JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda



"De Transformator voor volmaakt lichamelijk welzijn"

Margareth Liew-On


Velen geloven dat deze wereld een tranendal is en dat ziekte, pijn, lijden en dood onontkoombaar zijn. Je moet dit alles geduldig verdragen tot je sterft en dan pas zul je gelukkig zijn. De Transformator gaat over gelukkig zijn hier en nu, niet in een leven na dit leven. Je hoeft niet te wachten op de hemel. Vele leerstellingen en religies onderwijzen dat het doel van het leven is om in dit leven te lijden en offers te brengen, zodat je in de volgende wereld gelukkig kan zijn. Dit is echter niet nodig. Je leeft hier en nu en dit is de beste kans die je ooit hebt gehad op geluk.


Er zijn vele verkeerde verklaringen van het doel en de betekenis van ons leven, die ons ervan weerhouden om onze levenskracht optimaal toe te passen en ons met een verwrongen identiteit opzadelen en zo onze eigenwaarde geen goed doen. Zolang je denkt dat je een beperkt wezen bent, is dat wat je zult ervaren. Zodra je echter begint te vermoeden dat je meer bent dan je je zelfs maar voor kunt stellen, kan de Transformator iets voor je gaan betekenen. Het doel van de Transformator is om de illusies over het leven weg te vagen, mensen te helpen ontwaken en hun onvoorstelbaar potentieel te verwezenlijken.

Het is nu tijd voor de mensheid om te ontwaken en enkele illusies over het leven los te laten. Echt gelukkig kun je alleen worden door te ontwaken. Ik heb al heel veel mensen bevrijd uit hun illusies en ze geholpen om hun leven te transformeren. Nu zijn we aan de laatste illusie toegekomen. Het laatste wat overwonnen moet worden is de dood ...

Misschien denk je dat je al ontwaakt bent. Als je dat denkt, wil ik je vragen nog eens goed naar je leven te kijken. Je kunt een heerlijk leven leiden, vol vreugde, macht, overvloed en vrijheid. Als je dat al ervaart, hoef je niets meer te zoeken, nietwaar? Dan hoef je alleen nog maar te geven wat je ontvangen hebt.

Als je echter deze laatste horde van je concept van jezelf als sterfelijk nog moet overwinnen, nodig ik je uit om samen met mij de reis te maken in die onbekende wereld vol macht, passie en doelbewustheid.

Als je diep van binnen voelt dat je meer waard bent, dat je meer zou kunnen bereiken, meer doen, gelukkiger zijn en wijzer, maar je wist niet hoe, dan is de tijd voor jou gekomen om te ontwaken uit je lange droom.

De Transformator geeft je een wegenkaart voor optimaal en glorieus welzijn. Met dit instrument in je hand neemt je welzijn als vanzelf al toe. De Transformator legt uit hoe het universum in elkaar zit en wat jouw plaats erin is.

De Wet van Aantrekking neemt een belangrijke plaats in in de Transformator. Deze wet houdt in dat je alles waarop je vibrationeel bent afgestemd, aantrekt in je leven. En om in harmonie met je verlangens te vibreren, is het nodig dat je leeft alsof je verlangens al vervuld zijn. Het is een gevoel alsof je datgene wat je verlangt al ervaart en ervan geniet en een gevoel van dankbaarheid dat je ervan kunt genieten. De Transformator verschaft je hulpmiddelen om je op de frequentie van je verlangens af te stemmen, zonder dat er "ruis" in de vorm van oude denkpatronen interfereert.

Wallace Wattles zegt in "The Science of Being Well" dat je de wil moet gebruiken. Niet om anderen te dwingen of om jezelf iets voor te schrijven of om je lichaam te dwingen om te doen wat jij denkt dat het beste is. Nee, je gebruikt je wil om je denken te richten op datgene wat je aan wenst te trekken in je leven en waar je dus je aandacht op wil richten. Want met je aandacht trek je alles aan waaruit je ervaringswereld is samengesteld. Je hebt zelfdiscipline nodig om te bepalen welke overtuigingen je dienen en hoe je wil denken.

Je kunt niet altijd meteen geloven wat je wil geloven, maar je kunt altijd willen geloven wat je wil geloven. Je wil de waarheid over gezondheid geloven en je kunt je wil gebruiken om dat te bereiken. Je hebt je wil ook nodig om de Transformator oefeningen te doen waarmee je de energetische blokkades opruimt en de essentiële zelfwaardering vergroot. Alle geloof begint met de wil om te geloven. Dat is je eerste stap naar een vervuld leven. Het geloof dat jouw ware wezen alles voor jou aantrekt uit het onzichtbare. Jij bent het Zelf die alles naar je toetrekt wat er in je ervaringswereld is. Alles is energie en door je af te stemmen op de frequentie van de ervaringen die je wil, trek je ze aan. Dat doe je met je denken. In de Bijbel staat "zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij". Je gedachten geven je wereld vorm en dat kun je zelf onderzoeken.

Je bent een geestelijk wezen met een lichaam en alleen jij hebt de macht over je leven en je lichaam. Tenzij je die macht aan dingen buiten je geeft, wat in feite heel vreemd is. Mensen doen dat aldoor, omdat ze vergeten zijn wie ze echt zijn. Als je dus alleen gedachten van volmaakte gezondheid toe zou laten en je gedrag en houding zouden daarmee overeenstemmen, zou je lichaam volkomen gezond moeten functioneren.


Overal waar ik het heb over gezondheid zou je eventueel ook perfect gewicht of schoonheid kunnen invullen, als dat jou streven is. Maar waarschijnlijk verlang je niet om een lichaam te hebben als van de modellen op de foto. De Transformator is wel bruikbaar voor elke verbetering in je lichamelijke omstandigheden, hoewel je de schoonheidsnormen van de wereld heel vreemd begint te vinden wanneer je eenmaal ontwaakt bent. Ware schoonheid komt van binnenuit en is goddelijk.

Om je oude programmering op te ruimen, al je aangeleerde overtuigingen over dingen die ongezond zouden zijn en over ziekte, pijn, lijden, ouderdom en dood, heb je de Transformator nodig. Daarmee elimineer je deze struikelblokken voorgoed. Toegegeven, er is wat tijd mee gemoeid, maar daar komt die wilskracht en doorzettingsvermogen om de hoek kijken. Je hebt tenslotte je negatieve overtuigingen ook niet in een maand geleerd, daar heb je vele jaren over gedaan. Een belangrijk principe in de Transformator is "doe alsof tot het echt is geworden". Dit wordt ook wel affirmeren genoemd en gaat in tegen ons gevoel van eerlijkheid. Want het lijkt op liegen. Het is nog tot daaraan toe om dingen tegen jezelf te zeggen die nog niet waar zijn, maar om ze ook tegen anderen te zeggen voelt vreemd aan. Daarom kun je dat het beste doen met gelijkgestemde mensen die weten wat affirmeren inhoudt en die je zo helpen om je droomleven te creëeren. Want zolang je niet doet alsof het al waar is, zul je het niet ervaren.

Je kunt jezelf niet overtuigen dat je gezond bent, als je je als een zieke gedraagt. Als je je blijft gedragen als een zieke, kun je niet anders dan jezelf als ziek zien. En zolang je jezelf als ziek blijft zien, zul je ziek blijven.

Daarom is de eerste stap naar gezondheid om te doen alsof je gezond bent. Vorm een beeld van volmaakte gezondheid tot het definitief vorm voor je aanneemt. Stel je voor hoe je dingen doet die een sterk, gezond iemand zou doen en heb vertrouwen dat je deze dingen kunt en zult doen. Hou dit vol tot je een levendig beeld hebt van gezondheid en wat dit voor jou betekent.

Dit begrip van gezondheid omvat de manier waarop een gezonde persoon eruit ziet en dingen doet. Denk aan jezelf in verband met gezondheid tot je een beeld hebt gevormd van hoe je zou leven, hoe je eruit zou zien en je zou gedragen als volmaakt gezond persoon.

Denk ook gedachten van gezondheid met betrekking tot anderen, wat ze je ook voor beeld laten zien. In wezen spelen we gewoon een rol, die we via ons lichaam uitdrukken, maar ons ware Zelf is nooit ziek. Weiger te geloven in ziekte en dood, al komen hele volksstammen dood aan je voeten liggen. Het geloof in dood is tenslotte één van onze heiligste overtuigingen, mensen zeggen immers altijd dat je van 1 ding zeker bent, en dat is de dood. Ga niet mee in dergelijke ideeën, hoe moeilijk dat ook lijkt. Anderen hebben recht op hun overtuigingen, maar jij ook op de jouwe. En je hebt het recht om te geloven wat jij wil.

In het begin kan dit een eenzame weg lijken, maar al spoedig zul je mensen aan beginnen te trekken die op dezelfde levensweg reizen. Miljoenen mensen beseffen tegenwoordig dat ziekte, pijn, lijden, ouderdom en dood geen noodzakelijk kwaad zijn, dat we onze conditionering die ons in deze zaken laat geloven, ongedaan kunnen maken. Deze maatschappij bied je contrast in de vorm van zieke mensen en mensen die geloven in "kwaad" dat hen overkomt en de Transformator maakt daar handig gebruik van. De ware functie van al deze beelden die zo in tegenspraak zijn met datgene wat je in je leven wenst te ervaren, is om gebruikt te worden als contrast, zodat je iets beters kunt kiezen. Dan ben je de mensen die je deze omstandigheden tonen, ook dankbaar, in plaats van ze te veroordelen. Hoe je dat doet, leer je met de Transformator.

Het is dus de bedoeling om elke gedachte van ziekte of onwelzijn af te wijzen. Het komt wel bij je langs, maar alleen om je te helpen om het tegengestelde aan te trekken in je ervaringswereld. Jij mag kiezen of je mee wil doen aan dit treurspel of dat je iets beters voor jezelf kiest. Velen adviseren om er niet aan te denken. Ik kan je verzekeren dat dat niet lukt. Want hoe meer je probeert niet aan ziekte te denken, hoe meer het zich aan je opdringt. De Transformator helpt je om elke emotionele reactie op ziekte of onwelzijn van wie dan ook, inclusief jezelf, om te zetten in onverschilligheid. Uiteindelijk kun je er zelfs om lachen. En alles waar je om lacht verdwijnt voorgoed uit je ervaring. Maar voor we om de dood kunnen lachen, hebben we wel wat wilskracht en doorzettingsvermogen nodig. Jezus zei 'het laatste wat overwonnen wordt, is de dood.' Dat bereik je door de wil om in gezondheid te geloven, om te geloven dat alles goed met je is en dankbaar te zijn voor je gezondheid.

Dankbaarheid is de motor van alle goede dingen, zeg ik altijd en als er 1 middel is dat altijd werkt, is het dankbaarheid. Door dankbaarheid stem je je af op de Goddelijke golflengte en verbind je met de Goddelijke Intelligentie. Dank God voor elke vorm van gezondheid die je mag ervaren, hoe weinig dat ook lijkt. Daarom leven er mensen zonder voeten, zodat jij kunt ophouden jezelf te beklagen omdat je geen schoenen hebt. En ook mensen zonder voeten hebben nog redenen om dankbaar te zijn. Elke ziel kan dankbaar zijn dat ons ware leven eeuwig en volmaakt is en dat God IS!
Wanneer je dankbaarheid beoefent, zul je heel gauw in staat zijn om je gedachten te beheersen en te denken zoals je wil denken. Dankbaarheid is als een anker dat ervoor zorgt dat golven van twijfel en beproevingen je niet mee kunnen sleuren.

Het is de bedoeling om uiteindelijk alle geloof in ziekte, ouderdom en dood los te laten, hoe lang dat ook mag duren en om gezondheid zonder tegengestelde te gaan ervaren.

Christian Science had zoveel succes met geestelijke genezingen omdat ze elk geloof in ziekte afwijzen en zich volledig aan gezondheid wijden. De helende kracht van Christian Science ligt erin dat het de zieken opwekt om ziekte te negeren omdat het onecht is en te geloven in de realiteit van gezondheid. Als dat soms mislukt, komt dat doordat men het alleen met de mond belijdt en niet eet, drinkt, ademt en leeft op dezelfde manier. En doordat men de gewoonte kreeg om mensen te laten getuigen van het wonder van genezing. Het is natuurlijk heel inspirerend om zulke verhalen te horen, maar jammer genoeg kan je de ziekte dan wel echt maken, als je niet oppast. De verificatie van het wonder is dan de ontkenning van het wonder.

Het is ook van belang om de juiste affirmaties te kennen om te gebruiken zodra het nodig is. Affirmaties zo formuleren dat ze natuurlijk aanvoelen is een hele kunst. De Transformator verschaft je voor alle situaties uitspraken waarvan het lijkt alsof je ze zelf bedacht hebt. En ze vormen een inspiratie om zelf nog meer affirmaties te bedenken. Dan heb je kant en klare antwoorden op situaties waarin mensen om je heen beginnen te praten over ziekte en dood.

Bijvoorbeeld affirmaties als:
Er is slechts één Geest en ik ben één met die Geest. Die Geest is eeuwig en leven. Dus ben ik eeuwig leven. Die Geest kent geen ziekte en dus is er alleen perfecte gezondheid zonder tegengestelde. En ik ben dus eeuwig volmaakt gezond.

Je gebruikt je wilskracht om alleen die gedachten te kiezen die gedachten van gezondheid zijn en je richt je leven zo in dat alles erin steeds meer van gezondheid getuigt. Je omringt je niet met boeken, beelden, of wat dan ook dat dood bevestigt, ziekte, mismaaktheid, zwakheid of ouderdom. Daarvoor heb je ook wilskracht nodig, want vooral de televisie maakt snel een willoze consument van deze beelden van je. Wanneer je geconfronteerd wordt met een boek of film of wat dan ook dat ziekte suggereert, schenk er geen aandacht aan of als het emotie in je opwekt, behandel die emotie met de Transformator. Denk aan wat volmaakte gezondheid voor jou betekent en doe je dankbaarheidsoefeningen en affirmaties. Gebruik je wilskracht om je aandacht op gezondheid te richten.

Met de Transformator tot je beschikking hoef je niet bang weg te lopen voor situaties die je iets anders dan gezondheid tonen, je behandelt je gevoelens erover en geleidelijk zul je steeds minder zien en ervaren dat in tegenstelling is daarmee. Je kiest ervoor om alleen gedachten van gezondheid, kracht, vreugde, vitaliteit en jeugd te versterken en niets anders.

Zoals Wattles opmerkt, hoef je niet je wil op te leggen aan de goddelijke substantie om het te dwingen om je meer vitaliteit te geven of meer kracht. Het heeft al alle macht en kracht die er is tot jouw beschikking gesteld. Je hoeft je wil niet te gebruiken om moeilijkheden te overwinnen of onvriendelijke machten. Er zijn geen onvriendelijke machten, er is slechts één Macht en die Macht is jou vriendelijk gezind. Het is een Macht die louter gezondheid geeft.

Alles in het universum wil dat het goed met je gaat. Je hoeft niet tegen wat dan ook buiten je te vechten, alleen tegen je eigen denkgewoonten over je lichaam, je eigen sterfelijk lichaamsbeeld en je kunt dit doen door anders over gezondheid en dood te gaan denken. Je kunt daardoor ervoor zorgen dat alles in je lichaam op volmaakt gezonde wijze gaat werken.Bij elke stap op deze weg is de Transformator je van dienst.

Wat als dit is wat je nodig hebt om aftakeling te stoppen die wij verbonden hebben met het verouderingsproces? Met behulp van de Transformator leef je op elke leeftijd volop. En door steeds meer te geloven in gezondheid en heelheid zonder tegenstelling, vervul je het collectieve bewustzijn met deze overtuigingen. Zo genees je tallozen die met jou verbonden zijn. JIJ bent de verlosser van de wereld!


Om je alvast op weg te helpen, volgt hier een oefening"

"Laat nu alle angst, pijn, verdriet en wrok in mij, NAAM, over gebreken in mijn lichaam, helen op alle niveaus, in alle lagen en dimensies van mijn wezen. Ik laat nu op elk niveau, in alle lagen en dimensies van mijn lichaam en mijn wezen, elk fysiek probleem en gebrek en oude gevoelens daarover helemaal los, ik laat het gaan. Ik laat nu elke angst voor fysieke probemen helemaal los, ik laat het gaan. Het is spiritueel, veilig en goed voor mij, NAAM, om volmaakt gezond en fit te zijn. Ik ben aldoor goddelijk verzorgd, goddelijk beschermd en goddelijk geleid naar mijn hoogste goed, mijn ware geluk en al het goede in overvloed, ook overvloedige gezondheid en heelheid. . Wat als ik kies voor heelheid en overvloedige gezondheid? Ik kies ervoor te zien, te weten, te geloven en te ervaren dat het goed is voor mij, NAAM, en heel spiritueel om een volmaakt heel gezond lichaam te hebben. Ik, NAAM, ben veilig, machtig en bemind, ook met een volmaakt heel gezond lichaam. Ik mag nu een volmaakt heel gezond lichaam hebben. Volmaakte heelheid is beslist heel goed voor mij, want mijn heelheid en gezondheid zegent heel de wereld. Al mijn lichaamsfuncties zijn volmaakt goddelijk geregeld. Hoe goed voelt dat?"

Als je dat goede gevoel kon oproepen, hou dan de toppen van je wijsvinger en duim tegen elkaar. Na een tijdje geoefend te hebben, kun je dat gevoel oproepen alleen maar door je vingertoppen tegen elkaar te drukken.



yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love



onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl