Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
 1. De bijeenkomst van 4 januari
 2. Zegening
 3. de agenda voor 2009: Transformator bijeenkomsten en “Een cursus in wonderen” groep
 4. De buitengewone vermogens waartoe onze geest in staat is
 5. Coaching

De bijeenkomst van 4 januari

Ik ben 2009 goed begonnen. Onze bijeenkomst op 4 januari was een groot succes. Ik probeerde iets nieuws, namelijk samenzijn in vreugde. Gelukkig konden de deelnemers dat hoge vibratieniveau goed aan. We hebben samen gedanst en affirmatieliedjes gezongen en heel veel gelachen. Mijn dochter Yvonne deed een deel van de workshop en ging ons voor in het zegenen. Ze hielp mij op talloze manieren en haar hulp was voor mij van heel grote waarde. Een cursiste vertelde uitgebreid over de wonderen die ze meemaakt sinds ze de Transformator toepast. De middag was te kort om alles te doen wat ik had willen doen. Zelfs onze afsluitende meditatie schoot erbij in. We hebben wel heel veel gedaan. De mensen hebben me erna zulke liefdevolle mailtjes gezonden. Ik voelde me enorm aangemoedigd om dit in de toekomst zo te blijven doen. Dan heb ik zelf ook veel voldoening. Het heeft me enorm geïnspireerd dat de deelnemers meedansten en meezongen, want eerlijk gezegd vind ik die bijeenkomsten waar we alleen maar zitten te zitten en praten en luisteren minder leuk dan zulke. Ik hou van een beetje pret. Dat is goed voor mijn vibratieniveau. Ik was eerst wel bang dat de mensen het niet zouden begrijpen, maar de reacties hebben me enorm aangemoedigd.


Zo schreef de beeldschone (ook van binnen) Vanessa me:
“Ik heb alweer een paar keer mijn weerstand behandeld en het voelt erg goed !
Ik merk echt dat ik de goede richting op ga want mijn geluks gevoel kan niet op !! En dan heb ik niet veel bijzonders gedaan deze week hoor behalve mijn huis schoonmaken en werken hahaha.....maar toch heb ik heel de dag een happy gevoel alsof ik de hele wereld aan kan !

Zo ging ik maandag avond laat nog lekker met mijn honden naar buiten, dik aangekleed tegen de kou en het was heerlijk. Ik keek omhoog en zag een heldere lucht met allemaal sterren...prachtig ! Toen ben ik mijn eigen liedje gaan zingen met alleen maar positieve affirmaties, kortom ik kon weer erg om mezelf lachen hahaha.....”


We hebben in vogelvlucht bijna de hele Transformator procedure samen gedaan, alleen de 2 laatste stappen hebben we overgeslagen. We hebben onder leiding van Yvonne elkaar gezegend, we hebben de foto's van onszelf en onze geliefden gezegend, ook onze huisdieren, en onze pasjes en portemonnees.
De deelnemers kregen een nieuwe CD van mij met een lichtoefening voor Geestelijke Kracht. Op die CD staat ook de tekst van het zegenen van mensen. Die heet “Het zegenend verlossend Woord spreken”. Het helpt enorm om iedereen en alles wat met je werk en andere aktiviteiten te maken heeft, te zegenen. Je maakt dan wonderen mee.

Zegening

Omdat ik zegenen zo'n belangrijk werktuig vind voor een beter leven voor iedereen, geef ik je deze oefening samen met de tekst. Die kun je dan eventueel zelf bewerken en voor jouw situatie aanpassen:

Hier is de link naar het audiobestand.

Het zegenend verlossend Woord spreken voor het bewustworden van mensen en de verlevendiging van hun ziel.

Lieve NAAM

In je ware wezen ben je één met God en met Zijn Zoon, en in de eenheid van bewustzijn van de Heilige Geest leef je met hen en hebt deel aan hen. Je weet samen met hen dat je Geest bent, heilig, zuiver, machtig en volmaakt. Dat alles wat de Vader toebehoort, jou toebehoort en dat voor jou een overvloed aan rijkdom wacht om zich te manifesteren.

Alles wat de Vader is, ben jij en volmaakte gezondheid, kracht en geluk horen jou toe om uit te drukken.

NAAM, je bent niet gebonden door eisen van het lichaam, of van de wereld of van het ego, want in de Goddelijke Geest bestaan deze niet.

Laat dus de volmaaktheid van je ware Zelf en al je Goddelijke vermogens en begrip, al de rijkdommen van je ziel, van je perfecte gezondheid en geluk, en al het goede dat jou toebehoort, dat de Vader je wil geven, NU komen en volledig gemanifesteerd worden, zodat de Vader verheerlijkt kan worden in de Zoon die jij bent.

Ik besef dat deze woorden van mij uitgaan, als een krachtige lichtstraal in de duisternis, rechtstreeks naar het zielebewustzijn van degeen voor wie het bestemd is. Die ziel zal ze zeker ontvangen en door ze opgewekt worden en zich door ze de eigen Goddelijke erfenis en aard herinneren. Het ego zal steeds minder vat hebben op deze persoon en de waarheid die in de eigen ziel besloten ligt, zal het bewustzijn verlichten, zodat deze ontwaakt uit de droom van gebrek en welke beperking dan ook en de waarheid zal kennen. Alle leugens van het ego zullen oplossen in het niets waaruit ze kwamen en hun uiterlijke manifestaties zullen verdwijnen.

God, laat deze persoon de eenheid met alles en iedereen volledig beseffen en met liefde in het hart iedereen tegemoet treden, ook en juist de zogenaamde vijanden. God, laat deze persoon een zegen zijn voor iedereen op het pad. Dank Je God!

Zeg nu vanuit je hart:

Mijn geliefde Vader, God, ik dank U en ik prijs Uw heilige Woord, die Geest is, die Waarheid is, die Leven is, die de Macht is om datgene waartoe het werd uitgezonden, te verwezenlijken. Want we zenden ze in de Naam van Christus Jezus, onze verlosser en bevrijder. Amen.

Je kunt dit aanvullen met:

God laat mij de eenheid met alles en iedereen volledig beseffen en met liefde in mijn hart iedereen tegemoet treden, ook en juist de zogenaamde vijanden. God, laat mij een zegen zijn voor iedereen op mijn pad. Dank Je God!

De laatste regel zeg ik altijd voor ik de deur uitga. Dat helpt om negatieve energieën die ik in winkels en op straat tegenkom, te laten oplossen zodat ze mij niet raken. Zoals ik tegen een deelneemster zei, mensen die in hun transformatieproces zitten zijn juist door hun zuivering, heel gevoelig hiervoor geworden. En veel mensen zeggen dat je je dan af moet sluiten, maar ik geloof dat dat niet goed is en zelfs gevaarlijk voor je kan zijn. Maar wanneer je niets doet, kan je vervelende lichamelijke en andere klachten krijgen. Voorkomen is beter dan genezen, denk ik dan.


De agenda voor 2009

Onze bijeenkomst was zo inspirerend, dat ik er zin in heb om dit vaker te doen. Daarom heb ik een agenda met bijeenkomsten opgesteld die je op de website kunt lezen. Eerst krijgen de cursisten en leden toegang, zodat je je met voorrang aan kunt melden. Volgende week wordt de agenda openbaar.

Ik heb namelijk het gevoel dat het de bedoeling is dat ik me meer onder de mensen begeef. De evolutie van ons bewustzijn komt in een hogere versnelling en ik denk dat alle lichtwerkers nu geroepen worden om actie te ondernemen. De wereld heeft onze bijdrage nodig om de overgang te versoepelen. We hebben allemaal een rol in dit kosmisch gebeuren. Het gaat er immers niet om wat wij als mens kunnen doen, maar wat wij via ons laten doen.

In "Een cursus in wonderen" staat dat zo:
Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.
Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft
Ik hoef me geen zorgen te maken om wat ik zal zeggen
of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden
Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij me wenst,
wetend dat Hij me vergezelt
Ik zal genezen zijn wanneer ik me door Hem laat leren
hoe ik anderen genees.


Op dinsdag 27 januari 2009 is er weer een Transformator bijeenkomst, dit keer in Almere van 13.00 tot 17.00 uur. Voor leden van de nieuwsbrief is de prijs van deelname 60 euro, voor anderen is het 70 euro. Als je een introducee meeneemt, krijg je ieder 10 euro korting. Degene die meer introducees meeneemt, krijgt voor elke introducee 10 euro korting. Cursisten doen mee op basis van donatie. Het is de bedoeling telkens samen te zijn van 13.00 tot 17.00 uur en overige data zijn:

Dinsdag 27 januari in Almere.

Vrijdag 6 februari in Almere.

Dinsdag 24 februari in Almere

Donderdag 26 februari in Almere.

Tilburg: Donderdag 26 maart

Almere op maandag 13 april

Rotterdam op maandag 4 mei (onder voorbehoud)

Zaterdag 20 juni

Almere op woensdag 15 juli

Ook begint bij mij thuis in Almere een open groep waarin we het boek "Een cursus in wonderen" bespreken. Voor mij is dit boek het heerlijkste wat er bestaat. Ik word extatisch en barst haast uit mijn vel wanneer ik in hoofdstuk 14, II, al.3 lees: "De waarheid is waar. Niets anders is van belang. niets anders is werkelijk en al het andere bestaat niet. Laat mij voor jou het enige onderscheid maken dat jij niet maken kunt, maar dat je dient te leren. Je geloof in niets misleidt jou. Schenk Mij je geloof en ik zal het zachtjes plaatsen op de heilige plaats waar het thuishoort. Daar zul je geen misleiding aantreffen, maar slechts de simpele waarheid. En je zult haar liefhebben, want je zult haar begrijpen."

Deze bijeenkomsten zijn voor de mensen die het boek bezitten en serieus bezig zijn met de lessen of bereid zijn elke dag een les te doen. Je circuleert een donatie vanaf 20 euro per keer. We behandelen een les en bespreken de tekst.


De buitengewone vermogens waartoe onze geest in staat is

Hebben jullie Wim Hof, de “AMAZING ICE MAN" ook op het nieuws gezien op donderdagavond 8 januari? Hij hakte een gat in het ijs, tilde een plak ijs eruit en kroop in het wak, slechts gekleed in shorts, laconiek verkondigend dat hij dit tot op hoge leeftijd zal doen en dat het heel gezond is.
Hij heeft gelijk, want Alexandra David-Neel werd heel oud en zij was een meester in tumo, de kunst van het opwarmen van dekens met haar lichaam in de ijzige kou van Tibet. Hoewel ze op latere leeftijd de voorkeur gaf aan de gemakken van het moderne leven in Europa.


Wim Hof lijkt zelf niet in de gaten te hebben dat hij een levend bewijs is van de macht van de geest. Wij weten het echter wel en het is heerlijk om zulke rolmodellen te zien. Het is echt geen loze praat, wanneer ik zeg dat je alles kunt hebben, zijn, doen en weten wat je maar wilt. Kijk maar naar een video van Wim op Youtube. Daar vind je nog meer zulke mensen, bijvoorbeeld een oogloze schilder uit Turkije. Hij is geboren zonder ogen en schildert toch prachtig! Hij zegt zelf: “niemand kan me blind noemen, ik zie meer met mijn vingers dan de meesten met hun ogen.”Dat doet me denken aan het ontroerende verhaal van Jacques Lusseyran, die blind werd als jongetje maar toch een innerlijk licht bleef zien en schreef dat hij als blinde vaak meer zag dan de zienden. Toen hij in een concentratiekamp terecht kwam, bracht hij ook daar licht en heeft duizenden mensen het leven gered. Via zijn prachtige boeken heeft hij miljoenen licht gebracht.


Wat wel belangrijk lijkt te zijn voor de meeste mensen die grote prestaties leveren en ook voor degenen die op de weg naar meesterschap en voorspoed zijn, is dat je het niet alleen kunt doen. Lusseyran vertelt dat het grootste geschenk van zijn blindheid zijn vrienden waren. De vervelende kinderen lieten hem links liggen en de kinderen die wel met hem om wilden gaan, waren toegewijde vrienden voor het leven. Ze sloegen hun armen om hem heen en namen hem mee om te rennen!

Coaching

We hebben allen hulp nodig, daarom is iedereen onze spiegel en in wezen onze coach. Maar in veel gevallen voelt het niet zo, want sommige mensen op ons pad roepen niet het beste in ons naar boven. Toch moeten juist zij er ook zijn, om ons te helpen alles wat niet echt bij ons hoort, op te laten ruimen door onze innerlijke leiding. Alleen het beste is goed genoeg voor ons.

Hoe heerlijk is het toch om iemand te hebben die je begeleid om je maximaal te ontplooien!

Mohammed Ali, de grote bokser, werd geholpen door zijn coach Angelo Dundee, die hem niet alleen tot een perfecte vechtmachine maakte, maar hem ook naar het kampioenschap coachte. Toen hij tegen Sonny Liston uitkwam, had die waarschijnlijk zijn handschoenen met zuur ingesmeerd, want Ali werd heel weinig geraakt, maar hij verging van de pijn in zijn ogen. Zijn coach sprak hem toen moed in en herinnerde hem eraan dat als hij de pijn kon doorstaan, hij wereldkampioen werd. Met de juiste persoon in je hoek ben je onstuitbaar.
Je wordt niet in je eentje kampioen. Zelfs al ga je als eenzaat door het leven en verzet je je tegen de heersende mening, je hebt mensen nodig die dat denken representeren om je volledig te ontplooien.
Eigenlijk zijn we dus allemaal coaches voor elkaar. Maar door actief mensen die je aanmoedigen op te zoeken en je met hen te verbinden, kun je ongekende hoogten bereiken.

Richard Branson, één van de rijkste mensen ter wereld, was geen goede leerling, hij was dyslectisch, maar werd beschouwd als stom of lui. Zijn eerste 2 ondernemingen mislukten. Net als Freddie Laker voor hem, ging hij de strijd aan met British Airways, een luchtvaartgigant. Laker steunde Branson om originele manieren te vinden om toch een succes te maken van zijn bedrijf. Richard Bransen maakte o.a. reclame samen met het kabinepersoneel, verkleed als duiveltjes. Laker gaf hem visie, motiveerde en leidde hem naar succes. Ondanks de enorme concurrentie groeide Virgin Atlantic enorm tot wat het nu is.

Ben is een jongen die zonder ogen ziet. Zoiets als een menselijke vleermuis. De moeder van Ben is een geweldige coach voor haar zoon. Kijk zelf naar de video:William Preece steunde Marconi en ging instanties af voor financiële steun voor zijn werk aan het verfijnen van draadloze telegrafie, die uitgevonden was door Nikola Tesla. Preece was niet alleen zijn mentor, maar ook zijn actieve voorspraak. Door zijn hulp en werk kon Marconi zich op het vervaardigen van de radio concentreren. Marconi maakte de fout om patent te nemen op het werk van Tesla, in plaats van hem te eren als voorganger, en raakte later daardoor bijna al zijn patenten kwijt. Maar zijn bedrijf bleef floreren, in tegenstelling tot dat van Tesla.

Tesla was naast talloze andere moderne gemakken, ook de uitvinder van de Transformator, waarvoor onze dank.
In Wikipedia lezen we over Nikola Tesla:
“Omdat Tesla, in tegenstelling tot Edison, niet zakelijk ingesteld was, trok hij nooit ten volle profijt van de patenten op zijn uitvindingen die hem in principe schatrijk hadden kunnen maken, maar had daarentegen voortdurend problemen met schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is dat toen zijn zakenpartner George Westinghouse in financiële problemen geraakte Tesla zijn lucratieve patentrechten opgaf om hem te helpen. In die tijd begonnen deze net goed hun geld op te brengen omdat steeds meer steden een elektriciteitsnet aan het opzetten waren waarbij van Tesla's uitvindingen gebruik werd gemaakt. Bij Westinghouse stroomde het geld binnen en de eigenaren wisten zo hun bedrijf groot te maken met Tesla's patenten. Westinghouse is tegenwoordig wereldwijd een van de grootste bedrijven op elektrotechnisch gebied.

Op latere leeftijd, toen hij steeds minder middelen had om laboratoriumexperimenten op te zetten, begaf Tesla zich op voor buitenstaanders steeds vreemdere zijwegen en was hij een dankbare bron voor de sensatiepers. Zo zou hij een dodende straal hebben ontwikkeld, een aardbevingsmachine, een manier om de aarde te splijten als een appel, anti-zwaartekracht, een apparaat om contact met buitenaardse wezens te maken en een manier om gratis en ongelimiteerd energie uit de ether te halen. Heden ten dage is er een uitgebreide mythologie rond Tesla en zijn uitvindingen ontstaan en vele uitvinders proberen zijn (vermeende) uitzonderlijke uitvindingen na te bouwen.

Tesla stond waarschijnlijk model voor de figuur van de 'gekke geleerde', die in de eerste sciencefiction en horrorfilms van Hollywood vaak voorkwam.”

Dat is dus het verschil tussen iemand met en iemand zonder een mentor en coach. Zo'n coach is een vriend, die jouw hoogste belang voor ogen heeft, die met je samenwerkt en je aanvult waar nodig, die je adviseert en steunt. Dat is mijn intentie in mijn relatie met de Transformator cursisten. Voor mij omvat coachen meer dan mijn wijsheid delen, het is jou aanmoedigen om in jezelf te geloven en met alle mogelijke middelen in je kracht te komen. Wanneer je besluit de Transformator cursus te volgen, geloven we samen in jou en in je onbeperkte mogelijkheden.

De schriftelijke cursus
De Transformator voor Meesterschap & Gelukkig Leven.

is een cursus om je ware Zelf te vinden. Het bestaat uit 12 lessen die je in een periode van 6 maanden thuis ontvangt met audio CD's en video dvd's om de kracht van je geest te leren gebruiken. Naast het toepassen van je geestelijke vermogens staat ook vergeving centraal in deze cursus. Je leert vooral hoe je de spirituele wetten van het leven zoals de wet van aantrekking praktisch voor je kunt laten werken.

Mensen vertellen mij soms dat ze graag aan een cursus deel zouden nemen, maar dat ze het niet kunnen betalen. Ze leven in gebrek en wat heeft voorrang? Hoe lang kun je nog zo leven? De echte vraag is: "kan ik me veroorloven om deze cursus niet te doen?" Ik heb met talloze cursisten meegemaakt, dat er ineens op wonderbaarlijke wijze geld beschikbaar komt zodra ze denken "ik besluit om deze cursus te doen".

Je ontvangt de cursus elke maand thuis en je betaalt slechts 600 euro vooruit. Daarvoor krijg je de Transformator modules voor Meesterschap en Gelukkig Leven, verschillende audio CD's en video's en gratis bonussen verdeeld over de periode van een half jaar, zolang als de cursus duurt. Via de email of schriftelijk kun je bij mij terecht met je vragen. Ook kun je regelmatig meedoen aan teleseminars waarin je vragen kunt stellen en samen met mij kunt oefenen. op de pagina over training kun je lezen wat deze cursus inhoudt.

Als deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook

TRANSFORMATIE INSTRUMENTENIk geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio's met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik een uitgebreide handleiding over ze.Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie.


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's voor overdag en een serie die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen bevat de serie voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.

  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.
  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio met behulp van het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.


  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  of in EPUB formaat (gemakkelijk voor je e-reader)
  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro:


  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje (1 min34) van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd.
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 31 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Onze producten worden geleverd nadat de betaling is voldaan via Paypal of is overgemaakt op naam van Stichting Absolute 1 in Almere. Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk via het bestelformulier of per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.absolute1.net.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken  - Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:

  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek samen met het MP3 audio luisterboek snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Margareth Liew-On auteur trans4mator.nl