JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijden trans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agendaVergeving


2011 was een bijzonder jaar voor mij. Er gebeurde van alles om mijn leven als kluizenaar te ontregelen. Er kwam zelfs een rappende leraar van “A Course in Miracles” wiens humor en Licht mij inspireren. Ik geniet heel veel van de video's van Earl Purdy op youtube en toen ik hem een jaar geleden ontdekte, heb ik mijn innerlijke leiding na een tijdje gevraagd om hem naar Nederland te brengen. En ja hoor, hij kwam!
Dat komt natuurlijk vooral doordat ik zijn werk zo waardeer. Waarderen doe je voor jezelf, net zoals je voor jezelf vergeeft. Om meer heerlijkheden aan te trekken uit ik mijn waardering vaak en met gevoel.

De bijeenkomst van Earl Purdy op 14 mei 2011 in Amsterdam ging louter over vergeving. Geen intellectueel gebrabbel, maar werkelijk doorleefd in de praktijk van alledag. Ik heb me een hele dag ondergedompeld in samenzijn met verwante geesten en samen gelachen om onze onzin.

Op youtube kun je heel veel inspirerende video's van Earl zien. Earl rapt de Course-teksten. HIj was een professioneel musicus die met Stevie Wonder en Al Greene heeft gewerkt, voordat hij een Course leraar werd. Hier is een foto van mij met Earl Purdy op die dag:
Ik laat degenen die heling willen, aan de hand van de Heilige Geest naar mij toe geleid worden. Op dinsdag 19 april 2011 liet ik mijn kluizenaarsleven echter voor een avond achter me en ging de wijde wereld in. Voor het eerst sinds lange tijd!

Ik had op internet gelezen over een programma over vergeven bij debalie-tv. Een schrijver, Willem van Leeuwen, zou een boek erover presenteren. Ik hoopte dat het ook echt over vergeven zou gaan.

Uit de inleidende woorden van Willem maakte ik op dat het boek eerder over vergelding leek te gaan en over hoe onmogelijk vergeven zou zijn. Ik vroeg me af hoe ik de avond door zou komen, luisterend naar ego-gebrabbel.

Ik heb door het boek “Een cursus in wonderen” leren vergeven. Wat voor reden men ook heeft voor vergeving, de belangrijkste reden is dat het je goed doet. Edith Stauffer schreef dat niet vergeven net is als het innemen van rattegif, in de hoop dat de rat eraan zal sterven.

Toch blijft vergeven moeilijk en zoeken de meesten naar een diepgaander reden om hun wrok en grieven los te laten.
Sommigen vergeven op basis van reïncarnatie. Geloven in een leerstelling als reïncarnatie sluit mensen uit die daar niet in geloven en dan is er geen basis voor vergeving. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat reïncarnatie deel uitmaakt van onze virtuele realiteit, merkte ik dat het me niet in contact bracht met de liefdesstroom in je wezen die nodig is om te kunnen vergeven, Vasthouden aan mijn grieven, en wrok zat te diep verankerd in mij. En toen ik later anderen wilde helpen loslaten, kwam ik veel mensen tegen die zelfs nog nooit van reïncarnatie hadden gehoord en het onbegrijpelijk vonden. De “Cursus in wonderen” vertelt je dat deze wereld niet echt is. Het is een verzinsel van jou, net als een droom. Net als reïncarnatie is dit ook een omstreden gezichtspunt. Maar wel iets dat je echt gaat zien en beleven zodra je je geest ervoor openstelt. Terwijl mensen reïncarnatie gewoon kunnen blijven ontkennen, wat voor wonderen ze ook meemaken, heb ik heel vaak meegemaakt, dat mensen die van mij leerden dat de wereld niet echt is, mij na een paar jaar komen vertellen dat het menselijk bestaan een droom is. Meestal nadat ze me eerst hadden geschopt of geslagen, en in mijn neus geknepen, zeggend “dan is dit ook een droom”.
“Ja, en alles wat je mij geeft krijg je honderdvoudig terug. Dat is een wetmatigheid binnen de droom ...” (ik bid natuurlijk dat deze beker aan ze voorbij mag gaan, we hebben allemaal al genoeg geleden)

Zelfs Gulbach, een eenvoudige Koerdische vrouw, die van mij leerde hoe ze een betere droom kon dromen, een gelukkige droom, vertelt nu vanuit haar ervaring aan iedereen dat de wereld niet echt is. En dat je wonderen meemaakt wanneer je bereid bent dat te geloven. En net als mij in het begin overkwam, verklaart iedereen haar voor gek. Maar omdat ze ook geleerd heeft dat het een onvermijdelijke beproeving van het ego is, lacht ze erom. Ze weet ook dat iedereen één is met haar en intens van haar houdt. Dus voelt het niet als afkeuring, meer als de stem van angstige kleine kinderen, die door haar geconfronteerd worden met iets wat niet in hun wereldbeeld past.

En dan te bedenken dat ik in het begin dacht dat deze kennis te moeilijk zou zijn voor “onontwikkelde” mensen. Tja, de overschatting van wetenschap, eigen aan universitair geschoolden! Gulbach heeft niet meer dan de lagere school gehad, maar ze was ontwikkeld genoeg voor het transformatie-proces. Ze kon het beter aan dan vele gewichtigdoeners die mijn pad hebben gekruisd.

Zelfs al geloof je eerst niet in reïncarnatie, of dat de wereld net een droom is, een virtuele realiteit als “the matrix”, dan hoef je alleen te geloven in de voordelen die vergeving je biedt.
De macht van vergeving is buitengewoon. Het is onthechten van de projecties waarmee je onaangename dingen in je leven aantrekt. Vergeef en het zal oplossen voor je ogen. Ik wil graag wat goudklompjes delen over vergeving uit “Een cursus in wonderen”:

  1. Vergeving is het thuis van wonderen.
  2. Door vergeving kom ik erachter dat geesten verenigd zijn.
  3. Vergeving beëindigt alle lijden en verlies.
  4. Vergeving is de weg naar God. Het is je verlossing.
  5. Vergeef en wees vergeven. Zoals je geeft, zo zul je ontvangen.

Uiteindelijk is zelfs vergeving een illusie. Maar wel nodig om je te bevrijden.


Wanneer je gaat inzien welke voordelen vergeving je biedt, ga je er actief achteraan en ontdek je vanzelf hoe goed het je doet. Ik heb er complete lichtervaringen door gehad. En ik geniet intens van mijn leven, niet alleen van de schijnbaar leuke dingen. Zoals de waanzinnige discussie die ik mocht aanschouwen. Ik moest lachen om het idee dat ik zoiets idioots heb aangetrokken in mijn ervaring.

Het transformatie-proces is echter niet voor de weifelmoedigen. Zolang je je er druk over maakt wat anderen van je denken, zul je proberen goedkeuring van ego te krijgen en geloof me, ego keurt bewustwording absoluut af.

Dat bleek tijdens deze avond weer eens. Mensen die vasthouden aan wrok en grieven goedpraten lijken nog in de meerderheid te zijn. Of misschien zijn ze alleen maar luider. Of misschien besteden de media teveel aandacht aan het slachtoffer-denken. De discussie ging er voornamelijk over ging hoe goed en belangrijk het is om aan je wraakzucht vast te houden.

Ik ging erheen, hopend dat ik echt zou genieten. Het zou geen Transformator bijeenkomst worden, daarvan was ik me bewust. Ik vreesde dat ik een hoop intellectuele leuterpraat aan zou moeten horen. En ja hoor, ik kreeg alweer gelijk! Gelukkig weet ik dat ik altijd ongelijk heb, en daar ben ik heel blij om. Ik kan onzin projecteren, maar de Werkelijkheid blijft toch volmaakt.

Pieter, de presentator,stelde een echtpaar een paar vragen. Hun zoon was vermoord, door “zinloos geweld”. Het toppunt van een onschuldig slachtoffer dus. En ze wilden niet vergeven. De moeder zei dat ze vond dat dat de taak was van haar zoon en die was er niet meer. De vader was in principe bereid geweest te vergeven als de dader oprecht berouw had getoond. Er was wel bericht van de moordenaar gekomen, maar dat was de vrijdag voor het proces en de vader vroeg zich af of het gemeend was. Hij vertelde nog wel dat hij de dader niet haatte.

En zulke associaties (delen van mij) zou ik moeten vertellen dat alles wat ze geloven onwaar is! Of dat er geen dood is!
Gelukkig is er een grens aan het vermogen van ons om pijn te verdragen. Wanneer we er genoeg van hebben, zoeken we vanzelf de Waarheid. En die maakt echt vrij!

Daarna vroeg de interviewer iedereen om op te staan. De mensen die het gemakkelijk vonden om te vergeven, moesten toen gaan zitten. Er bleven veel mensen staan. Toen vroeg hij wie het heel gemakkelijk vond om te vergeven. Ik wilde niet, maar iets in mij nam het over en ik riep “ik!” Ik was helemaal in de stress, want ik had geen idee wat ik wilde zeggen. Enfin, ik zei dus dat vergeven gemakkelijk was als je besefte dat er niets is gebeurd, in navolging van dhr. Heijn heeft het geen zin om te wachten tot een Ferdi E. of een crimineel berouw had, dat vergeven gemakkelijk was als je het bij jezelf hield.

Ik vond dat ik hiermee eigenlijk niet de boodschap had geuit die ik over wilde brengen. Ik had liever iets gezegd dat de stoppen bij iedereen had laten doorslaan, zoals ik gewend ben. Ik had liever iets geroepen als “We zijn allemaal onschuldig!” of “er zijn geen slachtoffers, we trekken zelf al onze ervaringen aan. Ik trok in 1992 zogenaamde terminale kanker aan en het was het beste dat me ooit kon overkomen! het leidde naar mijn bevrijding.”. Maar ik wilde natuurlijk ook graag iets zeggen wat mensen zouden begrijpen. Weer sloeg de behoefte toe om aan te sluiten bij het menselijk denken teneinde mensen te bekeren, terwijl ik weet dat het geen zin heeft. Er zijn geen mensen en er valt niets te bekeren. Er is er slechts Eén en dat ben ik.

Oke, dat was ik even vergeten ...

Toen ik weer ging zitten vroeg ik me automatisch af wat het geschenk voor mij in deze situatie was - de tweede vraag in de Trans4mator procedure. Ik had het tenslotte vast niet voor niets aangetrokken. En ik besefte dat ik projecteerde dat ik in het hol van ego was en het idee had dat je niets kon zeggen of doen dat de mensen die er niet aan toe zijn, kon laten ontwaken. En dat script kan ik alleen zelf geschreven hebben. Daarom liet mijn innerlijke leiding me opstaan en mijn mond roeren, zodat ik ging beseffen wat ik hier aan het projecteren was. Verderop kun je les 122 lezen uit “Een cursus in wonderen” met de volgende regel: 8. Open vandaag je ogen en zie een gelukkige wereld van veiligheid en vrede.

Ik zag niet de werkelijkheid, maar verkoos blijkbaar de wereld van valse tegenstellingen.

Dat was een transformerend moment!

Dus heb ik de rest van de ontzettend ego avond iedereen gezegend, die in het theater van mijn geest enthousiast de merites van vergelding propageerden.
Blijkbaar wil ik nog contrast, de wereld van tegenstellingen ervaren waarin het ego de overhand heeft... Bah! Ik hoop dat ik daar toch gauw mee ophou.

Hierna werd het wel eventjes leuk. De zogenaamde Christenen vind ik altijd hilarisch. Er was een priester die vol vuur betoogde dat hij voor de collectieve schuld van de katholieke kerk gestraft wil worden met gevangenisstraf. Want de boosdoeners zitten in bejaardentehuizen of zijn dood en iemand moet toch gestraft worden? Zoiets idioots had ik zelf niet kunnen verzinnen. Het geloof in schuld en boete is zo lachwekkend. Het is typisch de nepvergeving van het ego-denken: eerst geloven dat iemand slecht is en vanuit de “goedheid van je hart” vergeven. Natuurlijk pas als diegene gepast berouw heeft getoond.
Er stond een vrouw in het publiek op, die hem ter plekke aanviel (gelukkig nog alleen met woorden) en verweet dat hij als hulpverlener tekort schoot, want hij begreep totaal niets van slachtoffers met lage eigenwaarde. Die zouden door hem te snel vergeven. Ze leek zeer ingenomen met haar kritisch denkvermogen en sloot naadloos aan bij zijn vibratieniveau, zijn behoefte aan zogenaamde boetedoening en interessant doen. Ze zaten samen precies op dezelfde golflengte.

Ze zouden hem toch echt op moeten sluiten – samen met haar. Dat lijkt me een gepaste straf!

Ik ga al jaren niet meer naar de film, want ik lach aldoor op de “verkeerde” momenten. Wanneer iedereen zit te snikken, rol ik over de grond van het lachen. Ik moest deze avond mijn “sociaal onaanvaardbare impulsen” ook weer enorm beheersen.
Daarom zijn de Transformator bijeenkomsten zo leuk. De vibraties van zgn. ongepaste lachbuien worden er door alle deelnemers verwelkomd.

Als je het kwaad echt maakt – dus niet beseft dat het een rollenspel is, is vergeving onmogelijk. Daarom zei Jezus: “weersta het kwade niet.”

De priester zei ook dat je jezelf niet kunt vergeven, want alleen God vergeeft volgens hem.
Als God gelasterd zou kunnen worden, dan is dit de ergste vorm.
Alleen God vergeeft? Nee, dat doet God niet. God heeft nooit veroordeeld! Door de Goddelijke Liefde in je wezen kun je vergeven. Je ware wezen is volkomen onschuldig.
Les 121 van “Een cursus in wonderen” vertelt je hoe je kunt vergeven.

Les 121 – Vergeving is de sleutel tot geluk:
6. Vergeving wordt verworven. 2Ze is niet eigen aan de denkgeest, die niet zondigen kan. 3Daar zonde een idee is, dat jij jezelf hebt aangeleerd, moet vergeving eveneens door jou worden geleerd, maar van een andere Leraar dan jijzelf, Die het andere Zelf in jou vertegenwoordigt. 4Via Hem leer je hoe je het zelf dat jij denkt te hebben gemaakt kunt vergeven en het laten verdwijnen. 5Zo geef jij je denkgeest als één terug aan Hem, Die jouw Zelf is, en nooit kan zondigen.


Enfin, wie zonder zonde is ... en ze bleven stenen gooien, de zogenaamde Christenen voorop. Ik ben niet tegen het Christendom, ik ben ertegen dat ego's mijn Vader een slechte naam geven en Hem belasteren. Gelukkig zit God er niet mee.


Er werd een wraakritueel beschreven en er volgden toespraken met een vreselijke strekking. Helmi Goudswaard, de volgende spreekster, las uitdrukkingen voor als "ik ben een gemiddelde vergever" en "we moeten zeer zuinig omgaan met vergeving" alsof zoiets kan bestaan. Mensen willen als zuiver worden gezien en vergeven te snel, vond ze. Je kunt niet te snel vergeven, want als je echt hebt vergeven, verdwijnen mishandelaars (daar ging het over) e.d. figuren uit je leven. Als dat niet gebeurt, is er sprake van lippendienst. En ja, het is heel fout om je mooier te willen voordoen dan je bent. Wees helemaal het wrokkige lelijke ego dat je denkt te zijn, en pronk met de duisternis van je onwetendheid. Oei, ik voel me weer heel gepassioneerd. Down, girl !

Er passeerden nog meer angstaanjagende vormen van vergeving de revue. Aan het eind van de avond waren 2 “heren” het oneens met elkaar en ze vlogen mekaar net niet aan. Eentje heette zelfs Heertje. God, wat een humor! Ze waren net twee honden met een bot, ze wilden geen van beiden loslaten. De presentator had zijn handen vol en besloot de avond maar af te ronden. De bekvechters gingen vol wrok uiteen. Ze demonstreerden duidelijker dan woorden hoe vreselijk gelijk willen hebben en vergelding is.
Twee vrouwen naast mij spraken er schande van. Ik had het niet meer en zei “laten we ze vergeven!” Toen moesten ze erg lachen.

Ik vertrok, want ik dacht, ik hoef het vervolg hiervan niet mee te maken. Genoeg onzin gezien en gehoord!

Het was een bewogen avond en ik waardeer mijn geweldige en geïnspireerde leven meer dan ooit. Ik ben dankbaar dat er nog associaties zijn die de rol van levende doden willen spelen. (Sorry, dat komt van mijn strijdlustige 12e huis Mars op mijn Waterman ascendant – en na een leven vol gebrek aan assertiviteit geniet ik er intens van om me te laten gelden op spiritueel gebied...)

Al met al was het een heerlijke avond. Het reizen erheen en terug naar Almere was ook geweldig. God is werkelijk mijn transport. Ik stapte in de verkeerde tram op de terugweg en de conducteur erin heeft me de weg gewezen alsof ik een klein kind was. Gegeven moment wilde ik uitstappen, want ik dacht dat het mijn halte was. Maar hij riep me terug. Ik voelde me (zoals gewoonlijk) gedragen door de Liefde van God. Ik ontmoet overal zoveel liefde. Jammer dat ik mijn broeders bij de boekpresentatie opdroeg om rare toneelstukjes voor me op te voeren. Ooit zal ik er echt genoeg van hebben en dan kunnen we er allemaal samen om lachen ...

Ik kijk uit naar de tijd dat elke bijeenkomst over vergeving ook echt daarover gaat en over hoe goed dat voor jezelf is en hoe heerlijk je leven dan is. En dat de mensen die vergeven moeilijk vinden, heel erg in de minderheid zijn en ze niet prat erop gaan.


Een boek dat echt gaat over vergeving is “Een cursus in wonderen” en een belangrijke les daarin is de volgende:

LES 122   Vergeving biedt al wat ik wil.

1. Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan? 2Wil je vrede? 3Vergeving biedt jou die. 4Wil je vreugde, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid, dat de wereld overstijgt? 5Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilige bescherming, voor altijd? 6Wil je een kalmte, die niet kan worden verstoord, een zachtmoedigheid, die nooit kan worden gekwetst, een diepe, blijvende troost, en een rust zo volmaakt dat die nooit kan worden geschonden?
2. Dit alles biedt vergeving jou, en meer. 2Ze fonkelt in je ogen als je ontwaakt en schenkt je de vreugde waarmee jij de dag tegemoet kunt gaan. 3Ze legt een kalmerende hand op je voorhoofd terwijl je slaapt en rust op je oogleden, zodat je geen dromen over angst en slechtheid, kwaadaardigheid en agressie ziet. 4En als je weer ontwaakt, schenkt ze jou een nieuwe dag vol vrede en vreugde. 5Dit alles biedt vergeving jou, en meer.
3. Vergeving maakt dat de sluier wordt opgelicht, die het gelaat van Christus verborgen houdt voor wie de wereld niet met vergevingsgezinde ogen bekijkt. 2Ze laat jou de Zoon van God herkennen en bevrijdt je geheugen van alle dode gedachten, zodat de herinnering van je Vader kan opkomen boven de drempel van je denkgeest. 3Wat kun je wensen dat vergeving niet kan geven? 4Welke andere gaven dan deze zijn het zoeken waard? 5Welke ingebeelde waarde, welk onbeduidend effect of welke voorbijgaande belofte, die nooit gehouden wordt, kan meer hoop bevatten dan wat vergeving brengt?
4. Waarom zou je een ander antwoord zoeken dan het antwoord dat alles beantwoorden zal? 2Hier is het volmaakte antwoord, gegeven op onvolmaakte vragen, zinledige verzoeken, een halfhartige bereidwilligheid om te horen, en minder dan halfslachtige ijver en gedeeltelijk vertrouwen. 3Hier is het antwoord! 4Zoek er niet langer naar. 5Een ander zul je in plaats hiervan niet vinden.
5. Gods plan voor jouw verlossing kan veranderen noch falen. 2Wees dankbaar dat het precies zo blijft als Hij het ontworpen heeft. 3Onveranderlijk staat het voor je als een open deur; roept het jou van achter de deuropening een warm welkom toe en nodigt je uit binnen te komen en je thuis te voelen waar jij thuishoort.
6. Hier is het antwoord! 2Zou jij buiten willen blijven staan, terwijl heel de Hemel binnen op jou wacht? 3Vergeef en wees vergeven. 4Zoals je geeft, zul je ontvangen. 5Er is geen ander plan dan dit voor de verlossing van Gods Zoon. 6Laten wij ons er vandaag over verheugen dat dit zo is, want hier hebben we een antwoord, duidelijk en klaar, in zijn eenvoud boven alle bedrog verheven. 7Alle ingewikkeldheden die de wereld uit fragiele spinnewebben heeft gesponnen, verdwijnen voor de kracht en grootsheid van deze uiterst eenvoudige formulering van de waarheid.
7. Hier is het antwoord! 2Keer je niet af om weer doelloos rond te dolen. 3Accepteer verlossing nu. 4Het is Gods gave, en niet die van de wereld. 5De wereld kan geen gaven van enige waarde schenken aan een denkgeest die ontvangen heeft wat God hem als zijn eigendom heeft gegeven. 6God wil dat verlossing vandaag ontvangen wordt en dat de gecompliceerdheid van je dromen niet langer voor jou verbergt dat ze niets zijn.
8. Open vandaag je ogen en zie een gelukkige wereld van veiligheid en vrede. 2Vergeving is het middel waarmee zij de plaats van de hel inneemt. 3In stilte verheft ze zich om jouw open ogen te begroeten en je hart te vervullen van een diepe rust, terwijl aloude waarheden, eeuwig pasgeboren, in je bewustzijn opdoemen. 4Wat jij je dan zult herinneren, kan nooit beschreven worden. 5Toch schenkt je vergeving jou dit.
9. Terwijl we de gaven die vergeving schenkt in gedachten houden, doen we vandaag onze oefeningen in de hoop en het vertrouwen dat dit de dag zal zijn dat verlossing ons deel wordt. 2Ernstig en blijmoedig zullen we er vandaag naar zoeken, ons ervan bewust dat we de sleutel in handen hebben, terwijl we van de Hemel het antwoord aanvaarden op de hel die wij hebben gemaakt, maar waar we niet langer willen blijven.
10. 's Morgens en 's avonds geven we graag een kwartier aan de zoektocht waarin het eind van de hel is gewaarborgd. 2Begin hoopvol, want we hebben het keerpunt bereikt, waarna de weg veel gemakkelijker wordt. 3En nu is de weg die we nog hebben af te leggen kort. 4We zijn inderdaad dichtbij het vastgestelde eind van de droom.
11. Verzink in geluk als je deze oefenperioden begint, want ze bieden een onbetwistbare beloning in de vorm van beantwoorde vragen en van datgene wat jouw aanvaarding van het antwoord jou brengt. 2Vandaag zal het jou gegeven zijn de vrede te voelen die vergeving je schenkt, en de vreugde die het oplichten van de sluier je aanreikt.
12. In het licht dat je vandaag zult ontvangen, zal de wereld vervluchtigen tot ze verdwijnt, en je zult een andere wereld zien oprijzen, die je met geen woorden beschrijven kunt. 2Nu gaan we rechtstreeks het licht binnen en ontvangen de gaven die in afwachting van vandaag voor ons werden bewaard sinds de tijd begon.
13. Vergeving biedt jou alles wat je wenst. 2Vandaag wordt jou alles wat je wenst gegeven. 3Laat je gaven gedurende de dag niet wegebben, wanneer je weer terugkeert om een wereld vol wisselende veranderingen en naargeestige verschijnselen tegemoet te treden. 4Houd je gaven helder in je bewustzijn, terwijl je in het hart van alle verandering het onveranderlijke, en achter uiterlijke verschijnselen het licht van de waarheid ziet.
14. Laat je niet verleiden om jouw gaven je te laten ontglippen en ze te laten wegglijden in vergetelheid, maar houd ze stevig vast in je denkgeest door jouw pogingen er minstens een minuut aan ze te denken van elk kwartier dat verstrijkt. 2Herinner jezelf eraan hoe kostbaar deze gaven zijn, met de volgende geheugensteun, die de kracht heeft jouw gaven de hele dag in je bewustzijn vast te houden:

  1. 3Vergeving biedt alles wat ik wens.
  2. 4Vandaag heb ik dit als waarheid aanvaard.
  3. 5Vandaag heb ik Gods gaven ontvangen.


Koop dit boek pas als je voelt dat "Een cursus in wonderen" voor jou is.
Met een harde omslag kost het 10 euro meer, maar voor zo'n dik boek is dat wel handiger.
Geniet ervan!


yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het analyseren van problemen. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love
onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl