Wat is de Transformator?

Vergeven en onthechting

Een gelukkig leven

Affirmeren

Vind je passie!

Onze audio's

De MP3 audio's om je verleden te helen

De wet van aantrekkingskracht voor ouders en kinderen
de Secret en de Wet van Aantrekking

De Wet van Aantrekking en doelen

Ego en de zogenaamde gevaren van
de Wet van Aantrekking
Je ideale partner

Discussies op TV over The Secret


Praktische toepassing van
"EEN CURSUS IN WONDEREN"

lichamelijk welzijn
Slanker, jonger en fitter door je denken

Stop veroudering

Stoppen met roken m.b.v. EVT - de gratis handleiding


Meer genieten van verkopen en van sex

Voor wie is de Transformator?

onze producten

inhoud van onze trainingen en cursussen

agenda

inschrijfformulier met prijzen en cursusdata

Contact

xxx
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld

Je eigen bloeiende praktijk opbouwen

Vastgelopen in je werk?

Ervaringen & reacties

Teleconferenties

het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee

De Transformator cursus voor Meesterschap
en Gelukkig Leven
de Transformator voor Succes en Meesterschap

interessante sites

Emotionele balans

Wetenschappelijk onderzoek

praktische energetische zelfhulp

werkwijze en inhoud van onze cursussen

tips voor startende ondernemers en een eigen kant-en-klare website

Masaru Emoto's heilzaam water

video & audio links naar programma's over The Secret en de wet van aantrekking
Hulp om te visualiseren, zoals eigen filmpjes

EVT - Energetische technieken

business & spiritualiteit

betere sportprestaties

Vergeving

2011 was een bijzonder jaar voor mij. Er gebeurde van alles om mijn leven als kluizenaar te ontregelen. Er kwam zelfs een rappende leraar van “A Course in Miracles” wiens humor en Licht mij inspireren. Ik geniet heel veel van de video's van Earl Purdy op youtube en toen ik hem een jaar geleden ontdekte, heb ik mijn innerlijke leiding na een tijdje gevraagd om hem naar Nederland te brengen. En ja hoor, hij kwam!
Dat komt natuurlijk vooral doordat ik zijn werk zo waardeer. Waarderen doe je voor jezelf, net zoals je voor jezelf vergeeft. Om meer heerlijkheden aan te trekken uit ik mijn waardering vaak en met gevoel.

De bijeenkomst van Earl Purdy op 14 mei 2011 in Amsterdam ging louter over vergeving. Geen intellectueel gebrabbel, maar werkelijk doorleefd in de praktijk van alledag. Ik heb me een hele dag ondergedompeld in samenzijn met verwante geesten en samen gelachen om onze onzin.

Op youtube kun je heel veel inspirerende video's van Earl zien. Earl rapt de Course-teksten. HIj was een professioneel musicus die met Stevie Wonder en Al Greene heeft gewerkt, voordat hij een Course leraar werd. Hier is een foto van mij met Earl Purdy op die dag:


Ik laat degenen die heling willen, aan de hand van de Heilige Geest naar mij toe geleid worden. Op dinsdag 19 april 2011 liet ik mijn kluizenaarsleven echter voor een avond achter me en ging de wijde wereld in. Voor het eerst sinds lange tijd!

Ik had op internet gelezen over een programma over vergeven bij debalie-tv. Een schrijver, Willem van Leeuwen, zou een boek erover presenteren. Ik hoopte dat het ook echt over vergeven zou gaan.

Uit de inleidende woorden van Willem maakte ik op dat het boek eerder over vergelding leek te gaan en over hoe onmogelijk vergeven zou zijn. Ik vroeg me af hoe ik de avond door zou komen, luisterend naar ego-gebrabbel.

Ik heb door het boek “Een cursus in wonderen” leren vergeven. Wat voor reden men ook heeft voor vergeving, de belangrijkste reden is dat het je goed doet. Edith Stauffer schreef dat niet vergeven net is als het innemen van rattegif, in de hoop dat de rat eraan zal sterven.

Toch blijft vergeven moeilijk en zoeken de meesten naar een diepgaander reden om hun wrok en grieven los te laten.
Sommigen vergeven op basis van reïncarnatie. Geloven in een leerstelling als reïncarnatie sluit mensen uit die daar niet in geloven en dan is er geen basis voor vergeving. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat reïncarnatie deel uitmaakt van onze virtuele realiteit, merkte ik dat het me niet in contact bracht met de liefdesstroom in je wezen die nodig is om te kunnen vergeven, Vasthouden aan mijn grieven, en wrok zat te diep verankerd in mij. En toen ik later anderen wilde helpen loslaten, kwam ik veel mensen tegen die zelfs nog nooit van reïncarnatie hadden gehoord en het onbegrijpelijk vonden. De “Cursus in wonderen” vertelt je dat deze wereld niet echt is. Het is een verzinsel van jou, net als een droom. Net als reïncarnatie is dit ook een omstreden gezichtspunt. Maar wel iets dat je echt gaat zien en beleven zodra je je geest ervoor openstelt. Terwijl mensen reïncarnatie gewoon kunnen blijven ontkennen, wat voor wonderen ze ook meemaken, heb ik heel vaak meegemaakt, dat mensen die van mij leerden dat de wereld niet echt is, mij na een paar jaar komen vertellen dat het menselijk bestaan een droom is. Meestal nadat ze me eerst hadden geschopt of geslagen, en in mijn neus geknepen, zeggend “dan is dit ook een droom”.
“Ja, en alles wat je mij geeft krijg je honderdvoudig terug. Dat is een wetmatigheid binnen de droom ...” (ik bid natuurlijk dat deze beker aan ze voorbij mag gaan, we hebben allemaal al genoeg geleden)

Zelfs Gulbach, een eenvoudige Koerdische vrouw, die van mij leerde hoe ze een betere droom kon dromen, een gelukkige droom, vertelt nu vanuit haar ervaring aan iedereen dat de wereld niet echt is. En dat je wonderen meemaakt wanneer je bereid bent dat te geloven. En net als mij in het begin overkwam, verklaart iedereen haar voor gek. Maar omdat ze ook geleerd heeft dat het een onvermijdelijke beproeving van het ego is, lacht ze erom. Ze weet ook dat iedereen één is met haar en intens van haar houdt. Dus voelt het niet als afkeuring, meer als de stem van angstige kleine kinderen, die door haar geconfronteerd worden met iets wat niet in hun wereldbeeld past.

En dan te bedenken dat ik in het begin dacht dat deze kennis te moeilijk zou zijn voor “onontwikkelde” mensen. Tja, de overschatting van wetenschap, eigen aan universitair geschoolden! Gulbach heeft niet meer dan de lagere school gehad, maar ze was ontwikkeld genoeg voor het transformatie-proces. Ze kon het beter aan dan vele gewichtigdoeners die mijn pad hebben gekruisd.

Zelfs al geloof je eerst niet in reïncarnatie, of dat de wereld net een droom is, een virtuele realiteit als “the matrix”, dan hoef je alleen te geloven in de voordelen die vergeving je biedt.
De macht van vergeving is buitengewoon. Het is onthechten van de projecties waarmee je onaangename dingen in je leven aantrekt. Vergeef en het zal oplossen voor je ogen. Ik wil graag wat goudklompjes delen over vergeving uit “Een cursus in wonderen”:

 1. Vergeving is het thuis van wonderen.
 2. Door vergeving kom ik erachter dat geesten verenigd zijn.
 3. Vergeving beëindigt alle lijden en verlies.
 4. Vergeving is de weg naar God. Het is je verlossing.
 5. Vergeef en wees vergeven. Zoals je geeft, zo zul je ontvangen.

Uiteindelijk is zelfs vergeving een illusie. Maar wel nodig om je te bevrijden.


Wanneer je gaat inzien welke voordelen vergeving je biedt, ga je er actief achteraan en ontdek je vanzelf hoe goed het je doet. Ik heb er complete lichtervaringen door gehad. En ik geniet intens van mijn leven, niet alleen van de schijnbaar leuke dingen. Zoals de waanzinnige discussie die ik mocht aanschouwen. Ik moest lachen om het idee dat ik zoiets idioots heb aangetrokken in mijn ervaring.

Het transformatie-proces is echter niet voor de weifelmoedigen. Zolang je je er druk over maakt wat anderen van je denken, zul je proberen goedkeuring van ego te krijgen en geloof me, ego keurt bewustwording absoluut af.

Dat bleek tijdens deze avond weer eens. Mensen die vasthouden aan wrok en grieven goedpraten lijken nog in de meerderheid te zijn. Of misschien zijn ze alleen maar luider. Of misschien besteden de media teveel aandacht aan het slachtoffer-denken. De discussie ging er voornamelijk over ging hoe goed en belangrijk het is om aan je wraakzucht vast te houden.

Ik ging erheen, hopend dat ik echt zou genieten. Het zou geen Transformator bijeenkomst worden, daarvan was ik me bewust. Ik vreesde dat ik een hoop intellectuele leuterpraat aan zou moeten horen. En ja hoor, ik kreeg alweer gelijk! Gelukkig weet ik dat ik altijd ongelijk heb, en daar ben ik heel blij om. Ik kan onzin projecteren, maar de Werkelijkheid blijft toch volmaakt.

Pieter, de presentator,stelde een echtpaar een paar vragen. Hun zoon was vermoord, door “zinloos geweld”. Het toppunt van een onschuldig slachtoffer dus. En ze wilden niet vergeven. De moeder zei dat ze vond dat dat de taak was van haar zoon en die was er niet meer. De vader was in principe bereid geweest te vergeven als de dader oprecht berouw had getoond. Er was wel bericht van de moordenaar gekomen, maar dat was de vrijdag voor het proces en de vader vroeg zich af of het gemeend was. Hij vertelde nog wel dat hij de dader niet haatte.

En zulke associaties (delen van mij) zou ik moeten vertellen dat alles wat ze geloven onwaar is! Of dat er geen dood is!
Gelukkig is er een grens aan het vermogen van ons om pijn te verdragen. Wanneer we er genoeg van hebben, zoeken we vanzelf de Waarheid. En die maakt echt vrij!

Daarna vroeg de interviewer iedereen om op te staan. De mensen die het gemakkelijk vonden om te vergeven, moesten toen gaan zitten. Er bleven veel mensen staan. Toen vroeg hij wie het heel gemakkelijk vond om te vergeven. Ik wilde niet, maar iets in mij nam het over en ik riep “ik!” Ik was helemaal in de stress, want ik had geen idee wat ik wilde zeggen. Enfin, ik zei dus dat vergeven gemakkelijk was als je besefte dat er niets is gebeurd, in navolging van dhr. Heijn heeft het geen zin om te wachten tot een Ferdi E. of een crimineel berouw had, dat vergeven gemakkelijk was als je het bij jezelf hield.

Ik vond dat ik hiermee eigenlijk niet de boodschap had geuit die ik over wilde brengen. Ik had liever iets gezegd dat de stoppen bij iedereen had laten doorslaan, zoals ik gewend ben. Ik had liever iets geroepen als “We zijn allemaal onschuldig!” of “er zijn geen slachtoffers, we trekken zelf al onze ervaringen aan. Ik trok in 1992 zogenaamde terminale kanker aan en het was het beste dat me ooit kon overkomen! het leidde naar mijn bevrijding.”. Maar ik wilde natuurlijk ook graag iets zeggen wat mensen zouden begrijpen. Weer sloeg de behoefte toe om aan te sluiten bij het menselijk denken teneinde mensen te bekeren, terwijl ik weet dat het geen zin heeft. Er zijn geen mensen en er valt niets te bekeren. Er is er slechts Eén en dat ben ik.

Oke, dat was ik even vergeten ...

Toen ik weer ging zitten vroeg ik me automatisch af wat het geschenk voor mij in deze situatie was - de tweede vraag in de Trans4mator procedure. Ik had het tenslotte vast niet voor niets aangetrokken. En ik besefte dat ik projecteerde dat ik in het hol van ego was en het idee had dat je niets kon zeggen of doen dat de mensen die er niet aan toe zijn, kon laten ontwaken. En dat script kan ik alleen zelf geschreven hebben. Daarom liet mijn innerlijke leiding me opstaan en mijn mond roeren, zodat ik ging beseffen wat ik hier aan het projecteren was. Verderop kun je les 122 lezen uit “Een cursus in wonderen” met de volgende regel: 8. Open vandaag je ogen en zie een gelukkige wereld van veiligheid en vrede.

Ik zag niet de werkelijkheid, maar verkoos blijkbaar de wereld van valse tegenstellingen.

Dat was een transformerend moment!

Dus heb ik de rest van de ontzettend ego avond iedereen gezegend, die in het theater van mijn geest enthousiast de merites van vergelding propageerden.
Blijkbaar wil ik nog contrast, de wereld van tegenstellingen ervaren waarin het ego de overhand heeft... Bah! Ik hoop dat ik daar toch gauw mee ophou.

Hierna werd het wel eventjes leuk. De zogenaamde Christenen vind ik altijd hilarisch. Er was een priester die vol vuur betoogde dat hij voor de collectieve schuld van de katholieke kerk gestraft wil worden met gevangenisstraf. Want de boosdoeners zitten in bejaardentehuizen of zijn dood en iemand moet toch gestraft worden? Zoiets idioots had ik zelf niet kunnen verzinnen. Het geloof in schuld en boete is zo lachwekkend. Het is typisch de nepvergeving van het ego-denken: eerst geloven dat iemand slecht is en vanuit de “goedheid van je hart” vergeven. Natuurlijk pas als diegene gepast berouw heeft getoond.
Er stond een vrouw in het publiek op, die hem ter plekke aanviel (gelukkig nog alleen met woorden) en verweet dat hij als hulpverlener tekort schoot, want hij begreep totaal niets van slachtoffers met lage eigenwaarde. Die zouden door hem te snel vergeven. Ze leek zeer ingenomen met haar kritisch denkvermogen en sloot naadloos aan bij zijn vibratieniveau, zijn behoefte aan zogenaamde boetedoening en interessant doen. Ze zaten samen precies op dezelfde golflengte.

Ze zouden hem toch echt op moeten sluiten – samen met haar. Dat lijkt me een gepaste straf!

Ik ga al jaren niet meer naar de film, want ik lach aldoor op de “verkeerde” momenten. Wanneer iedereen zit te snikken, rol ik over de grond van het lachen. Ik moest deze avond mijn “sociaal onaanvaardbare impulsen” ook weer enorm beheersen.
Daarom zijn de Transformator bijeenkomsten zo leuk. De vibraties van zgn. ongepaste lachbuien worden er door alle deelnemers verwelkomd.

Als je het kwaad echt maakt – dus niet beseft dat het een rollenspel is, is vergeving onmogelijk. Daarom zei Jezus: “weersta het kwade niet.”

De priester zei ook dat je jezelf niet kunt vergeven, want alleen God vergeeft volgens hem.
Als God gelasterd zou kunnen worden, dan is dit de ergste vorm.
Alleen God vergeeft? Nee, dat doet God niet. God heeft nooit veroordeeld! Door de Goddelijke Liefde in je wezen kun je vergeven. Je ware wezen is volkomen onschuldig.
Les 121 van “Een cursus in wonderen” vertelt je hoe je kunt vergeven.

Les 121 – Vergeving is de sleutel tot geluk:
6. Vergeving wordt verworven. 2Ze is niet eigen aan de denkgeest, die niet zondigen kan. 3Daar zonde een idee is, dat jij jezelf hebt aangeleerd, moet vergeving eveneens door jou worden geleerd, maar van een andere Leraar dan jijzelf, Die het andere Zelf in jou vertegenwoordigt. 4Via Hem leer je hoe je het zelf dat jij denkt te hebben gemaakt kunt vergeven en het laten verdwijnen. 5Zo geef jij je denkgeest als één terug aan Hem, Die jouw Zelf is, en nooit kan zondigen.


Enfin, wie zonder zonde is ... en ze bleven stenen gooien, de zogenaamde Christenen voorop. Ik ben niet tegen het Christendom, ik ben ertegen dat ego's mijn Vader een slechte naam geven en Hem belasteren. Gelukkig zit God er niet mee.


Er werd een wraakritueel beschreven en er volgden toespraken met een vreselijke strekking. Helmi Goudswaard, de volgende spreekster, las uitdrukkingen voor als "ik ben een gemiddelde vergever" en "we moeten zeer zuinig omgaan met vergeving" alsof zoiets kan bestaan. Mensen willen als zuiver worden gezien en vergeven te snel, vond ze. Je kunt niet te snel vergeven, want als je echt hebt vergeven, verdwijnen mishandelaars (daar ging het over) e.d. figuren uit je leven. Als dat niet gebeurt, is er sprake van lippendienst. En ja, het is heel fout om je mooier te willen voordoen dan je bent. Wees helemaal het wrokkige lelijke ego dat je denkt te zijn, en pronk met de duisternis van je onwetendheid. Oei, ik voel me weer heel gepassioneerd. Down, girl !

Er passeerden nog meer angstaanjagende vormen van vergeving de revue. Aan het eind van de avond waren 2 “heren” het oneens met elkaar en ze vlogen mekaar net niet aan. Eentje heette zelfs Heertje. God, wat een humor! Ze waren net twee honden met een bot, ze wilden geen van beiden loslaten. De presentator had zijn handen vol en besloot de avond maar af te ronden. De bekvechters gingen vol wrok uiteen. Ze demonstreerden duidelijker dan woorden hoe vreselijk gelijk willen hebben en vergelding is.
Twee vrouwen naast mij spraken er schande van. Ik had het niet meer en zei “laten we ze vergeven!” Toen moesten ze erg lachen.

Ik vertrok, want ik dacht, ik hoef het vervolg hiervan niet mee te maken. Genoeg onzin gezien en gehoord!

Het was een bewogen avond en ik waardeer mijn geweldige en geïnspireerde leven meer dan ooit. Ik ben dankbaar dat er nog associaties zijn die de rol van levende doden willen spelen. (Sorry, dat komt van mijn strijdlustige 12e huis Mars op mijn Waterman ascendant – en na een leven vol gebrek aan assertiviteit geniet ik er intens van om me te laten gelden op spiritueel gebied...)

Al met al was het een heerlijke avond. Het reizen erheen en terug naar Almere was ook geweldig. God is werkelijk mijn transport. Ik stapte in de verkeerde tram op de terugweg en de conducteur erin heeft me de weg gewezen alsof ik een klein kind was. Gegeven moment wilde ik uitstappen, want ik dacht dat het mijn halte was. Maar hij riep me terug. Ik voelde me (zoals gewoonlijk) gedragen door de Liefde van God. Ik ontmoet overal zoveel liefde. Jammer dat ik mijn broeders bij de boekpresentatie opdroeg om rare toneelstukjes voor me op te voeren. Ooit zal ik er echt genoeg van hebben en dan kunnen we er allemaal samen om lachen ...

Ik kijk uit naar de tijd dat elke bijeenkomst over vergeving ook echt daarover gaat en over hoe goed dat voor jezelf is en hoe heerlijk je leven dan is. En dat de mensen die vergeven moeilijk vinden, heel erg in de minderheid zijn en ze niet prat erop gaan.

Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE op facebook


Een boek dat echt gaat over vergeving is “Een cursus in wonderen” en een belangrijke les daarin is de volgende:

LES 122   Vergeving biedt al wat ik wil.

1. Wat kun jij wensen dat vergeving niet geven kan? 2Wil je vrede? 3Vergeving biedt jou die. 4Wil je vreugde, een kalme denkgeest, doelgerichtheid en een gevoel van waarde en schoonheid, dat de wereld overstijgt? 5Wil je zorg en geborgenheid en de warmte van een veilige bescherming, voor altijd? 6Wil je een kalmte, die niet kan worden verstoord, een zachtmoedigheid, die nooit kan worden gekwetst, een diepe, blijvende troost, en een rust zo volmaakt dat die nooit kan worden geschonden?
2. Dit alles biedt vergeving jou, en meer. 2Ze fonkelt in je ogen als je ontwaakt en schenkt je de vreugde waarmee jij de dag tegemoet kunt gaan. 3Ze legt een kalmerende hand op je voorhoofd terwijl je slaapt en rust op je oogleden, zodat je geen dromen over angst en slechtheid, kwaadaardigheid en agressie ziet. 4En als je weer ontwaakt, schenkt ze jou een nieuwe dag vol vrede en vreugde. 5Dit alles biedt vergeving jou, en meer.
3. Vergeving maakt dat de sluier wordt opgelicht, die het gelaat van Christus verborgen houdt voor wie de wereld niet met vergevingsgezinde ogen bekijkt. 2Ze laat jou de Zoon van God herkennen en bevrijdt je geheugen van alle dode gedachten, zodat de herinnering van je Vader kan opkomen boven de drempel van je denkgeest. 3Wat kun je wensen dat vergeving niet kan geven? 4Welke andere gaven dan deze zijn het zoeken waard? 5Welke ingebeelde waarde, welk onbeduidend effect of welke voorbijgaande belofte, die nooit gehouden wordt, kan meer hoop bevatten dan wat vergeving brengt?
4. Waarom zou je een ander antwoord zoeken dan het antwoord dat alles beantwoorden zal? 2Hier is het volmaakte antwoord, gegeven op onvolmaakte vragen, zinledige verzoeken, een halfhartige bereidwilligheid om te horen, en minder dan halfslachtige ijver en gedeeltelijk vertrouwen. 3Hier is het antwoord! 4Zoek er niet langer naar. 5Een ander zul je in plaats hiervan niet vinden.
5. Gods plan voor jouw verlossing kan veranderen noch falen. 2Wees dankbaar dat het precies zo blijft als Hij het ontworpen heeft. 3Onveranderlijk staat het voor je als een open deur; roept het jou van achter de deuropening een warm welkom toe en nodigt je uit binnen te komen en je thuis te voelen waar jij thuishoort.
6. Hier is het antwoord! 2Zou jij buiten willen blijven staan, terwijl heel de Hemel binnen op jou wacht? 3Vergeef en wees vergeven. 4Zoals je geeft, zul je ontvangen. 5Er is geen ander plan dan dit voor de verlossing van Gods Zoon. 6Laten wij ons er vandaag over verheugen dat dit zo is, want hier hebben we een antwoord, duidelijk en klaar, in zijn eenvoud boven alle bedrog verheven. 7Alle ingewikkeldheden die de wereld uit fragiele spinnewebben heeft gesponnen, verdwijnen voor de kracht en grootsheid van deze uiterst eenvoudige formulering van de waarheid.
7. Hier is het antwoord! 2Keer je niet af om weer doelloos rond te dolen. 3Accepteer verlossing nu. 4Het is Gods gave, en niet die van de wereld. 5De wereld kan geen gaven van enige waarde schenken aan een denkgeest die ontvangen heeft wat God hem als zijn eigendom heeft gegeven. 6God wil dat verlossing vandaag ontvangen wordt en dat de gecompliceerdheid van je dromen niet langer voor jou verbergt dat ze niets zijn.
8. Open vandaag je ogen en zie een gelukkige wereld van veiligheid en vrede. 2Vergeving is het middel waarmee zij de plaats van de hel inneemt. 3In stilte verheft ze zich om jouw open ogen te begroeten en je hart te vervullen van een diepe rust, terwijl aloude waarheden, eeuwig pasgeboren, in je bewustzijn opdoemen. 4Wat jij je dan zult herinneren, kan nooit beschreven worden. 5Toch schenkt je vergeving jou dit.
9. Terwijl we de gaven die vergeving schenkt in gedachten houden, doen we vandaag onze oefeningen in de hoop en het vertrouwen dat dit de dag zal zijn dat verlossing ons deel wordt. 2Ernstig en blijmoedig zullen we er vandaag naar zoeken, ons ervan bewust dat we de sleutel in handen hebben, terwijl we van de Hemel het antwoord aanvaarden op de hel die wij hebben gemaakt, maar waar we niet langer willen blijven.
10. 's Morgens en 's avonds geven we graag een kwartier aan de zoektocht waarin het eind van de hel is gewaarborgd. 2Begin hoopvol, want we hebben het keerpunt bereikt, waarna de weg veel gemakkelijker wordt. 3En nu is de weg die we nog hebben af te leggen kort. 4We zijn inderdaad dichtbij het vastgestelde eind van de droom.
11. Verzink in geluk als je deze oefenperioden begint, want ze bieden een onbetwistbare beloning in de vorm van beantwoorde vragen en van datgene wat jouw aanvaarding van het antwoord jou brengt. 2Vandaag zal het jou gegeven zijn de vrede te voelen die vergeving je schenkt, en de vreugde die het oplichten van de sluier je aanreikt.
12. In het licht dat je vandaag zult ontvangen, zal de wereld vervluchtigen tot ze verdwijnt, en je zult een andere wereld zien oprijzen, die je met geen woorden beschrijven kunt. 2Nu gaan we rechtstreeks het licht binnen en ontvangen de gaven die in afwachting van vandaag voor ons werden bewaard sinds de tijd begon.
13. Vergeving biedt jou alles wat je wenst. 2Vandaag wordt jou alles wat je wenst gegeven. 3Laat je gaven gedurende de dag niet wegebben, wanneer je weer terugkeert om een wereld vol wisselende veranderingen en naargeestige verschijnselen tegemoet te treden. 4Houd je gaven helder in je bewustzijn, terwijl je in het hart van alle verandering het onveranderlijke, en achter uiterlijke verschijnselen het licht van de waarheid ziet.
14. Laat je niet verleiden om jouw gaven je te laten ontglippen en ze te laten wegglijden in vergetelheid, maar houd ze stevig vast in je denkgeest door jouw pogingen er minstens een minuut aan ze te denken van elk kwartier dat verstrijkt. 2Herinner jezelf eraan hoe kostbaar deze gaven zijn, met de volgende geheugensteun, die de kracht heeft jouw gaven de hele dag in je bewustzijn vast te houden:

 1. 3Vergeving biedt alles wat ik wens.
 2. 4Vandaag heb ik dit als waarheid aanvaard.
 3. 5Vandaag heb ik Gods gaven ontvangen.


Als je voelt dat "Een cursus in wonderen" voor jou is, kun je het via deze link bij Bol bestellen.
Met een harde omslag kost het 10 euro meer, maar voor zo'n dik boek is dat wel handiger. "Een cursus in wonderen" hard cover
Geniet ervan!


Als deze pagina je bevalt, geef Stichting Absolute 1 (de eigenaar van trans4mator.nl) een LIKE op facebook

TRANSFORMATIE         INSTRUMENTEN


Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.) en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

Op www.trans4mator.nl kun je gratis een meditatie oefening voor de transformatie van je lichaam downloaden. (7 min23):

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.


Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar www.trans4mator.nl . Daar vind je op het inschrijfformulier informatie over prijzen e.a.

Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
 • MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
  samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties
 • MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.
 • Het sprookje "Alex in Elfenland " van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs hoderdjarigen
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten krijgen dit ook. Deze audio wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar deze audio had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke audio een stukje beluisteren. Luister met je hart, niet alleen met je oren.
  De koop van ebooks bij Stichting Absolute 1 is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van onze ebooks geldt: niet tevreden, geld terug!

  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.
  Toch hoef je onze producten niet te kopen om de voordelen te ervaren van het gebruiken van de energetische technieken. Je kunt op de pagina met energetische technieken videos zien waarin ik EVT, deze zelfhulp technieken van de Trans4mator demonstreer. En ook geef ik gratis een uitgebreide handleiding over ze. Wanneer je besluit de Trans4mator producten aan te schaffen of je doet de cursus voor Meesterschap en Gelukkig Leven, waardeer ik het natuurlijk bijzonder en je verdiept daarmee je transformatie en innerlijke vrede. Het begin van het einde van elk lijden!


  Te koop bij ons de MP3 audio "Heel je verleden" met de Transformator" met oefeningenen geleide meditaties. De achtergrond muziek bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze MP3 audio. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting."

  Een paar kopers hebben me laten weten dat ze hun passie hebben gevonden, na een tijdje deze MP3 audio te hebben beluisterd. Een koper belde om me te vertellen dat hij al jaren werkzoekend was. Hij beluisterde de audio een paar weken en kreeg zin in een baantje als vrijwilliger. Het werk beviel hem buitengewoon goed. Na jaren nergens warm voor te lopen bleek dit zijn passie te zijn en twee weken later waren ze wederzijds zo enthousiast over elkaar, dat ze hem een voltijds baan hebben aangeboden. Hij gaat nu elke dag fluitend naar zijn werk.

  Deze MP3 audio gaat niet over je passie, dus ik vroeg me af hoe dit zo ineens kon gebeuren. Veel mensen denken dat je passie inhoudt dat je iets echt heel, heel graag wilt. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk de afwezigheid van weerstand. Door naar de audio te luisteren en zichzelf steeds meer te gaan waarderen, in plaats van de negatieve gedachten over zichzelf die werkzoekenden vaak hebben, liet hij zijn weerstand los en werd zo afgestemd op de vibratie van betere ervaringen.
  Lees meer over deze MP3 audio op www.trans4mator.nl/heel-je-verleden.html
  Beluister hier een stukje:


  Deze MP3 audio bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, en een oefening om je verleden te helen, en acceptatie te beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze audio-set bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email voor 30 euro wanneer je besluit dat dit voor jou is. Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Misschien koop je de MP3 audio liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken
  MP3 audio " de Transformator voor de toekomst van je dromen" te koop deze MP3 audio met oefeningen om je intenties te verwezenlijken bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart.

  Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.


  Bestel de MP3 audio nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling aan Stichting Absolute 1. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop de MP3 audio snel en gemakkelijk via Paypal voor 20 euro.

  Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze MP3 audio's voor Overvloed en Meesterschap! voor 35 euro. Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken.

  Je ontvangt een serie MP3 audio's die je ook kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze audio's zijn hetzelfde, alleen is er een deel voor overdag met instructies om wakker te worden en die voor de avond bevat speciale theta en delta inducties. Deze MP3 audio's hebben verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Op de pagina over de geluidseffecten op onze MP3 audio's kun je meer hierover lezen.
  Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze set nu samen met de MP3 audio "Terug naar de toekomst" met een feestelijke korting van 8 euro voor 47 euro. Hiermee combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.  Beluister een klein stukje van deze transformatie-audio (2 min.44). Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de MP3 audio per email . Dan ontvang je het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 in Almere voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Of koop de MP3 audio-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.
  Aanbieding: Koop de TRANSFORMATOR MP3 audio-set nu samen met de MP3 audio "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Er is een unieke audio "Korte Meditaties" bij ons uitgekomen die meditaties en een lezing bevat.
 • 1 - De lichaamsmeditatie die je ook op deze site kunt downloaden.
 • 2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

 • 3. De meditatie "Goddelijk bewustzijn".
 • 4 - Energie balans is een oefening om je energie te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
 • 5 - Een oefening "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf" voor meer zelfwaardering en om je vibratie-niveau te verhogen. Hoe gelukkiger je bent, hoe meer geluk je aantrekt! Verderop deze pagina kun je dit spel downloaden en beluisteren. En je kunt zelfs een korte video ervan zien.
  Verder een oefening voor mentale kracht, een lezing over succes, geluk en overvloed. En de universeel gewaardeerde eliminatie oefening. Deze laatste oefening is heel intens en dringt diep door tot in alle lagen van je bewustzijn.
  Bestel nu deze online MP3 audio met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 10 euro per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan. • Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.

  Je kunt het hier gratis verkrijgen als ebook.
  Lees het ebook hier

  of download als PDF bestand

  Te koop bij ons in het Nederlands als MP3 audio luisterboek. Bestel dit MP3 audio luisterboek heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres ook op de overschrijving. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Klik op de knop als je liever betaalt via Paypal (in Nederland 13 euro.


  Beluister alvast een deel ervan. (1 min16)
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen - 'Van armoede naar macht'..
  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Bestel de MP3 audio per email en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  annie rix militz rijkdom en eer

  Annie Rix Militz - Rijkdom en eer .

  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook van Annie Rix Militz (of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee) en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. Email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  Harriet Emilie Cady

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees meer over dit boek op www.trans4mator.nl.
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro downloaden.

  Email hier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook van Harriet Emlie Cady ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van ons geldt: niet tevreden, geld terug!


  joseph benner de uitweg AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of bestel het ebook per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Of email ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat png wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...


  Nieuw! Het electronisch boek van Margareth Lee "Alex in Elfenland
  Lees samen met je kids het sprookje van Margareth Lee "Alex in Elfenland". Zo leren kinderen meer over de wet van aantrekkingskracht en hun ware wezen. Lees zelf maar...

  Ik geef je voor maar 3,95 euro als bonus een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per per email. Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht.
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken. Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.
  Copyright © Margareth Liew-On, 2004  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.
  Koop de cd pas nadat je een stukje van een mp3 geluidsbestand met deze affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. (1 min34)
  Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Samen met een boekje met de affirmaties kost het 13 euro plus verzendkosten in Nederland. Je ontvangt daarbij een link naar de MP3 audio-set "Korte Meditaties" als bonus.
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan zijn de portokosten hoger.

  Wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is, bestel deze CD samen met een boekje met de passages nu heel gemakkelijk per email . Dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Vermeld je emailadres of woonadres ook op de overschrijving.
  margareth lee- her licht in het onze vader

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  Ik kreeg een hele fijne mail van Nicole B. die "het licht in het onze vader" bijzonder prees. Ze schreef:
  Eindelijk heb ik je boek Het licht in het onze Vader uit gelezen. Wat een prachtig boek heb je geschreven! Een hele waardevolle aanvulling op het bestuderen van een cursus in wonderen. Dank je wel! Ik zal het zeker nog vaak opnieuw lezen.

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!

  Margareth Lee
  Het licht in het Onze Vader


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand

  beluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm:


  Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
  Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt!


  Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com
  Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere voor 14.95 euro. Portokosten zijn voor rekening van de koper. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio "Korte Meditaties" als bonus. Voor de boekhandel is er een korting.

  Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van trans4mator.nl geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een Email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Rhonda is de maakster van "The Secret" en ze vertelt dat ze voor het eerst via het boek van Wallace Wattles "Rijkdom door scheppend denken" met het Geheim in aanraking kwam. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film. Dit boek van Wallace Wattles is door mij in 2002 in het Nederlands vertaald.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles & Margareth Lee.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed!

  Wallace Wattles zegt dat zijn boek 'bedoeld is voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen op www.trans4mator.nl over dit boek en nog meer informatie voordat je het koopt.
  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Beluister het hier:


  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 14,75 euro of
  ebook voor 9.95 euro

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt door het lezen van het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "ebook Wattles" of "Wattles tastbaar boek". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan wordt je pakket gepost.

  EXTRA:


  Tevens ontvangt elke koper van dit boek als bonus een link naar de MP3 audio-set "Korte meditaties".

  Elke koper van tastbare producten geef ik MP3 audio's met deze korte meditaties. Deze audio-set wordt verkocht voor 10 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw uit Rotterdam vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de audio-set had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio-set alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt.


  Paypal leidt de kopers naar www.absolute1.net, de zustersite, waar het product gedownload kan worden.

  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop het tastbare boek voor 14.75 euro plus porto snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Je kunt op onze website voor spirituele ebooks en boeken www.absolute1.net een groot groeiend aantal gratis ebooks downloaden over transformatie, succes, voorspoed, en meesterschap.
  Tot mei 2019 mailde ik een nieuwsbrief rond, die nu is opgeheven. Want ik moest kiezen tussen tijd besteden aan het schrijven van nieuwsbrieven en bijhouden van mijn ledenadministratie of boeken schrijven. Ik heb voor het laatste gekozen. Daarom kun je nu de artikelen in de nieuwsbrieven hier lezen met talloze succestechnieken waaronder oefeningen om doelen te stellen - jezelf opnieuw te conditioneren - overtuigingen op te sporen - visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.
  Onderwerpen zijn:
  een link naar de webpagina met de gratis handleiding vernieuwde EVT technieken van de Transformator. De voorbeelden hebben vooral betrekking op geld en de innerlijke blokkades die het tegenhouden. Dit is wel een heel lange webpagina, want deze les is 34 A4 pagina's. Je kunt het ook als RTF bestand downloaden en printen. Ik geef dit gratis weg, want ik wil dat iedereen niet langer lijdt onder geldangsten en angst voor gebrek. Ik wil dat iedereen in overvloed leeft aan al het goede.  - Nr.1 - de Trans4mator nieuwsbrief nr.1 met een link naar de originele versie van The Secret en naar de ebookclub
  - Nr.2 -Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.
  - Nr.3 - Larry King, Michael Beckwith
  - Nr.4 - de waarde van tienden en geven
  - Nr.5 - Je eigen audio maken en subliminalen en veel meer
  - Nr.6 -Kritiek en zegenen
  - Nr.7 - Het zegenend woord spreken en voorbeelden van onze geestelijke kracht(video's Iceman en Ben die zonder ogen ziet)
  - Nr.8 - Obama's verkiezing in 2009
  - Nr.9 -De wet van aantrekking, het wonder van Anisa, Reverend Ike en vragen van cursisten en leden
  - Nr.10 - de kruisloop een oefening om je energie-systeem in balans te brengen
  - Nr.11- - Video's met Transformator oefeningen via Youtube en de spiertest om contact te maken met je onderbewustzijn
  - Nr.12 - Susan Boyle's auditie en reacties van lezers. Susan is nu vast heel vaak gekust.
  - Nr.13 -Nieuwsbrief over honden en katten, kleine en grote
  - Nr.14 - De macht van je geest en video's over mind power
  - Nr.15 - Workshops en een instrument maken om je eigen energie te meten
  - Nr.16 - Over Visionboards, Mindmovies en schatkaarten
  - Nr.17 - Over het "Waarom steeds beter" spel en andere oefeningen
  - Nr.18 - Kerst 2009 - de 1e kerstkaart en een knutselidee
  - Nr.19 - De Transformator en contrast
  - Nr.20- Gelukkige mensen trekken meer geluk aan en een nieuwe variant om je eigen filmpje te maken, 68 seconden filmpje voor rijkdom enz.
  - Nr.21 - Angst voor blijdschap, tips voor ouders, links naar video's met reverend Ike, spiritueel tuinieren, een Chi oefening, human slinky, hoola hoop, en de film "The Moses Code".
  - Nr.22 - Hoe kun je positieve gevoelens opwekken? En een video met Lily Tomlin, Michael Jackson en Liz Taylor,
  - Nr.23 - Godsbeelden, bedankjes en de veranderende tijden.
  - Nr.24: Transformator video's op Youtube voor een beter zelfbeeld om je vermogen en kracht te vergroten om het leven van je dromen te verwezenlijken;
  - nr.25 over gezond leven en EVT voor hoofdpijn
  - nr.26 Het "Waarom gebeurt dit voor mij" spel
  - nr.27 Een audio oefening voor meer zelfwaardering
  - nr.28 oordelen van ego
  - nr.29 de tegenstellingen overstijgen
  - nr.30 Inspiratie door Jim Carrey & de film As it is in Heaven
  - nr.31 over donaties en negativiteit onderdrukken  top menu


  Margareth Liew-On auteur trans4mator.nl