JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agendaWerkwijze en inhoud van onze cursussen:

In onze cursussen combineren we de recente energie therapieën, de Acupressuur techniek, werken met de energiecentra, NLP en de goddelijke leiding waar we allemaal over beschikken. Al je overtuigingen hebben een emotionele component en daardoor kunnen ze met behulp van onze methode volledig veranderd worden. De spirituele principes die Jezus geeft in Zijn "Cursus in wonderen" vormen de rode draad in onze aanpak.

In plaats van alleen maar probleemgericht te werken, zoals dat meestal gebeurt, pakken we de oorzaak van de problemen aan. En die oorzaak ben jij! Of beter gezegd, de conditionering en verkeerde ideeën die je je over het leven en over jezelf hebt eigen gemaakt.

De meeste geldzorgen, werkproblemen, relatieproblemen en fysieke problemen zijn terug te voeren op je funeste conditionering. De energietherapieën die in deze cursussen gebruikt worden zijn gebaseerd op de eeuwenoude meridiaanleer en acupunctuur. Door te kloppen, wrijven of bepaalde punten aan te raken en tegelijk je aandacht te richten op datgene wat je wilt veranderen en bereiken, word je gezuiverd van je beperkende overtuigingen. Ik heb in dit proces ook bewust de transformatie technieken van NLP en de spirituele principes van "Een cursus in wonderen" geïntegreerd om je te leiden naar bliksemsnelle veranderingen. Deze combinatie van technieken is onvoorstelbaar krachtig.

Hoe staat je conditionering je zelfontplooiing in de weg?

Uit het cursusboek "De Transformator voor Succes en Meesterschap", komt de volgende tekst: Zonder het te weten verkeert iedereen onder hypnose. In ieder van ons is een enorm potentieel. Door de beperkende overtuigingen die ons ingeprent worden vanaf onze geboorte, blijft dit potentieel onaangeboord. De hypnotische programmering van ons onbewuste laat mensen ver beneden hun kunnen functioneren.

Wat doet hypnose? Door opdrachten aan je onbewuste te geven kun je zelfs je eigen naam tijdelijk vergeten of plotseling allerlei talenten vertonen die je in bewuste toestand niet hebt, zoals tekenen of schilderen. Zulke hypnotische trances zijn gemakkelijk te onderscheiden, maar de hypnose waarover we het hebben is over een veel langer tijdsverloop in je opgewekt, meer geleidelijk.

Wie was dan de hypnotiseur? Dat was je omgeving, je ouders, je leraren, je leeftijdgenoten en zelfs je televisie. Door een proces van herhaling werd je langzaam "geconditioneerd". Je werd als het ware gehypnotiseerd om een bepaalde manier van denken te accepteren. Dit nestelt zich diep in je tot deze visie op de realiteit onweerlegbaar lijkt. Denk maar eens na. Hoe kwam je aan je ideeën over het andere geslacht? Over relaties? Over geld? Hoe hebben je huidige normen en waarden zo'n onbetwistbare plaats in je geest gekregen? Waar kwamen in feite je fundamentele overtuigingen vandaan, de dingen die voor jou niet eens ter discussie staan?

De meeste kwamen niet in je op als gevolg van een rationeel denkproces. De meeste mensen krijgen hun ideeën over relaties en geld via een soort proces van osmose van hun ouders. Vanaf je heel jong was, was je blootgesteld aan suggesties over relaties, over geld en vele andere zaken. Deze suggesties werden telkens weer herhaald totdat ze ook jouw diepgewortelde overtuigingen werden.

De meeste mensen denken dat ze volkomen bewust zijn, maar ze verkeren in feite in trance. Wanneer je slaapt en droomt, weet je dat gewoonlijk niet. Wanneer je echter ontwaakt, kun je zeggen "ach, het was maar een droom". Toch leek dat niet zo, terwijl je sliep. De droom leek heel echt.

Hoe weet je dat je niet in de één of andere droom leeft terwijl je wakker bent? In Zijn "Cursus in wonderen" zegt Jezus dat we leven in een wereld die een illusie is. Ook andere esoterische denkrichtingen beschrijven de wereld als een illusie. Het is een toestand waaruit je moet ontwaken om verlichting te verwerven. Ze hebben het in feite over het doorbreken van een trance.

Mensen verkeren op vele manieren in een hypnotische trance. Zo hypnotiseren de media en politici de geest van de massa om angst te voelen. Dat kan werken doordat mensen niet bewust zijn en de deuren van hun geest niet weten te bewaken. Ze laten van alles binnen, omdat ze het niet goed onderzoeken of omdat ze zich niet kunnen beschermen tegen de technieken die gebruikt worden om hun denkende geest te omzeilen.

Heb je er steeds moeite mee om bepaalde frustrerende gewoonten of gedrag te overwinnen? Kom je telkens dezelfde beperkende situaties tegen, zelfs als je heel ergens anders bent? Ben je ervan overtuigd dat er dingen zijn die je niet kunt, zoals geld verdienen, met mensen omgaan, spreken in het openbaar of wat dan ook? De kans is groot dat je gehypnotiseerd bent zonder het te weten. Het ergste van een hypnotische trance is dat je erin verkeert zonder het te weten. Anderen weten het ook niet en ze hebben ook nog hun eigen verzameling hypnoses, dus hoe zouden ze jou kunnen helpen? Wanneer de blinden de blinden leiden, belanden ze samen in een greppel.

In deze Transformator zul je ontdekken dat veel van de overtuigingen die je als onbetwistbaar beschouwt, in je geest werden geplant voordat je zelfs maar kon praten. Ja, zo vroeg begon de hypnose!

De enige manier om deze hypnotische programmeringen te overwinnen is door je onder leiding van de Heilige Hele Geest te stellen, die je helpt om jezelf goed te onderzoeken en een programma te volgen die je stapje voor stapje helpt om te ontwaken. In dit ontwikkelingsproces leer je jezelf ondervragen. Je zet vraagtekens bij je geestelijke instelling ten opzichte van geld, werk, Joden/Moslims, relaties, sex, vrouwen/mannen, conflicten enz.

Het voornaamste doel van cursussen voor persoonlijke ontwikkeling is om je te helpen jezelf te onderzoeken en te zien wat er echt is. Wanneer ze zeggen dat ze je willen helpen om echt en authentiek te leven, bedoelen ze dus eigenlijk dat ze je willen bevrijden van de trances die je zijn opgelegd door alle hypnotiseurs op je pad. Dan leef je niet langer volgens de ideeën van iemand anders.

Wat is er voor jou nodig om te ontwaken?

Alles wat je zoekt met de bedoeling om echt te vinden, zul je vinden. Alles wat je echt verlangt, is je gegeven. Je moet wel op de juiste manier op de juiste plek zoeken, namelijk daar waar het verlangde te vinden is. Onder leiding van je oude programmering, de hypnotische trances die bij jou zonder enige inbreng van jezelf zijn ingebracht, kun je niets goeds vinden. Het hele denksysteem dat aan de conditionering van de meeste mensen ten grondslag ligt, is ondeugdelijk. Het werkt niet om je te brengen wat je echt verlangt.

Een van de grootste vergissingen in het menselijk denken is het geloof dat het spiritueel is of deel uitmaakt van ons goddelijk plan om te lijden, ziek, ongelukkig en arm te zijn. Het is echter godslastering om te zeggen dat een toestand van wanorde en gebrek de wil van God is. Uit de Universele Bron van al het leven komt niet 1 elektron energie voort die minder dan volmaakt is. Daarom zijn lijden en armoede, die je beslist minder dan volmaakt kunt noemen, alleen maar deel van onze menselijke schepping. Ze horen niet tot de Goddelijke Realiteit.

Dus zijn lijden, gebrek en armoede niet alleen niet de wil van God, je zou het in feite kunnen beschouwen als een zonde. Neem bijvoorbeeld armoede: het hangt samen met allerlei misdaden, gezinsproblemen, drugs- en alcoholmisbruik, spanningen, fysieke klachten, zorgen en ontelbare andere problemen. Er is niets moois eraan. Op de eerste plaats moeten we dus aanvaarden dat armoede geen deugd is. Het aanvaarden van deze waarheid zal ons helpen om de eerdere programmering los te laten die ervoor zorgde dat we ons schuldig voelden over het verwerven van voorspoed.

Het volgende dat we moeten doen is kijken naar ons zelfbeeld. Gevoelens van waardeloosheid overtuigen ons ervan dat we het niet verdienen om de goede dingen in het leven te hebben. We vinden het moeilijk ons voor te stellen dat we financieel voorspoedig zijn of ons voor te stellen dat we leven in de meest heerlijke omstandigheden die mogelijk zijn. Op de een of andere manier vinden we gewoon dat we geen geluk waard zijn. Zo'n overtuiging is een leugen. We moeten in contact komen met deze gevoelens, ze zien voor wat ze zijn en ze vervolgens loslaten.

Je kunt beginnen meer van jezelf te houden, je uniekheid te waarderen, je gaven en talenten te erkennen, en aanvaarden dat jij een speciale dienst hebt die je deze planeet kunt bieden. De tijd om te beginnen het te gebruiken is nu. We zouden onszelf genoeg moeten liefhebben om onszelf te geven wat we werkelijk verdienen nl. het allerbeste.

We kunnen veel meer goed doen en veel meer mensen helpen als we geld hebben dan wanneer we arm zijn. Geld hoeft geen instrument van zelfzucht of hebzucht te zijn. Het kan in plaats daarvan een gereedschap zijn om onze liefde en onze gaven voor de rest van de wereld uit te breiden.

Aangezien we gewoonlijk pijn gebruiken als onze drijfveer, is het gedurende onze mislukkingen en onze miserabele perioden dat we de motivatie ontwikkelen om een betere manier te zoeken en uiteindelijk bereid worden om de natuurlijk wetten van voorspoed toe te passen.

Als je afgaat op alle uiterlijke verschijningen in de huidige wereld zijn we miserabel genoeg. Laten we de wetten van voorspoed nu toepassen en het onbeperkt goede van het universum in ons leven aantrekken.

In het hierna volgende deel zul je gaan zien dat je wereld voortkomt uit jezelf. Je bent heel nauw ermee verbonden. Vervolgens zul je inzicht krijgen in jezelf, wie je bent en welke macht je hebt.

Dan kun je je natuurlijke onbeperkte macht zo gebruiken om je leven precies zo in te richten als jij wil, passend bij jouw individuele aanleg en levensplan.

Natuurlijk komt nu de vraag op: als dit waar is, waarom lijken mensen zo machteloos te zijn? Waarom ervaren wij zoveel moeilijkheden, als wij oneindig machtige wezens zijn? Dat komt doordat we niet inzien dat we één zijn met alles en onze eigen realiteit scheppen. We leven in angst en verzinnen angstige scenario's, die vervolgens tot leven komen, omdat wij ze leven geven. Velen zien dit verband echter niet, ze kiezen ervoor om zichzelf als slachtoffer te zien.

De mensen gebruiken hun onbegrensde macht om verkeerd te scheppen. Daardoor lijkt het alsof ze geen controle hebben. Maar dat hebben ze wel degelijk. Dit wordt hierna uitgelegd.

Tot zover een stukje uit "De Transformator".

Wat levert deze benadering je op?
- Wel, de behoefte in jou naar zingeving zal worden bevredigd.
- Je zult ervaringen hebben die je je in je stoutste dromen niet had kunnen voorstellen!
- Alle gewone menselijke uitdagingen zullen in het niets verdwijnen en je zult echte innerlijke vrede vinden. Tenminste voor het grootste deel van de tijd, behalve wanneer je bezig bent een restantje van je oude denkwereld te zuiveren. Maar je zult geen maanden of jaren meer onvrede ervaren, eerder minuten of in het ergste geval, dagen.
- Je zult het waardeloze niet langer waarderen en je zult gelukkig zijn zonder dat daar een zichtbare oorzaak voor aan te wijzen is.
- Op deze reis zul je meer meemaken dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.
- Geen eenzaamheid meer!

Onze cursussen zijn niet voor degenen die hun uitdagingen willen repareren zonder zichzelf te veranderen. In deze cursussen kun je alles verliezen waar je ooit waarde aan hechtte en dat zal je heel gelukkig maken!

Ik heb goed nieuws voor iedereen die dacht dat er iets lelijks of monsterlijks in hen was en ook voor degenen die zich er niet bewust van zijn dat ze dat denken: Er is iets lelijks, maar jij bent dat niet. Het is een verkeerde identificatie, die bekend staat als het ego.

In deze sessies zul je een manier van denken leren die je model van de fysieke wereld volledig herstructureert. Je zult je verbinden met je Bron en via speciale processen leren hoe je op één lijn kunt komen met de energie van je Ware Zelf en de Universele Geest.

Je energetische ervaring zal compleet veranderen. Transformatie is niet alleen rozegeur en maneschijn. Velen zijn bezig te ontwaken en zich bewust te worden van de Goddelijke Waarheid en Realiteit. De hele planeet is ondergedompeld in een vibratieniveau met een hogere frequentie. Hierdoor kun je gevoeliger worden en door deze grotere gevoeligheid ervaar je allerlei verschijnselen waarmee je waarschijnlijk geen raad weet. Pijn in je energiecentra, zoals je solar plexus, of je onderbuik of je hartstreek. Ook de energiecentra in de rug (lage rugpijn) en de keel en het hoofd kunnen danig van zich laten spreken. Veel mensen proberen van alles, zonder dat ze zich ervan bewust zijn dat het louter energieblokkades zijn. Meestal is er lichamelijk niets aan de hand. Natuurlijk kan dat veranderen als zich lang genoeg negatieve energie ophoopt in een lichaamsdeel.

Je bezit het potentieel om één met de universele energiestroom te worden die je hart opent, je lichaam heelt en je bewustzijn uitbreidt. Deze integratie heeft vaak gemoedstoestanden van vervoering tot gevolg, die steeds sterker worden naarmate je meer afgestemd raakt op Alles Wat Is. De instrumenten en methoden die ik je aanreik helpen je om een betere verbinding tot stand te brengen met dat waar je innerlijke leiding je heenvoert.

Het is mogelijk dat je door deze sessies meer energie gaat ervaren in je lichaam en in je bewustzijn. Ik kan je garanderen dat je tenminste een paar van de volgende voordelen zult ervaren:
· Het gevoel van afgescheidenheid wordt opgeheven en je verbinding met alles wordt hersteld. Je vindt opnieuw je eeuwige verbinding met het Goddelijke.
* De wonden van je verleden worden geheeld.
* Je legt je maskers af en onthult je Ware Zelf.
* Je legt voorgoed elke behoefte aan verdediging tegen je wereld af.
* Je vitaliteit neemt toe.
* Je creativiteit en spontaniteit worden veel groter.
* De verbinding tussen gefragmenteerde delen van je lichaam en je geest wordt hersteld.
* Je kunt putten uit een onuitputtelijke bron voor alle energie die je nodig hebt.
* Je leven van alledag wordt doortrokken van het heilige.
* Je leidt een leven van wonderen.
* Je heelt de planeet zonder dat je iets buiten je verandert.
* Je keert terug naar het Paradijs, door je naar binnen te keren.

Ik ben hier heel opgetogen over! Welkom thuis!

Hoe gaan we te werk?

We zijn allen uniek en hebben ieder ons eigen pad. Maar in onze ervaring van onze eenheid zijn we één. Ik bied je technieken om voorgoed overtollige emotionele bagage en beperkingen los te laten.

Op je spirituele pad word je geconfronteerd met een aantal uitdagingen, die we samen het hoofd bieden onder leiding van de Heilige Geest.
- De eerste uitdaging: een spirituele definitie van doelen. Je kunt je niet richten op datgene waarvan je geen flauw idee hebt.
- De tweede uitdaging: methoden om spirituele doelen te bereiken bevinden zich buiten het menselijk referentiekader en dus is de manier om deze doelen te bereiken niet duidelijk.
- De derde uitdaging: luisteren naar je innerlijke leiding.
- De vierde uitdaging: hoe kun je leven in de wereld wanneer je er niet langer deel van uitmaakt?
- De vijfde uitdaging: wanneer je niet langer waarde hecht aan het waardeloze, kan het een tijd lang moeilijk lijken om in je levensonderhoud te voorzien, tot je je ware levenstaak en dus levensonderhoud, ontdekt.
- De zesde uitdaging: hoe je met alle onverwachte en vaak onverklaarbare fenomenen om kunt gaan die je op dit pad tegenkomt, zowel met de angstaanjagende als met de heerlijke. - De zevende uitdaging: de valkuilen van het ego en hoe je ze kunt vermijden.

Verdien je het om in overvloed te leven? Verdien je het om je volledig te kunnen ontplooien? Wat betekent dat voor jou? Voor sommigen betekent het dat ze zich veilig en verzorgd kunnen voelen, voor anderen dat ze zich machtig voelen en meester zijn over hun leven. Weer anderen verlangen naar erkenning en goedkeuring.

Alles wat je tegenhoudt om succes en rijkdom te ervaren of gelukkig te leven op de manier die bij jou past, vindt zijn basis in je conditionering, de overtuigingen en gewoontepatronen die je hebt geleerd en die je gevangen houden in situaties die je beperken. Je hebt geleerd dat je pas succes kunt hebben als je heel hard werkt. En als je niet heel hard werkt, moet je gebrek lijden. Mogelijk heb je geleerd dat geld geen geluk kan kopen. Zoals Tony Robbins zegt "geld kan je problemen niet oplossen, maar je kunt wel in stijl bij ze aan komen!"

Door onze methode toe te passen lossen je problemen op met de snelheid van het licht. Je hebt misschien geleerd dat geld de wortel is van alle kwaad. Dat staat niet zo in de bijbel, er staat dat de liefde voor geld de wortel van alle kwaad is. En dat is ook logisch, want geld is dan een afgod geworden en er is maar 1 God die we moeten aanbidden. Veel mensen geven hun goddelijke macht aan geld. In deze cursus leer je geld de plaats geven die het behoort in te nemen in je leven.

In onze cursussen leer je ook hoe je onweerstaanbaar en invloedrijk wordt. Want iemand met een onbeperkte geest heeft een magnetische aantrekkingskracht. Daar komt bij dat we ook vele technieken onthullen die gebruikt worden om de mensen te manipuleren. Tijdens je deprogrammering word je je automatisch bewust van deze technieken en omdat je werkelijk vrij wordt en de gevolgen gaat beseffen voor je wereld, zul je alleen toepassen wat tot grotere harmonie voor iedereen leidt. Er zijn vele rolmodellen die deze macht verwezenlijkt hebben en van wie je kunt leren hoe het wel en niet moet!

Je macht en veiligheid nemen dan enorm toe, want niemand kan je meer dingen laten doen die niet in jouw belang zijn. Terwijl jij wel in staat bent om alle onbewust levende mensen alles te laten doen wat je maar wilt. Zoals gezegd, omdat je je verbinding, je eenheid met alles en iedereen gaat ervaren, zul je deze macht niet misbruiken.

Stel je echter voor dat je in staat zult zijn om
* Mensen effectief te beïnvloeden op ethische wijze en in iedereen een gevoel van vertrouwen op te wekken, zelfs voordat ze je hebben ontmoet …
* je altijd op je gemak, gemotiveerd en vol ondernemingslust en vertrouwen te voelen, ook in nieuwe situaties …
* consistenter en doelgerichter te werk te gaan …
* gemakkelijk om te gaan met kritiek, weerstand, teleurstelling en afwijzing ...
* steeds meer te genieten van je invloed en effectiviteit …
* meer geld te verdienen en het ook te krijgen …
Zien is geloven!

Wrijf, klop en affirmeer je oude conditionering letterlijk uit je energiesysteem 

Email me vandaag nog om op weg te gaan naar
Gezondheid!
Rijkdom!
Geluk!


Beluister meer informatie over deze cursussen op de pagina's in het menu die deze cursussen beschrijven. Op het inschrijfformulier vind je informatie over prijzen en data.yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het analyseren van problemen. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love
onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl