Nieuwsbrief nr.9 "De Transformator voor Meesterschap, Gelukkig Leven, Succes en Financiële Vrijheid". Deze nieuwsbrief is als een soort blog opgesteld waarin allerlei onderwerpen de revu passeren.

Onderwerpen:

I. De wet van aantrekking, orkanen, wonderen en Reverend Ike.

II. Vragen van cursisten en leden:

- We zijn gelukkig samen, maar ons inkomen is flink gedaald. Geloven we misschien dat we geen geld mogen hebben omdat we zo gelukkig zijn? Wat kunnen we doen om onze financiële situatie te verbeteren?

- Hoe ga je om met weerstand tegen jezelf behandelen om je vibratieniveau te verhogen?

- Zelfkritiek.

- Een negatief bericht over de eliminatie oefening.

- Pas op je woorden!

- Behandelen van weerstand tegen het doen van administratie.

- Behandelen van weerstand tegen het aanvragen van een uitkering.

- Heerlijke wonderenI. - In een emailtje ontving ik het volgende inspirerende relaas van Anisa, een spirituele lerares.

We hebben de orkaan Ike overleefd en er is zoveel om dankbaar voor te zijn.

Door de wind en tornado's zijn er minstens 500 bomen ontworteld en velen van ze zijn bovenop huizen en auto's in mijn omgeving terecht gekomen. In mijn buurt zijn minstens een dozijn stroomkabels gebroken. Er viel een boom op de eetkamer van mijn broer en het grootste deel van de stad heeft nog steeds geen electriciteit. Duizenden huizen zijn verwoest en duizenden mensen dakloos. Overal is puin en de meeste winkels zijn gesloten.

Het is ontzagwekkend om te zien hoe vreemden en buren hun huizen en harten openen om elkaar te helpen. Op maandag werd mijn electriciteit hersteld. Maar we hebben geen moment zonder stroom gezeten! Om 9 uur 's avonds kwamen we thuis en het was aardedonker. De kinderen zeiden toen we de buurt inreden: "mama, we hebben geen stroom, kijk maar, niemand heeft licht aan!" Ik bleef doorrijden en WIST dat mijn huis verlicht zou zijn. Toen ik de hoek om kwam, zag ik 3 huizen met licht en de mijne was 1 daarvan. Ik danste en zei: "O, ik ben zo gelukkig. God houdt van me!!!"

Er stond letterlijk een menigte voor mijn deur en ze keken verward – waarom hebben zij stroom? Ik zei alleen maar: "Het spijt me zo dat jullie stroom nog niet is hersteld. Er is meer dan genoeg ruimte hier, jullie zijn welkom. En jullie mogen ook jullie voedsel hier opslaan of morgen de was doen. Laat me weten als je iets nodig hebt." Ik voelde even een schuldgevoel van de overlevende, maar bedacht toen dat we allemaal de macht hebben om wonderen te scheppen. Sommigen van ons richten hun aandacht alleen maar op de andere kant van die wonderen. Ik denk dat ik vandaag de tijd neem om wat warme koekjes naar de "menigte" te brengen en te informeren of ze iets nodig hebben, want ze zitten nog steeds zonder hun eigen "krachtstroom".

Tot zover het verhaal van Anisa Aven.

Ik maak zelf ook voortdurend wonderen mee, hoewel ze weinig indruk maken op anderen. De Course zegt dat wonderen niet als spektakel moeten dienen om anderen te overtuigen. Het is wel leuk om te lezen over wonderen, maar ik heb gemerkt dat je op moet passen met wie je je wonderen deelt. Sommige mensen geloven het gewoon niet of proberen je belachelijk te maken. Ik denk dan "als een varken tegen me knort, knor ik niet terug". Ze praten vanuit hun eigen "wijsheid". Niet alleen zijn er mensen die je aanvallen, maar het ergste vind ik dat er mensen zijn die hun eigen wonderen niet meer opmerken of kleineren, maar persé wonderen willen die gelijk zijn aan die van mij. Daarmee miskennen ze hun eigen kracht en verbinding met de universele Intelligentie. Daarom praat ik alleen over de wonderen die ik meemaak wanneer dat een belangrijk doel dient. Ik vertel bijvoorbeeld regelmatig hoe ik moeiteloos "vergeten" ben om te roken. En dat ik ben genezen door niet te geloven in de artsen die in 1992 zeiden dat ik terminale kanker had en nog hooguit 1 ½ jaar zou leven. En natuurlijk vertel ik graag over de wonderen van mijn cliënten en cursisten. Dat zijn er echter inmiddels teveel om op te noemen.

Ik maak echter elke dag wonderen mee, die in de ogen van anderen heel vreemd zouden lijken. Zo had ik een mierennest in de keuken en de vorige bewoners hadden allerlei menselijke maatregelen genomen om van ze af te komen. Vergif, kokend water, niets had geholpen. Ik heb met ze gecommuniceerd op een speciale manier en ze toen gevraagd om te vertrekken en heb vervolgens een dag lang genoten van een optocht van mieren met hun hele nest naar de tuin. Daar leven ze nu nog steeds in hun mierenhemel.

Wat ik ook telkens als een wonder beschouw is dat mijn goddelijke leiding me in contact brengt met geweldige mensen die mij zegenen en inspireren en verheffen.

Ik heb nu net een website gevonden van reverend Ike, een Afro Amerikaanse dominee waar in de 70er jaren veel over te doen was. Hij zou arme onwetende mensen geld uit hun zak kloppen. Hij had een stoet Rolls Royces, wel 20. Ik praatte ijverig mee met degenen die er schande van spraken zonder hem ooit gehoord te hebben. Niet dat dat enig verschil zou hebben uitgemaakt, ik had totaal geen spiritueel bewustzijn en was gewoon geestelijk dood.

Nu wachtte mij een heerlijke wonderbaarlijke verrassing. Reverend Ike spreekt over de spirituele levensprincipes met gemak en heel veel humor. Hij illustreert ze aan de hand van de leer van Jezus en de Bijbel. Naast "Een cursus in wonderen" is dat mijn lievelingsboek. Het was geen wonder dat de gevestigde orde hem zo aanviel. Hij stelde de praktijken van de bestaande kerken en religieuze bewegingen aldoor aan de kaak op zo'n humoristische manier, dat de boodschap enorm doel trof.

Wanneer je het werk van deze prediker kent en begrijpt, dan zie je ook dat het voor hem uiterst belangrijk was om tot de mensen door te dringen, om ze echt te helpen bewust te worden. Zijn doelgroep was de arme bewoners van de ghetto's in de VS. Hij predikt nu niet meer, hij leeft rustig in een kasteel aan zee in Californië. Zoals één van zijn opvolgers, Bishop Jordan zegt, ging het niet om geld, maar zoals hij zei: "reverend Ike is about getting out of the ghetto and into the get mo'. Het ging hem erom dat mensen moeten begrijpen wat Jezus bedoelde toen hij zei "Ik ben gekomen opdat jullie meer leven hebben".

Ik ben dankbaar dat ik door het wonder van de transformatie van mijn geest nu de waarde inzie van het werk van reverend Ike.

Een paar leuke uitspraken van reverend Ike:

I've never seen a heart attack anybody. You had a heaven attack. (Ik heb nog nooit een hart iemand zien aanvallen. Je had een aanval van de hemel.)

In religion we're taught you have to die to get to heaven. But heaven is trying to get to you! (In de traditionele religie leer je dat je moet sterven om naar de hemel te gaan. Maar de hemel probeert bij jou te komen!)

The devil is your own self opposition. It looks like another, it sounds and acts like another, but there is no other! (De duivel is je eigen innerlijke weerstand. Het ziet eruit als een ander, het klinkt en gedraagt zich als een ander, maar er is geen ander!)

You draw to you whatever you love and whatever you hate. (Je trekt datgene aan waar je van houdt en datgene wat je haat.) Dit hoor je Esther Hicks tegenwoordig ook vaak zeggen.

I am not a black preacher, I am a green preacher! (Ik ben geen zwarte prediker, ik ben een groene prediker!) Hij heeft het over de kleur van dollarbiljetten, die zijn groen.

Op zijn website www.revike.org kun je heel veel audio downloaden. Daarvoor moet je naar de montly lessons en dan staat ergens onderaan "archive". Daar vind je ze. Ik beveel zijn werk warm aan, ik geloof niet dat ik ooit eerder zo'n eenvoudige en boeiende uitleg van de spirituele principes van het leven heb gehoord. En ook correct.

Mijn cursisten weten dat ik veel andere leraren een warm hart toedraag, maar tegelijk ben ik het ook met niemand helemaal eens. Elke leraar beweert af en toe iets wat gewoon niet klopt. Ik ken nog niet al het werk van reverend Ike, maar in de tientallen uren audio's van hem en zijn boek en zijn cursus heb ik nog niets gelezen of gehoord waarvan mijn haren overeind gingen staan. En het is ook voor het eerst in lange tijd dat ik iemand dingen heb horen vertellen die ik ook heb ervaren. Hij zegt bijvoorbeeld dat de Heilige Geest jou gegeven moment gaat mediteren. Dat is jaren geleden bij mij begonnen. Het is alsof ik haast aldoor in een meditatieve staat verkeer. Het was fijn te merken dat ik daar niet alleen in ben. Het gebeurt vast wel vaker, maar vermoedelijk praten de meesten net als ik er niet over. Hij zei ook niet dat het met hem is gebeurd, maar je kunt er niet over spreken als je het niet hebt ervaren. En reverend Ike is duidelijk een ervaringsdeskundige. Zoals hij zelf zegt, hij heeft alles geleerd aan de universiteit van het leven.VRAGEN VAN CURSISTEN EN LEDEN.

Een cursiste stelde de volgende vraag:

Toen mijn partner nog bij zijn vorige vrouw was, kwam er altijd meer dan genoeg geld binnen. Sinds wij echter samen zijn, is ons inkomen achteruit gegaan. Maak ik hem arm? Geloven we misschien dat we geen geld mogen hebben omdat we zo gelukkig zijn?

Mijn antwoord: Jij en je partner konden alleen bij elkaar komen omdat jullie op hetzelfde vibratieniveau zaten. Dus er is iets met hem gebeurd waardoor zijn vibratieniveau over geld geleidelijk veranderd is. Dat hoeft niets met jou te maken te hebben. Jullie pasten alleen beter bij elkaar toen hij eenmaal op hetzelfde niveau was. Mensen geloven vaak dat geld niet gelukkig maakt, en dat is waar. Maar geldgebrek maakt echt ongelukkig! Misschien ging hij wel geloven dat geld niet gelukkig maakt door de relatie die hij eerder had?

Je stelt voor om het te behandelen met "ook al denk ik dat rijkdom en liefde niet samen gaan....toch accepteer....enz" Dat lijkt me een goed idee. Ook de uitspraak "geld maakt niet gelukkig" is misschien belangrijk.

Om iets beters te scheppen is zekerheid het belangrijkste. Wanneer je zeker weet dat je een overvloed aan geld hebt, dan is het zo. Je bent dan in een toestand dat je er eigenlijk niet eens aan denkt, het is net als ademen. Je denkt niet "nu moet ik gauw ademen, anders is de lucht op". Je denkt ook niet na over andere automatische lichaamsfuncties. Ook niet of de zon of aarde er ineens niet meer zal zijn. (Hoewel allerlei ego's dat wel proberen te scheppen).

Voor jouw gevoel is het gewoon zo. En dus is het zo.

Op de 2e plaats komt de staat van voelen dat je het hebt. We denken dat je eerst veel geld moet hebben om je rijk te voelen. Zo gaat dat in onze wereld. Maar helaas kun je niet rijk worden zonder je eerst rijk te voelen. Rijke mensen hebben het eerst flink gevoelualiseerd, meestal onbewust. Ze stelden zich voor dat ze rijk zouden zijn, verheugden zich erop en als ze een kwartje kregen sprongen ze een gat in de lucht in het begin. Niet omdat ze zo blij waren met een kwartje, maar voor hun was dit het bewijs dat ze op de weg naar succes waren.

Een belangrijk aspect hieraan is dat rijke mensen zich meestal ook goed voelen over hun vermogen, hun capaciteiten. Ze voelen zich machtig met betrekking tot datgene wat ze aantrekken, in dit geval geld. Ze hebben niet het gevoel dat geld macht over ze heeft, maar ze hebben het gevoel dat ze zelf macht hebben over geld en dat is voor hun een heel prettig gevoel. Daarom kan een miljonair failliet gaan en korte tijd later is hij weer rijk. Hij weet niet alleen hoe hij geld moet verkrijgen, hij weet ook dat hij het kan! Dat wil niet zeggen dat rijke mensen zich over alles goed voelen. Ze voelen zich misschien helemaal niet goed over hun vermogen om fijne relaties te hebben met mensen die belangrijk voor ze zijn. Of misschien voelen ze zich niet goed over hun lichaam. Neem nou Napoleon: hij was heel klein, zelfs in de tijd van kleine mensen en dat zat hem zijn leven lang dwars. Daarom wilde hij graag macht over mensen, hij wilde groter zijn dan de anderen. Maar omdat hij door ego gedreven werd, waren zijn ondernemingen gedoemd te mislukken.

Dat is ook het bezwaar tegen rijkdom van onbewuste scheppers. Ze worden door ego gedreven en hun rijkdom is geen echte rijkdom. Geld hebben is geen rijkdom. Geld hebben en innerlijke vrede en gelukkig zijn, dat is pas echte rijkdom. Want je kunt heel veel geld hebben en er breekt oorlog uit of er zijn andere rampen. Maar als bewuste schepper heb je de macht om geld aan te trekken en omdat je op een andere golflengte dan oorlog of rampen vibreert, zul je veilig wegkomen en weer je imperium elders opbouwen. Je bent waarschijnlijk in het buitenland op het moment dat het gebeurt. Je ziel koos Nederland voor jouw levensavontuur en als Nederlandse is je lot verbonden met dat van de meeste Nederlanders, dus alles wat in het land gebeurt, treft jou ook. Alleen treffen vervelende dingen jou in veel mindere mate. Dan heb je in feite een Godcard!

Nu komen we op je huidige probleem. Om je rijk te voelen is het noodzakelijk om je aandacht op positieve wijze op geld te richten. Wat de meeste mensen doen is negatief denken over geld of er liever helemaal niet aan denken. Ze roepen dan "geld is niet belangrijk", maar als er een rekening komt zijn ze helemaal in de stress. Of ze zijn gewoon niet met geld bezig. We leren kinderen te weinig over geld, ze krijgen het vaak pas laat in handen en het betekent dan echt niets voor ze. Het maakt ze niet blij of ongelukkig, het maakt ze gewoon niets uit. Ze zijn gewend dat papa of mama voor ze zorgt en dus gaan ze op zoek naar een nieuwe verzorger, in de vorm van een echtgenoot of baas. Geld komt uiteindelijk toch altijd van mensen, nietwaar?

Als eigen baas zijn de klanten de verzorgers van je man. De vraag is hoe verzorgd hij zich voelt door zijn klanten. Iedereen met een eigen bedrijf worstelt hiermee. Want er zitten altijd een paar tussen die je negatieve ervaringen bezorgen. In het begin maakt het je misschien niet zoveel uit, maar in de loop der tijd word je innerlijke kind steeds kwader. Je doet je best, je geeft zo goed mogelijke service en ze behandelen je slecht. En gegeven moment heb je allerlei overtuigingen over je klanten weggestopt. Een cursist zei tegen me dat hij heel hard had gewerkt voor een klant en die wilde hem niet betalen. Als je de gevoelens die zulke dingen bij je oproepen niet behandelt, zetten ze zich vast in je energiesysteem en verpesten je relatie met je klanten.

Een goede affirmatie om dit mee te behandelen is: God zorgt altijd perfect voor me en God is in al mijn klanten. Dank Je God voor je uitstekende verzorging. Dank Je God voor al mijn geweldige klanten.

Als dan een klant negatieve dingen doet of zegt, is het het beste je af te vragen wat je ervan kunt leren. Mijn cursist leerde dat het het beste is om zijn klanten bij voorbaat te zegenen en zo vaak mogelijk te zeggen dat hij alleen heel goed betalende prettige klanten heeft met wie hij harmonieus samenwerkt. Dat heeft hij dus geleerd van die ene vervelende klant. Die mag hij nu wel dankbaar zijn. Zonder die klant had hij zijn goede klanten lang niet zo gewaardeerd.

Daarom wil ik mijn cliënten en cursisten zoveel mogelijk geven, ik waardeer ze enorm. Ik ben zo dankbaar voor al deze geweldige mensen in mijn leven, die samen met mij zoveel leren en steeds bewuster worden. Ik hou echt heel veel van ze. Ik denk er ook regelmatig over na wat ik voor extra's kan doen voor ze om ze mijn waardering te tonen.

Soms stuur ik zelfs mensen weg die zich aanmelden voor een cursus, omdat ik niet het gevoel heb dat ze er rijp voor zijn. Want dan zouden ze er niet veel aan hebben en daar zou ik me dan heel rot over voelen. Ik heb liever dat ze kwaad op me zijn omdat ze niet mee mogen doen, dan dat ik me een boef voel.

Hoe kun je van je arm voelen en negatief denken over geld komen bij je rijk voelen en positief denken over geld? Hoe kun je van je ziek voelen of lichamelijke klachten hebben komen bij je helemaal gezond voelen? Daarvoor heb je de Transformator. Met de Transformator kom je van hier naar daar.

Deze cursiste schreef ook: "Wat ik wel merk en heel vervelend vind (ik denk dat m 'n ego flink bezig is) dat ik of niet weet voor wat ik moet kloppen of ik stel het uit !!! Grrr...."

Over weerstand tegen jezelf behandelen om je vibratieniveau te verhogen kan ik zeggen dat daar enige zelfdiscipline voor nodig is. Je moet eerst beseffen wat je bezig bent jezelf aan te doen en dan besluiten dat je er genoeg van hebt.

Zo besloot ik te vertrekken bij hostingdiscounter, de webhost van absolute1.net. Ze probeerden aldoor extra geld van me te vangen op een manier die ik dom, irritant hebzuchtig en klantonvriendelijk vond. Ze wilden me extra laten betalen voor gebakken lucht. Dus besloot ik te vertrekken. Mijn opzegging leidde ertoe dat ze mij vervolgens mailden dat ze mijn domein zouden beëindigen zodra ik een formulier daarvoor invulde. Ik wilde niets beëindigen, ik wilde verhuizen en dat liet ik ze diverse keren weten. Ik ben natuurlijk nooit bang voor lage gemene praktijken, want ik ben goddelijk geleid en daar is niets tegen opgewassen. De vijandige intenties kwamen wel vervelend over en ik bedacht dat het waarschijnlijk de standaard manier was waarop ze met klanten omgingen. God weet hoeveel mensen die minder verstand hadden van IT erin waren getrapt en hun domein waren kwijt geraakt. Wat een naar idee! Daar moest ik gauw iets aan doen.

Ik wilde mijn boosheid eigenlijk niet laten gaan en ik genoot ook ervan om gelijk te hebben, maar na drie dagen heen en weer gemail vroeg ik mezelf af of ik dit de rest van mijn leven wilde blijven doen. Misschien niet met hun, maar dan weer met een volgende. Dat wil ik dus niet. Dus besloot ik dat het tijd werd om mijn vibratieniveau te verhogen. Ik moest mijn boosheid behandelen tot ik ze van harte kon zegenen.

Michael Beckwith zegt dat berichten in de krant en tv programma's een "prayer request" zijn. Ik ga een stapje verder en zeg dat alle negatieve situaties die je ervaart een verzoek om gebed zijn. Zo verlos ik de wereld van mijn negatieve projecties. Jezus zei "jullie zijn het licht van de wereld". Ik heb mijn plaats ingenomen als verlosser van mijn wereld en nu ben ik het licht van de wereld. Is dat niet heerlijk?

Het valt toch niet mee om die stap te nemen. Ik moet eerlijk bekennen, dat het heel veel hielp om te weten dat wanneer je mensen zegent die je slecht behandelen, die negativiteit als een boemerang snel bij ze terugkeert. Dat heb ik keer op keer meegemaakt en ook heel vaak gehoord van anderen die deze manier toepassen. Jezus wist echt waar hij het over had toen hij zei "Zegen je vijanden". Het is het gemakkelijkste en machtigste wapen ter wereld.

Dus heb ik mezelf gedwongen om de boosheid te gaan behandelen en de medewerkers van de hostingdiscounter te zegenen.

Eerst begon ik met te zeggen: God kent geen onethische bedrijven en dus zijn ze niet echt. Hostingdiscounter is dus niets.

Dat deed me veel genoegen, eerlijk gezegd. Ik voelde me al veel beter. Ik had niet het gevoel dat ik negatieve energie naar ze zond maar ik bevestigde gewoon de goddelijke waarheid en werkelijkheid. In de goddelijk realiteit bestaan dergelijke situaties niet. Het was even heel leuk om me voor te stellen dat dit akelige bedrijf ophield te bestaan.

De schaduwzijde is dat ik ze dus heb verzonnen samen met anderen en heb helpen creëren. We zijn één en alleen al door mijn geloof dat zulke dingen gebeuren, heb ik ze helpen creëren. Ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen en de mensen die de rol van "onethisch bedrijf" voor mij wilden spelen echt gaan zegenen. Dit vind ik altijd de moeilijkste stap.

Maar ook al vind ik het moelijk om mijn gelijk en mijn grieven los te laten, toch kies ik voor vrede en harmonie. God zegent mijn relatie met alle medewerkers van de hostingdiscounter en al mijn andere webhosts met vrede en harmonie. God zegent het bewustzijn van die mensen met goddelijke liefde en vrede zodat ze een zegen zijn voor iedereen die met ze in contact komt. Dank Je God!

Ik ben toen met een zak vol brood lekker de zwanen in de gracht voor mijn huis gaan voeren. Vader en moeder zwaan en hun 4 jonkies hebben mijn emotionele evenwicht weer helemaal helpen herstellen. Ik voelde me toen weer heel goed en kon echt gemeend mijn naasten bij de hostingdiscounter zegenen.

Nog dezelfde dag boden ze hun excuses aan en is mijn website zonder verdere problemen verhuisd.

Conclusie: Als je bezig bent jezelf arm te houden, of ondermaats te leven, is het dus belangrijk om er eerst genoeg van te krijgen. Veel mensen zijn tevreden met een beetje, net rondkomen. Ze zijn al blij als ze hun rekeningen kunnen betalen en goed te eten hebben. Daar is niets mis mee, als je dankbaar bent dat je genoeg geld voor deze zaken hebt. Maar meestal zijn ze niet echt dankbaar, ze hebben toch aldoor het gevoel van "niet genoeg". En dat trekken ze dus aldoor aan. Niet genoeg voor de leuke dingen van het leven. Wanneer je genoeg hebt van "niet genoeg", begin je het kleine beetje wat je wel hebt te zegenen en alle kanalen voor je overvloed. Zegen samen jullie bedrijf elke dag of je baan en iedereen die daar werkt, zegen de producten en leveranciers met dankbaarheid en zegen vooral de klanten. Vraag voordat je gaat slapen aan je innerlijke leiding om je inspiratie te geven hoe je de mensen nog beter kunt dienen. Dan krijg je dat ook. Leg papier en pen naast je en schrijf zodra je wakker bent alles op wat je je herinnert.

De boeken van Joseph Murphy geven hele goede aanwijzingen en voorbeelden voor deze methode.

Ik heb net vandaag van een cursist bericht gekregen dat hij deze methode heeft toegepast om inspiratie te vragen voor zijn nieuwe bedrijf. Er gebeurde iets wonderbaarlijks. Hij wilde net als ik ebooks gaan verkopen op internet, maar niet aan individuele klanten, maar als pakket aan mensen die dat verder zouden verkopen. Nu is de Nederlandse markt heel klein voor ebooks, dus dan zou je die wederverkopers geen goede dienst leveren. Ze zouden de investering niet eruit halen. Ik heb hem geadviseerd om te vragen aan zijn innerlijke leiding om iets wat echt bij hem past. Hij is dus dol op films, hij maakt regelmatig zelf kleine filmpjes, zoals de filmpjes op mijn websites. En vanmorgen werd hij wakker met het idee dat hij moest zoeken naar gratis films. En ja hoor, er blijken honderden in de public domain te zijn die hij gratis kan downloaden. Hij hoeft ze dan alleen nog maar zelf te ondertitelen. Daar kan hij vast heel veel leuke dingen mee doen.Zelfkritiek

Een cursist die kritiek op zichzelf had, kreeg van mij als antwoord: :

Wat me opvalt aan veel mensen is dat ze hun innerlijke criticus teveel zijn gang laten gaan. Ze zouden niet accepteren dat iemand anders zo tegen ze zou praten als hoe ze tegen zichzelf praten.

Hun ouders leverden kritiek om ze in toom te houden. En ongetwijfeld zal niet al hun gedrag prettig zijn. Sommige mensen worden bijvoorbeeld bot en arrogant gevonden. Maar de keerzijde daarvan is iemand die zich machtig voelt en eerlijk is zonder bang te zijn. Als je het ene onderdrukt, onderdruk je ook het andere. Daarom zouden mensen als kind meer vrijheid moeten krijgen. Niet het soort vrijheid wat eigenlijk verwaarlozing is. Dat zie je tegenwoordig bij tieners en kinderen. Ze hebben geen richtlijnen of leiding gehad, in naam van vrijheid hebben de ouders zich alleen met zichzelf bezig gehouden. Het gaat om vrijheid om zichzelf te zijn. Ze zouden aangemoedigd moeten worden om zichzelf te zijn.

Ik denk veel na over de wet van aantrekking voor kinderen en in de opvoeding en ik heb een paar in het Engels geschreven:
www.absolute1.net/law-of-attraction-for-kids-&-parents.html

Door de Transformator word je steeds vrijer en je gaat je nek ook steeds meer uitsteken. Ik weet dat jij dat aankunt. Gewoon de innerlijke criticus bedanken dat hij zijn veroordelingen van jou zo onbekommerd met je deelt en toch je eigen gang gaan. Dan zal elke verlegenheid, geremdheid en schroom steeds minder worden.

Je bent voorbestemd om JOU te zijn.Over de eliminatie oefening die je gratis kunt downloaden op www.trans4mator.nl heb ik heel veel goede berichten gehad. Ik vind echter dat ik niet alleen de positieve berichten moet delen, daarom is hier de volgende vraag van Tineke.

Enige tijd geleden heb ik me aangemeld voor de gratis nieuwsbrief. In de eerste nieuwsbrief heb ik de link ontvangen voor de audio voor eliminatie. Ik was er erg enhousiast over en heb deze oefening gedownload en op mijn mp-3 speler gezet. Al een week of twee luister ik elke avond voor het slapen gaan naar deze oefening.

Ik ben alleen erg verbaasd dat in plaats van verbeteringen er alleen maar dingen verslechteren. Zou u mij uit kunnen leggen hoe dit komt en wat ik zou moeten doen om ervoor te zorgen dat het programma wel voor mij gaat werken?

Beste Tineke,

Ik heb dit nog maar 1 keer eerder gehoord van iemand die ik ken. Ze was super negatief en had het zelf niet eens in de gaten. Duisternis haat het Licht, helaas. Ze besefte niet eens dat het feit dat ze negatief op deze lichtoefening reageerde, alles over haar zei. Sommige mensen zullen altijd negatief reageren op alles en houden stevig vast aan hun ellende. Ze leven op als ze iets kunnen bekritiseren. Deze mensen kunnen zich het beste houden bij het branden van wierookstokjes als hun spirituele pad ... Wanneer ze diep genoeg gezonken zijn, gaan ze vanzelf echt op zoek naar het Licht.

Ik neem aan dat je niet bij die categorie hoort en echt van de negativiteit die nu naar boven komt afwil. Ik denk dat alles wat je doet om wat Licht in je geest te brengen, de boel door elkaar zal schudden.

In Amerika wordt dit proces "chemicalization" genoemd. In de praktijk komt het erop neer dat het voor een paar mensen aan het begin van hun spirituele ontvouwing eerst veel slechter kan worden voordat het beter wordt. Het onderbewustzijn zit vol negativiteit en wil niet veranderen, dus zodra je iets onderneemt wat echte verandering kan veroorzaken, probeert je onderbewuste je tegen te houden en bang te maken. Of er zijn angsten en negatieve overtuigingen in je die door je affirmaties naar boven komen.

Wanneer je begint te affirmeren gebeurt soms ook hetzelfde. Je zegt "ik ben rijk" en meteen komen er onverwachte hoge rekeningen. Tja, dat is wat er echt in je geest leeft. Rijk zijn moet je leren. Als je je altijd arm voelt en je gaat ineens zeggen "ik ben rijk" kan je onderbewuste je dat inpeperen. Het gebeurt gelukkig zelden. Want de meeste mensen die gaan affirmeren hebben al een tamelijk prettig zelfbeeld en dus niet zo'n behoefte om zichzelf te straffen voor veranderen en hun onderbewustzijn vindt het leuk om te leren.

Voor transformatie is dit één van de zachtste methoden is die ik ken. Het is afkomstig van Dr. Larry Nimms uit zijn boek "Be Set Free Fast". Met deze oefening komt er geleidelijk beetje voor beetje Licht in de geest, dus kan het geen kwaad. Ik vind het zelf geen wondermiddel, anders had ik de Transformator cursus niet ontwikkeld. Die is heel diepgaand en dus voor mensen die al behoorlijk hoge vibraties hebben en niet bang zijn voor verandering. Integendeel, ze verwelkomen het als er wat narigheid bovenkomt, zodat ze het op kunnen ruimen. Daar krijgen ze ook de middelen voor, zoals de instrumenten van de Energetische Psychologie.

Om het programma echt snel voor je te laten werken, is het nodig om veel meer te doen. Lezen (bijvoorbeeld de gratis spirituele ebooks op mijn website www.absolute1.net) en veel andere gerichte programma's. Ik durf je mijn verdere CD's niet aan te bevelen, want over het algemeen worden ze gekocht door mensen die ertegen kunnen, mensen wiens vibratieniveau om wat voor reden dan ook, het aankan.

Je kunt er natuurlijk ook altijd gewoon mee ophouden ...

Jij bent meester over je leven en alles erin heb je zelf gecreëerd. Jij beslist wat je nu wil, een bewuste schepper worden of verder drijven, overgeleverd aan de grillen van het lot (je eigen negatieve ongecontroleerde denkgewoonten).

Wat je ook besluit, je zult er beslist succesvol in zijn. Je bent altijd succesvol in alles wat je onderneemt. Je bent een machtige schepper.

Vind de kracht in jezelf,

MargarethPas op je woorden!

Dit is ook een minder positief verhaal en ik vertel het ook alleen maar om lezers te helpen niet dezelfde fouten te maken. Het is een voorbeeld hoe je contrast kunt gebruiken om je eigen leven te verbeteren.

Mensen creëeren hun eigen problemen, ik noem ze liever uitdagingen. Net zoals ze ook zelf de heerlijkheden in hun leven aantrekken. Dat doen ze misschien onbewust en met de Transformator kun je leren om bewust aan te gaan trekken wat je wilt.

Een jaartje geleden werd ik regelmatig gebeld door een vrouw die vertelde dat ze haar leven niets aan vond. Ze lag de hele dag in bed te slapen. Het was één lange klaagzang. Ze zei tot drie keer toe dat ze dolblij zou zijn als ze dood zou zijn, als ze niet meer wakker zou worden. Ze zei ook, dat ze heel gelukkig zou zijn als de artsen zouden zeggen dat ze nog maar drie dagen te leven had. Ik zei tegen haar dat ze vast heel gauw haar zin zou krijgen, want ze was het met veel emotie aan het scheppen. Ze wilde echter niet echt dood, ze wilde alleen goed duidelijk maken aan mensen hoe waardeloos haar leven was.

"Nou," zei ze, "ik weet dat ik heel lang zal leven." Die uitspraak zou haar wanschepping niet ongedaan maken, want we leven allemaal eeuwig, dood bestaat niet. Maar ze had wel haast om dit leven, deze rol, af te leggen. En ze zei het tegen de verkeerde, want wie tegen mij praat, praat tegen God en zal gauw krijgen waar hij of zij om vraagt. Daarom voel ik het als mijn taak om mensen te helpen ervaringen aan te trekken waar ze wel gelukkig van worden.

Ik vroeg of ze geen hobbies had. Ze vertelde dat ze van dansen hield, maar ze had voetklachten. Voetklachten wijzen erop dat je vol onbegrip zit en je niet gesteund voelt. Ze had alleen negatieve dingen te zeggen over de mensen in haar leven, zelfs over de mensen waar ze van dacht te houden.

Ik vertelde haar dat ze de Transformator cursus bij me kon doen, maar ze zei dat ze al enorm veel geld had uitgegeven aan allerlei mediums en cursussen en dat ze het niet zag zitten. Ik vertelde haar dat ze een gratis EVT handleiding op mijn website kon downloaden en zichzelf leren behandelen. Dat vond ze ook niets. Het was duidelijk dat ze niet geholpen wilde worden, ze wilde alleen maar haar negativiteit spuien.

Ik heb haar toen gebruikt om te affirmeren hoe heerlijk mijn leven is en hoe dankbaar ik ervoor ben.

Zij klaagde over haar moeder, die haar 500% beter had behandeld dan mijn moeder mij, en ik vertelde dat ik mijn moeder zegende met liefde en dankbaarheid. Dat ik blij ben met wie ik ben geworden en geen enkele ervaring had willen missen. Want dan was ik iemand anders geworden.

Ze klaagde over haar dochter die alcoholproblemen had en ik vertelde hoe geweldig mijn relatie met mijn dochter nu is en hoe gelukkig en bewust ze is.

Ze klaagde over geldgebrek en ik vertelde hoe dankbaar ik ben met de Transformator waarmee ik de kracht van mijn geest heb leren beheersen om alles aan te trekken wat ik nodig heb. En ik ben ook dankbaar voor mijn bewustwording, het goddelijk Licht in mijn geest en mijn goddelijke leiding.

Ze klaagde dat ze geen liefde in haar leven heeft en geen vrienden en ik vertelde dat ik af en toe moeite moet doen om tijd voor mezelf te houden, want ik heb vele heerlijke contacten, die heel inspirerend zijn voor alle betrokkenen. Ik ben een zegen voor de mensen in mijn leven en zij zegenen mij omgekeerd ook enorm.

Nu hoorde ik onlangs dat ze is vertrokken. De details ken ik niet. Ze heeft perfect gecreëerd wat ze eigenlijk niet echt wilde.

Daarom onthoud ik mij van oordeel als ik hoor dat er nare dingen met iemand zijn gebeurd. Ik beklaag niemand, want ik weet dat het hun eigen schepping is. Ik was er niet bij, dus ik weet niet hoe ze hun ellende voor elkaar hebben gekregen. En zelf weten ze het natuurlijk ook helemaal niet, anders zouden ze wel iets anders hebben aangetrokken. Ik weet alleen dat ik mijn eigen uitdagingen creëer, ook al weet ik niet altijd hoe. Dat is het enige zielige, dat wij goddelijke wezens zijn en toch zulke onzin scheppen en zo onbewust leven. Tegelijk zie ik ook dat dit echt een teken van onze macht is. We zijn zo machtig dat we het onmogelijke kunnen ervaren, namelijk gebrek en machteloosheid! En het allerbelangrijkste is dat we wel een rol kunnen spelen, maar we kunnen niet veranderen wie we in wezen echt zijn. Wat we ook doen en geloven en ervaren, we zijn en blijven tot in alle tijdloosheid goddelijk. Dat is onze eeuwige Werkelijkheid en Waarheid.Weerstanden tegen doen wat goed voor je is – dit is een variant op weerstand tegen verandering

Ik doe altijd energetische technieken met mensen op hun weerstanden tegen verandering. We hebben daar allemaal last van. Het meeste lijden komt doordat we vast willen houden aan wat we hebben en kennen. Zie jezelf in dat gedrag en geef jezelf een getal voor je weerstand. Hier is een voorbeeld van het behandelen van een veel voorkomende weerstand.

De cliënt zei:

Ik voel tegenzin in het doen van mijn administratie.

Het was eerst wel erger, het is al een stuk minder. Maar toch nog wel 5 op een schaal van 0-10. We hebben vervolgens geklopt met de uitspraken:

1. Ook al heeft een groot deel van mij geen zin om te doen wat goed is voor mij (dit kun je ook gebruiken als het gaat over je gezondheid/welzijn)
2. Ik doe niet wat ik weet dat ik zou moeten doen;
3. Ik doe niet wat ik denk dat ik zou moeten doen.
Ik ben niet tevreden over mijn gedrag
ik kies ervoor om me toch altijd goed te voelen over mezelf.
Ik hou niet van de druk
Ik zou me graag kalm en vredig voelen en doen wat goed voor me is.

4. Ik voel me soms overweldigd door het vele werk en al mijn leuke projecten.
Ik kan al dit werk niet aan. Het lijkt teveel. En tegelijk ben ik bang om mijn stress los te laten, want dan komt er misschien niets meer uit mijn handen. Als ik mezelf niet onder druk zet, doe ik mijn werk vast niet goed genoeg.

Toch kies ik ervoor om dit gevoel van stress en het niet aan te kunnen, los te laten. Ik kies er toch voor om me goed te voelen over mijn werk en mijn vermogen om mijn werk goed te doen, ook zonder me al te druk te maken. Ik kies ervoor om elke stress en druk los te laten.

Ik sprak ook iemand die tijdelijk werkeloos is en helemaal geen zin had om een uitkering aan te vragen. Maar ze zat wel op een houtje te bijten. We hebben dat toen behandeld met de volgende uitspraken:
Ook al ben ik bang voor het CWI en uitkeringsinstanties ....
Het CWI is God. Ik ben dus bang voor God.
Mensen en instanties zijn kanalen van goddelijke zorg. God zorgt voor ons op elke mogelijke manier. Als we negatieve gedachten projecteren op een goddelijk kanaal, wijzen we God af. We wijzen onze overvloed af. En die angstige gedachten zijn niet privé, we delen ze met vele miljoenen.
We hebben nog met diverse andere uitspraken gewerkt en toen hebben we samen het CWI en alle uitkeringsinstanties gezegend, alle mensen die er werken en ook de mensen die uitkeringen ontvangen. We hebben het erover gehad dat ze er ook heen ging om haar licht te brengen en de werkzoekenden te zegenen. Ik zei eerst werkelozen, maar zij verbeterde me zelfs, ze zei werkzoekenden. Ze keek er toen heel anders tegenaan. Daarna is ze vrolijk en vol goede moed haar uitkering aan gaan vragen. Later mailde ze me:
"Gister bij CWI geweest, alles en iedereen zegenend, en heel prettig en voorkomend behandeld door vriendelijke dame. Inschrijven gaat tegenwoordig via internet, dus daar aan de slag gegaan. Kreeg zelfs een kopje thee van haar aangeboden, fantastisch hè?! "Van een cursiste kreeg ik vele fijne mailtjes waaronder de volgende over de heerlijke wonderen die ze meemaakt:

Hallo lieve Margareth,

Ik wilde je even bedanken voor het pakketje wat ik van de week weer heb ontvangen. Ik word telkens helemaal vrolijk als ik het ontvang en kan ook niet wachten tot ik weer kan gaan lezen. Ik had het van de week zo druk met werken en dan kijk ik er echt naar uit om lekker een paar uurtjes vrije tijd te hebben en lekker met m'n boek op de bank te gaan liggen!

Ik heb ook echt het gevoel dat mijn Transformator map nu al van onschatbare waarde is en dat ik het over en over kan blijven lezen voor een gelukkig leven !! Ik merk dat het langzaam allemaal 1 word met mijn leven, ik ben er toch heel de dag in mijn hoofd mee bezig (wat niet storend is). 's Avonds als ik mijn hondjes ga uitlaten dan geniet ik echt buiten, dan snuif ik diep de lucht op en voel me dan helemaal vrolijk worden ! Ik merk ook dat er dan allemaal goeie herinneringen naar boven komen, waar ik nooit aan heb gedacht. Ik merk dat allemaal steeds meer op ! Dus ik denk dat ik op de goede weg zit.
Soms is het best moeilijk op mijn bedrijf als ik me dan telkens oplaadt met goede gedachtens: het word een super dag, ik ben super dankbaar voor alle nieuwe klanten, ik trek alleen maar goede dingen aan enz enz... Maar dat valt soms tegen. Dat is wel eens moeilijk om dan je gevoel te veranderen in positief.

Maar toch zagen we gister dat we voor het eerst in een paar jaar 1700 winst hadden uit ons bedrijf! We hebben jaren lang moeten bij leggen, en sinds ik met dit proces bezig ben hebben we geen euro meer bij hoeven leggen! Maar draaiden we net genoeg om alles te betalen behalve ons eigen salaris. Maar nu gaat het toch de goede kant op !! Ik krijg ook steeds meer nieuwe ideeen om de sportschool gezonder te maken! Dus al met al merk ik duidelijke verschillen.

Nog 1 klein leuk voorbeeldje: ik had je verteld dat ik na ons teleseminar een aanbieding kreeg om drie dagen op een beurs te werken voor 600 euro. Uiteindelijk werden dat maar 2 dagen voor 400 euro wat ik wel jammer vond, maar achteraf was ik er super blij mee. De eerste dag kwam ik er achter dat we 12 uur lang op super hoge hakken moesten blijven lopen,waardoor we allemaal echt kapot waren! Aan het eind van de dag had ik zo verschrikkelijk pijn in mijn voeten dat ik me ernstig zorgen maakten hoe ik in hemels naam de volgende dag moest doorkomen! Toen ben ik 's avonds gaan mediteren: het valt best mee met mijn voeten, ik ga er morgen helemaal geen last van hebben. Ik kom de dag door zonder enige pijn ! (dit was vrij onwaarschijnlijk omdat ik per voet wel 4 blaren had) Maar ik ben de dag dus door gekomen zonder enig probleem!! Terwijl de andere modellen met tranen in hun ogen daar stonden van de pijn ! Zij vroegen ook: hoe kan het dat jij geen super pijn hebt vergeleken met gister? Ik was hier erg blij mee, maar ook erg dankbaar dat de 3e dag voor mij niet doorging hahaha..... Zulke kleine dingen besef ik nu zeer zeker!

Dit heb ik ook gedaan toen ik bij de tandarts lag (waar ik niet vrolijk van word) en ik heb niks geen pijn gehad!

Nou zo heb ik nog veel meer voorbeeldjes maar ik zal het hier even bij laten.

Kortom......ik ben blij dat jij in mijn leven bent gekomen, je bent van onschatbare waarde Margareth! Maar dat zal je vast vaker gehoord hebben!

Veel liefs en een dikke knuffel
yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love
onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl