre overstijgt. Je wil het je eigen maken, je wil een stevig fundament, je wil een verder reikende visie. Er is in ons allen een onsterfelijke roep om iets geweldigs met ons leven te doen, en dat is veel grootser dan ons sterfelijk lichaam kan zien.
MICHAEL BECKWITH: Wel, als we het hebben over verandering is één van mijn lievelingsgezegden dat pijn je voortduwt totdat de visie aan je trekt. Dus groei je op twee manieren, hetzij door pijn hetzij door inzicht.
Zo worden sommige mensen het helemaal beu om alles beu te zijn en beginnen dat besluit te nemen, beginnen een visie voor hun leven te formuleren, ze beginnen in die richting te gaan.
Anderen zullen inzicht hebben, ze ervaren een AH en ze zien het leven dan in een veel weidser perspectief en vanuit dat weidsere perspectief nemen ze een besluit om op weg te gaan.
ASSARAF: Het is ook afhankelijk van ons zelfbeeld, dus hebben we een zelfbeeld, een onbewust beeld van wie we zijn, wat we geloven dat we aan kunnen trekken, wat we verdienen en we zullen op zoek gaan naar datgene wat daarbij hoort en zolang we het interne beeld in onze geest niet veranderen, zal er niets veranderen.
MICHAEL BECKWITH: Ik bekijk het zo. We zijn hier om onze gave te geven, onze talenten en bekwaamheden en ons volledig potentieel te ontplooien en onszelf uit te drukken. Het universum, de macht, de tegenwoordigheid, de liefde van God, wat je deze tegenwoordigheid ook wil noemen, wil dat je structuren stabiel zijn zodat God meer door jou kan uitdrukken.
De verlichten danken voor datgene wat de meeste mensen vanzelfsprekend vinden.
DEMARTINI: Ik kom terug op het waardensysteem omdat de hierarchie van de waarden van een mens diens bestemming bepaalt.
PROCTOR: Als je niet de moeilijke beslissingen neemt, heb je je tijd verspild door hier te komen.
Het is jouw leven. Je mag één keer bijten in de appel. Als je jezelf niet goed behandelt, wie zal het dan doen?Hoe kun je een zielsverwant vinden?

In deel 1, vroeg Larry King aan JZ Knight (die Ramtha channelt).hoe je een zielsverwant kunt vinden.

JZ Knight legde uit dat een zielsverwant iemand is die net als jij is, dus het eerste dat we moeten doen is verliefd worden op onszelf.

We moeten houden van wie we zijn. Aangezien we mensen in ons leven aantrekken die een spiegel voor ons zijn en onze eigenschappen weerspiegelen, moeten we eerst van onszelf houden. Wees datgene waar je van zou houden in iemand anders.

Dr. Michael Beckwith, (schrijver en oprichter van Agape International Spiritual Center), vulde het verder in. Als je echt gaat houden van deze eigenschappen van liefde en zorgzaamheid en edelmoedigheid en vriendelijkheid en waardering, dan begin je deze kwaliteiten in je leven uit te stralen, zei hij.

Het is echter heel, heel moeilijk om een relatie los te laten die niet werkt, zegt John Assaraf, schrijver en motivationele spreker. We raken zo gewend aan onze omgeving, onze levensomstandigheden en de relaties die we hebben, dat het heel moeilijk is om onze relaties te veranderen.

Toen vroeg Larry King waarom we vaak de verkeerde persoon kiezen.
John zag het als een functie van ons zelfbeeld, een onbewust beeld van wie we zijn, wat we geloven dat we aan kunnen trekken, wat we verdienen en dat is wat we zullen zoeken. Zolang we het innerlijke beeld in onze geest niet veranderen zal er niets veranderen.

Eigenlijk kunnen we geen verkeerde personen in ons leven hebben. Door de wet van aantrekking zijn er alleen mensen in je leven met wie je op 1 golflengte bent. Jij zendt de frequentie, de trillingen uit en de mensen in je leven zijn de ontvangers en worden door ze aangetrokken. Daarom is het eigenlijk niet zo moeilijk om moeilijke relaties in je leven te veranderen. Als je maar weet hoe.

Als ik Larry King was, zou ik gevraagd hebben naar tips om relaties los te laten die niet goed werken en hoe je een beter zelfbeeld en eigenwaarde kunt ontwikkelen. Hoe kunnen we leren om van onszelf te houden?

Nog beter, als ik erbij was geweest, zou ik hebben uitgelegd hoe de Transformator mensen helpt om precies dat te doen.

Mijn ervaring is dat de relaties hierdoor meestal buitengewoon verbeteren, als je een beetje geduld hebt. En soms verdwijnen mensen uit je leven, die niet met je mee kunnen veranderen. Dat gebeurt echter altijd op een manier die voor jou prettig is. Dat is wat ik tot nu toe heb ervaren en vernomen.
Met het spiegelwerk kun je je zelfbeeld verbeteren. Maar door de Transformator procedure gebeurt dat eigenlijk al automatisch.
En de Chakra oefening die ik nu ontwikkeld heb en die binnenkort als audio CD beschikbaar is, activeert je chakra's op positieve wijze waarbij je zelfbeeld en eigenwaarde enorm worden verhoogd.


  1. Op maandag 8 oktober 2007 was er een bijeenkomst voor de mensen die eerder de Transformator training deden. Het was heel interessant, want we gingen uitgebreid in op de Wet Van Aantrekking en de uitdagingen waar mensen mee zitten. En we staken enorm veel op van elkaar, omdat er mensen kwamen die heel veel weten, en ook heel "connected" zijn. Hierdoor werden deze kwesties van veel onverwachte kanten bekeken. Zoals de vraag hoe je om kunt gaan met de duistere kant van de Wet van Aantrekking. Of hoe je met behulp van de kracht van je Geest je praktijk uit kunt breiden. En natuurlijk ook hoe je meer geld aan kunt trekken en de blokkades in jezelf tegen het toelaten van meer geld kunt behandelen. Ik deed dit voor de cursisten op basis van donatie, omdat de mensen die eraan deelnamen weten dat elke gift aan mij hen verrijkt. Ze beseffen de waarde van wat ik geef.

Wil je meer weten over deze en andere energie technieken om meer liefde, ook voor jezelf, in je leven aan te trekken? Als je deze principes dagelijks voor je wil laten werken zal de Transformator Training je daarbij snel en op aangename wijze op weg helpen.
Je kunt de basis van de Transformator in twee middagen onder de knie krijgen en op weg gaan naar de vervulling van je diepste verlangen. De groepstraining kost 380 euro en begint om 13.00 uur tot 16.00 uur. Die prijs circuleer je ook als je een introducee meeneemt.
Als je een individuele training of een training in groepsverband wil doen, raad ik je aan je tijdig op te geven. Door mijn andere projecten blijft er niet veel tijd over voor persoonlijke trainingen. Eind 2008 had ik eindelijk de cliënten en leden in een database programma opgenomen. Ik heb zelfs hulp moeten inroepen omdat het teveel werk was. Ik ben nog bezig met het werk aan de nieuwe websites:
www mycourseinmiracles.com
www cursus-in-wonderen.nl
wwwthe-transformator.com

Op de nieuwe website www.musicdivine.eu kun je muziek beluisteren die mijn dochter Yvonne gecomponeerd heeft. Yvonne Liew-On is een levend voorbeeld van de geweldige inspiratie die je door de Transformator verkrijgt. Ze kreeg een droom waarin ze een engel zag die haar een receptenclip liet zien. Natuurlijk ging ze meteen aan de slag om zo'n clip te maken en hoewel dat minder gemakkelijk was dan ze eerst had gedacht, heeft ze diverse leuke modellen ontwikkeld. Daarmee toog ze naar “Het beste idee van Nederland” en ja hoor, haar idee werd goed genoeg bevonden voor het tv programma. Op 21 november werd de uitzending met haar uitgezonden.
Er heeft zich al iemand aangediend, die eigenlijk CD's van mij kocht en een productontwikkelaar bleek te zijn met belangrijke contacten voor productie en distributie. Dus Yvonne heeft al gewonnen. Toeval? Ik denk het niet …

Binnenkort zal ik meer laten zien van mijn lopende projecten.

Doe mee aan de schriftelijke cursus “De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven” en ervaar persoonlijk de macht van de Wet van Aantrekking.

De bonussen die je krijgt:

Ten eerste kun je dan ook meedoen aan de teleseminars en groepsbijeenkomsten voor cursisten.

De cursus is inclusief de volgende materialen:

De Transformator map met uitgebreide uitleg en energetische oefeningen en geleide meditaties.

De Transformator audio CD's en de audio CD's voor het "voelualiseren" van je toekomst, die samen 47 euro kosten. Je kunt ook vooraf de Transformator audio CD's en voor de toekomst van je dromen bestellen, want de prijs die je betaalt wordt voor een groot deel (60%) van de cursusprijs afgetrokken.

Het Nederlandse audioboek en ebook van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken", voorzien van kanttekingen van mij. Deze verkoop ik voor 14,95 euro. Op dezelfde CD staan talloze ebooks in het Nederlands en Engels, en een programma om subliminale boodschappen op het scherm van je PC te laten verschijnen. Hiermee wordt je onderbewustzijn geruisloos opnieuw geprogrammeerd voor overvloed en alles wat bij het leven van je dromen hoort.

Liefhebbers krijgen ook nog wat kopieën uit mijn bibliotheek tijdloos ter inzage waaronder:
  1. 1 Engelstalige cd met de Engelse tekst van het boek en 5 MP3 audio cd's met de hele gesproken tekst van "The Course in Miracles". Het zijn ongepubliceerde cd's van zeer hoge kwaliteit. De officiële set die door Richard Thomas is ingesproken kost $160. "Een cursus in wonderen" is mijn favoriet van alle veranderingstechnieken. Het heeft mijn geest en dus mijn leven totaal getransformeerd. Als je mij op een onbewoond eiland zou plaatsen en ik mocht 1 boek meenemen, dan zou ik dit boek kiezen.

  2. - Er is nu ook net een extra dvd met interessante fragmenten van mijn sessies. Op deze video's pas ik diverse energetische technieken toe en licht de wet van aantrekking toe. De onderwerpen zijn o.a.: De Wet van Aantrekking - de geldstroom - werken voor geld - geen echte vent.

Mocht Engelstalig materiaal je bevallen, dan deel ik graag nog meer interessante ebooks, audio en video tijdloos met je om kennis te maken met de mensen die het Nieuwe Denken een treetje hoger hebben verheven. Deze materialen hebben duizenden euro's gekost. Het is werk van o.a. Abraham (Esther Hicks), Joan Sotkin, Brian Tracy, Michael Neill, Dale Carnegie, Anthony Robbins, Paul McKenna, Arnold Patent, T.Harv Eker, Joseph Murphy, Wayne Dyer, Carol Look, Neville, Catherine Ponder, een audioboek van Charles Haanel, Joe Vitale, Jack Canfield, Marianne Williamson, Byron Katie, Bob Scheinfeld, Eva Gregory's audioboek en ebook en interviews, Jonathan Altfeld's NLP stemtraining, Jamie Smart (NLP), Bob Doyle, Karen Curry, Michael Neill, Bess Purdue, Earl Nightingale, Elyse Hope Killoran, James Ray, en vele anderen van wiens werk ik geniet.

Omdat de technieken van de Transformator mensen niet alleen helpen om meer succes te ervaren, maar ik van verschillende mensen hoor dat ze zich ook gelukkiger voelen, heb ik de naam van de cursus veranderd in "De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven". Lees maar een email bericht dat ik hierover ontving op 28-6-2006:

Lieve Margareth,

De Transformator maakt zijn belofte meer dan dubbel waar.
Na enige tijd van regelmatig luisteren werd ik vandaag opeens overvallen door een fijn, prettig gevoel.
Voor het eerst van mijn leven heb ik contact gemaakt met mijn innerlijke gemoedstoestand.
Alles was zo vredig en er is een diepe dankbaarheid met mezelf ontstaan.
Ik wil u laten weten hoe blij ik ben dat jullie via de cd's een deel van mijn leven zijn gaan uitmaken.
Nogmaals mijn dank voor al het fijne.
Met vriendelijke groeten,
Christa van Boxtel

En zo krijg ik nog vele berichten en telefoontjes.
Dank je wel als je besluit deze cursus te doen.Voor de mensen die net als ik graag lezen heb ik nog enkele boektips:

Ik kan iedereen de Engelstalige boeken van Arnold Patent, de inspirator van Willem de Ridder, aanbevelen.

Nederlandse aanraders:

Het boek dat Rhonda Byrne op het spoor van The Secret bracht is een klassieker van Wallace Wattles "The Science of Getting Rich". Jaren geleden heb ik dit vertaald en het is hier te koop en op www.absolute1.net. Daar kun je nog meer soortgelijke boeken in de vorm van ebooks (electronische boeken) gratis verkrijgen.

Het geheim - Rhonda Byrne.
Vraag en het wordt gegeven - Esther Hicks (& Abraham)
Spiegelogie - Willem de Ridder
De Meesters van het verre oosten – Baird Spaulding
Een cursus in wonderen


Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus van Margareth Lee (ik dus).
Dit boek is nu ook in het Nederlands gedrukt en te koop voor 17.95 euro. Nu `Het Licht in het Onze Vader: de oneindige cursus` niet meer alleen in het Engels te koop is bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS, ben ik van plan nog meer boeken te laten drukken. Want de reacties zijn hartverwarmend. Het was een grote stap voor me, maar gelukkig zijn er veel mensen in geïnteresseerd. Inmiddels heb ik ook het boek over de wet van aantrekking van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" en "Verzameld werk" van Harriet Emilie Cady laten drukken.

Je kunt hier meer over dit boek lezen. Je kunt ook een MP3 audiobestand van het laatste hoofdstuk downloaden. Hier is een link:
hoofdstuk 10
Of beluister het hier:

Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

Door de lessen van "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wilt denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


In Liefde en Licht,
Margareth Liew-On (schrijversnaam Margareth Lee)


PS Ik las een leuke tip van iemand die zich 's morgens liet wekken door haar mobieltje. Ze had daarvoor zelf een boodschap opgenomen. Dus als ze wakker wordt, herinnert haar eigen stem haar eraan om vast te stellen wat voor dag ze wil creëeren, dus haar intentie voor de dag vast te stellen en de dag in dankbaarheid te beginnen. Is dat niet machtig?yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl