JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijdentrans4mator.nl
Contact
Wat is de Transformator?
Voor wie is de Transformator?
onze producten
artikelen
de Transformator voor Succes en Meesterschap
het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee
Onze audio's
De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld
inhoud van onze trainingen en cursussen
agenda
Praktijkvoorbeelden
Waarom gebruik ik de technieken van de Energie Psychologie?

Ik heb veel mensen ontmoet die aangaven dat "Een cursus in wonderen" niet voor hen was. Ik denk dat ze bang waren voor de veranderingen die het teweeg brengt. Ik moet toegeven dat het leven van veel mensen er totaal door is veranderd, maar in mijn ogen is dat niet verkeerd. Maar ik kan ook wel begrijpen dat het niet zo'n goed idee lijkt vanaf de andere oever van de rivier.

Deze mensen wilden niet horen wat ik te zeggen had, ze wilden alleen maar hun verhalen vertellen en ontladen, klagen, problemen herkauwen en analyseren, zonder te beseffen dat ze daarmee hun vibratieniveau verlaagden. Wanneer je aan iets denkt dat je van streek maakt, word je fysieke energie verzwakt en je voelt dat in de vorm van negatieve emoties. Je voelt dan angst, boosheid of depressie, schaamte of schuld. Meestal projecteren mensen de schuld en verwijten anderen voor de schuld in hun eigen systeem.

De meesten van hen probeerden me zelfs hun eigen misleide geloofssystemen die ik al lang achter me had gelaten, te leren. Het was grappig om te zien hoe ze vasthielden aan hun rol. Ik vertelde hen dat ik hun wereld en hun gedachten helemaal kende en ik bood hen een wereld en een manier van denken die ze zich totaal niet konden voorstellen, maar ze wilden er niets van weten.
Of ze bekritiseerden mijn geloofssysteem of tenminste wat ze dachten dat het was, terwijl ze zich ondertussen wentelden in de liefdesenergie die van mij uitstraalt. Ze waren haast aan het spinnen, maar ze weigerden hun oude denken en overtuigingen los te laten.

Gelukkig heb ik nu dit nieuwe instrument voor transformatie gevonden, dat minder bedreigend overkomt. Ik heb een paar jaar lang NLP en andere technieken bestudeerd, maar elke keer merkte ik dat "Een cursus in wonderen" me technieken had verschaft om met levenskwesties om te gaan die met kop en schouders boven elke andere methode uit staken. Niets haalde het erbij. De Cursus is echt niet van deze wereld.

Toch wilde ik voor degenen die weerstand boden aan de Cursus graag een techniek vinden die beter geschikt was voor hen. Ik werd geleid naar de website van Robert Najemi in Griekenland, ook een leraar van "Een cursus in wonderen", die boeken verkocht en andere materialen met betrekking tot Energetische Verandering Transformator technieken (EVT). Ik was niet echt geïnteresseerd, maar mijn innerlijke leiding bleef aan me trekken om het te lezen. Ik herinner me dat ik dacht dat het wel een bijgelovig ritueel leek.

Elk argument dat ik bedacht werd echter in mijn geest weerlegd.

Ik wilde niets doen met het lichaam. Mijn innerlijke leiding wees me erop dat ik weet dat er een energie systeem in en rond het lichaam stroomt, aangezien ik dat aldoor voel en in staat ben veranderingen op te merken in het mijne (en dat van anderen als ik dat wil). Ik wil het lichaam niet gebruiken voor onheilige doelen, maar ik kon hier niets tegenin brengen.

Ik argumenteerde innerlijk dat het verkeerd was om mensen een affirmatie te leren die negatief geformuleerd was. De Heilige Geest weerlegde dit argument door me erop te wijzen dat de Cursus in wonderen je aanraadt om alles naar het Licht te brengen. Ik deed dat al jaren onder goddelijke leiding waarbij ik methoden gebruikte die bij mijn behoeften paste, zoals bidden. En de vraag kwam: “Wat denk je dat dat betekent? ” Toen realiseerde ik me natuurlijk dat het inhoudt dat ik me bewust word van negatieve overtuigingen en ze opgeef voor heling.
En dat is precies wat de Energie Psychologie doet!
Wat een prachtige bijdrage aan de verruiming van het bewustzijn!

De meeste mensen die ik ken kunnen zich mijn leven niet voorstellen. Ik heb slechts weinig mensen ontmoet die dit leven van wonderen leiden en de meeste van ze wonen in de VS en elders. Daarom dacht ik dat ik deze remedie niet nodig had. Ik was me toen bewust ervan dat om dit argument gelachen werd. De Heilige Geest heeft een manier van lachen, waardoor je mee gaat doen, al is het nog zo schaapachtig. Ik besefte toen dat het me geen goed deed om goddelijke liefde en innerlijke vrede te hebben, als ik het niet aan mijn bange associaties die om heling vragen, kon onderwijzen. Net zo bang als ik was in het allereerste begin van mijn spirituele transformatie.

Het is een hele opluchting dat ik de Energie Psychologie heb gevonden. Ik heb een manier gevonden om iedereen te helpen door hen een techniek van transformatie te leren die niet zo bedreigend is, terwijl het ze ondertussen gereed maakt voor hoger leren en loslaten.

Het is niet goed om bezig te zijn met dingen die je niet wilt in je leven, want waar je je aandacht op richt, trek je aan. Toch is het voor coaches en therapeuten soms nodig om te weten met welke weerstanden je te maken kunt krijgen. Als het nut voor je heeft, kun je hier meer lezen over de paar negatieve ervaringen die ik bij de behandeling van mensen heb ervaren.Vragen over de Transformator.
De vraag die soms opkomt is of het niet gevaarlijk is om de Transformator gedachteloos te gebruiken om pijn, angst en stress te bestrijden. Je negatieve emoties kunnen het enige middel zijn om je te laten weten dat je het spoor bijster bent. Een techniek als EVT werkt in zulke gevallen gewoon niet. In de Transformator gebeurt niets gedachteloos, want alles gebeurt onder leiding van je goddelijke gids, die weet wat het beste voor jou is en wat bij jou past op dit moment. Dat is de kracht van de Transformator!
Andere technieken kunnen misschien gebruikt worden om om stress te onderdrukken in plaats van uit een situatie vol stress te stappen. Dat zal niet lukken met de Transformator, want de techniek om een andere situatie voor jezelf te scheppen is erin gebouwd.

De meeste fysieke aandoeningen zijn volgens mij een manier om je te laten weten dat je niet luistert naar je Ziel.
Soms heb ik een pijnlijk gevoel in mijn zonnevlecht wanneer ik me in de één of andere nutteloze onderneming begeef. Ik weet dan dat de verbinding niet goed werkt. Ik ben dan niet "ingeplugd".
Zo wilde ik op een donderdag 's morgens naar een instelling gaan om zaken te regelen. Ik bereidde me voor, maar hoe meer ik eraan dacht, hoe meer pijn ik in mijn zonnevlecht voelde. Ik besloot toen om niet te gaan. De volgende morgen bereidde ik me weer voor en weer voelde ik pijn in de streek van mijn zonnevlecht. Dit keer dacht ik echter, ik zal toch maar gaan, want ik zie geen enkele logische reden om niet te gaan. Ik voelde me heel opstandig en zei tegen mezelf: “Ik gehoorzaam niet aan de stem van pijn”.
Toen ik bij de instelling aankwam, waren ze dicht en het bleek dat ze al een paar dagen dicht waren.
Is het niet verbazingwekkend?


Het ontstaan van de Transformator.
Verder zijn de technieken van de Energie Psychologie buitengewoon nuttig gebleken. De Transformator is erop gericht om een negatief zelfbeeld te genezen, wat waarschijnlijk de meest destructieve aandoening van de mensheid is. Denken dat je een mens bent is al alle negatieve eigenwaarde die er is.
De Transformator is voortgekomen uit Energie Psychologie en is een verzameling therapeutische instrumenten en methoden die gebaseerd zijn op acupunctuur, kinesiologie en psychologie.
Roger Callahan ontwikkelde eerst een remedie die Thought Field Therapy (TFT) wordt genoemd, en heel effectief bleek te zijn. Het is alleen geen methode voor zelfhulp. Gary Craig, die een opleiding bij hem volgde, paste de methode aan tot een techniek om jezelf te helpen in de negentiger jaren in Amerika en noemde het EFT. Via zijn methode leerde ik de Energie Psychologie kennen en na veel experimenteren en ervaringen ontstond mijn eigen EVT die het beste van al de technieken in zich verenigt. Ik heb ook het geluk dat ik goed contact heb met Chinese acupuncturisten die mij heel veel hebben geleerd.

Toen ik de technieken die in de Transformator zijn vervat, begon toe te passen, waren de mensen veel sneller van hun klachten af dan met andere technieken. Ook gevallen die niet reageerden op EFT (helaas komt dat vrij vaak voor) bleken met de Transformator wel geholpen te kunnen worden.

De Transformator brengt dramatische verlichting voor emotionele stoornissen en vaak ook voor fysieke. Wanneer je energie in balans is kan het vrijelijk stromen. De Transformator behandelt zowel je electro-magnetisch systeem als je emotionele problemen, waarbij zowel je geest als je lichaam worden bevrijd en emotioneel welzijn wordt hersteld, zoals velen van ons al hebben ervaren. De meeste therapeuten melden succespercentages van 85 tot 95% na behandeling van hun cli ënten met Energetische technieken, zoals EVT. Tot nu toe was haast iedereen die ik met deze methode heb behandeld, heel snel geholpen.

- Mijn eerste cli ënte was een medestudente van “Een cursus in wonderen”. Een vrouw die al 8 jaar rouwde omdat haar echtgenoot haar had verlaten. We deden een sessie met de Energetische technieken en ik kon zien dat er een verschuiving in haar energie optrad. Haar reactie wees ook op een cognitieve verschuiving. Al jaren probeerde ik haar te laten begrijpen dat ze hem niet kwalijk moest nemen dat hij was zoals hij was. Nu riep ze uit: “Jan is Jan!” en lachte!
Sindsdien heb ik geen woord meer over de echtgenoot gehoord en we hadden het de laatste vijf jaar elke keer over hem gehad. Een bekend verschijnsel van de Energie Psychologie is dat ze niet eens besefte wat er was gebeurd. Trainers noemen dit het Apex probleem. Ze is het volmaakte voorbeeld van de manier waarop de Transformator werkt. Je pijn wordt teniet gedaan en volkomen losgelaten!
Ik probeerde haar eraan te herinneren en ze zei; “Wel, ik doe wat jij onderwijst, ik blijf niet hangen in het verleden!”- Een vrouw uit Koerdistan die geen Nederlands sprak en die al twaalf jaar zeer depressief was, klaagde over ernstige slaapstoornissen, zware hoofdpijnen, die geen enkele arts kon genezen, en de vertaalster vertelde me dat niemand haar de afgelopen jaren zelfs maar had zien glimlachen. Ze was letterlijk door de hel gegaan, had haar man verloren in een aanval van Irak, drie van haar kinderen hadden epileptische aanvallen ontwikkeld, haar oudste 19 jarige zoon gebruikte soft drugs en nog veel meer drama. Toen ze vertrok had ze een warme rose gloed op haar gezicht en een glimlach en sindsdien heeft ze geen hoofdpijnen of slaapproblemen gehad. Ze is toen trouwens ook meteen met haar anti-depressiva gestopt, want ze vond dat deze haar toch niet hielpen. Ik raad mensen dit nooit aan. Haar leven was acht maanden later totaal veranderd en ik vraag me af in hoeverre de medicijnen toxisch waren voor deze vrouw. Volgens mij houden veel van deze middelen genezing juist weg. Ik vraag me af wat het succespercentage is. En in hoeverre het "zombie-effect" echt een succes genoemd kan worden.- Een man die me opbelde en vertelde dat hij ten einde raad was en bang was voor zichzelf, omdat hij geen uitweg meer zag, was na telefonische behandeling volledig geholpen!

- Ik leerde een vriendin die ademhalingsproblemen had, zodra ze een sollicitatiegesprek moest voeren, de Transformator en drie dagen later had ze een gesprek zonder last te hebben van haar eerdere problemen. Ze kreeg de baan!De voornaamste reden waarom ik de Energie Psychologie begon te vertrouwen was omdat het voor mij persoonlijk ook heel weldadig was. Ik zou niet iets uitdragen dat ik zelf niet aan de lijve had ondervonden. Ik merk dat het vaak hetzelfde effect op mij heeft als in het vorige geval. Gelukkig schrijf ik de meeste van mijn afstemmingszinnen op en de meeste oefeningen die ik doe, zodat ik verbaasd sta van de veranderingen die zijn opgetreden wanneer ik het opnieuw lees. En dat terwijl ik amper merk dat er iets verandert. Het is net als bij lichamelijke pijn, zolang je het hebt, kun je aan niets anders denken, maar zodra het voorbij is, ben je het gauw vergeten.

Wat ik ook fijn vind aan de Transformator is dat je er niet in hoeft te geloven. Het werkt ook als je er niet in gelooft. Ik was heel sceptisch over de Energie Psychologie en het werkte toch!
Je hoeft niet in de theorie te geloven, net zoals je niet hoeft te weten hoe een tv of andere machine werkt om het te kunnen bedienen.
Sommige mensen zijn al blij als ze van hun probleem af zijn en anderen willen graag meer weten over de theorie.

Elke website over de Energie Psychologie heeft talloze verhalen over mensen die eerst leden onder angst, fobie ën, verlies, verdriet, depressie, paniek aanvallen, trauma, mishandeling, seksueel misbruik, piekeren, zorgelijkheid en andere spanningen, obsessies, burnout, ME, boosheid, razernij, een verslaving en andere emotionele pijn en die genazen door de toepassing van de helingstechnieken van energetische technieken zoals de Transformator. Mensen gaan in diverse situaties beter om met stress en relaties worden compleet getransformeerd door het gebruik van de Transformator. Fysieke pijn wordt vaak ook genezen of verlicht door het kloppen en wrijven en vasthouden en ik kan je veel vertellen over de Transformator als een zelfhulp methode voor verlichting van hoofdpijnen, migraine, lage rugpijn en andere gezondheidsproblemen.Wat is de werking van de Transformator eigenlijk?
Iedereen heeft een ingewikkeld energiesysteem dat ons lichaam doordringt. Het is onzichtbaar, maar veel mensen kunnen het wel voelen, zoals je voelt dat je armen vastzitten aan je lichaam of dat je ademt. De toestand van dit systeem heeft een krachtige invloed op ons welzijn. Wanneer het in balans is, zijn we vol energie en we voelen ons geweldig.
Een manier waarop haast iedereen dit energiesysteem heeft ervaren is tijdens een angstige ervaring. Door een eerdere ervaring in een soortgelijke situatie kan die angst weer helemaal de kop opsteken. Vaak kun je die angst dan ergens in je lichaam voelen alsof je maag zich samentrekt, of alsof er een steen op je maag ligt, of als een golf door je hele lichaam, of je keel wordt dichtgesnoerd. Deze angst zet zich vast in je lichaam als een verstoring in je energiesysteem. Telkens wanneer je die gedachte over een bepaalde situatie hebt, voel je die ZZZZZT en de bijbehorende angstige emotie.
Onze negatieve overtuigingen die zich uiten als gedachten en gevoelens, veroorzaken dus stoornissen in onze energiestroom en verzwakken ons. We zitten dan emotioneel en energetisch vast. Zelfs als we onze gevoelens onderdrukken en negeren, beïnvloeden ze ons. Omdat we dan een stoornis hebben in het energiesysteem van het lichaam.
Door middel van de methoden van de Transformator kunnen we deze verstoringen verhelpen. Er zijn heel specifieke methoden en oefeningen om met alle negatieve emoties om te gaan en dramatische verlichting van de intensiteit van je emoties te ervaren. Je voelt letterlijk hoe je pijn vervaagt, terwijl de verstoringen in je energiesysteem verdwijnen.
Wanneer je energie weer vrij kan stromen ga je je volkomen anders voelen. Je kunt dan verder met je leven en je hebt niet eens de behoefte om om te zien. Pijn in je lichaam kan al je aandacht opeisen, maar als de pijn weg is, denk je niet meer aan je lichaam. Dit veroorzaakt een verschijnsel dat veel trainers tegenkomen en dat ik eerder beschreef als het Apex probleem. Soms denk ik dat de enige oplossing is om iedereen voor en na een behandeling te filmen zodat ze duidelijk zien hoe hun situatie en hun beleving was, voor de behandeling.

In de energetische technieken van de Transformator zijn wat elementen van yoga en chakra-heling gecombineerd met acupressuur oefeningen en andere energetische technieken. Ik heb ook veel geleerd van Gwenn Bonnell en van Donna Eden en haar man David Feinstein en anderen. Verder gebruik ik ook cognitieve technieken en energie oefeningen uit "Een cursus in wonderen" om los te laten en het contact met je goddelijke gids te herstellen.

Deze energieprocedures en oefeningen verwijderen alle blokkades in het energiesysteem. Het resultaat is dat je je niet alleen beter voelt, maar dat je ook helderder kunt denken, nieuwe mogelijkheden kunt zien en een beter leven voor jezelf kunt scheppen. Mijn ervaring is dat er een verschuiving in bewustzijn optreedt waardoor mensen meer gaan openstaan voor de Goddelijke Waarheid. De Transformator is een geweldige manier om de heler in jou te wekken!In mijn praktijk werd ik verschillende keren met PTTS (post traumatische stress stoornis) geconfronteerd. De energetische technieken werken heel goed voor ptss, eigenlijk voor ieder trauma. Mijn ervaringen met de behandeling van ptss zijn 100% positief. Natuurlijk kan ik het niet garanderen dat iedereen beter wordt, maar ik sta er wel heel positief en optimistisch tegenover. Ik behandel mensen in ieder geval niet eindeloos, als na drie behandelingen geen vooruitgang is geboekt, stoppen we ermee. Tot nu toe is dat nooit nodig geweest. Vooruitgang is vaak al na 1 behandeling merkbaar. Meestal zijn er 6 behandelingen nodig. Soms waren er wel minder behandelingen, bijvoorbeeld bij een vrouw in een reïntegratie-traject die na vijf behandelingen van al haar fobieën af was, waaronder vliegangst, reisangst, angst om in openbare plaatsen te komen enz. De vijfde keer was eigenlijk alleen maar een bekrachtigings- en evaluatie-bijeenkomst. De fobieën waren na twee sessies over, ze is toen met vakantie naar de Antillen geweest, ze was dolblij dat ze weer durfde te vliegen. We hebben de volgende sessies gebruikt om haar te leren weer normaal te leven. Want als je jaren zo beperkt geleefd hebt, ben je dat eigenlijk verleerd. En haar zelfvertrouwen had ook een flinke deuk gekregen, daar hebben we ook aan gewerkt. Het gevolg was dat ze weer enthousiast aan het werk ging.Mensen zijn vaak tientallen jaren onder behandeling van psychiaters en psychologen, en worden niet geholpen door de reguliere psychologie, want die herkauwen de ellende alleen maar. Dat doe je zolang je niet beter weet, dat leer je nu eenmaal in je opleiding. Tijdens mijn studie nam ik ook alles voor zoete koek aan.
Gelukkig weet ik nu beter. Ook NLP heeft buitengewoon aan mijn effectiviteit op dit gebied bijgedragen. Het bleek tot nu toe altijd heel moeilijk om te werken met cliënten die in een psychologisch of psychiatrisch behandeltraject zaten. Ik accepteer zulke cliënten niet. Tegenover de huidige behandelaar is dat niet zo netjes en die kan bovendien mijn behandeling danig doorkruisen. De nieuwe denkwijzen moeten kunnen bezinken en vat krijgen op de cliënt en dat gebeurt niet als hij telkens bij iemand komt die traditionele psychologische technieken gebruikt. Hoe goed deze het ook bedoelt, onbedoeld bevestigt hij telkens weer het negatieve denken van zijn cliënten. Bovendien heeft de cliënt waarschijnlijk een vertrouwensrelatie met zijn psycholoog opgebouwd en meestal leer ik mijn cliënten precies het tegenovergestelde van wat ze bij de psycholoog leren. Lastig! Wie moet hij dan geloven? Daarom neem ik mensen pas aan als ze "uitbehandeld" zijn door hun huidige psycholoog. Zolang zo iemand nog denkt dat dit hem helpt, is het beter om diens behandelplan niet te doorkruisen. Ik wil heel graag helpen, maar alleen als de behandelaar het ook aanraadt en op 1 golflengte met mij zit, zou ik zo iemand accepteren.

Als mensen antidepressiva slikken zijn de resultaten vaak minder, er hangt dan veel van af of de mensen zichzelf blijven behandelen. En dat is heel moeilijk voor ze, want hun denken is vokomen verstoord. Het is moeilijk door de zombificatie heen te komen. Ik ben enthousiast en dynamisch, ik huil en lach met mijn cliënten en mensen voelen zich zo veilig bij me dat we zelfs stevige discussies hebben. Daarom neem ik liever geen cliënten aan die dergelijke middelen gebruiken. Mensen moeten gewoon datgene doen waarvan ze geloven dat het helpt. Een koets met paarden ervoor die allemaal een andere kant op willen, gaat nergens heen.Hier volgen wat berichten van mijn cliënten. Te beginnen met het verbazingwekkende verhaal over de wonderbaarlijke gevolgen van de technieken die ze van mij leren.
In juli 2005 vertelde een cursist me dat kort voor onze tweede bijeenkomst hij een vriend had behandeld door wiens hoofd altijd heel veel beelden schoten, het leken er wel 1500 per seconde, een vorm van ADHD, dacht hij. De vriend werd als gevolg van de behandeling veel rustiger. En merkte toen allerlei ingevingen op, zoals de ingeving om in een bepaalde winkel een staatslot te kopen. En ja hoor, hij won 100.000 euro!
Nu niet meteen denken dat ik reclame voor de loterij maak of "de Transformator zal me rijk maken" (hoewel dat wel mogelijk is) want ik denk dat in dit speciale geval de man al veel informatie van buiten deze dimensie doorkreeg. maar dit niet kon verwerken en dat het daarom zo druk was in zijn hoofd. Door de behandeling kon hij beter "horen". Een buitengewoon verhaal, mijn cursist zei zelf, dat hij het bijna niet te geloven vond, het was dat hij het zelf had meegemaakt. Ook moet vermeld worden dat deze cursist door zijn groot invoelingsvermogen en liefdevolle aanpak in korte tijd al heel veel mensen heeft geholpen.Lieve Margareth,
Ontzettend bedankt ...
... Ik wil dan veel lezen en met het cursusmateriaal aan de slag. Wel probeer ik nu een aantal keren per dag EVT te doen, ik merk dat het erg effectief is bij een hoop dingen. Het loopt allemaal erg lekker in mijn leven sinds ik bij jullie geweest ben, heb een meer positieve kijk op veel dingen gekregen. Ik ben ook nog eens een hele leuke man tegen gekomen waar ik nu veel mee uitga. Kortom, allemaal leuk en nog leuker! Ik zou het erg fijn vinden om contact te houden en misschien nog wat cursussen bij jou te volgen. Als je iets gaat doen waarvan je denkt dat het geschikt voor mij is, wil ik dat heel graag weten.
De cursus heeft mijn kijk op een aantal dingen echt veranderd, ik vond het een hele fijne dag. Ik hoop dat alles goed met je gaat en ik hoop je snel te zien/horen.
Al na de eerste 4 lessen veranderde mijn leven totaal. Ik leef nu vol zelfvertrouwen. Toen ik de oefeningen voor het stellen van doelen deed was er eigenlijk maar 1 doel dat me echt aansprak. Ik voelde dat alleen het contact met mijn ware Zelf me echt gelukkig zou maken. Terwijl ik aan de cursus begon in de hoop op meer geld, maar dat werd onbelangrijk vergeleken met wat ik nu wilde. Ik ging ook steeds beter mediteren en begon van alles te voelen wat ik nooit eerder had gevoeld. Het is moeilijk te beschrijven en het is onvoorstelbaar wat er allemaal met me is gebeurd. Er kwamen zoveel nieuwe inzichten in heel korte tijd bij me op. Ik voel me een nieuw mens. Je zegt dat je in de tekst rechtstreeks met het onderbewustzijn communiceert en dat je mensen helpt ontwaken. Nou, bij mij is dat goed gelukt. Ik zou niet weten wat anders deze diepgaande transformatie in mij heeft veroorzaakt. Dank je wel dat je de deur open hebt gezet naar een nieuwe wereld vol vreugde en geluk.
Margareth, sinds ik mee deed aan een workshop van jou is mijn leven totaal veranderd. Ik ging toen de cursus Transformator voor Meesterschap doen en die was nog beter dan ik verwachtte. Ik heb het niet af, want mijn hele leven kwam in een stroomversnelling sinds ik hieraan begon. Ik had al jaren het gevoel dat ik stilstond, maar daar is nu geen sprake meer van. Ik kan mijn eigen leven nauwelijks bijbenen. Er gebeuren aldoor zoveel fijne dingen. Dingen waar ik jarenlang onder heb geleden, zijn in het niets opgelost. Ik ben vooral heel blij dat mijn relaties zo enorm zijn verbeterd. En het bijzondere is dat er aldoor zoveel extra geld naar me toe komt, waar ik totaal niet op had gerekend. Ik koos deze cursus, niet die voor financiële vrijheid omdat ik dacht dat ik maar eerst meester moest worden over de vele problemen met mijn gezondheid, relaties en het gebrek aan levensvreugde en inspiratie. Geld was mijn minste probleem. Nu is mijn gezondheid ook enorm verbeterd, na jarenlange migraines en andere nare klachten. Ik ben daar heel blij om. Dank je wel voor je prachtige Transformator cursus!
Lieve Margareth,
De Transformator cursus is geweldig! Ik ben pas op de helft maar er is al enorm veel in mijn leven veranderd. Ik voel me nu veel happier. De CD's hebben me ook heel veel goed gedaan. Je geeft wel enorm veel, ik kan jaren toe met de spullen die ik nu van je heb ontvangen. Dank je wel. Ik ben heel blij dat jij op mijn pad kwam. Je bent een echte Transformator!
Lieve Margareth,
Ik kan je niet genoeg bedanken voor jouw cursus. Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Ik wist niet eens dat ik zo gelukkig zou kunnen zijn. Ik dacht dat ik rijkdom wilde, maar dat is nu totaal onbelangrijk. Ik heb iets veel beters gevonden, namelijk mezelf! Ik denk nu heel anders over mezelf en voel me een ander mens. Ik heb de grootste schat gevonden die er is. En nu volgen de manifestaties in mijn uiterlijke omstandigheden elkaar in snel tempo op. Het gaat zo prettig en geleidelijk, ik glij als het ware in mijn nieuwe leven.
In augustus 2010 had ik een telefonische sessie met een nieuwe cliënte die niet meer kon slapen en helemaal in de put zat. Toch vond ze het moeilijk om bij haar gevoelens te komen. "Het zit ver weg", zei ze. Ik was verbijsterd, want haar vriend had haar net op een heel nare manier afgewezen. Hij zei "Ik wil met jou niet oud worden". Het deed zoveel pijn, dat ze het niet meer wilde voelen. We begonnen daarom met te zeggen "het is veilig om te voelen". Dat werkte wel. Binnen een minuut voelde ze de pijn helemaal.

Ik doe het al jaren, maar toch blijven telefonische sessies heel spannend. De eerste keer dat ik een telefonische sessie deed in 2003 werd ik gebeld door iemand die zelfmoord wilde plegen. Binnen een kwartier was hij gekalmeerd en nog een kwartier later zag hij het leven weer helemaal zitten. Het is wel een hele opgaaf. Ik moet heel bedachtzaam te werk gaan, omdat ik niet kan zien hoe de cliënt eraan toe is. Ik kan dan niet het volledige arsenaal van de Trans4mator op de persoon loslaten, want ik ben er niet bij om in te grijpen als mensen vast zouden lopen. Daarom ga ik heel rustig te werk. Toch verbeterde de situatie enorm.

Zoals je in onze briefwisseling kunt lezen, ging deze cliënte door alle stadia van rouw en verlies heen. Ze werd heel boos en wilde hem niet meer zien. Toen zakte dat en begon ze hem weer missen. En uiteindelijk kon ze hun relatie vieren, zodat er ruimte komt om een betere relatie aan te trekken.

Ik schreef haar:

Zoals je gemerkt hebt duurde ons gesprek een uur en 34 minuten. Om jou tegemoet te komen, hoef je maar 1 uur te betalen. De extra 34 minuten krijg je van mij cadeau. Ik hoop dat je ook ziet hoe waardevol het is om de Energetische Veranderings Transformator technieken te kennen en ervaren te hebben.
Door ons gesprek is je vibratieniveau al heel veel verhoogd. Zelfs al zou je niet meer EVT doen, in je onderbewustzijn is al zoveel opgeruimd, dat er vanzelf positieve veranderingen in je leven zullen komen.

Ik hoop toch dat je je "huiswerk" doet. Er is werk aan de winkel m.b.t. je zelfwaardering.
Zie je, ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Ik geniet ook wel van goed gezelschap, maar ik heb zoveel leuks te doen en geniet zo van mijn leven, het is buitengewoon heerlijk.
Door EVT te doen, krijg je contact met je ware, innerlijke wezen.
Dat is wat je tot nu toe ontbrak. Daarom voelde je je alleen. Je echte Zelf riep je aldoor, zodat je echte geborgenheid en steun en liefde kon ervaren. Niets buiten jou kan je echt gelukkig maken, alleen dit contact brengt je in je kracht en je ervaart echte liefde.
Door EVT te blijven doen, zul je dat steeds meer zo gaan zien en ervaren. Er gaat dan een totaal nieuwe wereld voor je open, waardoor je nog meer van die innige liefdesrelatie met jezelf wil genieten. Daarom vind ik het zo heerlijk om bij mezelf te zijn.
 
Ik heb een paar dingen met je gedaan die je niet in de handleiding vindt. Die doe ik alleen in privésessies, omdat ze heel ingrijpend kunnen zijn en ik liever niet wil dat mensen daar zomaar mee werken. Zoals het vasthouden van je pols aan het eind en diep ademhalen en "vrede" zeggen.
Ook liet ik je elke keer een beeld maken van situaties waar de behandeling op gericht was. Dat doe ik om heel snel bij het gevoel te kunnen komen. Jij kunt het zelf ook doen, want nu weet je hoe het moet. Door goed te meten en elke keer het beeld en gevoel op te roepen, weet je of je verder moet werken of dat je het kunt laten rusten. Wat ik met je deed was dus een snelle vorm van EVT technieken.
 
Ik mail je ook de link naar de online EVT handleiding
De tekening met energiecentra is aan het eind van het bestand.
Er staat ook een link op de pagina naar een printbare versie. (34 A4 pagina's)
Die kun je dan van het papier af lezen.

In Liefde en Licht,
Margareth
Hallo Margareth,

Hartelijk dank voor de waardevolle sessie en voor het cadeau wat ik van jou heb ontvangen.
Op dit moment heb ik niet zoveel geld maar zal natuurlijk zorgen dat ik je betaal, maar ik zal zeker aan sponsoring gaan doen wanneer het mogelijk is.
En er komen betere tijden!

Heb echt een enorm geluksgevoel over me nu een gevoel van enorm grootsheid volheid.
Voel dat er veel is opgeruimd.
Eindelijk kan mijn echte liefdevolle leven beginnen.
Het was zo waardevol ook om met jou te spreken.

Dit is ook al gebeurd na de sessie.( het is nog heel onwennig dus wil nog een paar dagen erop vertrouwen dat dit de juiste beslissing is ik laat de mail nog even wachten.
Wil je svp nog een oordeel geven op deze tekst? Het is nml. zo nieuw voor mij om zoiets te doen, bij voorbaat dank.

Ik dacht ook dat je een echte vriend was.
Maar het bleek na zoveel jaren toch anders te zijn...

Een echte vriend is iemand waarvan je houdt,
Een echte vriend is iemand die je vertrouwd.
Mijn vertrouwen is geschaad.
Ik zal je nooit meer vertrouwen.
Ik voel me tot in het diepst van mijn ziel geraakt.
De manier waarop….

Ik ben dan ook tot de beslissing gekomen om ons contact voor altijd te verbreken.

Margareth, dit is er nu al gebeurd.

Ik ga verder met de oefeningen en met alles wat erbij hoort en wat veel voor me betekend.
Ik voel veel dankbaarheid dat je me zoveel aandacht hebt gegeven,

Ben zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. .

Margareth, ik ben enorm blij om op jouw pad te zijn gekomen, jij bent zo'n goed voorbeeld, iemand die zoveel van zichzelf houd en ook meestal genoeg heeft aan haar eigen gezelschap, prachtig vind ik dat.
Mijn antwoord:
 
Hartelijk dank voor je betaling. Ik ben dankbaar dat je mij waardeert en steunt op zoveel manieren.
Ik ben ook blij voor je dat je zo rijk bent. Want wanneer ik zie dat jij in overvloed leeft, steun ik het deel van jou dat dit ook weet.
In mijn ervaring krijgen mensen meestal alles wat ze mij geven honderdvoudig terug.
Dus er komt geld aan voor jou ...

Ik ben blij dat je de reis naar binnen bent begonnen. Je verdient het om jezelf te vinden en gelukkig te zijn.

Zoals we aan de telefoon besproken, ga je in je rouwproces met je vriend nu dus door de fase van boosheid. Ik raad je aan om het gevoel van in de steek gelaten te zijn te behandelen met EVT. En probeer te zien dat jij jezelf heel lang in de steek had gelaten.
Je kunt werken met de affirmaties: Ik ben voortaan mijn eigen echte beste vriend. Ik kan mijn Zelf vertrouwen. Ik hoef niet op een mens te wachten om me liefde te geven. Ik hou van mezelf en ik waardeer mezelf. Ik ben uiterst waardevol.

Ik was heel blij te merken in ons gesprek vanmorgen dat je een stuk lichter klinkt.
Het gaat steeds beter en beter met je. Wees zacht voor jezelf, geef jezelf de zorg die je nu nodig hebt.

In Liefde, Licht, Lachen en Eenheid,
Margareth
Lieve Margareth,

Hartelijk dank voor de mooie mail.
Het doet me zo goed om met jou te praten en het doet me zo goed om al de oefeningen te kunnen doen.
Kan het heel vaak heel goed loslaten en voel al soms wat blijheid en licht opkomen dat maakt me zo gelukkig op dit moment.
Voelde me vanmorgen na ons gesprek ook zo blij, weet ook dat ik het zelf moet doen, maar het was zo fijn.
Natuurlijk weet ik dat ik niet de enige ben die je helpt, dus wil natuurlijk veel andere mensen ook de kans geven om met jou in contact te zijn.
Wat vandaag gebeurde dat hij post opstuurde met de woorden ik hoop dat je e.e.a een plek kunt geven met lieve Mar erboven en liefs eronder met zijn naam.
Het raakt me vanwege het gemak hoe hij het doet voelt wel vreselijk.
Ik ga weer heel snel aan het werk met de oefeningen om het weer los te kunnen laten.
Als ik dit nu niet had geleerd had ik in een zware depressie gekomen en nu weet ik dat dat me niet snel meer zal overkomen, ik heb nu de oefeningen altijd bij de hand.
Vandaar dat ik zo gelukkig ben dat ik jou heb leren kennen en de oefeningen en alle wijsheden die ik vanmorgen ook mocht ontvangen, daar voel ik me zo sterk door worden.
Ik heb nu het gevoel dat ik geen tijd meer wil verspelen met mensen die me pijn doen.
Natuurlijk zijn dat de lessen, maar die vreselijke pijn hoef ik mezelf toch niet meer te geven.
Daar ben ik ook al weer zo blij om dat dat al op een natuurlijke manier is veranderd.
Het is ongelooflijk, ik voel me zo rijk en ben je vanuit het diepst van mijn ziel zo dankbaar.

Enfin Margareth er is nu ik het zo allemaal schrijf al zoveel gebeurd, ongelooflijk en wat ik vannacht ook heb ervaren dat ik zo rustig kon slapen, ja door de oefeningen krijg je weer rust van binnen, zo fijn.
Het voelt zo goed om mezelf nu nog meer te kunnen gaan waarderen en het is zo fijn dat jij me zoveel aandacht hebt gegeven.
Ik vind het zo ongelooflijk, het maakt me zo blij.
Wat een lichtpunten in de duisternis.

Margareth ik ga zoveel mogelijk zelf doen hoor en probeer zsm onafhankelijk te worden van wie dan ook..
Ik wil hier ook aan werken, enfin misschien is dat straks het gevolg van datgene wat ik nu weet en heb geleerd van jou.

Héél véél liefs  

Lieve Margareth,

Terwijl ik nu luister naar jouw teksten op de CD, ( waar ik nu ieder moment van de dag naar luister) schrijf ik deze mail.
Mijn hele leven heb ik me zo eenzaam gevoeld, en nu voel ik al een paar dagen me heel gelukkig, het is inderdaad het contact wat ik weer met mezelf heb teruggekregen.
Het is echt ongelooflijk wat een verschil ik nu voel.
Ik las dat jij ook een lange tijd in afzondering bent gaan leven om te transformeren, nu weet ik dat ik hier ook ben om dit te bereiken.
Het voelt nu zo enorm goed, dankzij het contact met jou en alle wijsheden die ik mag ontvangen.
Ook ik wil zoveel voor mensen betekenen en financieel  onafhankelijk zijn.
De partner die mij weggooide heeft me gebeld, eerlijk gezegd heb ik de deur voor hem gesloten, maar realiseer me dat ik niet eerlijk ben t.o.v. mezelf.
Ik houd nog zoveel van hem, ondanks alles wat er is gebeurd.
Het was de man van mijn leven en is het nog steeds.
Ik probeer het deze keer aan het universum over te laten(want dat vertrouwen heb ik nu ook gekregen), wat er werkelijk mag gebeuren.
Ik ga heel goed naar mijn intuitie luisteren, wat het beste voor mij is.
Lieve Margareth ik ben zo ongelooflijk dankbaar wat er nu al is veranderd in mijn leven, voel nu het geluk in me.
Ik bid nu dat ik dit gevoel voor altijd mag behouden en werk eraan dat de juiste mensen, het werk en het  geld nu naar me toe komen op een natuurlijke manier..
Ik verheug me zo op de veranderingen.

Véél liefs
Ik schreef:
 
Ik ben heel blij dat je je Zelf hebt gevonden. Na het "verlies" van je geliefde, ben je door de fasen van rouw gegaan, van ontkenning, naar woede en verdriet. En delen daarvan spelen nog steeds een rol, want oude gedachten over je relatie die je vaak eindeloos hebt geaffirmeerd, klampen zich aan je vast. De gedachte dat je iemand nodig hebt, terwijl die jou afwijst, is vast een heel oude metgezel in je leven. Jij bent de man van je leven, jij bent Het wat je zocht en nodig hebt. Niets en niemand buiten jou zal je ooit gelukkig maken. Jij bent Het en dat is alles.
 
Ik vind het lied van Shaina Noll "How could anyone tell you " heel toepasselijk voor jou. Luister er eens naar op youtube.


In de regel "how could anyone ever tell you" denk ik niet aan mensen buiten mij, maar aan de stem van ego, die mij onjuiste dingen over mezelf heeft laten geloven. Wanneer je gaat beseffen Wie Je Echt Bent, dan weet je dat je goed genoeg bent, dat je compleet en heel bent. Dan heb je niemand meer nodig, behalve om je lessen te leren. Want iedereen op de planeet vertegenwoordigt onze oude negatieve gedachten, die we buiten ons geprojecteerd hebben. Ze willen ons lessen in vergeving leren.

Voor jou begint nu de acceptatie te komen. Acceptatie dat je lichaam alleen lijkt te zijn, acceptatie van je leven zoals het is. Je bent echter bijzonder gezegend, want je doet dit alles onder goddelijke leiding. Dit contact met je innerlijke wezen is van onschatbare waarde in alle omstandigheden op je levenspad. De zachte stem van de meester in jou wordt eindelijk gehoord en beantwoord. Je ontdekt nu de macht om vrede in jezelf te ervaren en met je emoties om te gaan zonder ze te onderdrukken. 
Het is goed om te merken dat je aan de hand van je zachtmoedige innerlijke leiding besluiten neemt, want vanuit je heelheid kun je inderdaad op weg gaan naar wat je echt gelukkig maakt.
 
Blijf in het Licht,
Margareth

Deze cliënte was zo blij met de werking van de technieken die ze had leren gebruiken, dat ze de Trainer's training Energetische Verandering Transformator (EVT( technieken bij mij deed. Ik heb nog vele positieve berichten van haar. Op het inschrijfformulier vind je de prijzen en op de pagina over trainingen lees je meer hierover.Een cursiste van mijn leeftijd heeft een nieuwe impuls gekregen door de Transformator. Ze kreeg een erfenis van meer dan 60.000 euro en kon zo haar dromen verwezenlijken. Ze kan nu alle workshops volgen die ze wil, ze liet haar tuin professioneel aanleggen, en kocht een heel duur fantastisch ESSE fornuis. Ze geniet nu ook veel meer van haar leven sinds ze heeft geleerd om zachter met zichzelf om te gaan en er allerlei pijn in haar is opgelost. Je bent nooit te oud om je dromen te verwezenlijken! Ze schreef mij:
Je krijgt van mij niet zoveel mails als je misschien verwacht, maar ik ben nu eenmaal niet zo'n brievenschrijver, maar ik denk wel heel veel aan je en weet ook dat ik al heel veel aan je te danken heb. Ik sta nu toch wel weer anders in het leven dan een jaar geleden bijvoorbeeld.
De Transformator en de belastingen.
Marianne schreef:
"Ik was bezig mijn belastingformulier in te vullen en kwam tot de ontdekking dat ik een bedrag bij zou moeten betalen, dat in mijn ogen enorm was. Ik heb maar een minimun uitkering en ik was twee dagen lang wanhopig. Ik wist me gewoon geen raad. Na weer een slapeloze nacht, besloot ik de Transformator erop toe te passen. Ik heb mijn gevoelens van woede over de belastingen behandeld, en het gevoel dat ik onrechtvaardig werd behandeld. Ook heb ik mijn angst voor financiële tegenvallers behandeld. En toen gebeurde het eerste wonder: ik voelde vrede. Ik had mijn negatieve ideeën over de belasting losgelaten en ze vergeven. Ik besefte dat wij met ons allen heel veel profijt van de belasting hebben en dat ik niet bang hoefde te zijn, want het geld zou wel ergens vandaan komen. Dezelfde dag kwam ik tot de ontdekking dat ik al jaren recht had op een aanvullende uitkering. Ik vroeg het natuurlijk meteen aan. En ik ging de toelichting bij de belastingen nog een keer goed doorlezen, want dat fluisterde een stemmetje in mij aldoor. Nu begreep ik waarom. Ik had iets over het hoofd gezien en het bleek dat ik niets bij hoefde te betalen, maar integendeel een flink bedrag terug kreeg!"
Lieve Margareth, Ik heb heerlijk genoten van jouw cursus, ik voel nu al de veranderingen in de positieve zin, dus ik zal nog verder groeien . Bedankt nogmaals voor die twee heerlijke middagen. Marcel Jansen
Marcel vertelde me dat hij redelijk tevreden was met zijn leven. Er was echter 1 ding wat hem heel dwars zat, namelijk zijn neiging om alles altijd uit te stellen. Dit probleem hebben meer cursisten. Marcel vond dit een heel nare eigenschap van zichzelf. Door de Transformator heeft hij geleerd om beter met deze innerlijke weerstand om te gaan en hij luistert nu ook beter naar zijn innerlijke leiding. Want wat als de drang om uit te stellen van zijn innerlijke Leiding komt?
Ik was verbaasd dat mijn hele leven na twee middagen totaal veranderd was. Mijn relatie met mijn man was volledig verbeterd, en van scheiden was geen sprake meer. Maanden later ben ik nog steeds van mijn allergie af en ook van mijn snoepaanvallen. Margareth, de Transformator is geweldig! Lies
Aan de telefoon vertelde Romec me:
Door de Transformator heb ik de energie en blijdschap van mijn jeugd weer gevonden. Het gevoel van mislukking, het gevoel dat ik mezelf niet heb waargemaakt, is verdwenen en ik onderneem nu vol enthousiasme aldoor nieuwe spannende dingen. Elke behoefte om joints te roken is ook weg.
Mijn twijfels over mijn nieuwe onderneming zijn helemaal opgelost. Het loopt soepel en gemakkelijk en ik ben ook heel tevreden over mijn vermogen om mezelf beter te beheersen. Ik voel nog wel de negatieve gevoelens opkomen, maar ik heb ze nu onder controle. Kees
Door de Transformator ben ik zekerder van mezelf geworden. Ik heb nu een instrument om met de kwesties om te gaan, waar ik me eerst geen raad mee wist. Ik durfde eerst geen risico's te nemen, maar nu heb ik mijn angst voor ondernemen overwonnen en een bedrijf opgericht. Het liep meteen prima! Chantal
Mijn kinderen hadden nachtmerries en waren heel vaak bang. Ik wilde ze zo graag helpen. Door de Transformator ben ik gaan zien dat ze mijn eigen angsten uitbeeldden en nu wordt de rust en vrede in ons huis steeds groter. Ook heb ik eindelijk mijn richting in het leven helder gekregen. Inge.
Ik wilde graag weten hoe ik meer cliënten aan kon trekken en wat het was dat me ervan weerhield om een bloeiende praktijk op te bouwen. Ook wilde ik mijn vaardigheden in de omgang met mensen uitbreiden. Dat is allemaal heel goed gelukt met de Transformator! En het wordt steeds beter en beter en beter. Dank je wel. Johan
Door affirmeren en visualiseren ging Saskia ineens veel meer geld verdienen. Ze kon zich toen een nieuwe auto en een nieuw huis veroorloven. Waar ze niet op had gerekend, waren de enorme financiële tegenvallers die ineens opdoken en de reacties van mensen die haar veel pijn deden, als ze over haar problemen probeerde te praten. Ineens was het van "nou, ik zou graag jouw problemen willen hebben!" Ze voelde zich heel erg in de steek gelaten en er niet meer bij horen.
Dit is een heel bekend verschijnsel bij mensen die ineens veel meer geld krijgen. Ze raken dan buiten hun comfortzone, ze voelen zich niet op hun gemak met zoveel geld. Hun geldangsten komen versneld en versterkt naar boven.

Saskia zag in dat dit soort problemen te maken hebben met geldblokkades. Zelf dacht ze dat ze zichzelf geen geld gunde, zonder dat ze er op andere manieren voor gestraft moest worden. Het gevoel van: "Verdien ik dit wel? Ben ik wel goed genoeg?" De Transformator Training heeft haar heel goed geholpen om haar geldblokkades te elimineren en vooral het werk met de chakra's heeft haar enorm geholpen. Ze zit nu veel beter in haar vel. De mensen die zo negatief op haar goede fortuin reageerden zijn verdwenen uit haar leven of hun houding is veranderd. De angst voor verlies van het geld is verdwenen en er zijn nu alleen nog maar financiële meevallers.
De gevolgen van de verkrachting toen ze een kind was, bleven Jaleh dwars zitten. En ze kon er met niemand over praten. Door de Transformator voelde ze zich niet meer zo kwetsbaar, ze voelt zich veel zekerder en heeft de pijn op wonderbaarlijke wijze verwerkt.
Een ervaring in Nederland met angst voor spreken in het openbaar.
Een cliënt van mij, we zullen hem Arnold noemen, moest regelmatig tijdens lezingen van zijn baas het woord voeren. Hij zag daar heel erg tegenop. We hebben toen de Transformator toegepast, en vooral het inzicht dat het niet om het oordeel van het publiek ging, maar dat hij er stond om iets te geven, zorgde voor een duidelijke cognitieve verschuiving. Ik liet hem ook de Acupunctuur Houding (AH) doen, waarbij hij visualiseerde hoe hij met gemak en plezier het publiek toesprak. Later meldde hij dat hij nu zelfs uitkeek naar dergelijke lezingen.
Drie maanden later kreeg hij geheel onverwacht een enorme promotie.

Deze cliënt had ook veel last van zijn rechterarm. Het deed zoveel pijn dat hij 's morgens zijn sokken amper aan kon trekken. Hij had geen idee waardoor dit kwam. Pijn aan de rechterkant van het lichaam heeft meestal te maken heeft met de eisen die men aan zichzelf stelt of die anderen aan je stellen, wat ik het superman/supervrouw complex noem. Het wijst op problemen met je mannelijke kant of met mannen in je leven. Daarom hebben we de behandeling daarop gericht. Hij besloot toen wat taken terug te geven aan zijn baas en de pijn in zijn arm verdween.
Ava bedankt me regelmatig, zowel per telefoon als via emails. Ze heeft haar angst voor kinderloosheid overwonnen en ziet nu ook in dat het juist die angst was die haar verhinderde zwanger te worden. Deze kwestie overheerst ook niet meer haar leven en ze geniet veel meer van haar man en hun samenzijn. Ze is inmiddels begonnen de lessen van "Een cursus in wonderen" te doen, en het boeiende transformatieproces dat daardoor in haar op gang komt, is voor haar ook een hele hulp. Ze weet nu dat de vervulling van het moederschap gewoon op de juiste tijd komt.
Fysieke pijn
Verschillende cursisten die last hadden van gespannen spieren en lichamelijke pijn hadden heel veel baat bij de Transformator technieken. Vooral de Transformator in combinatie met de AH (acupressuur houding) en de kruisloop bevrijden mensen vaak na korte tijd van dergelijke klachten. Zoals de schouderklachten van Wil, die daar zelfs operaties voor had ondergaan, waarna de klachten alleen maar erger waren geworden. Door de behandelingen verdween de pijn nagenoeg en de beweeglijkheid van de armen nam duidelijk enorm toe. Wel moet vermeld worden dat dit nogal wat tijd in beslag nam. Gelukkig was Wil een volhouder.
In mijn workshops begin ik daarom ook meestal met het behandelen van een fysieke klacht, zodat mensen aan de lijve kunnen ervaren hoe effectief de Transformator is. Ik maak dan ook vaak mee, dat pijnklachten in belangrijke mate afnemen, zelfs in lichaamsdelen die niet behandeld werden. Dat komt natuurlijk doordat pijn vaak een emotionele component heeft, die spanning veroorzaakt en met de Transformator wordt dit opgelost.

Zoals de kiespijnen van Doris, waarvoor artsen geen oorzaak konden vinden. Ze bleek traumatische jeugdherinneringen weggestopt te hebben, en die kwamen als kiespijn omhoog. Na behandeling met de Transformator had ze voor het eerst in jaren wekenlang geen last meer van pijn.
Echter, nieuwe emotionele stress kan de pijn terug brengen, en dat gebeurde ook met Doris. Blijven herhalen van de Transformator zal dan waarschijnlijk verlichting brengen. Dat is het voordeel van een zelf-hulp methode.

Pijn in de onderrug
Cisca had al jaren heel veel pijn in haar onderrug en was gedwongen om heel veel te liggen. Geen arts had haar kunnen helpen. Ze leerde de Transformator technieken en al tijdens de sessie nam de rugpijn duidelijk af. Binnen een paar weken was het helemaal over.
Schaamte voor je lichaam
Rita, een hele lieve, mooie vrouw liep mijn praktijk binnen en verklaarde dat ze eigenlijk een groot geheim met zich meedroeg, nl. dat ze gehandicapt was. Ik luisterde vol belangstelling toen ze me vertelde dat ze eigenlijk door hulpmiddelen haar gebreken wist te maskeren. Als mensen haar zonder die hulpmiddelen, zoals een speciale lens, zouden zien, zouden ze haar vast afschuwelijk vinden, dacht ze.
Ik heb haar de energetische technieken geleerd die het beste bij haar situatie pasten. Ze vertelde ook dat ze zich niet zou durven te vertonen zonder haar hulpmiddelen. Ze weet het aan haar schuldgevoelens dat ze ook helemaal geen vrienden had. Ze voelde zich altijd buitengesloten. Vooral toen ze de hulpmiddelen begon te gebruiken begon ze zich echt een buitenbeentje te voelen. Iedereen vond haar mooi, behalve zij zelf. Ze dacht "als mensen me zouden kennen zoals ik echt ben" of "als ze mijn geheim kenden", zouden ze me niet moeten. Ik vroeg haar zich voor te stellen dat ze een tijdlang helemaal zonder hulpmiddelen zou leven. Ze was ervan overtuigd dat ze dat niet zou kunnen. We hebben haar angsten voor reacties van mensen behandeld en ook haar eigen beeld van zichzelf.

Deel van mijn therapeutische aanpak is om mijn eenheid met mijn cliënten te beseffen. Daarom vraag ik me altijd af of en op welk gebied ik hetzelfde probleem heb als de cliënt. Mijn ervaring is dat ik altijd mezelf in de ander herken. Ik dacht daarom daarover na en besefte dat ik ook bepaalde onderdelen van mijn uiterlijk afkeurde.
Wat is de oplossing? Ik weet dat echte schoonheid van binnenuit komt, maar ik heb nu eenmaal op mijn wereld de gedachte geprojecteerd dat mensen uiterlijk belangrijk vinden. Het is een oude gedachte van me, die nog steeds wordt uitgewerkt in mijn wereld. En ik hoef het niet te helen door de mensen aan te pakken, ik moet mijn schoonheid gaan beseffen en mijn lichaam waarderen, dan help ik deze angstgedachten helen.
Mijn behandeling was er verder op gericht om haar te helpen haar innerlijke schoonheid te vinden. In een nieuwsbrief beschrijf ik de behandeling van mensen die zichzelf lelijk vinden, helemaal.

Rita's zelfbeeld was enorm verbeterd en ze schreef me om me uitvoerig te bedanken. Ze vond onze sessie heel bijzonder en inspirerend en vond de resultaten wonderbaarlijk. Ze schreef verder "ik ben blij dat ik je heb ontmoet". Ook was het geleerde een gereedschap voor het leven geworden voor haar en daar was ze heel blij mee.

Ik was haar ook heel dankbaar, want na de sessie kon ik duidelijk zien dat ze mij had geholpen om mijn ideeën over anderszijn naar het Licht te brengen. En dat na slechts 1 sessie!
Doris vertelde me aan de telefoon dat ze voor het eerst in jaren vrij was van kiespijnen. Ze had ook weer contact met haar gevoelens gekregen en dat vindt ze heel waardevol. Ook begon ze weer te dromen. Ze had vroeger een heel actief droomleven gehad en het was jaren geleden zomaar opgehouden. Ze kreeg nu via haar dromen antwoorden op vele vragen. Ze schreef me bij verschillende gelegenheden het volgende:

Lieve Margareth,
Beste, allerbeste wensen en vervulling ervan voor 2006. Je weet hoe het kan!
Ik ben nog steeds op zoek, maar af en toe vind ik ook. Ben begonnen de Heilige Geest te vragen en de oplossingen ervan ook daaraan te koppelen. Ontwikkel vertrouwen.
Is er iets veranderd de laatste weken: ja, ik voel me stabieler na al de toestanden, heb wekenlang geen kiespijn gehad, daarna een periode van weer ontstekingen, maar merk wel op, dat ik me minder daaraan uitgeleverd en machteloos voel. Heb ook een tijd gehad waar ik echt op alles een schep zout gelegd heb, vond zelf heel vervelend. Wat te doen, ook zou ik heel specifiek moeten zijn, dan maar heel onspecifiek mijn algemene negativiteit behandeld. En het hielp.
Dat heeft mij een halve nacht wakker gehouden, zo verbaasd was ik en kon echt niets negatiefs bedenken.
Ook al heb ik nog steeds het gevoel dat ik de Transformator niet genoeg gebruik, ik vind het steeds leuker. Dankzij jou heb ik de sleutel gekregen om mijn emoties te leren kennen en af en toe er behoorlijk ondergesneeuwd te worden, maar de tranen drogen snel en dan is het weer goed. Voor mij is het een leuke zoektocht, achter elke bocht zijn er weer andere dingen, beperkingen, nieuwe inzichten te ontdekken.
Hier was ik op zoek naar. Ik heb ook veel aan je lijstje met emotionele drijfveren gehad, zeker in het begin.
Had ik al verteld, dat inzichten zich openbaren van binnenuit, dat mijn geliefde dromen er weer zijn en ik ze ook beter kan onthouden en mijn gevoelen bij het schrijven van mijn eigen verhaaltjes er zo bovenop liggen.

Dank je wel Margareth, ik laat je mijn verdere vooruitgang weten.
Heel veel lieve groetjes
Doris

Daarna schreef Doris mij: Het gaat goed met mij, heb zelf het gevoel dat mijn innerlijke schouder veel smaller is dan wat er nu zichtbaar is. Ook de kwesties tussen mijn moeder en mij lijken zich in liefde te vervluchtigen.

Dank je wel, ik heb de boeken ontvangen en behalve Rijkdom en Eer ook gelezen, voor de eerste keer dan. De inhoud is mij niet helemaal onbekend, alleen het moet wel goed tot mij doordringen. Leuk vind ik wel, dat ook praktische toepassingen aan de orde komen. Op kleine schaal ben ik wel aan het scheppen en zijn de resultaten dan wel daaruit afkomstig? Het moet wel, niemand anders dan ik doet het.
Alleen het verhaal over geld werpt vragen op: als je spiritueel groeit, zouden je materiële bezittingen ook groeien. Van andere therapeuten ben ik meer te weten gekomen over dit spirituele wereldje of wie denkt op dit pad te zijn, en ik verbaas mij erover dat blijkbaar haat en nijd onderling heersen en bijna niemand er een fatsoenlijke boterham aan verdienen kan. Hoe kan dat? Ik begrijp wel, dat geld minder belangrijk word als je er geestelijke rijkdom ervaart, maar een fatsoenlijk inkomen staat dat toch niet in de weg? Heb je daar een verklaring voor?

Mijn antwoord:
In je Transformator map heb ik heel veel affirmaties van Annie Rix opgenomen, want de visie die eruit spreekt, vind ik wel inspirerend. Ja, we zijn scheppers, alleen scheppen we een hoop narigheid zolang we onbewust zijn.

Er is een spirituele wet, de wet van aantrekking, die zegt, alles waar je je aandacht op richt met emotie, trek je aan. Dus waar je op focust en met gevoel oplaadt, dat krijg je. Dan is het toch ook niet verwonderlijk dat spirituele mensen vaak geldgebrek lijden, want ze denken daaraan, geloven erin of zijn er bang voor.

Ik weet dat uit ervaring. Wanneer je bewust begint te worden, word je macht steeds groter en geld is een struikelblok voor veel mensen. De groeiende kracht van je geest confronteert je met groeiende problemen. Ook met groeiende heerlijkheden. Bijna iedereen op het pad gelooft dat geld slecht is en niet samengaat met spirituele groei. We hebben een erfenis van eeuwen van geloof dat armoede goed en spiritueel zou zijn. En bijna iedereen op het spirituele pad heeft last van dat virus. Mensen vragen me telkens weer "Margareth, je bent zo spiritueel, waarom hou je je bezig met geld?" Ze beseffen niet hoe ze onbewust gehypnotiseerd zijn om geld af te wijzen als iets dat slecht zou zijn. En het funeste is, dat hoe meer je geldgebrek lijdt, hoe meer je naar geld verlangt en het tegelijk haat. Ik werk eraan om die blokkades bij mezelf en anderen op te lossen.

Ook zijn de meeste spirituele mensen niet zo goed in het leiden van een eigen bedrijf. Dat heb ik ook met veel vallen en opstaan moeten leren. Je bent in feite een kleine ondernemer en je moet een hoop weten over hoe je je diensten ingang kunt laten vinden en over administratie, belastingen enz. We zijn niet van de wereld, maar nog wel in de wereld.
Van onderlinge haat en nijd heb ik niets gemerkt, dat is iets persoonlijks, denk ik. Ik heb heel veel therapeuten als cursist en ik zou ze graag willen helpen om scheppen geld te verdienen en enorm veel voor mensen te doen. Ze willen graag helpen om mijn wereld een betere plek te maken en daarvoor ben ik ze heel dankbaar. Je mag me geloven, het zijn stuk voor stuk heel lieve mensen van goede wil, net als jij en ik.
Een warme groet van Margareth

Doris schreef me terug:
Dank je wel voor je uitgebreide antwoord. Het is verbazingwekkend hoe een geloof zo lang kan doorwerken. Ik wil namelijk niet alleen mij persoonlijk ontwikkelen, maar natuurlijk ook een fatsoenlijk - het mag ook meer zijn - inkomen verwerven. Alle boeken, die je mij gestuurd hebt, zijn gelezen en nu weer elke keer herlezen totdat het helemaal doordringt. Ik blijf trouwens je TRANSFORMATOR trouw, het is voor mij een feilloze methode om met mijn gevoelens en tranen in contact te komen; daavoor ben ik je eeuwig dankbaar. Het magnetiseren helpt zeker, alleen brengt het geen inzicht. De combinatie werkt voor mij op dit moment heel goed.

Nogmaals, dank je wel en tot de volgende positieve berichten.
Groetjes Doris
Matthieu kent de wereld van de therapeuten en schreef me: "Een en al dank"
Margareth.
Allereerst nog bedankt voor de sessie.
Mijn complimenten voor je manier van werken.
De manier waarop je rapport maakte en onderhield (afstemmen en leiden) gaven mij een veilig en vertrouwd gevoel.
Je was er echt voor mij.
De sessie heeft me nu al meer gebracht dan de vele duizenden euro's die ik aan anderen en besteed (use value groter dan cash value). Constant komen er onderdelen van de sessie aan mij voorbij, kun je nagaan wat er zich onbewust allemaal gebeurt. Ik laat het gewoon gebeuren en geef me er aan over.
Dat jij het hele proces begeleidde (uitvragen problemen, selecteren en voorzeggen affirmaties en EVT) vond ik heel fijn.
In vrijheid verbonden.
Matthieu
Praktijk voorbeeld 5 – Stoppen met roken
Rob had bij mij een training gevolgd en deed elke dag de oefeningen. HIj had er op vele gebieden baat bij gevonden. Hij was daarom erg enthousiast erover. Toch viel het hem moeilijk om alle profijt die hij ervan had in de gaten te houden. Ik vroeg hem daarnaar en na enig nadenken vertelde hij dat hij met roken was gestopt zonder er enige moeite voor te hebben gedaan. en dat hij nu besefte dat dat verband hield met de Transformator. Hij was zich er pas van bewust geworden toen een collega hem om een sigaret vroeg en hij tastend in zijn zak bemerkte dat hij helemaal geen sigaretten meer had. Al een tijdlang niet. Hij was gewoon vergeten te roken!Praktijk voorbeeld 6 – Spanningen en nagelbijten
Linda merkte nadat ze de Transformator voor allerlei andere problemen dagelijks had gedaan, ineens op dat ze ermee op was gehouden om haar vingernagels te bijten, wat eerst een levenslange gewoonte van haar was. En ze had het niet eens behandeld! Ineens waren haar nagels lang geworden.

De Transformator en andere energetische technieken werken soms op subtiele wijze en positieve bijwerkingen als deze gebeuren vaak buiten je directe waarneming. Wanneer je leven weer normaal wordt op een bepaald vlak (zoals spanningen) lijkt het wel ... eh...normaal. Er zijn geen toeters en bellen ... slechts relatieve vrede. Vaak merk je niet eens de verandering totdat iemand je erop attendeert.

Dat is wat er gebeurde met Rob en zijn sigaretten en Linda en haar vingernagels. De Transformator verminderde subtiel, maar krachtig, hun spanningen tot op het punt waarop het roken en nagelbijten niet langer nodig was.
Na de eerste "Transformator voor Succes en Meesterschap ontving ik een hele waardevolle reactie van Edwin. Met zijn toestemming publiceer ik die hier omdat het voor veel mensen met een onvervulde kinderwens een grote steun kan zijn.

Hallo Margareth,
Momenteel zit ik in zo'n grote fontein van verlichting dat ik het met je wil delen. Wat een frustrerende en zeer pijnlijke gedachte is in het probleem van een onvervulde kinderwens, is dat het een vicieuze cirkel is: je denkt dat zodra er een kindje komt het probleem is opgelost, maar wat wanneer dit niet gebeurt? Blijft het probleem dan altijd bestaan of zou het verdriet slijten met de jaren? Dit was de gedachte die ik eerst had, maar nu is het anders:

Heel veel gezinnen die kinderen hebben, ontbreekt het aan vrede en geluk, sla de kranten er maar op na. Heel veel gezinnen die geen kinderen hebben, zitten vol met vrede en geluk. Hoe komt dit? Om deze vraag te beantwoorden moeten we gaan kijken naar het wezen van het wonder van een kind. Ik heb een dochter van 6 jaar en ik werk al jaren als begeleider van kinderen met een verstandelijke beperking. Wanneer ik het wonder van een kind moet gaan omschrijven, schieten me woorden tekort. Terwijl wij geloven dat een kind ons gelukkig maakt, kan ik een stem in mijn hart horen die zegt:
" Het is niet de fysieke verschijning van het kind dat je het meest waardeert, maar het is de Liefde die je voor dit kind voelt dat je raakt en dat de essentie vormt voor het wonder!"

Kortom: een kind laat je voelen dat je hart vol zit met Vader/moederliefde, iets wat er nooit uit zou komen als er geen kinderen waren. De functie van het kind is om deze liefde te laten stromen, want het zal je laten zien dat het een onuitputbare bron is. Ik bezit nu op dit moment de innerlijke bron die fluistert: "Laat Mij stromen naar de kinderen!" Ik realiseer me nu pas, dat ondanks dat ik al jaren werk met kinderen, dat ik nu pas ga zien wat hun functie was. Ze fluisterden: "Open je hart voor de Liefde voor ons en laat ons tot je hart komen om uit te delen van de Liefde die je bezit en bent!" Mijn God, dit is krachtig! Ik kan daarom zeggen: "Ik ben de oneindige bron van Liefde en ik word blij van en gezegend door de Liefde die ik uitdeel aan alle kinderen om mij heen!" Zo kom ik uit de val van het probleem van een onvervulde kinderwens, want door de wet van geven zal er meer Liefde terugkeren naar mijn hart, waardoor mijn hart nog meer wordt geopend voor het wonder van een Nieuw Leven. Door Vader/moederliefde te geven (oorzaak) veroorzaak ik straks in de tijd een momentum waardoor Mijn Vader mijn wens kan en zal vervullen.

Toen ik bezig was met dit verhaal, stopte er een vrachtwagen voor mijn huis die hier 5 minuten heeft gestaan.
Weet je wat er op stond: Baby Planet!!!!!!
Liefs
Edwin

Op 2 februari 2006 ontving ik het verheugende bericht van Edwin dat deze keer de ivf behandeling was aangeslagen:

Het is toch niet te geloven!!!!! Vanochtend een zwangerschapstest gedaan en ................. Anja is zwanger! Ik voelde het al een beetje aan, maar ik durfde er niet op te hopen. Bang voor de pijn van de teleurstelling, maar van de week had ik zo'n bijzondere ervaring: ik realiseerde me hoe bijzonder mijn dochter voor me was en ook al zouden we met zijn drieën over blijven, het was op dat moment goed. Dit was hetgeen ik ervan kon leren, om mijn hart te openen voor mijn dochter en de liefde die ik voor haar voelde door te geven aan haar.

Het is heel onwerkelijk om dit (zijn eerdere mailtje, zie boven) terug te lezen, want het waren profetische woorden. Het is volbracht!!! Mijn Vader heeft het uitgewerkt voor Zijn kind en ik ben zo blij.Opmerkingen van Margareth: Je ziet hier een paar aspecten van de wet van aantrekking in actie. Toen Edwin besefte dat het ook goed was als er geen kind bij kwam, gaf hij zich in feite over. Niet mijn wil, Vader, maar uw Wil geschiede ... en deze overgave is een essentieel onderdeel van het proces van manifestatie. Het is onthechting. Ook zijn bewuste besluit om zijn liefde voor kinderen uit te drukken, ongeacht wat, is daar een onderdeel van. Zoals ik aan een andere cliënte met een kinderwens schreef:
Je onderbewuste zegt waarschijnlijk "alles is toch goed zoals het is, ik weet niet wat er zal gebeuren als er een kind is, het brengt misschien alleen maar problemen met zich mee." Je moet dus dit angstige deel van jezelf overtuigen dat het goed is om een kind te krijgen, dat het je leven of je geluk niet in gevaar zal brengen. Vreugde moet deel uitmaken van het scheppingsproces, want zo geef je de Vader de boodschap dat het je ernst is. Als je dus een onvervulde kinderwens hebt, ga iets leuks doen met 1 of meer kinderen. Vraag jezelf ook af of God een onvervulde kinderwens kan hebben. Zou een lichaam God ervan kunnen weerhouden om een kind te hebben? Kan wat dan ook in het universum je ervan weerhouden om een kind te hebben? Alleen je geloof in die mogelijkheid. Besef dat je het kind al hebt. Je zou het boek van Bettie Eadie over haar bijna dood ervaring moeten lezen en hoe ze haar kind toen ontmoette, voordat dit meisje was geboren. Daarbij heeft de Transformator me geholpen om mijn overtuigingen te veranderen, om mijn angsten te elimineren. Spreek met de verborgen angsten, de verborgen overtuigingen. In "Een cursus in wonderen" staat: 'Breng ze naar het Licht, zodat ze geheeld kunnen worden.'
Je kunt alles hebben wat je wilt, zelfs mens zijn in een sterfelijk lichaam, en een onmogelijke wereld ervaren die godloos lijkt. Je kunt het onmogelijke ervaren. De Cursus zegt dat je het niet echt kunt maken, maar je kunt het wel ervaren. Is dat niet wonderbaarlijk? God heeft je alles gegeven, zelfs het onmogelijke, zelfs datgene wat Hij niet kent en niet kan kennen.

Zo heb ik nog vele mailtjes en telefoontjes ...


yvonne winner eurovision

Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het analyseren van problemen. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Love

onze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl