JIJ hebt de macht, wij hebben de kennis, samen zullen we jou bevrijden    trans4mator.nl
Contact Wat is de Transformator? Voor wie is de Transformator? onze producten artikelen de Transformator voor Succes en Meesterschap het boek van Wallace Wattles en Margareth Lee Onze audio's De MP3 audio's om je verleden te helen
Een video voor herprogrammering van je relatie met geld inhoud van onze trainingen en cursussen agenda


Cursus "Je eigen bloeiende praktijk opbouwen: zakendoen vanuit je hart".Les 8: III. Effectief adverteren.

In deze les gaan we verder in op effectief adverteren. In psychologisch onderzoek zijn diverse aspecten van menselijk gedrag ontdekt, die hun koopgedrag wezenlijk beïnvloeden. Robert Cialdini, een professor aan een Amerikaanse universiteit, ging daarvoor zelfs drie jaar 'undercover' bij autodealers, fondsenwervers, reclamemakers en telemarketeers. Daar ontdekte hij dat het geheim van succesvol overtuigen in zes eenvoudige principes schuilt: wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, sympathie, autoriteit en schaarste.

Voordat ik echter hierop in ga, wil ik dat je weet dat voor mij voorop staat om de waarheid en niets dan de waarheid te spreken tegen klanten. Je leerde als kind dat je de waarheid moest spreken. Het blijkt dat je ouders en opvoeders gelijk hadden. De waarheid spreken werkt in je voordeel.

Hier is een voorbeeld. Een topreclameman, John E. Powers, schreef de volgende advertentie voor een warenhuis in Amerika:

"We zijn failliet. We hebben een schuld van $125.000 meer dan we kunnen betalen, en dit bericht zal onze schuldeisers alarmeren. Maar als je morgen komt en koopt, zullen we het geld hebben om ze te betalen. Zo niet, dan gaan we tegen de muur."

In plaats van te roepen "Uitverkoop" zoals veel andere winkels zouden hebben gedaan, vertelt hij de waarheid waarom mensen hun geld uit zouden moeten geven in zijn winkel. En deze advertentie was blijkbaar verantwoordelijk ervoor dat de winkel werd gered.

Het loont om iets toe te geven dat niet in je voordeel lijkt te zijn. Het verhoogt je geloofwaardigheid en de potentiële kopers vinden je meer waarheidsgetrouw. Hier volgt een veelgekopieerde advertentie van Joe Karbo die het beroemde boek "The Lazy Man's Way to Riches" schreef:
"Ik werkte vroeger hard. Dagen van 18 uur. Weken van 7 dagen. Maar ik begon pas veel geld te verdienen toen ik minder deed – veel minder. Het kostte me bijvoorbeeld 2 uur om deze advertentie te schrijven. Met een beetje geluk zal ik er 50, misschien honderdduizend dollar mee verdienen. Wat meer is, ik ga je vragen om me 10 dollar te sturen voor iets dat me niet meer dan 50 cent zal kosten. En ik zal proberen het zo onweerstaanbaar te maken dat je een idioot zou zijn als je het niet deed."

Dat was een heel eerlijke advertentie.
Op mijn website schrijf ik daarom niet alleen over de juichende berichten die ik van kopers en cursisten ontvang, maar ook over de enkele keer dat mijn werk niet gewaardeerd wordt.
Sommige reclamemensen wijzen eerst op een paar nadelen van het product. Denk eraan dat mensen leugens kunnen ruiken. Ze hebben een ingebouwde radar om de waarheid op te sporen. De waarheid spreken houdt ook verband met het gebruik van de reden waarom. Daarover gaat de volgende les. Nu gaan we het werk van professor Robert Cialdini bespreken en wat dit betekent voor het maken van reclame.

Professor Cialdini's zes manieren om klanten te overtuigen

Eerst even een korte inhoudsopgave uit zijn boek over invloed. Inleiding
1. Beinvloedingswapens
2. Wederkerigheid: het aloude geven en nemen... en nemen
3. Commitment en consistentie: innerlijke spookbeelden
4. Sociale bewijskracht: de waarheid, dat zijn wij
5. Sympathie: de vriendelijke dief
6. Autoriteit: geregisseerd respect
7. Schaarste: de regel van het tekort
8. Onmiddellijke invloed: primitieve volgzaamheid in een automatisch tijdperk

In het Tijdschrift voor marketing verscheen van Koen Stegeman de volgende bespreking van het boek van Professor Robert Cialdini.

Professor Cialdini ontwikkelde vanuit de gedragswetenschap een zestal krachtige overtuigingsprincipes die breed toepasbaar zijn voor management en met name in de verkoop, marketing en klantenservice. Hij is auteur van het boek Invloed: Theorie en praktijk (in het Engels: Influence: Science and Practice), waarvan meer dan een miljoen boeken wereldwijd zijn verkocht. (zie ook: www.influenceatwork.com)

Hoe overtuig je (potentiële) klanten? Door zes basisprincipes van overtuiging in het achterhoofd te houden en daarmee de markt op te gaan. Het brein hierachter is de Amerikaanse professor Robert Cialdini. Hij waarschuwt wel voor oneerlijk gebruik, oftewel manipulatie. Dat zou een averechts effect hebben.

Robert Cialdini heeft wereldwijd al meer dan een miljoen exemplaren van zijn boek Invloed: Theorie en praktijk verkocht. Met daarin handige mechanismen om klanten over te halen tot aankoop over te gaan. Voor veel marketeers zullen de verkoopcijfers van het boek waarschijnlijk alleen al reden zijn om over te gaan tot de aanschaf ervan. En daarmee wordt gelijk één van Cialdinis basisprincipes van overtuiging blootgelegd: het principe van sociale bevestiging.

Cialdini is weliswaar een echte wetenschapper, maar zijn bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek in de praktijk. 'Ik heb in de praktijk gekeken wat marketeers en salesmanagers doen om klanten te overtuigen en in een gewenste richting te bewegen', zegt Cialdini, die voor een klantbijeenkomst van bureau Altuïtion was overgekomen uit de Verenigde Staten. 'Ik zag dat hun strategieën telkens teruggebracht konden worden tot zes basisprincipes. Het maakt niet uit of het nu gaat om marketingmanagers, salesmanagers, fondsenwervers, politieke lobbyisten, of headhunters. Ze gebruiken allemaal strategieën die tot zes overtuigingsprincipes zijn terug te voeren. Daarmee overtuigen zij mensen om "ja" te zeggen tegen een verzoek of een voorstel.'

De zes basisprincipes op een rijtje:

Sociale bevestiging
Klanten kijken om zich heen naar wat anderen kopen. Als je als marketeer aangeeft dat veel andere mensen reeds besloten hebben iets te doen, zullen klanten eerder geneigd zijn om daarin mee te gaan. Zij weten dan namelijk dat ze altijd goed zitten met hun keuze, want iedereen kiest ervoor. Een voorbeeld? Een restauranteigenaar die op zijn menukaart een bepaald gerecht aanprijst als 'het meest populair'. Of een internetportal dat een top10 met downloads aanprijst. Op zo'n moment treedt tegelijkertijd een self-fullfilling prophecy in werking. Wat wordt aangeprijsd, wordt tegelijk nog populairder.

Schaarste
Klanten zijn altijd geïnteresseerder in dingen waar er maar weinig van zijn. Dit is het basisprincipe van schaarste. Sommige marketeers gebruiken het principe door te zeggen dat bepaalde producten gedurende een beperkte periode verkrijgbaar zijn. Een andere manier is door te zeggen dat er een beperkt aantal producten van beschikbaar is, bijvoorbeeld doordat een bepaald productmodel wordt uitgefaseerd. Het zijn verschillende manieren om een en hetzelfde overtuigingsprincipe vorm te geven: schaarste.

Autoriteit
Klanten zijn vaak onzeker over de aanschaf van producten. Daarom kijken zij om zich heen naar iconen op wie of wat zij kunnen vertrouwen. Personen of instanties met autoriteit. Leiders dus. Als je de leider volgt, weet je zeker dat je goed zit. Als NRC Handelsblad of de Volkskrant een nieuwe literaire uitgave de hemel in prijst, kun je er welhaast vergif op innemen dat het betreffende boek de winkels uitvliegt. Het principe van autoriteit overtuigt mensen om te kopen en om meer geld neer te tellen voor bepaalde producten.

Wederkerigheid
Klanten voelen zich schuldig als zij iets gratis krijgen. Om het schuldgevoel weg te nemen, willen zij graag iets terugdoen. Vandaar dat bij sommige direct mailings een cadeautje is ingevoegd, zoals een gratis pen. Onderzoek wijst uit dat de response op zo'n actie vele malen groter is dan wanneer er geen cadeautje gegeven zou worden.

Sympathie
Klanten kopen eerder iets van iemand die ze sympathiek vinden. Een verkoper die naar een klant lacht, vriendelijke opmerkingen maakt, of een persoonlijk kaartje stuurt naar een vaste relatie, zal meer succes hebben. Een klant heeft dan het gevoel dat de verkoper voor hem zorgt, het goede met hem voor heeft en dus de juiste keuzes voor hem zal maken.

Commitment & consistentie
Klanten zijn altijd op zoek naar keuzes die consistent zijn met eerder gemaakte beslissingen. Als marketeer kun je daarop inspelen. Wanneer een klant van een automatiseringsbedrijf in het verleden op zoek is geweest naar it-oplossingen die zijn risico's beperken, dan zal hij dat nu hoogstwaarschijnlijk weer doen. Bij een nieuwe klant van datzelfde bedrijf zou dit overtuigingsprincipe als volgt kunnen werken. De klant wordt gevraagd of hij waarde hecht aan de beveiliging van gevoelige informatie in zijn it-systemen. Als hij bevestigend antwoordt, is hij vervolgens eerder geneigd om de volgende stap te nemen, en daadwerkelijk software of hardware aan te schaffen die zijn risico's beperken. Wederom omdat klanten consistent handelen met eerder gemaakte beslissingen.

Het boek van professor Cialdini telt bijna 300 pagina's, wat eigenlijk al een beetje verraadt dat er iets meer te vertellen valt over de zojuist besproken zes overtuigingsprincipes. De principes hebben namelijk verschillende subkarakteristieken in zich, waarmee je in de praktijk concreet uit de voeten kunt.

Om te beginnen met commitment & consistentie.
Cialdini geeft bijvoorbeeld handreikingen om in een eerste contractbespreking ervoor te zorgen dat klanten zich al verbinden aan het zetten van een handtekening in een volgende bijeenkomst. Hoe? Door een eerste voorzichtige commitment van klantzijde actief te maken, via het opschrijven van wat besproken is. Door de afspraken publiekelijk te maken, via het verzenden van een e-mail aan alle betrokken personen. En door de afspraken op vrijwillige basis te laten plaatsvinden. De klant moet uit zichzelf hebben gekozen voor wat is afgesproken.

Wederkerigheid kent eveneens een drietal subkarakteristieken.
Dat wat je geeft, moet betekenis voor de klant hebben. Het moet gepersonaliseerd zijn. En het moet een gift zijn die men niet verwacht. Een pen geven met je eigen naam erop, dát is niet een cadeau waar je iets voor terug hoeft te wachten. Beter is het om de naam van de klant erop te zetten. Nog een goed voorbeeld: Als fabrikant exclusieve marktinformatie verstrekken aan een selectie van wat kleinere afnemers.

Alerte denkers
Werken de overtuigingsprincipes altijd? Nee, toch niet. 'Niets werkt voor 100 procent', erkent Cialdini. 'Het menselijke gedrag is daar veel te gecompliceerd voor. Maar de zes principes vergroten wel de kans dat je iemand kunt overtuigen.' De principes werken het beste wanneer de ontvanger van de informatie niet al te diep nadenkt en op zoek is naar korte mentale routes, om zichzelf tijd en energie te besparen. Wanneer de ontvanger alerter opereert en meer systematisch gaat nadenken, verliezen de zes overtuigingsprincipes hun kracht.

Hoeveel alerte denkers er zijn? De huidige tijdsgeest speelt de zes overtuigingsprincipes in de kaart. Mensen krijgen een steeds grotere hoeveelheid informatie op zich af en dus zijn zij volgens Cialdini meer geneigd om op zoek te gaan naar manieren om die informatie te kanaliseren, te filteren, en te duiden. 'Om zichzelf te ontlasten, zullen mensen onbewust gaan zoeken naar hulpmiddelen om informatie te selecteren en te interpreteren. Die hulpmiddelen vinden zij in het advies van experts. In andere mensen zoals zij die dezelfde keuzes hebben gemaakt. In de sympathie die zij hebben voor de verzender van de informatie. Of in het idee dat bepaalde informatie consistent is met iets wat hij al eerder heeft besloten. Ontvangers van informatie gebruiken deze strategieën omdat zij doorgaans niet de tijd, de mogelijkheden en de energie hebben om al hun beslissingen uitvoerig te overdenken. Voor het kopen van een tube tandpasta ga je niet eerst naar de universiteitsbibliotheek om alle ingrediënten ervan te onderzoeken. Je gebruikt andere informatie waarmee je keuzes sneller kunt maken.'

De overtuigingsprincipes werken, zolang het om eerlijke informatie gaat. Als het oneerlijke informatie betreft, zullen ontvangers eerder geneigd zijn de poging tot overtuiging af te wijzen. Het zal eerder een averechts effect hebben. Cialdini: 'Als ze oneerlijk worden gebruikt, zeggen mensen één keer ja tegen een bepaalde keuze. Daarna worden zij boos en komen ze nooit meer terug.' De metafoor die Cialdini in zijn boek gebruikt is om een detective van de zes principes te worden. 'Wat je niet wilt zijn, is een smokkelaar van de zes principes. Je moet ze niet in een situatie smokkelen waarin je ze kunstmatig gaat vormgeven. Je moet ze herkennen en pas dan naar voren brengen.'

Manipulatie of oprechtheid?
Slechte marketeers en salesmanagers zullen volgens Cialdini de zes basisprincipes als een soort trucs gebruiken. De goeden onder hen zullen er op een eerlijke en oprechte manier mee omgaan. Maar is de term 'op = op' voortaan werkelijk verboden, als je als marketeer weet dat de pakhuizen ermee vol liggen?

De 21ste eeuw vraagt volgens Cialdini in ieder geval om een andere instelling van marketeers. Eenzijdige winsten die behaald worden door leveranciers behoren tot het verleden. Het draait nu om het bouwen van langetermijnrelaties, met een verkoopstrategie waarmee ook de klant is gebaat. Waarbij een gelijkwaardige relatie ontstaat en er sprake is van tweerichtingsverkeer. Cialdini: 'Als wij salesmensen trainen, vertellen wij ze bijvoorbeeld om niet zomaar te lachen tegen klanten, maar op zoek te gaan naar aspecten van de klant die je werkelijk vrolijk stemmen. Of naar kenmerken die je gewoon leuk vindt. Misschien vind je het pak van de ander mooi, of zijn bril. Daar kun je zelfs een opmerking over maken. Misschien door te zeggen dat je zoon op zoek is naar een bril, zo'n bril misschien, maar waar kun je die kopen? Vervolgens heb je echt een reden om te lachen, een eerlijke lach, in plaats van een kunstmatig opgeroepen vrolijkheid. Daarmee zul je meer sympathie opwekken en dus zul je overtuigender zijn.'
In de volgende les gaan we verder in op de principes die Cialdini naar voren heeft gebracht en een paar, waar hij niet over rept. We behandelen de relatie met het zenuwstelsel en het menselijk brein en ook de invloed van specificiteit en schaarste op het gedrag van kopers en cliënten. In alle verkooptrainingen leren mensen om bezwaren van potentiële kopers te overwinnen. We gaan ook in op de vraag: "Hoever zou je hierin moeten gaan?"

eigen-bloeiende-praktijk-opbouwen.html


cursus-bloeiende-praktijk-inleiding&les1.html


cursus-bloeiende-praktijk-les6.html


cursus-bloeiende-praktijk-les8-I.html


cursus-bloeiende-praktijk-les8-II-verhalen.html


cursus-bloeiende-praktijk-les8-II-waarheid-waarom-invloed-overtuigingskracht.html


Deze pagina: cursus-bloeiende-praktijk-les8-III-waarheid-waarom-invloed-overtuigingskracht.html
TRANSFORMATIE         INSTRUMENTEN

Ik geef ook gratis een audio oefening voor een beter zelfbeeld en meer zelfwaardering.

Hoe kan je meer van je leven en van jezelf houden? En wat gebeurt er met je leven wanneer je eigenwaarde exponenentieel toeneemt? De nieuwste gratis audio meditatie "Ik hou van mijn leven en ik hou van mezelf, want..." bestaat uit deel 1 (een inleiding) en deel 2, de oefening voor meer zelfwaardering, meer eigenwaarde en een beter zelfbeeld.
Hier is een filmpje met een stukje van deze oefening:


Download hier via de rechtermuisknop Deel 1 (ca.15 min.)

en hier is Deel 2 (ca.25 min.)


Je mag me gerust mailen om me gelukkig te maken met bericht over de positieve effecten van dit Transformatorspel op je leven per email. Mail me ook als je vragen of aanbevelingen hebt, die mij helpen om dit spel nog beter te maken.

De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.yvonne winner eurovision
Op de website www.musicdivine.eu over de Motivator van Yvonne Liew-On, vertellen haar clienten vol waardering hoe waardevol ze haar transformerende cursussen en workshops vinden. Zelf heb ik het ervaren als een warm bad van liefdesenergie. Ze verspilt geen tijd aan het analyseren van problemen. Die lossen vanzelf op nadat je geleerd hebt om je vibratie te verhogen en bewuster contact krijgt met je innerlijke Leiding, het Licht in jou dat niet kan doven. Het begin van het einde van alle lijden! Yvonne is een ware Lichtbrenger. Ze baseert de Motivator op de principes van "Een cursus in wonderen".
Luister hier naar 1 van de Courseliederen van Yvonne Liew-On "The Power of Decision"

op haar website musicdivine.eu kun je dit lied ook beluisteren,

evenals het ontroerende The Power of Loveonze producten
Naast de Transformator cursussen te koop bij ons de volgende producten:
MP3 audio "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.

MP3 audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".

Aanbieding: MP3 audio "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap"
samen met de audio "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".

MP3 audio met Korte Trans4mator meditaties

MP3 audio's met de gesproken tekst van James Allen "Zoals een mens denkt".

Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.

Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.

Harrriet Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook.

Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner.

Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.

Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.

Het sprookje "Alex in Elfenland" van Margareth Lee voor kinderen van alle leeftijden, zelfs honderdjarigen.

Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.

Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.

Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.
Margareth Liew-On, schrijversnaam Margareth Lee, auteur van
trans4mator.nl


absolute1.net (gratis spirituele ebooks)


cursusinwonderen.nl


spirituele-tuin.nl


top menu