JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijden trans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda

Margareth Liew-On


"Business en spiritualiteit; terug naar de basis"

Voordat ik aan dit artikel begon zocht ik eerst een paar keer op internet om te zien hoe er op dit gebied in Nederland wordt gedacht. Het artikel dat mij het meest aansprak was een interview met Dennis Heijn. Ik waardeer het werk van Ken Wilber, waar hij het over heeft, ook bijzonder. In mijn werk met cliënten heb ik vooral veel aan zijn ideeën om ook sexueel in je kracht te komen en jezelf te ontplooien.

Dennis Heijn is vooral onder de indruk van Spiral Dynamics, een systeem dat “zorgt voor een diep inzicht in menselijke gevoelens en waarden, die vaak onbewust onze keuzes richting geven en onze identiteit vormgeven. Ik gebruik het graag om een samenstelling van een managementteam te analyseren, om te bepalen of er voldoende balans is en of de juiste mensen op de juiste plek zitten,” zegt hij.

Alles wat Dennis vertelt, klinkt heel goed. En het sluit ook aan bij wat in de maatschappij leeft, want uit onderzoek blijkt dat jonge mensen er de voorkeur aan geven om te werken voor een bedrijf met een missie waar ze achter kunnen staan. Ik zou echter een stapje verder willen gaan. Wat ik in de meeste spirituele benaderingen mis, ook op zakelijk gebied, is het "hoe"; vooral het belang van werken met plezier, oftewel de factor “fun” op de werkvloer en een systeem zoals de Transformator, die mensen helpt om met angsten en geloof in falen om te gaan en de narigheid in hun energiesysteem op te ruimen.

Een man met de werkervaring van Dennis Heijn kent het klappen van de zweep. Hij heeft jaren voor Heineken gewerkt over de hele wereld. Het bijzondere aan hem is dat hij niet blijft hangen in de oude denksystemen, maar zoekt naar echte oplossingen voor het telkens weer opduikende spook van de economische crisis. Zulke mensen zijn hard nodig in de nieuwe wereld die bezig is te ontstaan.

Een nieuwe manier van zakendoen.
Er zijn allerlei visies op de toekomst van de bedrijfsvoering die uitgaan van de integratie van spiritualiteit. Ik wil geen kritiek leveren door te vertellen wat ze niet goed doen. Liever richt ik me op wat wel zou werken.

Een belangrijk spiritueel principe is: alles waar je je aandacht op focust, en met emotie oplaadt, wordt groter. Oppervlakkig gezien zou je dus kunnen denken: we moeten ons als bedrijf meer richten op het maken van winst, dan maken we ook meer winst. Dat werkt echter niet zo. Dat komt doordat de focus op winst meestal de angst voor verlies en faillisement als basis heeft. Of men weet niet met het contrast van verlies om te gaan. Als er verlies wordt geboekt, is men in alle staten. Er is niets wat meer emoties oproept dan financiële verliezen. Wanneer men de aandacht in plaats daarvan zou kunnen richten op de sterke kanten van het bedrijf, ook in moeilijke tijden, dan is het verlies gemakkelijker te overwinnen. Het zou zelfs om kunnen slaan in grotere winst dan voorheen, als er op de juiste wijze mee om wordt gegaan.

Wat is dan de juiste wijze om de aandacht op het maken van winst te richten?
Het lijkt erop dat dit bijna het onmogelijke vraagt van zakenmensen. Het gaat hierbij niet om een enkeling, maar om een aantal sterke geesten binnen het bedrijf, die elk succes, hoe klein ook, enorm opblazen en intens beleven. Daarmee doordringen ze niet alleen zichzelf met blijdschap om het succes, maar inspireren ook de mensen om zich heen. Als manager Paul elke keer een overwinningsdansje maakt wanneer het bedrijf weer een succes heeft geboekt, of zelfs voordat dit gebeurt, dan stemt hij zich af op succes, en de mensen die in hem geloven, komen ook op dezelfde golflengte.

Denk maar aan de serie Ally McBeal. De filosofie van het advocatenkantoor waar ze werkte was dat de mensen er plezier in moesten hebben. Het zag er af en toe bijzonder dwaas uit, de kreten die geslaakt werden en malle dansjes, maar de onderliggende gedachte sloot perfect aan bij de spirituele wetten van succes.

Ik pretendeer niet dat ik alle antwoorden heb. We staan aan het begin van een transformatieproces, waarin we stapsgewijs nieuwe methoden zullen ontwikkelen. We kunnen alleen zo hard gaan als de mensen. Geforceerde veranderingen zullen niet meer werken.
Al vele jaren wordt geroepen dat de mensen het kapitaal van een bedrijf zijn. Toch werden in het oude denksysteem werknemers behandeld als pionnen in het grote spel om de winst. De mensen kunnen echter alleen zo loyaal zijn als het bedrijf.

Hoe trek je werknemers aan die echt hart voor de zaak krijgen?
Wat je nodig hebt van mensen is goede wil. Mensen die beseffen dat het succes van het bedrijf ook hun succes is en die hun eigen succes niet saboteren. Ze houden van succes!

Er zijn mensen die liever klagen en zich slachtoffer voelen. De meeste mensen lopen in de val van de sociale druk die van de slachtoffermentaliteit in de maatschappij uitgaat. Als je niet meeklaagt en alles afkeurt, ben je niet populair in de huidige maatschappij. Mensen die de verantwoordelijkheid voor hun problemen aan zichzelf toeschrijven, in plaats van aan externe factoren zoals de maatschappij, het bedrijf, hun relaties, zijn nu nog in de minderheid.
Hoe meer mensen echter gaan beseffen wat ze daarmee aantrekken in hun leven, hoe meer ze het gezelschap gaan vermijden van de kritische, afkeurende mensen. Dat gebeurt nu al.

Je hoeft niet je medewerkers te ontslaan en nieuw personeel aan te trekken. Je hoeft alleen het beleid bij te sturen om de mensen achter de missie van het bedrijf te krijgen. Daarvoor moeten natuurlijk de doelstellingen heel duidelijk én realistisch zijn.

Ik zal de missie van Stichting Absolute 1 als voorbeeld nemen. Het is de bedoeling om de ideeën van het Nieuwe Denken te presenteren aan die mensen die eraan toe zijn en ervoor open staan. Het realisme zit in mijn zelfkennis: ik weet van mezelf dat mijn missiedrang groot is en dat ik best wel moeite doe om mensen te overtuigen die daar misschien helemaal niet aan toe zijn. De goede kant hiervan was dat ik mij oefende in overtuigingskracht; een negatief effect is dat ik de mensen verwaarloosde die er wel wat aan zouden hebben. Daarom is het nodig om telkens weer na te gaan of ik wel met de juiste doelgroep op de juiste wijze bezig ben. Ik ben gedwongen om bewust te blijven van mijn doelstellingen en werkwijze.

Hoe ga je als bedrijfsleiding om met mensen?

Ik vergelijk het met iemand die met een terminale ziekte in onbehandelbare fase wordt geconfronteerd, zoals met mij gebeurde in 1992. Om dat te overwinnen, richtte ik de blik naar binnen. De “lotgenoten” die hun heil louter zochten in externe middelen en aanbidding van de medische “wetenschap” redden het meestal niet. Voor degenen die zoals ik hun innerlijke kracht ontdekten, en zich daaraan overgaven, begon een totaal nieuw leven.

Bedrijven die de blik naar binnen richten en nieuwe manieren vinden om succes na te streven, zullen beslist gedijen.
Het bedrijf van Bill Gates was in de eerste jaren een enorm bewonderenswaardig succes. Wat kenmerkte de bedrijfscultuur?
Bill (schorpioen met kreeft ascendant) hield van macht en het uitoefenen ervan. Maar door zijn kreeft kenmerken had hij ook de behoefte om voor zijn mensen te zorgen. Hij was als een moeder voor zijn werknemers en zorgde ervoor dat de factor “fun” deel uitmaakte van hun dagelijks werk. Het klimaat binnen bedrijven in die tijd vereiste dat de mannen in pak en de vrouwen in “vrouwpakken” werkten. Dat hoefde niet bij Bill. Ook was hij heel gul met de winst en verschillende eenvoudige programmeurs zijn miljonair geworden door voor hem te werken. Zijn werknemers waren dan ook intens loyaal. De problemen in het bedrijf begonnen toen ze steeds meer in termen van competitie gingen denken. Niet om het best denkbare werk te leveren, maar om anderen te slim af te zijn. Dat is een destructieve vorm van concurrentie.

Microsoft heeft diensten en producten voor de mensheid ontwikkeld die van onschatbare waarde zijn voor tallozen. Toen ze zich echter niet langer richtten op werken met plezier, en hun gevoel van eigenwaarde als bedrijf lieten ondermijnen door hun idealen los te laten, werd de goede wil die mensen wereldwijd naar ze toe hadden, uitgehold. Ego nam over ...

Bill deed eerst instinctief het juiste, maar had de ontwikkeling van de bedrijfscultuur niet langer in de hand. Dat kan ook alleen maar als de leiding bewust is en bewust met spirituele principes werkt. Een nieuwe manier van denken zal altijd ondermijnd worden door wat ik “ego” noem, en het onderspit delven als het niet bewust is.


Het belang van loyaliteit en vertrouwen en bovenal bewustwording

De werknemers van Microsoft die de strijd met de concurrenten aangingen, waren zeer loyaal. Ze waren zich echter niet ervan bewust wat ze met hun machtsstrijd creeërden. Een strijd die Bill Gates voor een deel natuurlijk enorm aansprak en waardoor ze op zijn steun en goedkeuring konden rekenen.

Ze zeggen dat Bill het boek van Charles Haanel “The Master Key” heeft gelezen en insinueren dat hij zijn bedrijf op die principes heeft opgebouwd. Als dat zo is, is hij onderweg de weg kwijtgeraakt en dat kan alleen als hij het gedachtegoed van het Nieuwe Denken niet heeft begrepen. Ik denk dat dit verhaal wordt rondgestrooid als reclamepraatje voor degenen die het boek wilden verkopen. Tegenwoordig kun je het overal gratis downloaden. Er zijn echter betere boeken verkrijgbaar over de spirituele wetten van het leven, zoals het boek van Wallace Wattles “Rijkdom door scheppend denken” dat bij ons verkrijgbaar is als tastbaar boek, als luisterboek en als ebook. En als je echte diepgang wil, kan ik je de schriftelijke cursus "De Transformator voor Meesterschap en gelukkig leven" aanbevelen.

Voor de huidige problemen in het zakenleven bieden boeken volgens mij weinig houvast. Een bedrijf dat gelooft dat de groei- en winstkansen verbeteren door op een meer spirituele wijze te werk te gaan betreedt een land waarvoor geen kaarten bestaan. Het is pionierswerk. Er zijn veel ideeën hierover, maar elk bedrijf is anders en kan zich alleen op eigen wijze ontwikkelen. Ik denk wel dat elke verandering ten goede begint met bewustwording van de mensen die in het bedrijf werken. En daarvoor is een flinke dosis vertrouwen nodig.

Een voorbeeld: Een cliënte van me werkt bij een bedrijf waarmee het niet goed gaat. Ze kent de spirituele principes heel goed, en terwijl anderen als kippen zonder kop heen en weer rennen en er links en rechts ontslagen vallen, maakt zij promotie! Ze heeft wel medelijden met haar collega's en bazen, die voor het merendeel in angst voor de toekomst leven. Zij niet, want ze weet dat haar toekomst verzekerd is. Die creëert ze namelijk zelf. Ze probeert de mensen wel op andere gedachten te brengen en wanneer ze weer gesprekken hoort van mensen die het hebben over de neergang en ontslagen, brengt zij de positieve gedachten in. “Jij hebt je baan nog, en is het geen fijne baan? Vertel me wat je er allemaal aan waardeert,” zegt ze dan. Of ze zegt “Joh, we leven in Nederland, de soep wordt hier nooit zo heet gegeten. Het loopt allemaal best goed af. Laten we onze zegeningen tellen. ”

Het is echter geen officieel beleid van het bedrijfsleven dat mensen geacht worden zich positief en vol waardering over hun werk en bedrijf te uiten. Het zou natuurlijk ook niet werken om dat verplicht te stellen, zonder dat de mensen beseffen wat het nut ervan is. Je hebt niets aan lippendienst. Toch geven leidinggevenden in bedrijven vaak al een tamelijk goed voorbeeld, want zij weten dat zakelijk succes veel afhangt van de waarneming van anderen. Als men denkt dat het niet goed gaat, wordt iedereen met wie het bedrijf zakendoet, heel voorzichtig. De zwakke schakels bevinden zich dan ook meestal in de lagere regionen.
Al geloof je niet in de spirituele principes, maar denk eens aan het effect van ontmoediging en gebrek aan inspiratie dat door zulke houdingen en gesprekken ontstaat. Mensen hebben zelfvertrouwen nodig en vertrouwen in het leven. Niets is krachtiger dan vertrouwen. Door vertrouwen ga je intenser leven en meer genieten.

Deze instelling kan niet van bovenaf opgelegd worden, maar de leiders zouden dus wel de werknemers het belang ervan kunnen laten inzien. Een probleem daarbij is dat mensen op de werkvloer hun relaties uit hun jeugd herbeleven. De baas is dan vaak de ouderlijke figuur waartegen men zich verzette, openlijk of niet. Nu is de leidinggevende de klos, en zal niet ontzien worden zoals men waarschijnlijk wel met de ouders deed. Er is alleen een verzorgingsrelatie en vaak weinig liefde, respect en waardering. De leidinggevenden trekken de kar, de meeste verantwoordelijkheid wordt op ze afgeschoven en dan mogen ze vaak ook nog als pispaaltje dienen. We zijn energetische wezens en al gebeurt dit niet met woorden, de energie komt altijd aan. Wat doet het met je zelfrespect als je alles hebt gegeven en zulke negativiteit en kleinzielige steken ontvangt? Het haalt je energie omlaag en je weet niet eens waarom je je zo voelt. Op de duur kunnen hierdoor zelfs lichamelijke problemen ontstaan.

Helers weten dat ze dan te maken hebben met een energetische aanval van iemand (of van meer personen) die behoefte eraan heeft om kritiek te leveren en het geluk van een ander te verstoren. De meeste mensen zijn bang voor macht/verantwoordelijkheid en kunnen niet voor anderen zorgen en ze steunen, zoals "de baas" dat doet. Ze haten hun eigen onvermogen en projecteren hun vijandigheid op de ander. Onbewust beoefenen veel mensen zwarte magie (als dat zou bestaan). Gelukkig weten helers hoe ze hun energie moeten zuiveren en de laagheden loslaten. Zelf gebruik ik een heel gemakkelijke, maar wel intensieve methode: ik zegen aldoor iedereen die met mij in contact is. Ik zie God in ze. Ik zie hun persoonlijkheid, hun aangeleerde conditionering ook nog wel, maar zelfs daarvan kan ik genieten. En zij genieten intens van mij. Mensen die mijn golflengte niet kunnen verdragen verdwijnen heel snel uit mijn leven. En de mensen die blijven dragen me op handen. Ze behandelen me als breekbaar porselein. Ik hou van mijn leven!

Mensen kijken argwanend naar leiders, omdat ze bang zijn voor machtsmisbruik. Door hun vijandigheid elimineren ze zelf de gevoelige zorgzame leiders en creëeren botte louter doelgerichte mensen of trekken deze aan. Vervolgens krijgen ze gelijk! Je kunt leidinggevenden niet vertrouwen. Of politici en andere bestuurders. Door dit selectieproces van de ongevoeligste leiders, managers en bestuurders blijven dan de mensen over, die er het beste tegen kunnen. En zelfs de zogenaamd harteloze man met de bijl kan Liefde uitdrukken, als hij de kans zou krijgen.
Enfin, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Dit is enkel een tipje van de sluier die over de relaties tussen leiders en hun "kinderen" ligt.yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het herkauwen en analyseren van problemen, want dat is niet de oplossing. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl