JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda
Onderwerpen in deze Trans4mator nieuwsbrief nr.7:
  1. De bijeenkomst van 4 januari
  2. Zegening
  3. de agenda voor 2009: Transformator bijeenkomsten en “Een cursus in wonderen” groep
  4. De buitengewone vermogens waartoe onze geest in staat is
  5. Coaching

De bijeenkomst van 4 januari

Ik ben 2009 goed begonnen. Onze bijeenkomst op 4 januari was een groot succes. Ik probeerde iets nieuws, namelijk samenzijn in vreugde. Gelukkig konden de deelnemers dat hoge vibratieniveau goed aan. We hebben samen gedanst en affirmatieliedjes gezongen en heel veel gelachen. Mijn dochter Yvonne deed een deel van de workshop en ging ons voor in het zegenen. Ze hielp mij op talloze manieren en haar hulp was voor mij van heel grote waarde. Een cursiste vertelde uitgebreid over de wonderen die ze meemaakt sinds ze de Transformator toepast. De middag was te kort om alles te doen wat ik had willen doen. Zelfs onze afsluitende meditatie schoot erbij in. We hebben wel heel veel gedaan. De mensen hebben me erna zulke liefdevolle mailtjes gezonden. Ik voelde me enorm aangemoedigd om dit in de toekomst zo te blijven doen. Dan heb ik zelf ook veel voldoening. Het heeft me enorm geïnspireerd dat de deelnemers meedansten en meezongen, want eerlijk gezegd vind ik die bijeenkomsten waar we alleen maar zitten te zitten en praten en luisteren minder leuk dan zulke. Ik hou van een beetje pret. Dat is goed voor mijn vibratieniveau. Ik was eerst wel bang dat de mensen het niet zouden begrijpen, maar de reacties hebben me enorm aangemoedigd.Zo schreef de beeldschone (ook van binnen) Vanessa me:
“Ik heb alweer een paar keer mijn weerstand behandeld en het voelt erg goed !
Ik merk echt dat ik de goede richting op ga want mijn geluks gevoel kan niet op !! En dan heb ik niet veel bijzonders gedaan deze week hoor behalve mijn huis schoonmaken en werken hahaha.....maar toch heb ik heel de dag een happy gevoel alsof ik de hele wereld aan kan !

Zo ging ik maandag avond laat nog lekker met mijn honden naar buiten, dik aangekleed tegen de kou en het was heerlijk. Ik keek omhoog en zag een heldere lucht met allemaal sterren...prachtig ! Toen ben ik mijn eigen liedje gaan zingen met alleen maar positieve affirmaties, kortom ik kon weer erg om mezelf lachen hahaha.....”We hebben in vogelvlucht bijna de hele Transformator procedure samen gedaan, alleen de 2 laatste stappen hebben we overgeslagen. We hebben onder leiding van Yvonne elkaar gezegend, we hebben de foto's van onszelf en onze geliefden gezegend, ook onze huisdieren, en onze pasjes en portemonnees.
De deelnemers kregen een nieuwe CD van mij met een lichtoefening voor Geestelijke Kracht. Op die CD staat ook de tekst van het zegenen van mensen. Die heet “Het zegenend verlossend Woord spreken”. Het helpt enorm om iedereen en alles wat met je werk en andere aktiviteiten te maken heeft, te zegenen. Je maakt dan wonderen mee.

Zegening

Omdat ik zegenen zo'n belangrijk werktuig vind voor een beter leven voor iedereen, geef ik je deze oefening samen met de tekst. Die kun je dan eventueel zelf bewerken en voor jouw situatie aanpassen:

Hier is de link naar het audiobestand.

Het zegenend verlossend Woord spreken voor het bewustworden van mensen en de verlevendiging van hun ziel.

Lieve NAAM

In je ware wezen ben je één met God en met Zijn Zoon, en in de eenheid van bewustzijn van de Heilige Geest leef je met hen en hebt deel aan hen. Je weet samen met hen dat je Geest bent, heilig, zuiver, machtig en volmaakt. Dat alles wat de Vader toebehoort, jou toebehoort en dat voor jou een overvloed aan rijkdom wacht om zich te manifesteren.

Alles wat de Vader is, ben jij en volmaakte gezondheid, kracht en geluk horen jou toe om uit te drukken.

NAAM, je bent niet gebonden door eisen van het lichaam, of van de wereld of van het ego, want in de Goddelijke Geest bestaan deze niet.

Laat dus de volmaaktheid van je ware Zelf en al je Goddelijke vermogens en begrip, al de rijkdommen van je ziel, van je perfecte gezondheid en geluk, en al het goede dat jou toebehoort, dat de Vader je wil geven, NU komen en volledig gemanifesteerd worden, zodat de Vader verheerlijkt kan worden in de Zoon die jij bent.

Ik besef dat deze woorden van mij uitgaan, als een krachtige lichtstraal in de duisternis, rechtstreeks naar het zielebewustzijn van degeen voor wie het bestemd is. Die ziel zal ze zeker ontvangen en door ze opgewekt worden en zich door ze de eigen Goddelijke erfenis en aard herinneren. Het ego zal steeds minder vat hebben op deze persoon en de waarheid die in de eigen ziel besloten ligt, zal het bewustzijn verlichten, zodat deze ontwaakt uit de droom van gebrek en welke beperking dan ook en de waarheid zal kennen. Alle leugens van het ego zullen oplossen in het niets waaruit ze kwamen en hun uiterlijke manifestaties zullen verdwijnen.

God, laat deze persoon de eenheid met alles en iedereen volledig beseffen en met liefde in het hart iedereen tegemoet treden, ook en juist de zogenaamde vijanden. God, laat deze persoon een zegen zijn voor iedereen op het pad. Dank Je God!

Zeg nu vanuit je hart:

Mijn geliefde Vader, God, ik dank U en ik prijs Uw heilige Woord, die Geest is, die Waarheid is, die Leven is, die de Macht is om datgene waartoe het werd uitgezonden, te verwezenlijken. Want we zenden ze in de Naam van Christus Jezus, onze verlosser en bevrijder. Amen.

Je kunt dit aanvullen met:

God laat mij de eenheid met alles en iedereen volledig beseffen en met liefde in mijn hart iedereen tegemoet treden, ook en juist de zogenaamde vijanden. God, laat mij een zegen zijn voor iedereen op mijn pad. Dank Je God!

De laatste regel zeg ik altijd voor ik de deur uitga. Dat helpt om negatieve energieën die ik in winkels en op straat tegenkom, te laten oplossen zodat ze mij niet raken. Zoals ik tegen een deelneemster zei, mensen die in hun transformatieproces zitten zijn juist door hun zuivering, heel gevoelig hiervoor geworden. En veel mensen zeggen dat je je dan af moet sluiten, maar ik geloof dat dat niet goed is en zelfs gevaarlijk voor je kan zijn. Maar wanneer je niets doet, kan je vervelende lichamelijke en andere klachten krijgen. Voorkomen is beter dan genezen, denk ik dan.De agenda voor 2009

Onze bijeenkomst was zo inspirerend, dat ik er zin in heb om dit vaker te doen. Daarom heb ik een agenda met bijeenkomsten opgesteld die je op de website kunt lezen. Eerst krijgen de cursisten en leden toegang, zodat je je met voorrang aan kunt melden. Volgende week wordt de agenda openbaar.

Ik heb namelijk het gevoel dat het de bedoeling is dat ik me meer onder de mensen begeef. De evolutie van ons bewustzijn komt in een hogere versnelling en ik denk dat alle lichtwerkers nu geroepen worden om actie te ondernemen. De wereld heeft onze bijdrage nodig om de overgang te versoepelen. We hebben allemaal een rol in dit kosmisch gebeuren. Het gaat er immers niet om wat wij als mens kunnen doen, maar wat wij via ons laten doen.

In "Een cursus in wonderen" staat dat zo:
Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft
Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen
of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden
Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst,
wetend dat Hij me vergezelt
Ik zal genezen zijn wanneer ik me door Hem laat leren
hoe ik anderen genees.


Op dinsdag 27 januari 2009 is er weer een Transformator bijeenkomst, dit keer in Almere van 13.00 tot 17.00 uur. Voor leden van de nieuwsbrief is de prijs van deelname 60 euro, voor anderen is het 70 euro. Als je een introducee meeneemt, krijg je ieder 10 euro korting. Degene die meer introducees meeneemt, krijgt voor elke introducee 10 euro korting. Cursisten doen mee op basis van donatie. Het is de bedoeling telkens samen te zijn van 13.00 tot 17.00 uur en overige data zijn:

Dinsdag 27 januari in Almere.

Vrijdag 6 februari in Almere.

Dinsdag 24 februari in Almere

Donderdag 26 februari in Almere.

Tilburg: Donderdag 26 maart

Almere op maandag 13 april

Rotterdam op maandag 4 mei (onder voorbehoud)

Zaterdag 20 juni

Almere op woensdag 15 juli

Ook begint bij mij thuis in Almere een open groep waarin we het boek "Een cursus in wonderen" bespreken. Voor mij is dit boek het heerlijkste wat er bestaat. Ik word extatisch en barst haast uit mijn vel wanneer ik in hoofdstuk 14, II, al.3 lees: "De waarheid is waar. Niets anders is van belang. niets anders is werkelijk en al het andere bestaat niet. Laat mij voor jou het enige onderscheid maken dat jij niet maken kunt, maar dat je dient te leren. Je geloof in niets misleidt jou. Schenk Mij je geloof en ik zal het zachtjes plaatsen op de heilige plaats waar het thuishoort. Daar zul je geen misleiding aantreffen, maar slechts de simpele waarheid. En je zult haar liefhebben, want je zult haar begrijpen."

Deze bijeenkomsten zijn voor de mensen die het boek bezitten en serieus bezig zijn met de lessen of bereid zijn elke dag een les te doen. Je circuleert een donatie vanaf 20 euro per keer. We behandelen een les en bespreken de tekst.De buitengewone vermogens waartoe onze geest in staat is

Hebben jullie Wim Hof, de "AMAZING ICE MAN" ook op het nieuws gezien op donderdagavond 8 januari? Hij hakte een gat in het ijs, tilde een plak ijs eruit en kroop in het wak, slechts gekleed in shorts, laconiek verkondigend dat hij dit tot op hoge leeftijd zal doen en dat het heel gezond is.
Hij heeft gelijk, want Alexandra David-Neel werd heel oud en zij was een meester in tumo, de kunst van het opwarmen van dekens met haar lichaam in de ijzige kou van Tibet. Hoewel ze op latere leeftijd de voorkeur gaf aan de gemakken van het moderne leven in Europa.

Wim Hof lijkt zelf niet in de gaten te hebben dat hij een levend bewijs is van de macht van de geest. Wij weten het echter wel en het is heerlijk om zulke rolmodellen te zien. Het is echt geen loze praat, wanneer ik zeg dat je alles kunt hebben, zijn, doen en weten wat je maar wilt. Kijk maar naar een video van Wim op Youtube. Daar vind je nog meer zulke mensen, bijvoorbeeld een oogloze schilder uit Turkije. Hij is geboren zonder ogen en schildert toch prachtig! Hij zegt zelf: “niemand kan me blind noemen, ik zie meer met mijn vingers dan de meesten met hun ogen.”

Dat doet me denken aan het ontroerende verhaal van Jacques Lusseyran, die blind werd als jongetje maar toch een innerlijk licht bleef zien en schreef dat hij als blinde vaak meer zag dan de zienden. Toen hij in een concentratiekamp terecht kwam, bracht hij ook daar licht en heeft duizenden mensen het leven gered. Via zijn prachtige boeken heeft hij miljoenen licht gebracht.


Wat wel belangrijk lijkt te zijn voor de meeste mensen die grote prestaties leveren en ook voor degenen die op de weg naar meesterschap en voorspoed zijn, is dat je het niet alleen kunt doen. Lusseyran vertelt dat het grootste geschenk van zijn blindheid zijn vrienden waren. De vervelende kinderen lieten hem links liggen en de kinderen die wel met hem om wilden gaan, waren toegewijde vrienden voor het leven. Ze sloegen hun armen om hem heen en namen hem mee om te rennen!

Coaching

We hebben allen hulp nodig, daarom is iedereen onze spiegel en in wezen onze coach. Maar in veel gevallen voelt het niet zo, want sommige mensen op ons pad roepen niet het beste in ons naar boven. Toch moeten juist zij er ook zijn, om ons te helpen alles wat niet echt bij ons hoort, op te laten ruimen door onze innerlijke leiding. Alleen het beste is goed genoeg voor ons.

Hoe heerlijk is het toch om iemand te hebben die je begeleid om je maximaal te ontplooien!

Mohammed Ali, de grote bokser, werd geholpen door zijn coach Angelo Dundee, die hem niet alleen tot een perfecte vechtmachine maakte, maar hem ook naar het kampioenschap coachte. Toen hij tegen Sonny Liston uitkwam, had die waarschijnlijk zijn handschoenen met zuur ingesmeerd, want Ali werd heel weinig geraakt, maar hij verging van de pijn in zijn ogen. Zijn coach sprak hem toen moed in en herinnerde hem eraan dat als hij de pijn kon doorstaan, hij wereldkampioen werd. Met de juiste persoon in je hoek ben je onstuitbaar.
Je wordt niet in je eentje kampioen. Zelfs al ga je als eenzaat door het leven en verzet je je tegen de heersende mening, je hebt mensen nodig die dat denken representeren om je volledig te ontplooien.
Eigenlijk zijn we dus allemaal coaches voor elkaar. Maar door actief mensen die je aanmoedigen op te zoeken en je met hen te verbinden, kun je ongekende hoogten bereiken.

Richard Branson, één van de rijkste mensen ter wereld, was geen goede leerling, hij was dyslectisch, maar werd beschouwd als stom of lui. Zijn eerste 2 ondernemingen mislukten. Net als Freddie Laker voor hem, ging hij de strijd aan met British Airways, een luchtvaartgigant. Laker steunde Branson om originele manieren te vinden om toch een succes te maken van zijn bedrijf. Richard Bransen maakte o.a. reclame samen met het kabinepersoneel, verkleed als duiveltjes. Laker gaf hem visie, motiveerde en leidde hem naar succes. Ondanks de enorme concurrentie groeide Virgin Atlantic enorm tot wat het nu is.William Preece steunde Marconi en ging instanties af voor financiële steun voor zijn werk aan het verfijnen van draadloze telegrafie, die uitgevonden was door Nikola Tesla. Preece was niet alleen zijn mentor, maar ook zijn actieve voorspraak. Door zijn hulp en werk kon Marconi zich op het vervaardigen van de radio concentreren. Marconi maakte de fout om patent te nemen op het werk van Tesla, in plaats van hem te eren als voorganger, en raakte later daardoor bijna al zijn patenten kwijt. Maar zijn bedrijf bleef floreren, in tegenstelling tot dat van Tesla.

Tesla was naast talloze andere moderne gemakken, ook de uitvinder van de Transformator, waarvoor onze dank.
In Wikipedia lezen we over Nikola Tesla:
“Omdat Tesla, in tegenstelling tot Edison, niet zakelijk ingesteld was, trok hij nooit ten volle profijt van de patenten op zijn uitvindingen die hem in principe schatrijk hadden kunnen maken, maar had daarentegen voortdurend problemen met schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is dat toen zijn zakenpartner George Westinghouse in financiële problemen geraakte Tesla zijn lucratieve patentrechten opgaf om hem te helpen. In die tijd begonnen deze net goed hun geld op te brengen omdat steeds meer steden een elektriciteitsnet aan het opzetten waren waarbij van Tesla's uitvindingen gebruik werd gemaakt. Bij Westinghouse stroomde het geld binnen en de eigenaren wisten zo hun bedrijf groot te maken met Tesla's patenten. Westinghouse is tegenwoordig wereldwijd een van de grootste bedrijven op elektrotechnisch gebied.

Op latere leeftijd, toen hij steeds minder middelen had om laboratoriumexperimenten op te zetten, begaf Tesla zich op voor buitenstaanders steeds vreemdere zijwegen en was hij een dankbare bron voor de sensatiepers. Zo zou hij een dodende straal hebben ontwikkeld, een aardbevingsmachine, een manier om de aarde te splijten als een appel, anti-zwaartekracht, een apparaat om contact met buitenaardse wezens te maken en een manier om gratis en ongelimiteerd energie uit de ether te halen. Heden ten dage is er een uitgebreide mythologie rond Tesla en zijn uitvindingen ontstaan en vele uitvinders proberen zijn (vermeende) uitzonderlijke uitvindingen na te bouwen.

Tesla stond waarschijnlijk model voor de figuur van de 'gekke geleerde', die in de eerste sciencefiction en horrorfilms van Hollywood vaak voorkwam.”

Dat is dus het verschil tussen iemand met en iemand zonder een mentor en coach. Zo'n coach is een vriend, die jouw hoogste belang voor ogen heeft, die met je samenwerkt en je aanvult waar nodig, die je adviseert en steunt. Dat is mijn intentie in mijn relatie met de Transformator cursisten. Voor mij omvat coachen meer dan mijn wijsheid delen, het is jou aanmoedigen om in jezelf te geloven en met alle mogelijke middelen in je kracht te komen. Wanneer je besluit de Transformator cursus te volgen, geloven we samen in jou en in je onbeperkte mogelijkheden.

De schriftelijke cursus
De Transformator voor Meesterschap & Gelukkig Leven.

is een cursus om je ware Zelf te vinden. Het bestaat uit 12 lessen die je in een periode van 6 maanden thuis ontvangt met audio CD's en video dvd's om de kracht van je geest te leren gebruiken. Naast het toepassen van je geestelijke vermogens staat ook vergeving centraal in deze cursus. Je leert vooral hoe je de spirituele wetten van het leven zoals de wet van aantrekking praktisch voor je kunt laten werken.

Mensen vertellen mij soms dat ze graag aan een cursus deel zouden nemen, maar dat ze het niet kunnen betalen. Ze leven in gebrek en wat heeft voorrang? Hoe lang kun je nog zo leven? De echte vraag is: "kan ik me veroorloven om deze cursus niet te doen?" Ik heb met talloze cursisten meegemaakt, dat er ineens op wonderbaarlijke wijze geld beschikbaar komt zodra ze denken "ik besluit om deze cursus te doen".

Je ontvangt de cursus elke maand thuis en je betaalt slechts 600 euro vooruit. Daarvoor krijg je de Transformator modules voor Meesterschap en Gelukkig Leven, verschillende audio CD's en video's en gratis bonussen verdeeld over de periode van een half jaar, zolang als de cursus duurt. Via de email of schriftelijk kun je bij mij terecht met je vragen. Ook kun je regelmatig meedoen aan teleseminars waarin je vragen kunt stellen en samen met mij kunt oefenen. op de pagina over training kun je lezen wat deze cursus inhoudt.


yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl